umu.sePublikationer
12345 1 - 50 av 244
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jakobsson, Stefan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Påverkar europeisering den partipolitiska konfliktnivån på nationell nivå?: En kvantitativ innehållsanalys på svenska riksdagsutskottsbetänkanden och politiska partiers valmanifest2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Johansson, Niklas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Ryssland och krisen i Ukraina: En studie av det ryska agerandet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hansson, Katarina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Assessing total legitimacy in Swedish large carnivore policy2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • De Geer, Erik
  Migration: Migration in the World 1846-1996. The Main Trends with Particular Reference to Europe and Sweden. A Cartographic Approach2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 347-366 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Nilsson Zakrzewski, Caisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Läxans vara eller icke vara: – en studie om läxor hemma och i skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läxor är en vanligt förekommande företeelse i skolan som inte bara berör elever och lärare utan även föräldrar. Under de senaste åren har det pågått en politisk debatt om läxor och meningen med dessa. Syftet med studien var att beskriva och analysera elevers, föräldrars och lärares syn på läxan och dess funktion. Frågeställningarna inför arbetet var följande: Hur bör läxor vara utformade? Vilken mängd läxor anses vara lämplig? När/var skall läxor utföras? Behövs läxhjälp? Undersökningen har skett med hjälp av enkäter som besvarades av elever i årskurs 6 samt deras föräldrar och lärare. Resultatet visade en samstämmig åsikt där läxans funktion anses vara att befästa kunskap kopplad till skolans arbete. Andra faktorer som togs upp är att eleverna får träna att planera och att ta eget ansvar. För att nå detta mål är det viktigt att läxan upplevs meningsfull och har ett tydligt syfte. Fördelarna med hemläxa handlade även om föräldrarnas möjlighet till delaktighet och insyn i sina barns skolarbete. Nackdelarna med hemläxor beskrevs övervägande som att de inskränker elevernas fritid och tar tid från fritidsaktiviteter och socialt umgänge samt att möjligheten att få hjälp med läxan hemma kan se olika ut för eleverna. 

 • Andersson, Gunnar
  Stockholms universitet.
  Modern demography: Trends in Childbearing and Nuptiality in Sweden, 1961(71)-19972001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 387-408 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Dannelöv, Andreas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Astrids mansroller: En granskning av hur män och pojkar framställs i Astrid Lindgrens skönlitterära verk2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroplanerna för förskola ställer krav att pedagoger som är verksamma inom dessa skolformer skamotverka traditionella könsmönster och genusstrukturer och verka för jämställdhet mellan könen.Pedagogerna jag jobbat med genom åren har dock sällan reflekterat kring hur pojkar kan bli offerför genusstrukturer. En av de absolut främsta författarna inom skönlitteratur riktat till barn är AstridLindgren. Hennes berättelser är intressanta ur ett jämställdhetsperspektiv då hon är känd för att haväldigt starka flick-karaktärer i sina böcker. Jag har gjort en diskursanalys av Astrid Lindgrensböcker där jag granskar vilka roller pojkar och män har och med vilka adjektiv de beskrivs. I minaresultat kan man se att det finns få bra förebilder för pojkar i dessa böcker som visar andra adjektivoch egenskaper än de man historiskt sett kopplat ihop män med.

 • Viklund, Linda
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Elevers inställning till lärande imatematik på gymnasiet: Skillnader och likheter mellan högpresterande elever ochelever i behov av stöd.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internationell matematikdidaktisk forskning har på senare år influerats av psykologin. Motivation,självreglering och mindset är tre faktorer som anses påverka inlärningen. Genom att, i en enkät,kvantitativt undersöka dessa tre faktorer i den svenska gymnasieskolan och jämföra med eleversbetygsresultat framgår en signifikant skillnad mellan elever med betyget F och elever med betyget A.Genom en kvalitativ semistrukturerad intervju utforskas området djupare. Fram träder en bild av vilkaskillnader och likheter i inställningen till lärande i matematik som finns mellan elever i behov av stödoch högpresterande elever. Elever i behov av stöd saknar tydliga kunskapsmål och kopplar sinaresultat till yttre faktorer såsom lärare, kamrater och arbetsro. Elever i behov av stöd saknar också tillstor del förmågan att själv reglera sitt lärande och har ett mer statiskt mindset. Högpresterande eleveruttrycker tydligare mål, är effektivare att reglera sitt lärande och har ett mer dynamiskt mindset.

 • Lundberg, Anna
  History of diseases: Women and Venereal Disease. A Case Study of Female Illicit Sexuality in Nineteenth-Century Västernorrland, Sweden2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 327-344 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Axelsson, Per
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam).
  History of diseases: Patterns of Polio. Incidence and Mortality at the National Level in Sweden 1905-19602001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 309-326 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Thorvaldson, Gunnar
  University of Tromsø .
  Urban mortality: Northern, Eastern or Urban Penalty? Aspects of late 19th Century Mortality in the North of Norway.2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 289-306 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Edvinsson, Sören
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
  Urban Mortality: Adult Mortality and Childhood Conditions. Long-Term Effects of Urban Life in 19th-Century Sweden2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand och Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 247-268 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Maatouk, Fatima
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Implementering av Melatonin i klinisk praxis som premedicinering inför sömn-EEG på barn.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Zewdie, Hailemelekot Negussie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  IT Strategic considerations regarding refugees and asylum seekers: A study of digital practices among asylum seekers in Umeå, Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The refugee crisis is currently a major world event. However, not much is known about the technology adoption and digital skills of those fleeing these conflicts and seeking asylum in foreign countries. To study this, a qualitative study was conducted in Umeå, Sweden. Data was collected through interviews, written responses and observations. The results show that refugees and asylum seekers have positive attitude towards digital technology adoption. However, they perceived digital technology primarily as tools to fulfil their recreational needs. A strategic use of technology for improving productivity was not evident. While formal internet skills were generally common among every user, most interviewees were not able to carry out more complex tasks, such as finding facts online, as they found it particularly challenging to select appropriate search systems and to construct meaningful queries. This research wants to contribute to the literature in IT and social inclusion. The findings reported here suggest that digital divide can be conceptualized as digital illiteracy because of lacking awareness over data management and information processing capabilities. Moreover, identifying the digital practices of these minority groups could be extremely meaningful for the digital inclusion strategy efforts of Sweden and for a better design of public services.

 • Al-Doori, Mustafa
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Synergisystem inom NCC2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har en studie i samarbete med NCC Construction AB i Umeå genomförts. Studien handlar om ett arbetsmiljörapporteringssystem som heter Synergi.Syftet med detta projekt är att få Synergi att bli mer användbart för personal som jobbar på NCC samt att identifiera de problem som kan finnas i systemet.Målet för studien är att hitta förbättringsmöjligheter för att underlätta systemanvändning. Dessa förbättringsmöjligheter är tänkt att bidra till att systemet ska bli mer användbart. Genom att registrera och systematisera alla tillbud, olyckor och observationer kommer man att kunna reducera incidenter.Resultatet från intervjuerna visar, utöver de fördelar systemet har, att det finns nackdelar och svagheter i systemet som bör åtgärdas. Exempel på dessa nackdelar och svagheter är att systemet inte är känt bland NCCs personal, särskilt för yrkesarbetare samt har vissa struktur- och funktionsproblem. När ärenderegistrering har påbörjats går det inte att spara för senare slutföring. Vissa fält är betydelselösa eller kan göras bättre, samt att tillgång till ärenden som rapporterades är krångliga.Ett förbättringsförslag är introduktionsföreläsningar som sker tills all personal börjar känna till och tillämpa systemet. Dessutom bör struktur- och funktionsproblem åtgärdas som t.ex. tillgång till ärendet som rapporterades ska bli enklare genom att sätta en snabblänk till det i startsidan. Statusfältet vid ärenderegistrering är betydelselös och det fält som att anmälan gjorts till försäkringskassan och AFA bör ändras till en checklista genom val med klickalternativ istället för den nuvarande formen. Rekommenderas gör också att slutförande och ärenderegistrering görs av en person som blir ansvarig för Synergis ärenderegistreirng, det hjälper tjänstemän på arbetsplatsen att inte lägga tid på det.

 • Ögren, Amanda
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Is above- and belowground phenology of Eriophorum vaginatum in sync in a peatland underlain by permafrost?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The phenology of plants in northern ecosystems is currently changing. Roots have a key role in these ecosystems, though the phenology of roots is still poorly understood. The aim of this report was to investigate if above- and belowground phenology of the circumpolar sedge Eriophorum vaginatum was synchronized in a subarctic peatland underlain by permafrost, and to investigate which abiotic factors are limiting root growth. Additionally, the length of the belowground growing season was examined. The study was performed with a non-destructive in situ method (minirhizotrons and NDVI measurements) in the northernmost part of Sweden. Both above- and belowground phenology was measured biweekly during the whole growing season in 2016. The depth of the active layer, air temperature, soil temperature and soil moisture were measured to investigate the determinants of root growth. Root growth and aboveground activity was asynchronous, as peak in root growth occurred on average 21 days before maximum NDVI was reached. Soil temperature and thaw depth seem to be important factors regulating root growth in this peatland. The result highlight that solely studying the aboveground parts of plants can give a misleading interpretation about the phenology of the entire plant and thus during which time periods important ecosystem processes take place. Hence, to more accurate forecast ecosystem responses to global warming, both aboveground and belowground phenology should be considered.

 • Fagernäs, Zandra
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Biogeography of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.): Insights from a genome-wide study2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) together with the sister species Siberian spruce (P. obovata Ledeb.) form a vast continuous distribution over Eurasia. The present distribution of P. abies in Europe was formed recently, after the last glacial maximum. Theories about the colonization routes and history of this species differ depending on the datasets examined to date. This thesis aims to investigate the genetic structure and diversity of P. abies and establish its glacial refugia and postglacial migration. A range-wide sampling was performed of both P. abies and P. obovata, and a genotyping-by-sequencing approach was used to obtain whole-genome single nucleotide polymorphism (SNP) data. Two major genetic lineages of P. abies were found; northern and central Europe. The northern lineage was further divided into a Scandinavian and a north-east European cluster; the Scandinavian cluster being more closely related to P. obovata and the north-east European cluster to the central European lineage. Introgression from P. obovata was detected far into northern Fennoscandia. The central European lineage was divided into an Alpine and a Carpathian cluster, originating from different glacial refugia. Genetic diversity was higher in the northern part of the range, which can be attributed to the relatively large refugium that recolonized this area, as well as introgression from P. obovata. Genetic diversity was also somewhat elevated where the two central European clusters meet, as is expected in areas where two previously isolated lineages admix. This study is the first range-wide investigation of P. abies using whole-genome SNP information, and shows how the genetic structure of the species has been shaped by the last glacial maximum and postglacial recolonization.

 • Borgelt, Jan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Terrestrial respiration across tundra vegetation types2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Large amounts of carbon (C) are stored in tundra soils. Global warming may turn tundra ecosystems from C sinks into sources or vice versa, depending on the balance between gross primary production (GPP), ecosystem respiration (ER) and the resulting net ecosystem exchange (NEE). We aimed to quantify the summer season C balance of a 27 km2 tundra landscape in subarctic Sweden. We measured CO2 fluxes in 37 widely distributed plots across five tundra vegetation types and in 7 additional bare soil plots, to assess effects of abiotic and biotic components on C exchange. C fluxes in bare soils were low and differed to all vegetation types. Thus, accounting for differences between bare soils and vegetated parts is crucial for upscaling a C balance using a landcover classification map. In addition, we found that both NEE and ER, varied within and across different tundra vegetation types. The C balance model for the growing season 2016 revealed a net C loss to the atmosphere. Most vegetation types acted as CO2 sources, with highest source strength in dense shrub vegetation at low elevations. The only considerable C sinks were graminoid-dominated upland meadows. In addition, we found a shift in C balance between different heath vegetation types, ranging from C source in dense deciduous shrub vegetation (Mesic Heath and Dry Heath) to C sink in low growing shrub vegetation (Extremely Dry Heath). These results highlight the importance to account for differences between vegetation types when modelling C fluxes from plot to landscape level.

 • Roslund, Carita
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  "Svenska värderingar" i politisk debatt: En diskursanalys av begreppets konstruktion2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska värderingar har blivit en mycket välanvänd politisk term under de senaste åren, i allt från debatter och uttalanden i media till offentligt tryck. Jag vill med hjälp av Laclau och Mouffes diskursteori analysera hur begreppet svenska värderingar konstrueras i politisk debatt, hur detta påverkar subjekten och hur begreppets aktualitet kan förklaras. De texter jag analyserat är uttalanden från Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra och Jimmie Åkesson. Resultatet visar att svenska värderingars aktualitet förklaras med bakgrund i flyktingkrisen, medias bevakning och diskursens påverkan på väljare. Alla partiledare ger uttryck för en övergripande dikotomidiskurs där det "svenska" ställs i motsats till det "icke-svenska". De subjektspositioner som konstrueras i det politiska talet, och tillskrivs de som ses som "icke-svenska", påverkar hur dessa människor förstår sig själv och hur de förstås av andra. I partiledarnas olika diskurser går det att utläsa både skillnader och likheter, vilket konstruerar svenska värderingar på delvis olika sätt. Det uppstår hegemoniska drag i bl.a. hur svenska värderingar konstrueras som under hot, vilket jag tillskriver kulturdiskursens övertag i den diskursiva kampen. Svenska värderingar uttrycks som ett komplext begrepp som artikuleras på flertalet olika sätt.

 • Modigh, Anton
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  New Public Management inom myndigheters direktservice och hur det påverkar legitimiteten av det politiska systemet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  New public Management-reformer har blivit allt vanligare inom svensk förvaltning. Detta har inneburit att den offentliga sektorn i allt större grad fokuserat på att uppnå kostnadseffektiviseringar och marknadslösningar. E-förvaltning har också blivit ett sätt att effektivisera den offentliga sektorn, genom användandet av digitala tjänster. Servicekontor ses i denna studie som ett uttryck för NPM-reformer och ökat inslag av e-förvaltning. Det är ett koncept som startade 2008 och innebär att Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten slagit ihop sin direktservice nationellt och därmed skapat en ny tjänstemannaroll i form av servicehandläggare. I och med flyktingvågen har en stor del av de som besöker kontoren varit nyanlända till Sverige. I denna studie görs en kritisk analys av vad servicekontorsmodellen inneburit för servicen till medborgarna och till nyanlända specifikt. Dessutom studeras utifrån Lipskys syn på gräsrotsbyråkraterna vikt vid utformandet av policys, hur tjänstemännens möjlighet att legitimiteten det politiska systemet har påverkats, samt vilka konsekvenser det har inneburit. För att studera detta har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer gjorts med tjänstemän på servicekontoren. Slutsatsen är att servicekontorsmodellen inneburit en ökad distans mellan myndighet och medborgare vilket försvårat tjänstemännens möjlighet att legitimera det politiska systemet. Detta drabbar inte minst nyanlända som inte får fullständig information om beslut eller ärenden vilket i förlängningen kan leda till minskat förtroende för myndigheterna i synnerhet, men också det politiska systemet i allmänhet.

 • Lundberg, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Mediedrev, makt och mediernas demokratiska uppgift: En diskursanalys av den mediala framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i april 20162016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats består av en analys av framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i Aftonbladet och Expressen i mitten av april 2016 då det uppdagades att Kaplan ätit middag med företrädare för nationalistiska och fascistiska organisationer. Studien intresserar sig för mediernas roll i det demokratiska systemet, i synnerhet vid framställningen av politiker i samband med mediedrev. Mediernas roll som tredje statsmakt mot bakgrund av ett kommersialiserat medieklimat och en politik som blir allt mer medialiserad är också av intresse. Med teoretisk bakgrund bestående av teorier om representation och diskurser kombinerat med tidigare forskning om framställning av islam, muslimer och om mediedrev har en kritisk diskursanalys utförts för att studera hur medierna utövar sin ökade makt.

  Studien visar på att medierna etablerar en tolkningsram som fokuserar på Kaplans tidigare snedsteg men även på hans religion och etnicitet. I enlighet med tidigare forskning på området framställs islam och islamism ofta i samband med inslag av våld, både explicit och implicit. Framställningen förstärker stereotyper och verkar för att upprätthålla den rådande ordningen. Mediedrevet avslutas med att Kaplan avgår från sin post vilket ligger till grund för en diskussion om mediernas position som den tredje statsmakten i den svenska demokratin, med uppgifter att granska våra folkvalda politiker. Slutligen konstateras att i ett allt mer medialiserat samhälle måste mediernas demokratiska roll ses över.

 • Lonnakko, Anton
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  "Lägga pusslet": En fallstudie om kvinnorepresentation inom Umeå kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie handlar om att undersöka hur nomineringsprocessen ser ut inom Umeå kommun för ordförandeposterna och vice ordförandeposterna inom de tre kommunala organen: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna. Metoder som har använts är semi strukturerade intervjuer samt samling av statistik från internet över könsfördelningen bland nämnda ovan poster samt ledamöter inom kommunfullmäktige från Umeå kommuns hemsida. Detta för att jämföra Umeå kommuns könsfördelning med det nationella snittet för kommuner inom Sverige. Det sker en horisontell jämförelse mellan Umeå kommun och det nationella snittet men även vertikala jämförelser både inom Umeå kommun och inom det nationella snittet. Teorier som arbetet grundar sig i är Wides makthierarki samt marginalisering inom den vertikala maktfördelningen. Det studien kommer fram till är att könsfördelningen blir skevare när vi jämför ledamöter i kommunfullmäktige med ordförandeposterna inom de tre kommunala organen. Detta är inte enskilt för Umeå kommun utan samma mönster går att urskilja inom det nationella snittet. Nomineringsprocessen inom Umeå kommun är uppdelad på det sättet att först har partierna en intern nomineringsprocess och när den är klar så skickas nomineringarna vidare till den andra delen som är kommunfullmäktiges nomineringsprocess. Det framkom att det grundläggande jobbet med nomineringsprocessen bedrivs inom partierna för att enbart klubbas igenom i kommunfullmäktiges nomineringsprocess.

 • Skoglöf, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Konflikten i Ukraina: En kvalitativ fallstudie ur tre olika teoretiska perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Huikuri, Pasi
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Har riksdagspartierna blivit populister?: En jämförande studie av Almedalstalen 2015 jämfört med Almedalstalen 20162016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines how the eight parties in the Swedish parliament pit different social groups against each other, in the 2015 Almedalstal compared to the 2016 Almedalstal, when using the Dutch political scientist Cas Mudde’s definition of populism. The speeches are analysed using a qualitative content analysis. The results show that several parties are more populist in the 2016 speech than the 2015 speech and that the parties have shifted focus from solutions to blaming as well as elevating their own core electorate and their primary areas of confidence with the electorate. The analysis shows that some parties have tendencies to use some populist discourse. The paper identifies that the Swedish Democrats continues to use a populist discourse while the Left party has become more populist in their discourse in the 2016 speech. The Christian Democrats and the two major political parties, the Moderate party and the Social Democrats, tend to accentuate more of a populist discourse in the 2016 speeches but not to the extent to say that they use a populist discourse as defined by Mudde.

 • Fällström, Andreas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Den liberala demokratins Pyrrhusseger?: En postkommunistisk studie av förutsättningarna för demokratisk konsolidering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As our world globalizes and grows smaller, there is increasing concern about questions related to the future of liberal democracy. Following the breakdown of communism on the European continent and the ensuing emphasis on the universalization of liberal democratic values as ‘the end of history’, much research has been centered on understanding the crafting of stable democratic systems in East-Central Europe. Recently, the widely observed phenomenon of ‘illiberal backsliding’ has evoked considerable scholarly attention. However, the research community lacks a deeper understanding of the factors determining the prospects of sustainable democratic consolidation in a post-authoritarian environment.

  This case study therefore relates the problems associated with anchoring democratic governance in the post-communist states of East-Central Europe to a broader framework of democratization theories. It is argued that consolidating democracies is a far more complex task than has earlier been acknowledged, as it depends on a multitude of interrelated socio-cultural and political determinants. As is further proposed, the post-communist countries have largely been entrapped in an unsustainable state of incomplete democratic consolidation, evident specifically in the prevalent lack of civic culture and a deficient process of citizenship formation, entailing a serious risk of authoritarian backlash. A somewhat paradoxical hypothesis is suggested: that periods of illiberal government actually could be instrumental to generate the kind of social community needed for a long-term sustainable democratic society.

  In a concluding discussion on the prospects of consolidating democracy on a global scale, it is stated that the liberal democratic endeavor may be facing two future trajectories: while the first one is that of a global democratic decline in the face of authoritarian reaction, the opposite trajectory implies that liberal democracy may well have a universal future, although to accelerate to that point, it needs to overcome an initial state of instability requiring some setbacks.

 • Fransson, Dennis
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Problemrepresentationer i den så kallade flyktingkrisen: en diskursanalys av flyktingavtalet mellan EU och Turkiet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flyktingavtalet mellan EU och Turkiet har under 2016 kommit att bli en central del av lösningen på det som kommit att kallas flyktingkrisen. I uppsatsen analyseras vad som förstås och framställs som problematiskt med människors rörlighet i flyktingavtalet mellan EU och Turkiet utifrån Carol Bacchis WPR-analys. Flyktingars ankomst till EU utgör utifrån analysen den problemrepresentation avtalet bygger på. Detta härstammar ur att migration kopplas till osäkerhet utifrån en islamofobisk diskurs i Europa samt uppfattningen av flyktingar som kostsamma på lång sikt. Ur analysen dras även slutsatser om hur flyktingar som rättighetsbärare osynliggörs, hur EU frånskrivs ansvar och hur EU:s strukturella hinder för flyktingar att söka asyl utelämnas i diskursen.

 • Orahim, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lordini, Narin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  “En socialtjänst utan själ”: - En kvalitativ studie om socialsekreterares beskrivningar av sin psykosociala arbetsmiljö på en barnenhet.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från rapporter och studier om att arbetsmiljön bland socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten med ärenden som rör barn, inte är tillfredsställande. Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade socialsekreterarna på barnenheten vid de valda socialtjänsterna beskriver sin psykosociala arbetsmiljö. Ambitionen med studien är att åskådliggöra samt bidra till en utökad och fördjupad kunskap om den psykosociala arbetsmiljön utifrån de intervjuade socialsekreterares beskrivningar. Tidigare forskning har visat att för hög stress är väldigt förekommande inom de aktuella enheterna och i samband med ett bristande stöd för de anställda kan detta i sin tur leda till att många socialsekreterare inom barnenheten väljer att sjukskriva sig och i värsta fall säga upp sig från arbetsplatsen. Tidigare studier påvisar även den psykosociala arbetsmiljöns brister inom socialtjänsten samt vilka konsekvenser det har för socialsekreterares välmående.

  Studien har en kvalitativ abduktiv ansats och har genom en meningskoncentrering som analysmetod tolkat den insamlade empirin. Empirin visade att den psykosociala arbetsmiljön var väldigt påfrestande och stressfull vilket bidrog till att flera intervjupersoner många gånger behövde jobba över eller ta med sig sitt arbete hem. Intervjupersonerna beskrev även en maktlöshet över att inte kunna påverka sin arbetssituation. Slutsatsen är att intervjupersonerna på socialtjänsten inom barnenheten beskriver att de har en hög arbetsbelastning som i sin tur bidrar till stress och press hos intervjupersonerna.

 • Häggkvist, Mattias
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Skapandet av en mall för kontrollplaner i NCCs projektportal2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Egenkontroller bidrar i arbetet för att främja en god och gynnsam samhällsutveckling, genom att

  verifiera att en byggåtgärd uppfyller de krav som ställs från samhället på kvalitet och tekniska

  lösningar. NCC vill förenkla och effektivisera sitt arbete med kontrollplaner för egenkontroller

  genom att göra det möjligt att hantera dessa digitalt i deras interna datasystem som kallas

  projektportalen.

  Resultatet av arbetet är en mall för skapandet av nya kontrollplaner och som kommer att finnas

  tillgängligt för NCC i deras projektportal. Mallen avser uppförandet av ett koncepthus och

  kommer att uppfylla de krav som ställs från Plan- och bygglagen och går därför att använda som

  utgångspunkt vid uppförande av nya projekt. Genom detta hjälpmedel går det spara både tid och

  pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut från projekt till

  projekt.

 • Torstensson, Filip
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Europeiska Unionen och dess förhållande till EKMR.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Stark, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kontraktsrättsliga regler och offentliga uppdrag - Närmare om att analogt tillämpa 36§ 2st. konsumenttjänstlagen på lantmäteriförrättningar.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Emsing, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Med Facit i hand: Polisaspiranters erfarenheter av icke-verbal kommunikation under aspiranttjänstgöring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att söka svar på polisaspiranters subjektiva upplevelser av hur deras icke verbala kommunikation fungerat under deras praktikperiod, den så kallade aspiranten, detta i syfte att utveckla undervisningen inom ämnet. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer använts för att söka svar på dessa frågor. Studien visade att aspiranterna under såväl skoltid som under sin aspirant upplevde att de fått lite eller ingen feedback på sin icke-verbala kommunikation av kollegor och lärare. Lärandet har istället i hög grad skett genom att observera mer erfarna kollegor som aspiranterna själva upplevt varit kompetenta kommunikatörer ur ett icke-verbalt perspektiv. Studien har vidare visat att liten vikt fästs vid icke-verbal kommunikation i det studiematerial som finns tillgängligt inom svensk polis, något som försvårat aspiranternas möjlighet att problematisera och reflektera kring icke-verbal kommunikation, samt att mycket av den kunskap som finns inom ämnet är implicit och finns på individnivå. Ytterligare en faktor som försvårat aspiranternas utveckling inom ämnet har varit avsaknaden av en gemensam nomenklatur inom svensk polis vad gäller icke-verbal kommunikation. Samtliga aspiranter som intervjuats framhävde den egna förmågan att med icke-verbal kommunikation visa empati och knyta kontakter som en styrka, medan merparten av aspiranterna upplevde att förmågan att visa hög status eller dominans som en brist. Sammanfattningsvis kan sägas att trots att forskningen visar att polisyrket ställer stora krav på individen att vara en flexibel och kompetent kommunikatör och att det icke-verbala står för en stor del av vår kommunikation, så förefaller det finnas ett behov av att utveckla utbildningen vad den icke-verbala kommunikationen inom svensk polis.

 • Strand, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tolkning av entreprenadavtal.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Engelhardt, Simon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Energibeskattningens EU-rättsliga ramverk - En utredning av Sveriges möjligheter att gynna solelektricitet.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Sutherland, Alexander
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Millstream Systems for Use in Pragmatic Robot Command Interpretation2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As robots become more prolific in modern society, advances must be made in order to ensure understanding during human robot interactions. In this thesis we implement an aspect of a candidate system, Millstream systems, that could represent natural language commands as well as generate new representations for commands based on previously generated data. This thesis presents the results of using two well known syntactic and semantic parsers to generate data and implements a method of mining the data for “production rules” that dictate how to represent an uttered sentence based on the words used. These rules are then generalized using a naive method, allowing them to be applied to a larger set of inputs. Results indicate that from a corpus of 50 imperative sentences 37could be used to generate productions rules which resulted in 187 rules. These rules could then be generalized, resulting in 147 generalized rules, a compression rate of 21.3%. Finally the entire generation process was evaluated and suggestions for extensions to the system, such as gesture recognition, are presented.

 • Elinge, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Berhanu Shifraw, Sisay
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Det blev inte som jag hade tänkt mig: En studie av fyra somaliska ensamkommande flyktingpojkars upplevelser av förväntningar och ansvar vid tidig ålder.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och förstå hur tidigare somaliska ensamkommande barn upplever krav och ansvarstagande i tidig ålder och hur det har påverkat dem idag. Fyra stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med unga vuxna män i åldrarna 25-30 i Skellefteå kommun. Intervjuerna analyserades därefter med en konventionell innehållsanalys. Det tydligaste resultatet är att majoriteten av deltagarna har upplevt (stora) krav och press att uppfylla familjens förväntningar som var byggd på en orealistisk bild av Europa. Samtliga är drivna och prestationsfokuserade idag till följd av sina egna, men även familjens, tidigare krav som har ställt på dem. Tre av fyra har gjort en tydlig gränsdragning mot familjen om vad de kan förvänta sig att de kan åstadkomma och hjälpa familjen med - gränsen mellan moraliskt ansvar och måsten. Detta har lett till att de mår bättre och har en positivare vardag med mindre stress.  

 • Branegård, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Jag vill inte flytta härifrån: en undersökning av kommuners rätt att flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn till anvisningskommunen.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn som placerats ut i andra kommuner än sin anvisningskommun, ska efter beslut i kammarrätten flyttas tillbaka till anvisningskommunen mot sin vilja. Syftet är att förstå de olika parternas sätt att argumentera i sakfrågan och sätta dessa argument i relation tillkommunplacering och mottagandet av ensamkommande barn ur ett övergripande samhällsperspektiv. Undersökningen är gjord med konventionell innehållsanalys av två domslutoch ett interimistiskt beslut från kammarrätt samt en textanalys av fyra dokument som beskriver aktuella politiska åtgärder i frågan om kommunplacering och mottagande av ensamkommandebarn. Resultatet visar att argument som legat till grund för kammarrättens avgörande är av generell karaktär gällande vad som är bäst för ensamkommande barn i relation till kommunplacering och mottagande. Myndighetsutövningen gentemot de enskilda barnen förklaras utifrån generella argument snarare än ur ett individuellt perspektiv. Dessa argumenthärleds till den situation som uppstod kring ökningen av ensamkommande barn som uppstodhösten 2015. Det finns därför ett behov av att fortsätta undersöka området då risken att en normativ förståelse av rättsprincipen barnets bästa när det gäller kommunplacering och mottagande för ensamkommande barn inte tar tillräcklig hänsyn till individuella behov. Dettaskulle försvåra möjligheten till individuella lösningar, samt i längden riskera att påverka rättsäkerheten för ensamkommande barn och därmed även rättens legitimitet när det gäller att flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn.

 • Disputation: 2017-04-07 09:00 Hörsal D, byggnad 1D, Umeå
  Forsell, Joakim
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk mikrobiologi.
  Genetic subtypes in unicellular intestinal parasites with special focus on Blastocystis2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The development of molecular tools for detection and typing of unicellular intestinal parasites has revealed genetic diversities in species that were previously considered as distinct entities. Of great importance is the genetic distinction found between the pathogenic Entamoeba histolytica and the non-pathogenic Entamoeba dispar, two morphologically indistinguishable species. Blastocystis sp. is a ubiquitous intestinal parasite with unsettled pathogenicity. Molecular studies of Blastocystis sp. have identified 17 genetic subtypes, named ST1-17. Genetically, these subtypes could be considered as different species, but it is largely unknown what phenotypic or pathogenic differences exist between them. This thesis explores molecular methods for detection and genetic subtyping of unicellular intestinal parasites, with special focus on Blastocystis.

  We found that PCR-based methods were highly sensitive for detection of unicellular intestinal parasites, but could be partially or completely inhibited by substances present in faeces. A sample transport medium containing guanidinium thiocyanate was shown to limit the occurrence of PCR inhibition.

  The prevalence of Blastocystis in Swedish university students was over 40%, which is markedly higher than what was previously estimated. Blastocystis ST3 and ST4 were the two most commonly found Blastocystis subtypes in Sweden, which is similar to results from other European countries.

  Blastocystis sp. and Giardia intestinalis were both commonly detected in Zanzibar, Tanzania, each with a prevalence exceeding 50%. Blastocystis ST1, ST2, and ST3 were common, but ST4 was absent. While G. intestinalis was most common in the ages 2-5 years, the prevalence of Blastocystis increased with increasing age, at least up to young adulthood. We found no statistical association between diarrhoea and Blastocystis sp., specific Blastocystis subtype or G. intestinalis.

  Metagenomic sequencing of faecal samples from Swedes revealed that Blastocystis was associated with high intestinal bacterial genus richness, possibly signifying gastrointestinal health. Blastocystis was also positively associated with the bacterial genera Sporolactobacillus and Candidatus Carsonella, and negatively associated with the genus Bacteroides.

  Blastocystis ST4 was shown to have limited intra-subtype genetic diversity and limited geographic spread. ST4 was also found to be the major driver behind the positive association between Blastocystis and bacterial genus richness and the negative association with Bacteroides.

 • Nordqvist, Ann-Katrin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Westerlund, Karin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Är föräldrar viktiga?: En studie om föräldrasamverkan i särskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur personal i särskolan upplever och beskriver sin föräldrasamverkan. Studien belyser vilka möjligheter och hinder personalen beskriver att det finns i samarbetet med föräldrar och hur föräldrarna påverkar barnets skolgång genom sitt eget intresse och engagemang. De frågeställningar som ligger till grund för studien är hur personalen beskriver föräldrasamverkan och sin relation till föräldrar. Hur personalen uppfattar och beskriver föräldrars roll, engagemang och intresse i elevens skolgång. Dessutom vilka möjligheter och hinder som personalen uppfattar finns i samarbetet med föräldrar. Huvudmetod för studien har genomförts med webbenkäter till anställda inom flera olika särskoleverksamheter. Dessutom har intervjuer gjorts med två informanter. Resultaten från enkäter och intervjuer har sammanställts och analyserats. I studien konstateras att personalen anser att föräldrasamverkan är viktigt ur flera olika synvinklar och att det är mycket viktigt att föräldrar skall känna sig trygga med skolan och personalen som arbetar där för att eleverna skall lyckas i skolan.

 • Disputation: 2017-04-07 13:00 Triple Heli, Umeå
  Strinnholm, Åsa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Food hypersensitivity among schoolchildren: -prevalence, Health Related Quality of Life and experiences of double-blind placebo-controlled food challenges. The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) Studies, Thesis XVIII.2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Andelen barn med rapporterad födoämnesöverkänslighet har ökat. Prevalensen varierar mycket beroende på var studien genomförts och vilka metoder som använts. Dubbel-blinda placebo-kontrollerade födoämnesprovokationer (DBPCFC) är den mest tillförlitliga metoden för att utesluta eller verifiera födoämnesöverkänslighet. I klinisk praxis används DBPCFC alltmer, men eftersom metoden är resurskrävande används den sällan i populationsbaserade studier. Det saknas kunskap om mödrars och tonåringars egna upplevelser av att delta i DBPCFC och i vilken utsträckning livsmedlet återintroduceras efter en negativ provokation. Studier har beskrivit IgE-medierad födoämnesallergi och dess påverkan på hälsorelaterad livskvalitet men det saknas studier om livskvalitet bland barn med andra fenotyper av födoämnesöverkänslighet.

  Syfte

  Syfte med avhandlingen var att undersöka rapporterad förekomst av födoämnesöverkänslighet, riskfaktorer och symtomyttringar bland skolbarn. Vi har även studerat hälsorelaterad livskvalitet bland barn som helt eliminerat baslivsmedel, som hel grupp jämfört med barn utan eliminerad föda, samt efter att barnen kategoriserats i olika fenotyper av födoämnesöverkänslighet. Ett ytterligare syfte var att beskriva ungdomars och mödrars upplevelser, konsekvenser av DBPCFC samt i vilken omfattning livsmedlet återintroducerades.

  Metod

  Tre studier baseras på en barnkohort som rekryterades 2006 inom OLIN studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten). Kohorten innefattade alla barn i årskurs 1 och 2 (7-8 år) i Luleå, Kiruna och Piteå där 2585 (96 % av de inbjudna) deltog i en föräldrabesvarad enkät. Enkäten innehöll frågor om födoämnesöverkänslighet, astma, rinit, eksem och möjliga riskfaktorer. Barn från Kiruna och Luleå inbjöds även till pricktest med 10 luftburna allergen och 1700 (90 %) deltog. Artikel I baseras på denna initiala enkätstudie. Fyra år senare följdes kohorten upp med samma metoder och höga deltagande. Totalt 125 barn (5 % av kohorten) uppgav total elimination av mjölk, ägg, fisk och/eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet. Dessa barn inbjöds till en klinisk undersökning och 94 barn deltog. Sjuttiofem (80 %) av dessa barn besvarade hälsorelaterade livskvalitetsfrågor innefattande det generiska mätinstrumentet KIDSCREEN-52 samt det sjukdomsspecifika frågeformuläret FAQLQ-TF. Frågeformuläret KIDSCREEN-52 skickades även till ett slumpurval av barn utan eliminationskost från samma kohort, och 209 barn (65 %) deltog. Artikel II baseras på denna hälsorelaterade livskvalitetsstudie. Baserat på den kliniska undersökningen kategoriserades barnen med eliminerad kost i olika fenotyper av födoämnesöverkänslighet: pågående födoämnesallergi, utläkt födoämnesallergi och laktosintolerans. De barn som bedömdes ha pågående födoämnesallergi inbjöds till DBPCFC. Arton månader efter provokationen intervjuades deltagarna om sina upplevelser av provokationen och i vilken omfattning livsmedlet återintroducerades. Artikel III baseras på dessa intervjuer. Den fjärde studien baseras på intervjuer av mödrar vars barn remitterats till en pediatrisk barnallergolog för utredning av misstänkt födoämnesallergi med DBPCFC. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Vid 7-8 år var prevalensen av rapporterad födoämnesöverkänslighet 21 %. Överkänslighet mot basföda (mjölk, ägg, fisk, vete eller soja) rapporterades av 10.9% och 14.6% uppgav att de reagerade på frukt eller nötter. Klåda i munnen var det vanligaste rapporterade födoämnesutlösta symtomet som huvudsakligen orsakades av frukt. Det näst vanligaste symtomet var mag- och tarmbesvär, huvudsakligen orsakat av mjölk. Riskfaktormönstret för födoämnesöverkänslighet mot mjölk skiljde sig från överkänslighet mot andra födoämnen. Vi fann ingen statistiskt signifikant skillnad i generisk eller sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalitet mellan barn som helt eliminerat mjölk, ägg, fisk eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet jämfört med barn utan eliminerad kost. En trend indikerade att barn med pågående födoämnesallergi hade sämre sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalitet jämfört med barn med utläkt födoämnesallergi eller laktosintolerans. Dålig livskvalitet, definierat som den ≥75e percentilen i det sjukdomsspecifika frågeformuläret, var vanligast hos barn med pågående födoämnesallergi. Deltagande i DBPCFC var en möjlighet för tonåringar och mödrar att övervinna rädslan för födoämnesorsakade symtom. I de fall då det testade livsmedlet helt eller delvis återintroducerades efter provokationen, upplevde både tonåringarna och mödrarna att det sociala umgänget blev lättare och att de inte längre behövde ha samma kontroll över födoämnesintaget. Ett negativt provokationsutfall resulterade inte alltid i att det testade livsmedlet återintroducerades i kosten. Orsaker till att inte återintroducera födoämnet var rädsla för allergiska reaktioner, att livsmedlet inte smakade gott och att det upplevdes som normalt att leva ett liv utan det eliminerade livsmedlet.

  Slutsats

  Vart femte barn rapporterade någon form av födoämnesöverkänslighet i denna populationsbaserade studie. Det var ingen signifikant skillnad i generisk livskvalitet mellan barn med och utan födoämnesöverkänslighet men barn med pågående födoämnesallergi tenderade att ha sämre sjukdomsspecifik livskvalitet jämfört med barn med utläkt födoämnesallergi och laktosintolerans. De deltagare som återintroducerade det testade livsmedlet efter provokationstestet upplevde att livet var mindre begränsat jämfört med innan provokationen. Alla återintroducerade inte det testade livsmedlet trots en negativ provokation, vilket styrker vikten av uppföljning och utvärdering av födoämnesprovokationer.

 • Disputation: 2017-04-07 10:00 Hörsal E, Umeå
  Fjellström, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Becoming a construction worker: a study of vocational learning in school and work life2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis describes and analyses vocational learning in school and workplaces, particularly the vocational learning involved in becoming a construction worker in Sweden. This includes learning the trade in upper secondary school education and a subsequent apprenticeship. An underlying argument is that activities in these contexts enable a diverse vocational learning outcome. However, there are potential tensions and contradictions, especially between production- and education-oriented aspects of the learning activities in these settings. To address these and associated issues, two research questions were posed. First, how do work-based activities enable vocational learning? Second, what forms of learning are enabled in school and work life settings and how are these forms of learning constituted? These questions were addressed using information drawn from observations, interviews and a survey. Analyses of the data, using a theoretical framework based on activity and forms of learning theory, show that the school and workplace settings enable different types of learning that form a joint constructed object. Further, the contexts provide diverse tasks that, with guidance from more experienced persons, can enhance the learning outcomes. So, vocational learning is enabled through tensions in the activity systems that form a learning outcome. In project-based vocational education and training (PBVET) provided in upper secondary school, vocational learning is enabled through basic training and opportunities to learn key techniques. In subsequent apprenticeships, the transformation of basic knowledge into specialized knowledge is enabled through close guidance and by the apprentices performing complex tasks. There are also clear differences in the freedom allowed in the performance of tasks between the PBVET and apprenticeships. The PBVET does not allow students to develop and apply their own solutions, while apprentices are encouraged to discover and implement solutions that enhance the performance of tasks. So, different forms of learning are enabled in the two contexts; the PBVET largely promotes reproductive learning and the apprenticeships largely promote productive learning. Scope for improvement was detected, as the PBVET does not appear to provide knowledge that fully meets criteria in the syllabuses, and the apprenticeship does not fully meet the learners’ educational needs. However, the settings provide complementary vocational learning opportunities. Thus, tensions and contradictions can be identified in the activity systems in the school and workplace settings that collectively form the boundaries of a learning outcome that largely corresponds to what the learners need to know and (hence) become construction workers.

 • Fakhri, Maryam
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Near-infrared optical frequency comb Vernier spectroscopy in air and in a flame2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A Vernier spectrometer is built with a near-infrared mode-locked Er:doped fiber laser, a Fabry-Perot cavity with finesse of 1000, a diffraction grating and a photo detector. The optical cavity provides high sensitivity in absorption detection by enhancing the interaction length of the light with molecular species contained in the cavity. Coupling an optical frequency comb to the cavity provided a broadband spectral bandwidth with high precision to measure the absorption of several molecular species simultaneously. Also, by using the optical cavity as a filter, transmission of some bunch comb lines was achieved. This comb filtering together with a simple grating and a photodiode formed the Vernier detection technique to provide very fast measurements while it kept the setup very simple and compact. The system allows to detect carbon dioxide in the air and water vapor and OH radicals in the flame in a spectrum spanning from 1550 nm to 1590 nm, approximately. The retrieved spectrum has a resolution of 9.3 GHz being acquired in 0.05 s.

 • Willner, Sam
  Linköpings universitet.
  Mortality in history: Gender and Mortality with Regard to Marital Status in 19th Century Sweden2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand och Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 233-244 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Kapetanovic, Fatima
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Hur ser kunderna på de hälsotjänster som erbjuds på svenska apotek?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Mamelund, Svenn-Erik
  Högskolan i Oslo.
  Mortality in history: Mortality and Life Expectancy in Rendalen and Norway 1770-1900: Period and Cohort Perspective2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 201-231 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Garðarsdóttir, Ólöf
  et al.
  University of Iceland.
  Guttormsson, Loftur
  University of Iceland.
  Mortality in history: Regional Aspects of the Development of Health Reforms and the Decline in Infant Mortality in 19th Century Iceland2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 2001, 179-200 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Fure, Eli
  Mortality in history: The Decline in Mortality in the Norwegian Parish Asker and Baerum ca. 1750-18502001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 165-177 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Duvander, Ann-Zofie E.
  Stockholms universitet.
  Cohabitation and marriage: Who Plans to Marry and Who Marries? A Study of Men's Propensity to Marry in Sweden in the Early 1990s2001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society, Umeå: Umeå universitet , 2001, 101-120 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Andersson, Gunnar
  Stockholms universitet.
  Cohabitation and marrige: Trends in Childbearing and Nuptiality in Sweden, 1961(71)-19972001Ingår i: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 67-100 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Grann, Joel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Elevbedömning på lågstadiet: Lärares förhållningssätt till bedömning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förhåller sig till bedömning av läsförståelse i grundskolans tidigare år 1-3 då inte betygsättning är ett faktum, men bedömning av eleverna är i stor prioritet. Att bedöma elever utifrån kunskap är ifrågasatt av många lärare som tycker att bedömningsunderlagen som finns idag bör utvecklas utifrån hur skolan ser ut idag. Vilka bedömningsunderlag används och hur används de av lärare som arbetar i lågstadiet och bedömer eleverna? Lärarens förhållningssätt och syn på bedömningsunderlagen som finns kommer att diskuteras tillsammans med andra frågor.

 • Brännström, Emil
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Underlag för kommunal- respektive gårdsbaserad biogasanläggning.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)