umu.sePublikationer
1234 1 - 50 av 183
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansson, Christin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  En kvalitativ studie av äldre hemmaboendes upplevelser av trygghet och sårbarhet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Over the last few decades, the number of elderly has increased in Sweden and many other countries in the world. Swedish society has struggled to provide support to meet the needs of this group of elderly. Many older people wish to move from their present homes into homes for the elderly where they can receive full support and services. Numerous older people report a lack of ability to cope with all of their household needs and daily activities. As people get older, there are different dimensions of changes, including becoming frail and unwell.

  This study includes 10 interviews with older people. Participants were informed of the ethical issues related to this study and then gave their consent. The interviews examined older peoples understanding and experiences of security and vulnerability when living at home. The work reflects on themes such as security, insecurity, health and social capital. The study aims to contribute increased knowledge to the field about this group of elderly and to broaden our knowledge of how the field of social work can better relate to this group based on these findings.

  The study participants were able to describe their perceptions of dimensions of safety in the home and the impact of vulnerability due to health difficulties. Results showed gender differences with women being more fearful than the men as well as a strong connection with impaired health. The women also had different feelings of vulnerability and a lack of social capital. All of the male participants claimed to be secure in their own homes. At the same time, they were very concerned about problems on the horizon related to changes in the welfare system. Several of the women had concrete strategies to protect themselves.  These strategies included: door chains, security alarms, visible deterrents such as a police hat placed out in the house and visible from the outside. Participants also completed safety steps such as checking their doors multiple times. Finally, this study reminds us that the needs and concerns of older people are an area of importance in the broader social arena.  

 • Westesson, Beatrice
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Överförskrivnings-anmälningar från svenska apotek till Inspektionen för vård och omsorg 2000–20172018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Shaher, Nawar
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Anmälda avvikelser påsvenska apotek2016–2017: En kvantitativenkätundersökning blandläkemedelsansvariga i Sverige2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Søberg, Tone
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Sammenligning av salgav reseptfrie paracetamoltabletteri Sverige og Norgei perioden 2010-20162018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Wamil, Natacha
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  An Evaluation of the Prevalence of Potentially Inappropriate Medications in a Hospital in Northern Sweden: A cross-sectional study using the EU (7)- PIM list and the Swedish indicators for evaluating the quality of older peoples’ drug therapies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Mansikka, Sandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Varför handlar vi (inte) ekologiskt?: En kvantitativ studie om svenska konsumenters konsumtionsbeteende vad gäller livsmedelsprodukter2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har aldrig funnits så många konsumtionsalternativ som det finns idag, det existerar stora livsmedelskedjor med mängder av alternativ av samma typ av produkt. Enligt statistiska centralbyrån har försäljningen av ekologiska livsmedelsprodukter ökat stadigt i Sverige. Det skulle därmed gå att tyda en trend i Sverige att individer aktivt väljer att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, men sett till den totala försäljningen är andelen ekologiskt konsumtion fortfarande liten. Forskare menar att konsumenter behöver konsumera mer ekologiskt för att värna om miljön, men få konsumenter är villiga att utöka deras ekologiska konsumtion trots en positiv attityd gentemot att handla ekologiskt. Tidigare forskare visar på att konsumenter har en positiv attityd vad gäller ekologiska livsmedelsprodukter och associerar sig gärna med produkterna. Det går dock att identifiera ett attityd och beteende gap vad gäller köp av ekologiska livsmedelsprodukter. Detta betyder att konsumenter uppger att de har en positiv attityd gentemot ekologiska livsmedelsprodukter men när de ska köpa livsmedelsprodukter väljer de oftast konventionella livsmedelsprodukter istället. Det finns därmed ett gap mellan konsumenters åsikt eller attityd jämfört med deras handling eller beteende. Attityd och beteende gapet har identifierats av ett flertal forskare, och flera forskare har nämnt att det behövs mer forskning för att belysa vilka faktorer som ligger bakom att detta gap existerar. Studien ämnar studera faktorer som belysts i tidigare forskning som möjliga hinder för konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Dessa faktorer är priskänslighet, personliga erfarenheter, etisk skyldighet/ skuld, informationsbrist (kunskapsbrist), kvalitetsuppfattning, varumärkeslojalitet samt cynism. Dock nämner forskaren att det behövs mer forskning för att klara av att belysa dessa faktorer som de främsta hinder för ekologisk konsumtion. Min studie har därmed studerat dessa faktorer för att se om det är dem som hindrar svenska konsumenter att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Studiens resultat visar på att det finns en priskänslighet hos svenska konsumenter, det vill säga att konsumenter väljer att inte köpa ekologiska livsmedelsprodukter då de tycker att priset är för dyrt. Studien visar även på att det finns en informationsbrist (kunskapsbrist) vad gäller innebörden att köpa ekologiska livsmedelsprodukten, detta i samband med att konsumenter kan uppleva en tveksamhet till om de litar på ekologiska märkningar (cynism). Det vill säga, konsumenter köper inte ekologiska livsmedelsprodukter på grund av bristande information och kunskap kring vad det gör för skillnad. Det gick även att urskilja att konsumenter hindras från att köpa ekologiska livsmedelsprodukter på grund av en varumärkeslojalitet till konventionella livsmedelsprodukter eller en ovilja till att förändra deras konsumtionsbeteende. Konsumenter köper därmed inte ekologiska livsmedelsprodukter då de inte vill byta ut de konventionella livsmedelsprodukter de köper idag.

 • Fencke, Felicia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Landin, Matilda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Livet efter ett fängelsestraff: Personer som avverkat fängelsestraff berättar sina egna erfarenheter kring att bryta med ett liv i kriminalitet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kriminalvården i Sverige ansvarar för att verkställa fängelsestraff. På svenska anstalter kan personer gå behandlingsprogram och arbetsträna. Tanken är att individen ska vara anpassad att klara livet i samhället efteråt. Samtidigt visar forskning att anpassningen till samhället för en person som suttit i fängelse är problematisk. Personer som avverkat fängelsestraff har ofta svårt att finna bostad, arbete och en trygg gemenskap. Det är också vanligt att de blir diskriminerade och utsatta. Syftet med studien var att undersöka tidigare kriminellas erfarenheter av att anpassa sig till ett samhällsliv utan kriminalitet efter att ha avverkat ett fängelsestraff. Frågeställningarna berörde myndigheters insatser, skyddsfaktorer och stigmatisering. Det var en kvalitativ studie som byggde på intervjuer med fyra personer som suttit på svensk anstalt. Ett snöbollsurval gjordes, och via intresseorganisationerna KRIS och LP togs kontakt med  intervjupersoner. Den insamlade empirin bearbetades med en konventionell innehållsanalys. Resultatet visade att kriminalvårdens insatser var främst övervakare, kontaktpersoner, behandlingsprogram och kurser på anstalten. Behandlingsprogrammen och kurserna byggde på frivillighet. Arbetsförmedlingen fanns representerad på anstalterna i form av information, men ingen intervjuperson upplevde att det gett dem mycket hjälp.  Socialtjänstens insatser berörde främst boende, men hade i intervjupersonernas fall inte fungerat. En hade fått ekonomiskt bistånd som var nästintill obefintligt. Skyddsfaktorerna som lyftes fram var bland annat familj, arbete, bostad och en trygg gemenskap. Samtliga tillfrågade hade upplevt olika former av diskriminering, bland annat vid jobbsökandet, men även att de känt sig annorlunda behandlade och utstötta. Det tema och som formades blev att insatser och skyddsfaktorer är viktiga för att anpassa sig till samhället, men att ingendera betyder mycket om personen saknar en egen inre drivkraft. Motivationen är nyckeln till förändring. Diskussionsdelen tar bland annat upp frivilligheten kring kriminalvårdens insatser, och diskuterar frihet kontra tvång.

 • Thomasson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Karlsson, Angelica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  "Asså man kan som inte ba hålla på å tro": Vilka faktorer påverkar socialsekreterares val av behandlingshem2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar socialsekreterarens val av behandlingshem till vuxna personer med missbruksproblematik. Intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar med vuxna missbrukare har genomförts i tre kommuner med varierande storlek. Vi har använt oss av vinjettmetod med utgångspunkt i fyra olika teman. Dessa teman baserades på kunskapskällor som enligt socialstyrelsen sammanväger en evidensbaserad praktik. Studiens resultat visade på att klientens motivation och självbestämmande samt den professionella expertisen var stora påverkningsbara faktorer i valet av behandlingshem. Vi har även kunnat påvisa att evidensens betydelse samt icke- betydelse tillsammans med de organisatoriska förutsättningarna var faktorer som styr valet av vilket behandlingshem man väljer som socialsekreterare. Vårt resultat visar att den främsta faktorn som påverkade socialsekreterarens val av behandlingshem till vuxna personer med missbruksproblematik var klientens motivation och självbestämmande. 

 • Broman, Marie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Halvarsson, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Finns det någon här som känner som jag?: En kvalitativ studie om hur sociala medier används som mötesplats för personer med ångest2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan bland Sveriges befolkning har ökat och i takt med den även internetanvändandet. Den ständiga tillgången till internet har öppnat upp för människor att söka hjälp och publicera egna livsberättelser om sitt mående. På internetbaserade mötesplatser har det skapats en gemenskap och öppnats upp för informella stödgrupper, som vem som helst kan ta del av då behovet uppstår. Internet erbjuder snabba svar på användarnas frågor, och den som använder mötesplatserna kan vara anonym när den kommenterar. Detta har skapat en utmaning för dagens socialarbetare, då klienterna väljer det informella stödet på internet istället för det professionella. För att samla in material till denna studie har den svenska influencern Therese Lindgrens YouTube-kanal använts, där kommentarsfälten till två av hennes filmer använts som empiriskt case. Studiens resultat visar på en kravlös gemenskap vid den digitala mötesplatsen, där användarna själva styr innehållet. Mötesplatsen har visat sig användas som ett ställe dit användarna vänder sig för att ge och ta emot råd, stötta andra och berätta om egna erfarenheter av ångest. Genom att studien synliggör den mediala utvecklingen och de informella stödgrupperna som finns på internet, kan den bidra till en förståelse av den utmaning som socialarbetare står inför. Efter att genomförd studie redogjorts, ges förslag om hur socialarbetare kan anpassa sig till den utveckling som skett. Detta förslag grundar sig i ett samarbete mellan influencers och professionella. Syftet med studien är att ge en inblick i digitala forum och hur dessa nyttjas som informell support av dess användare. 

 • Merenius, Ida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Olsson, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  "Man ska inte ta vilken skit som helst": En kvalitativ studie om socialsekreterares tankar kring hot och våld2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Karis, Sandra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Forsberg, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Att fortsätta med medicinen är som att leva eller dö: En studie om livet innan och efter läkemedelsassisterad behandling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka patienters liv med opioidberoende innan och efter inskrivning på LARO-behandlingen, samt vilka erfarenheter av bemötande som finns. LARO är en substitutionsbehandling vid opioidberoende. Studien utforskar vilka attityder och bemötande LARO-patienter upplever, med en teoretisk utgångspunkt ur harm reduction. Studien har en explorativ ansats och gjordes med kvalitativa intervjuer. Materialet har analyserats med hjälp av direkt innehållsanalys, samt kopplats till teori och tidigare forskning. Resultatet visar på en tydlig skadereducering för samtliga deltagare sen de började med läkemedelassisterad behandling. Erfarenheterna av negativa bemötanden har varit många och är överrepresenterade i jämförelse mot de positiva. Bemötandet har kunnat kopplas till de olika teoretiska synsätten, och åsikterna har ändrats i kast med kunskapen om behandlingsmetoden ökar. LARO ger patienterna en möjlighet till att leva och motståndarna saknar vetenskaplig grund för sina åsikter.

 • Blommendahl, Lena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Skolkuratorers förebyggande arbete: hinder och möjligheter2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Nilsson, Martina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Mörk, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socionomer är en tillgång till polismyndigheten: En kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att arbeta som civila utredare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Civila utredare är en yrkesgrupp som i Sverige har fördubblats i antalet anställda sedan 2011. Det verkar finnas betydande utmaningar för att socionomer som civila utredare skall ses som fullt integrerade medlemmar inom polismyndigheten. Detta på grund av att socionomer arbetar som en minoritet inom ett yrke dominerat av poliser. Syftet med vår studie var att undersöka socionomers upplevelser av att arbeta som civila utredare inom polismyndigheten. Denna kvalitativa studie grundade sig på fem intervjuer med socionomer som arbetar som civila utredare inom polismyndigheten. Resultatet av intervjuerna har sedan granskats och bearbetats med hjälp av Grounded theory som är en analysmetod inom kvalitativ forskning som syftar till att förstå och beskriva mänskliga fenomen (Olsson & Sörensen 2007). Resultatet visade på att det inom polismyndigheten finns ett fungerande samarbete genom att det inte görs någon skillnad på om den anställda är socionom eller polis. Däremot har det visat sig finnas faktorer som har en negativ påverkan på samarbetet. Arbetet som civil utredare upplevs som ett fritt arbete men med lagar och regler som styr samtidigt som det finns en önskan om utökade befogenheter för att de civila utredarna ska kunna arbeta mer självständigt. Socionomers kompetens har visat sig vara värdefull inom polismyndigheten. Detta därför att intervjupersonerna upplever att deras arbetssätt skiljer sig åt gentemot hur poliserna arbetar och att socionomerna därmed kompletterar poliserna på ett effektivt sätt. Det finns tydliga löneskillnader mellan socionomer som civila utredare och de polisiära utredarna vilket uppfattas som problematiskt och är en faktor till de motsättningar som finns mellan professionerna. Att socionomer som civila utredarna tjänar mer än de polisära utredarna är något som enligt Christoffersen (2017) grundar sig på skillnaderna mellan de två utbildningarna. Däremot framkom det även att det egentligen inte är socionomerna som har hög lön utan att det snarare är poliserna som har väldigt låg lön. 

 • Lundin, Karin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  ”Jag försökte vara ”starkeman” och stötta alla andra” En kvalitativ studie om anhörigas stöd från samhället i sorgearbetet, efter att en närstående begått självmord2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Blommendahl, Lena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Skolkuratorers förebyggande arbete: möjligheter och hinder2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Vikander, Max
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Thorén, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Familjehemsplaceringar - för barnets eget bästa?: En studie om familjehemsplaceringar i Sverige. Hur utreds familjehem, hur värnar socialarbetare om framgångsfaktorer under placering samt upprätthåller ett gynnade samarbete mellan olika aktörer.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Jeganeh, Charles
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bracamonte, Antonio
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Gender mainstreaming i sociala trygghetssystem: Sveriges internationella utvecklingsbistånd i Afrika, söder om Sahara2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie om internationellt utvecklingsbistånd undersöker effekterna av gender mainstreaming i sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, med särskilt fokus på jämställdhet, kvinnors empowerment och biståndets effekter på familjeförhållanden. Studien lyfter fram en historisk bakgrund av gender mainstreaming i politiken, men även dagens internationella engagemang för att bekämpa den extrema fattigdomen. Studien belyser det svenska internationella biståndets initiativ för att minska fattigdomen i Afrika, söder om Sahara.  Totalt genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med högkvalificerade tjänstemän som representerar det internationella biståndet, med bakgrund från Utrikesdepartementet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Latinamerikainstitutet på Stockholms universitet och UNICEF Office of Research - Innocenti. Resultatet visade att ett genderintegrerat bistånd i form av sociala kontantöverföringar som främjar jämställdhet i samhällen som biståndet verkar i, bidrar till att minska den extrema fattigdomen. Men resultaten visade även att det krävs ytterligare forskning för att kunna se direkta kausala effekter av biståndet som riktas till kvinnor jämfört med bistånd som riktas till män, samt den effekt som biståndet har på kvinnors empowerment och på biståndsmottagarnas familjeförhållanden. Slutsatsen av undersökningen är att uppbyggnaden av genderintegrerade sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, är av särskild betydelse då man genom ökad jämställdhet och ett övergripande socialt skyddsnät minskar den extrema fattigdomen och främjar regionens välmående i sin helhet.

 • Kristoffersson, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Wahlgren, Alexandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Tillit på ålderns höst: - hur socialt kapital och dagliga medier inverkar på äldres tillit till andra människor och samhällsinstitutioner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utifrån empiriskt material i form av insamlande enkäter från GERDA-projektet undersöks här äldres tillit kopplat till socialt kapital och konsumtion av nyheter/samhällsprogram via medier. Det sociala kapitalet som begrepp har operationaliserats genom variabler för förvärvsarbete och ideellt arbete. Syftet är att ta reda på om socialt kapital påverkar äldres tillit och hur konsumtion av nyheter/samhällsprogram via olika medier påverkar äldres tillit till andra människor och institutioner. Resultatet baserar sig på univariata, bivariata och multivariata sambandsanalyser som undersöker hur det sociala kapitalet och mediekonsumtion påverkar den partikulära tilliten, generella tilliten och lokalsamhälletilliten. Slutsatserna visar på att såväl det sociala kapitalet, som konsumtion av nyheter/samhällsprogram via medier, påverkar äldres tillit till andra människor och samhällsinstitutioner. Respondenter med högt socialt kapital har större tillit än de med lågt social kapital. Genom att de med lågt socialt kapital tar del av nyheter/samhällsprogram via medier kan det leda till att de har liknande mängd tillit som respondenter med högt socialt kapital som inte tar del av nyheter/samhällsprogram via medier. Det framkommer även att de som tar del av nyheter/samhällsprogram via radio, internet och dagstidning stärker sitt ställningstagande genom detta. 

 • Nybom, Rebecca
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Söderlund, Fredrik
  Empatisk utsatthet i socialt arbete: En kvalitativ studie om socionomers tankar och erfarenheter av empatitrötthet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom socionomyrket förekommer det höga nivåer av sjukskrivningar som kan kopplas till stress. Ett uttryck som ger en mer specifik beskrivning av den känslomässiga stress som kopplas till hjälpande arbete är empatitrötthet. Syftet med denna studie är att undersöka tankar och erfarenheter av empatitrötthet hos socionomer som är verksamma i klientnära arbete samt hur detta kan hanteras. Denna studie har en kvalitativ ansats och det insamlade datamaterialet består av fem semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning på området är till största del genomförd utanför Sverige och utgår främst från begreppet Compassion Fatigue. Forskningen inom området fokuserade ursprungligen på personer verksamma inom traumavård. Denna studie intresserar sig av att undersöka ämnet i en svensk kontext samt med socionomer i fokus. Resultatet av intervjuerna presenteras i form av två övergripande teman med tre kategorier vardera.

   

  I resultatet framkom det att flera av intervjupersonerna haft upplevelser eller erfarenheter som kan liknas med empatitrötthet. Det framkom även att intervjupersonerna använde sig av olika Copingstrategier för att hantera detta, strategier som innebär att söka stöd hos andra men även distansering från det som är känslomässigt krävande i arbetet. Vi fann även att majoriteten av intervjupersonerna önskade en större medvetenhet kring ämnet och större närvaro i frågan från ledningens håll. Sammanfattningsvis landade vi i slutsatserna att upplevelser av empatitrötthet förekom bland intervjupersonerna och Copingstrategier användes för att hantera detta samt att det fanns en önskan om att ledningen skulle visa ett större engagemang i ämnet.

  Nyckelord/sökord: Compassion Fatigue, Empatitrötthet, Coping

 • Accordini, Simone
  et al.
  Calciano, Lucia
  Johannessen, Ane
  Portas, Laura
  Benediktsdóttir, Bryndis
  Bertelsen, Randi Jacobsen
  Bråbäck, Lennart
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Carsin, Anne-Elie
  Dharmage, Shyamali C.
  Dratva, Julia
  Forsberg, Bertil
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Gomez Real, Francisco
  Heinrich, Joachim
  Holloway, John W.
  Holm, Mathias
  Janson, Christer
  Jögi, Rain
  Leynaert, Bénédicte
  Malinovschi, Andrei
  Marcon, Alessandro
  Martínez-Moratalla Rovira, Jesús
  Raherison, Chantal
  Sánchez-Ramos, José Luis
  Schlünssen, Vivi
  Bono, Roberto
  Corsico, Angelo G.
  Demoly, Pascal
  Dorado Arenas, Sandra
  Nowak, Dennis
  Pin, Isabelle
  Weyler, Joost
  Jarvis, Deborah
  Svanes, Cecilie
  A three-generation study on the association of tobacco smoking with asthma2018Ingår i: International Journal of Epidemiology, ISSN 0300-5771, E-ISSN 1464-3685Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Mothers' smoking during pregnancy increases asthma risk in their offspring. There is some evidence that grandmothers' smoking may have a similar effect, and biological plausibility that fathers' smoking during adolescence may influence offspring's health through transmittable epigenetic changes in sperm precursor cells. We evaluated the three-generation associations of tobacco smoking with asthma.

  Methods: Between 2010 and 2013, at the European Community Respiratory Health Survey III clinical interview, 2233 mothers and 1964 fathers from 26 centres reported whether their offspring (aged ≤51 years) had ever had asthma and whether it had coexisted with nasal allergies or not. Mothers and fathers also provided information on their parents' (grandparents) and their own asthma, education and smoking history. Multilevel mediation models within a multicentre three-generation framework were fitted separately within the maternal (4666 offspring) and paternal (4192 offspring) lines.

  Results: Fathers' smoking before they were 15 [relative risk ratio (RRR) = 1.43, 95% confidence interval (CI): 1.01-2.01] and mothers' smoking during pregnancy (RRR = 1.27, 95% CI: 1.01-1.59) were associated with asthma without nasal allergies in their offspring. Grandmothers' smoking during pregnancy was associated with asthma in their daughters [odds ratio (OR) = 1.55, 95% CI: 1.17-2.06] and with asthma with nasal allergies in their grandchildren within the maternal line (RRR = 1.25, 95% CI: 1.02-1.55).

  Conclusions: Fathers' smoking during early adolescence and grandmothers' and mothers' smoking during pregnancy may independently increase asthma risk in offspring. Thus, risk factors for asthma should be sought in both parents and before conception.

 • Disputation: 2018-04-06 10:00 Lilla hörsalen (KB.E3.01), KBC-byggnaden, Umeå
  Tan, Biyue
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Stora Enso AB.
  Genomic selection and genome-wide association studies to dissect quantitative traits in forest trees2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The convergence of quantitative genetics of complex traits with genomic technologies is quickly becoming an innovative approach to explore fundamental genetic questions and also have practical consequences for implementations in tree breeding. In this thesis, I used genomic selection and genome-wide association studies (GWAS) to dissect the genetic basis of quantitative traits, i.e. growth, phenology and wood property traits. I also assessed the importance of dominance and epistatic effects in hybrid Eucalyptus. Both dominance and epistasis are important in hybrids, as they are the likely contributing to the genetic basis of heterosis. To successfully implement genomic selection models, several important factors have to be considered. I found that for a good model establishment, both the size and composition of the training population, as well as the number of SNPs to be important considered. Based on the optimal models, additive, dominance and epistasis genetic effects of growth and wood traits have been estimated to evaluate genetic parameters and how these influence the prediction accuracy, which can be used in selecting elite breeding individuals or clones. I also addressed the advantage of genotyping-based analyses by showing that we could accurately correct pedigree information errors. More importantly, genotyping-based analyses capture both Mendelian segregation variation within full-sib families and cryptic genetic links through unknown common ancestors, which are not available from traditional pedigree data. GWAS were used to analyse growth and phenology related traits. Using a single-trait GWAS method, we identified a region strongly associated with the timing of bud set in Populus tremula, a trait with high heritability. For the growth related traits, we found that a multi-traits GWAS approach was more powerful than single-trait analyses as it identified more associated SNPs in hybrid Eucalyptus. Moreover, many more novel associated SNPs were identified from considering over-dominance effects in the GWAS analyses. After annotating the associated SNPs I show that these functional candidate genes were related to growth and responding to abiotic and biotic stress. In summary, the results of genomic selection and GWAS provided a deeper understanding of the genetic backgrounds of quantitative traits in forest trees.

 • Disputation: 2018-04-06 09:00 Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå
  Hörnberg, Kristina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Reumatologi.
  Aspects of physical activity in Rheumatoid Arthritis: associations with inflammation and cardiovascular risk factors2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: Rheumatoid Arthritis (RA) is associated with an increased risk for cardiovascular disease (CVD), partially attributable to systemic inflammation and traditional risk factors for CVD. Since physical activity (PA) is strongly related to CVD in the general population, the aim of this thesis was to describe aspects of PA in patients with RA, and further to analyse associations with disease activity, traditional risk factors for CVD and subclinical atherosclerosis.

  Methods: In papers I and II, newly diagnosed RA patients were followed for two (n=66) and mean (SD) 16 (2) (n=25) years respectively. Disease activity and aerobic capacity were measured in both groups.​ In paper II, the 25 patients were also examined for traditional risk factors for CVD, body composition, with pulse wave analysis and carotid ultrasound. Self-efficacy was assessed using a questionnaire. In paper III, a combined heart rate and movement monitor was used to measure PA in 84 patients with early (<2 years) and 37 patients with long-standing (mean [SD] 16 [2] years) RA. Data were analysed for associations with disease activity, traditional risk factors for CVD and subclinical atherosclerosis, as above. Finally, in paper IV, a pilot study including 13 patients, median (Q1-Q3) age 57 (44-64) years, was conducted to analyse the feasibility as well as the effects of ten weeks of spinning exercise, on aerobic capacity, traditional risk factors for CVD and inflammation.

  Results: In papers I and II, aerobic capacity was maintained at follow-up. In paper I, median (Q1-Q3) aerobic capacity was 31 (27-39) ml/kg x min at baseline and 33 (25-38) ml/kg x min after two years. In paper II, median (Q1-Q3) aerobic capacity was 32 (28-42) ml/kg x min at baseline and 33 (28-39) ml/kg x min after 16 years. In multiple linear regression analyses, adjusted for baseline aerobic capacity, disease activity during the first two years after diagnosis explained 53 % of the aerobic capacity level after 16 years [b=-0.14, p<0.004]. Higher aerobic capacity was associated with more favourable measures of risk factors for CVD and self-efficacy over time and at follow-up. In paper III, 37 % of the patients with early and 43 % of the patients with long-standing RA, did not reach the national recommendations of PA. Total PA as well as more time spent in moderate to vigorous PA were associated with more favourable risk factors for CVD. Patients with higher disease activity and functional disability were less physically active. In paper IV, intensive spinning exercise proved to be a feasible method, that significantly improved aerobic capacity, systolic blood pressure and the number of tender joints.

  Conclusions: Aerobic capacity, which could be maintained despite several years of disease, was related to risk factors for CVD and to self-efficacy. Higher disease activity in early disease predicted lower aerobic capacity after 16 years. Higher PA level was associated with a more beneficial cardiovascular profile, however, an insufficient level of PA was found in a substantial proportion of patients. Furthermore, we found, that intensive spinning exercise was a feasible method for the group included, to improve aerobic capacity and blood pressure without detrimental effects on disease activity. Physical activity and aerobic capacity have roles to play in the cardio protective management and are, as other modifiable risk factors, suggested to be estimated regularly. Higher disease activity is known to increase the risk of CVD in RA, and as disease activity also seems to negatively impact future aerobic capacity, interventions and support for health enhancing PA should have high priority in these patients. 

 • Johansson, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kanerva, Therése
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Psykisk ohälsa med ett genusperspektiv: En studie bland studenter på Umeå universitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa ökar bland unga i Sverige, en stor del av den populationen är studenter på högskolor och universitet. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om studenterna upplever psykisk ohälsa och om det finns genusskillnader inom psykisk ohälsa mellan kvinnliga och manliga studenter på Umeå universitet. Frågeställningarna som undersöks är om studenterna upplever psykisk ohälsa, isåfall hur, och om det finns skillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa mellan kvinnliga och manliga studenter. Datainsamlingen har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder, dels en intervju med en kurator på Studenthälsan vid Umeå universitet och dels en enkät som har lagts ut i Facebook-grupper till tre olika program på Umeå universitet. Det resultatet visar är bland annat att studenterna upplever en hög grad av prestationskrav/prestationsångest. Det finns skillnader i uttryck och hantering av psykisk ohälsa mellan kvinnliga och manliga studenter. Samhällets maskulinitetsnormer påverkar manliga studenter i hanteringen av sin psykiska ohälsa, de pratar inte med andra om hur de mår. De kvinnliga studenterna upplever mer stress och har högre prestationskrav på sig själva vilket kan förklara den höga grad stress de upplever.

 • Gyllengahm, Hanna
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  En studie kring gymnasielärlingens arbetsmiljökunskaper på byggarbetsplatsen1990Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att kartlägga och utreda kunskapsglappet inom arbetsmiljö hos gymnasielärlingar i bygg- och anläggningsbranschen.

   

  Examensarbetet utförs i samarbete med Peab. De har upplevt att deras gymnasielärlingar har bristande kunskap inom arbetsmiljö. För att förebygga olyckor och aktivt arbeta för Peabs nollvision avseende arbetsplatsolyckor är detta examensarbete en del i Peabs preventiva arbete för en säker arbetsmiljö.

   

  Arbetsmiljöstatistik, enkätundersökningar och intervjuer har tillämpats för att fastställa de områden inom arbetsmiljö där gymnasielärlingarnas kunskaper inte upplevts tillräckliga. Med dessa metoder har det konstaterats att Peab inte kan förutsätta att gymnasielärlingen har den kompetens inom arbetsmiljö som krävs för att utföra de uppgifter som ålagts honom eller henne.

   

  För detta krävs formulering av konkreta åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö för gymnasielärlingar. Förslag på åtgärder är exempelvis en särskild introduktion för gymnasielärlingar vid anställning, där stor vikt läggs på attityder till arbetsmiljö och särskilda riskarbeten. Ett annat förslag är att gymnasielärlingen aktivt deltar vid skyddsronder under sin lärlingsperiod.

 • Fahlén, Sara
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Varför tappar barn och ungdomar intresset för naturvetenskap?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn visar ofta en stor entusiasm för naturvetenskap, men intresset sjunker mot slutet av grundskolan. Syftet med denna studie är att identifiera möjliga orsaker till att ungdomar tappar sitt intresse för naturvetenskap. Avsikten är också att ta reda på vilken roll deras NO-lärare spelat för deras intresse.För att undersöka detta har fokusgrupper med studiemotiverade elever intervjuats. Studiens resultat visar att även studiemotiverade elever kan ha svårt för naturvetenskapliga skolämnen, vilket gör att de väljer bort dessa ämnen på gymnasiet. Vidare visar resultatet att elever som är ointresserade av naturvetenskap, ser naturvetenskapen som färdigformad fakta som inte kan diskuteras. Resultatet visar också att även omtyckta lärare som eleverna uppfattar som kompetenta, inte lyckas fånga och bevara elevernas intresse för naturvetenskap. Det krävs alltså nånting mer av oss lärare för att kunna hitta ”det där” som krävs för att eleverna skall fängslas av naturvetenskap.

 • Shirdel, Mariam
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Andersson, Britt M.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Bergdahl, Ingvar
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Sommar, Johan N.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Wingfors, Håkan
  CBRN Defence & Security Division, Swedish Defence Research Agency, Umeå, Sweden.
  Liljelind, Ingrid E.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.
  Improving the UNC passive aerosol sampler model based on comparison with commonly used aerosol sampling methods2018Ingår i: Annals of Work Exposures and Health, ISSN 2398-7308, Vol. 62, nr 3, s. 328-338Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: In an occupational environment, passive sampling could be an alternative to active sampling with pumps for sampling of dust. One passive sampler is the University of North Carolina passive aerosol sampler (UNC sampler). It is often analysed by microscopic imaging. Promising results have been shown for particles above 2.5 µm, but indicate large underestimations for PM2.5. The aim of this study was to evaluate, and possibly improve, the UNC sampler for stationary sampling in a working environment.

  Methods: Sampling was carried out at 8-h intervals during 24 h in four locations in an open pit mine with UNC samplers, respirable cyclones, PM10 and PM2.5 impactors, and an aerodynamic particle sizer (APS). The wind was minimal. For quantification, two modifications of the UNC sampler analysis model, UNC sampler with hybrid model and UNC sampler with area factor, were compared with the original one, UNC sampler with mesh factor derived from wind tunnel experiments. The effect of increased resolution for the microscopic imaging was examined.

  Results: Use of the area factor and a higher resolution eliminated the underestimation for PM10 and PM2.5. The model with area factor had the overall lowest deviation versus the impactor and the cyclone. The intraclass correlation (ICC) showed that the UNC sampler had a higher precision and better ability to distinguish between different exposure levels compared to the cyclone (ICC: 0.51 versus 0.24), but lower precision compared to the impactor (PM10: 0.79 versus 0.99; PM2.5: 0.30 versus 0.45). The particle size distributions as calculated from the different UNC sampler analysis models were visually compared with the distributions determined by APS. The distributions were obviously different when the UNC sampler with mesh factor was used but came to a reasonable agreement when the area factor was used.

  Conclusions: High resolution combined with a factor based on area only, results in no underestimation of small particles compared to impactors and cyclones and a better agreement with the APS’s particle size distributions. The UNC sampler had lower precision than the impactors, but higher than the respirable cyclone. The UNC sampler with area factor could be used for PM2.5, PM10 and respirable fraction measurements in this working environment without wind.

 • Papadimitriou, Nikos
  et al.
  Tsilidis, Konstantinos K.
  Orfanos, Philippos
  Benetou, Vassiliki
  Ntzani, Evangelia E.
  Soerjomataram, Isabelle
  Kuenn-Nelen, Annemarie
  Pettersson-Kymmer, Ulrika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.
  Eriksson, Sture
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning.
  Brenner, Hermann
  Schoettker, Ben
  Saum, Kai-Uwe
  Holleczek, Bernd
  Grodstein, Francine D.
  Feskanich, Diane
  Orsini, Nicola
  Wolk, Alicja
  Bellavia, Andrea
  Wilsgaard, Tom
  Jorgensen, Lone
  Boffetta, Paolo
  Trichopoulos, Dimitrios
  Trichopoulou, Antonia
  Burden of hip fracture using disability-adjusted life-years: a pooled analysis of prospective cohorts in the CHANCES consortium2017Ingår i: Lancet Public Health, ISSN 2468-2667, Vol. 2, nr 5, s. E239-E246Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: No studies have estimated disability-adjusted life-years (DALYs) lost due to hip fractures using real-life follow-up cohort data. We aimed to quantify the burden of disease due to incident hip fracture using DALYs in prospective cohorts in the CHANCES consortium, and to calculate population attributable fractions based on DALYs for specific risk factors.

  Methods: We used data from six cohorts of participants aged 50 years or older at recruitment to calculate DALYs. We applied disability weights proposed by the National OsteoporosisFoundation and did a series of sensitivity analyses to examine the robustness of DALY estimates. We calculated population attributable fractions for smoking, body-mass index (BMI), physical activity, alcohol intake, type 2 diabetes and parity, use of hormone replacement therapy, and oral contraceptives in women. We calculated summary risk estimates across cohorts with pooled analysis and random-effects meta-analysis methods.

  Findings: 223 880 men and women were followed up for a mean of 13 years (SD 6). 7724 (3·5%) participants developed an incident hip fracture, of whom 413 (5·3%) died as a result. 5964 DALYs (27 per 1000 individuals) were lost due to hip fractures, 1230 (20·6%) of which were in the group aged 75–79 years. 4150 (69·6%) DALYs were attributed to disability. Current smoking was the risk factor responsible for the greatest hip fracture burden (7·5%, 95% CI 5·2–9·7) followed by physical inactivity (5·5%, 2·1–8·5), history of diabetes (2·8%, 2·1–4·0), and low to average BMI (2·0%, 1·4–2·7), whereas low alcohol consumption (0·01–2·5 g per day) and high BMI had a protective effect.

  Interpretation: Hip fracture can lead to a substantial loss of healthy life-years in elderly people. National public health policies should be strengthened to reduce hip fracture incidence and mortality. Primary prevention measures should be strengthened to prevent falls, and reduce smoking and a sedentary lifestyle.

 • Percudani, Pietro
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Batrawi, Mohamad
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  The Impact of Internet of Things unification with Project Management Disciplines in project-based organizations2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The greatest advantage of Information Technology (IT) is its ability in entitling personnel to achieve their goals. Allowing personnel to grasp knowledge and skills they weren’t aware of previously, rendering to a sense that it’s all about potential; as expressed by former CEO of Microsoft Steve Ballmer. Internet of Things (IoT) data, according to ORACLE (2017), provides insight from new data collected and provides solutions. Thus, allowing businesses to achieve new innovative services at a more efficient and productive manner while reducing the risk factors. Proving that the connections between the organisation and devices are securely connected, analysed, and integrated simultaneously with IoT data. Project Management (PM) the leading discipline in management that benefits enterprises through actual and operative management of change through its systematic approach of initiating, planning, executing, monitoring & controlling, Testing & Commissioning and finally Handing Over to the client the project; managing various types of projects with various drivers of change and uncertainty. (Sawyer, L. 2016). As significant as technology has become in our lives, this study aims in highlighting the importance of Internet of Things and the synergic implementation of Project Management disciplines in project-oriented organisations. It also explores the challenges, barriers, and benefits of IoT in synergy with PM disciplines. The paper also considered one of the most crucial elements of any organization or business, people, fixating on project managers and how the role of a project manager is affected in the innovative project oriented organizations.

 • Johannesen, Helena
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Burström, Helena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  P2P-utlåning i Sverige: En kvalitativ studie om långivares upplevelser kring investeringsbeslut på den svenska P2P-lånesajten Lendify.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Burman, Erik
  et al.
  Hansbo, Peter
  Larson, Mats G.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  A simple approach for finite element simulation of reinforced plates2018Ingår i: Finite elements in analysis and design (Print), ISSN 0168-874X, E-ISSN 1872-6925, Vol. 142, s. 51-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a new approach for adding Bernoulli beam reinforcements to Kirchhoff plates. The plate is discretised using a continuous/discontinuous finite element method based on standard continuous piecewise polynomial finite element spaces. The beams are discretised by the CutFEM technique of letting the basis functions of the plate represent also the beams which are allowed to pass through the plate elements. This allows for a fast and easy way of assessing where the plate should be supported, for instance, in an optimization loop.

 • Parker, Christopher C.
  et al.
  Coleman, Robert E.
  Sartor, Oliver
  Vogelzang, Nicholas J.
  Bottomley, David
  Heinrich, Daniel
  Helle, Svein I.
  O'Sullivan, Joe M.
  Fosså, Sophie D.
  Chodacki, Aleš
  Wiechno, Paweł
  Logue, John
  Seke, Mihalj
  Widmark, Anders
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi.
  Johannessen, Dag Clement
  Hoskin, Peter
  James, Nicholas D.
  Solberg, Arne
  Syndikus, Isabel
  Kliment, Jan
  Wedel, Steffen
  Boehmer, Sibylle
  Dall'Oglio, Marcos
  Franzén, Lars
  Bruland, Øyvind S.
  Petrenciuc, Oana
  Staudacher, Karin
  Li, Rui
  Nilsson, Sten
  Three-year Safety of Radium-223 Dichloride in Patients with Castration-resistant Prostate Cancer and Symptomatic Bone Metastases from Phase 3 Randomized Alpharadin in Symptomatic Prostate Cancer Trial2018Ingår i: European Urology, ISSN 0302-2838, E-ISSN 1873-7560, Vol. 73, nr 3, s. 427-435Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: In Alpharadin in Symptomatic Prostate Cancer (ALSYMPCA) trial, radium-223 versus placebo prolonged overall survival with favorable safety in castration-resistant prostate cancer patients with symptomatic bone metastases. Long-term radium-223 monitoring underlies a comprehensive safety and risk/benefit assessment. Objective: To report updated ALSYMPCA safety, including long-term safety up to 3 yr after the first injection. Design, setting, and participants: Safety analyses from phase 3 randomized ALSYMPCA trial included patients receiving >= 1 study-drug injection (600 radium-223 and 301 placebo). Patients (405 radium-223 and 167 placebo) entered long-term safety follow-up starting 12 wk after the last study-drug injection, to 3 yr from the first injection. Forty-eight of 405 (12%) radium-223 and 12/167 (7%) placebo patients completed follow-up, with evaluations every 2 mo for 6 mo, then every 4 mo until 3 yr. Outcome measurements and statistical analysis: All adverse events (AEs) were collected until 12 wk after the last injection; subsequently, only treatment-related AEs were collected. Additional long-term safety was assessed by development of acute myelogenous leukemia (AML), myelodysplastic syndrome (MDS), aplastic anemia, and secondary malignancies. Data analysis used descriptive statistics. Results and limitations: During treatment to 12 wk following the last injection, 564/600 (94%) radium-223 and 292/301 (97%) placebo patients had treatment-emergent AEs (TEAEs). Myelosuppression incidence was low. Grade 3/4 hematologic TEAEs in radium-223 and placebo groups were anemia (13% vs 13%), neutropenia (2% vs 1%), and thrombocytopenia (7% vs 2%). Ninety-eight of 600 (16%) radium-223 and 68/301 (23%) placebo patients experienced grade 5 TEAEs. Long-term follow-up showed no AML, MDS, or new primary bone cancer; secondary non-treatment-related malignancies occurred in four radium-223 and three placebo patients. One radium-223 patient had aplastic anemia 16 mo after the last injection. No other cases were observed. Limitations include short (3-yr) follow-up. Conclusions: Final long-term safety ALSYMPCA analysis shows that radium-223 remained well tolerated, with low myelosuppression incidence and no new safety concerns.

 • Davies, Justine Ina
  et al.
  Macnab, Andrew John
  Byass, Peter
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Stellenbosch Institute for Advanced Study, Wallenberg Research Centre at Stellenbosch University, South Africa; MRC/Wits Rural Public Health and Health Transitions Research Unit, School of Public Health, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Norris, Shane A.
  Nyirenda, Moffat
  Singhal, Atul
  Sobngwi, Eugene
  Daar, Abdallah S.
  Developmental origins of health and disease in Africa: influencing early life2018Ingår i: The Lancet Global Health, ISSN 2352-3026, E-ISSN 2214-109X, Vol. 6, nr 3, s. E244-E245Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Fonseca, Luis Vazquez
  et al.
  Doimo, Mara
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Clinical Genetics Unit, Department of Women and Children's Health, IRP Città della Speranza, University of Padova, Padova, Italy.
  Calderan, Cristina
  Desbats, Maria Andrea
  Acosta, Manuel J.
  Cerqua, Cristina
  Cassina, Matteo
  Ashraf, Shazia
  Hildebrandt, Friedhelm
  Sartori, Geppo
  Navas, Placido
  Trevisson, Eva
  Salviati, Leonardo
  Mutations in COQ8B (ADCK4) found in patients with steroid-resistant nephrotic syndrome alter COQ8B function2018Ingår i: Human Mutation, ISSN 1059-7794, E-ISSN 1098-1004, Vol. 39, nr 3, s. 406-414Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mutations in COQ8B cause steroid-resistant nephrotic syndrome with variable neurological involvement. In yeast, COQ8 encodes a protein required for coenzyme Q (CoQ) biosynthesis, whose precise role is not clear. Humans harbor two paralog genes: COQ8A and COQ8B (previously termed ADCK3 and ADCK4). We have found that COQ8B is a mitochondrial matrix protein peripherally associated with the inner membrane. COQ8B can complement a Delta COQ8 yeast strain when its mitochondrial targeting sequence (MTS) is replaced by a yeast MTS. This model was employed to validate COQ8B mutations, and to establish genotype-phenotype correlations. All mutations affected respiratory growth, but there was no correlation between mutation type and the severity of the phenotype. In fact, contrary to the case of COQ2, where residual CoQ biosynthesis correlates with clinical severity, patients harboring hypomorphic COQ8B alleles did not display a different phenotype compared with those with null mutations. These data also suggest that the system is redundant, and that other proteins (probably COQ8A) may partially compensate for the absence of COQ8B. Finally, a COQ8B polymorphism, present in 50% of the European population (NM_024876.3:c.521A > G, p.His174Arg), affects stability of the protein and could represent a risk factor for secondary CoQ deficiencies or for other complex traits.

 • Donnelly, Louise A.
  et al.
  Zhou, Kaixin
  Doney, Alex S. F.
  Jennison, Chris
  Franks, Paul W.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Department of Clinical Science, Genetic and Molecular Epidemiology Unit, Lund University, Malmö, Sweden; Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, USA.
  Pearson, Ewan R.
  Rates of glycaemic deterioration in a real-world population with type 2 diabetes2018Ingår i: Diabetologia, ISSN 0012-186X, E-ISSN 1432-0428, Vol. 61, nr 3, s. 607-615Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims/hypothesis: There is considerable variability in how diabetes progresses after diagnosis. Progression modelling has largely focused on 'time to failure' methods, yet determining a 'coefficient of failure' has many advantages. We derived a rate of glycaemic deterioration in type 2 diabetes, using a large real-world cohort, and aimed to investigate the clinical, biochemical, pharmacological and immunological variables associated with fast and slow rates of glycaemic deterioration. Methods: An observational cohort study was performed using the electronic medical records from participants in the Genetics of Diabetes Audit and Research in Tayside Study (GoDARTS). A model was derived based on an individual's observed HbA(1c) measures from the first eligible HbA(1c) after the diagnosis of diabetes through to the study end (defined as insulin initiation, death, leaving the area or end of follow-up). Each HbA(1c) measure was time-dependently adjusted for the effects of non-insulin glucose-lowering drugs, changes in BMI and corticosteroid use. GAD antibody (GADA) positivity was defined as GAD titres above the 97.5th centile of the population distribution. Results: The mean (95% CI) glycaemic deterioration for type 2 diabetes and GADA-positive individuals was 1.4 (1.3, 1.4) and 2.8 (2.4, 3.3) mmol/mol HbA(1c) per year, respectively. A younger age of diagnosis, lower HDL-cholesterol concentration, higher BMI and earlier calendar year of diabetes diagnosis were independently associated with higher rates of glycaemic deterioration in individuals with type 2 diabetes. The rate of deterioration in those diagnosed at over 70 years of age was very low, with 66% having a rate of deterioration of less than 1.1 mmol/mol HbA(1c) per year, and only 1.5% progressing more rapidly than 4.4 mmol/mol HbA(1c) per year. Conclusions/interpretation: We have developed a novel approach for modelling the progression of diabetes in observational data across multiple drug combinations. This approach highlights how glycaemic deterioration in those diagnosed at over 70 years of age is minimal, supporting a stratified approach to diabetes management.

 • Edvardsson, Kristina
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi. Judith Lumley Centre, La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Åhman, Annika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Fagerli, Tove Anita
  Darj, Elisabeth
  Holmlund, Sophia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Small, Rhonda
  Mogren, Ingrid
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi. Judith Lumley Centre, La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Norwegian obstetricians' experiences of the use of ultrasound in pregnancy management: a qualitative study2018Ingår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 15, s. 69-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To explore obstetricians' experiences and views of the use of obstetric ultrasound in clinical management of pregnancy. Methods: A qualitative interview study was undertaken in 2015 with obstetricians (N = 20) in Norway as part of the CROss Country Ultrasound Study (CROCUS). Results: Three categories developed during analyses. 'Differing opinions about ultrasound and prenatal diagnosis policies' revealed divergent views in relation to Norwegian policies for ultrasound screening and prenatal diagnosis. Down syndrome screening was portrayed as a delicate and frequently debated issue, with increasing ethical challenges due to developments in prenatal diagnosis. 'Ultrasound's influence on the view of the fetus' illuminated how ultrasound influenced obstetricians' views of the fetus as a 'patient' and a 'person'. They also saw ultrasound as strongly influencing expectant parents' views of the fetus, and described how ultrasound was sometimes used as a means of comforting women when complications occurred. The complexity of information and counselling' revealed how obstetricians balanced the medical and social aspects of the ultrasound examination, and the difficulties of 'delivering bad news' and counselling in situations of uncertain findings. Conclusion: This study highlights obstetricians' experiences and views of ultrasound and prenatal diagnosis in Norwegian maternity care and the challenges associated with the provision of these services, including counselling dilemmas and perceived differences in expectations between caregivers and expectant parents. There was notable diversity among these obstetricians in relation to their support of, and adherence to Norwegian regulations about the use of ultrasound, which indicates that the care pregnant women receive may vary accordingly.

 • Ranius, Thomas
  et al.
  Hämäläinen, Aino
  Egnell, Gustaf
  Olsson, Bengt
  Eklöf, Karin
  Stendahl, Johan
  Rudolphi, Jörgen
  Sténs, Anna
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Felton, Adam
  The effects of logging residue extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: a synthesis2018Ingår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 209, s. 409-425Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We review the consequences for biodiversity and ecosystem services from the industrial-scale extraction of logging residues (tops, branches and stumps from harvested trees and small-diameter trees from thinnings) in managed forests. Logging residue extraction can replace fossil fuels, and thus contribute to climate change mitigation. The additional biomass and nutrients removed, and soils and other structures disturbed, have several potential environmental impacts. To evaluate potential impacts on ecosystem services and biodiversity we reviewed 279 scientific papers that compared logging residue extraction with non-extraction, the majority of which were conducted in Northern Europe and North America. The weight of available evidence indicates that logging residue extraction can have significant negative effects on biodiversity, especially for species naturally adapted to sun-exposed conditions and the large amounts of dead wood that are created by large-scaled forest disturbances. Slash extraction may also pose risks for future biomass production itself, due to the associated loss of nutrients. For water quality, reindeer herding, mammalian game species, berries, and natural heritage the results were complicated by primarily negative but some positive effects, while for recreation and pest control positive effects were more consistent. Further, there are initial negative effects on carbon storage, but these effects are transient and carbon stocks are mostly restored over decadal time perspectives. We summarize ways of decreasing some of the negative effects of logging residue extraction on specific ecosystem services, by changing the categories of residue extracted, and site or forest type targeted for extraction. However, we found that suggested pathways for minimizing adverse outcomes were often in conflict among the ecosystem services assessed. Compensatory measures for logging residue extraction may also be used (e.g. ash recycling, liming, fertilization), though these may also be associated with adverse environmental impacts.

 • Jerdén, Lars
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Center for Clinical Research Dalarna, Falun, Sweden; School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Dalton, James
  Johansson, Helene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.
  Sorensen, Julie
  Jenkins, Paul
  Weinehall, Lars
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.
  Lifestyle counseling in primary care in the United States and Sweden: a comparison of patients' expectations and experiences2018Ingår i: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 11, nr 1, artikel-id 1438238Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Despite various guidelines, shortcomings in lifestyle counseling in primary care have been demonstrated. Comparisons between countries may provide insight on how to improve such counseling. To the best of our knowledge, studies comparing patients' views of lifestyle counseling beween the United States (US) and European countries have not been reported.

  OBJECTIVES: To quantify and compare patients' perspectives in the US and Sweden on primary care providers' counseling on weight, eating habits, physical activity, smoking, and alcohol consumption.

  METHODS: In a cross-sectional study, 629 patients from Sweden and the US completed a telephone interview about their experiences after a visit to a physician in primary care. The survey focused on patients' perception of the importance of healthy lifestyle habits, their need to change, their desire to receive support from primary care, and the support they had actually received. Data were analyzed using chi-square or Fisher's exact test.

  RESULTS: For three of the four lifestyle habits, the proportion saying they needed to change was higher in the US. The exception was for alcohol, where Swedish subjects indicated a greater need to change. Among those stating a need to change, the proportion saying that they would like to have support from primary care was generally above 80% in both countries. The proportion of US patients reporting that their primary care provider had initiated a discussion of lifestyle modification was, with the exception of alcohol, roughly double the level reported by the Swedish patients.

  CONCLUSIONS: This study demonstrates high and quite similar patient expectations concerning lifestyle counseling in both countries, but more frequent initiation of discussions of most lifestyle issues in US primary care. Further studies, e.g. qualitative interviews with physicians, and medical record reviews, are required to better understand what can explain the differences between countries indicated by the study.

 • Hampus, Forsberg
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Automatic lumped element discretization of curved beams with variable sectional area2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Calculations on stress, strain and deformation are typically made using finite element methods (FEM). An alternative to this is a rigid bodydynamics approach also called lumped element method (LEM). LEM implements deformation by replacing single rigid bodies with multiple subbodies, which are in turn connected with joints (also called constraints) that allow movement between the sub-bodies. If instead of FEM, a lumped element method is used to simulate deformable objects, sufficient accuracy can be obtained at a much lower cost, complexity-wise. A lumped element method-approach could for example achieve real-time simulationspeed.

  The purpose of this thesis is to expand upon previous work into LEM, analyzing how the rigid bodies and constraints should be configured to produce accurate results for a wider range of objects. Specifically, beams of varying cross section and curved beam axis, as well as other test cases. The simulated values are compared with the analytic predictions given by Euler-Bernoulli beam theory.

  These simulations are implemented using the AGX Dynamics physics engine from Algoryx Simulation AB.

  One intended application area of LEM is crane arms. This motivates the focus on analyzing how LEM behaves when simulating beams, as they represent the most basic version of crane arms. Simulation and testing of full crane objects was unfortunately not accomplished, partly due to a lack of convenient testing data. Further work is needed to confirm that LEM behaves well for these expanded cases as well.

  In addition to the analysis section above, the purpose is also to implement a pipeline for automatic conversion of a CAD-model to a lumped element version in AGX. Specifically, a CAD-model given in the 3D-modeling software SpaceClaim.

 • Tysse Sperrevik, Marianne
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Immunterapi av lungekreft: En spørreundersøkelse blant leger i Norge & Sverige2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Holmberg, E.
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Sjöstedt, J.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Malinina, E.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Johansson, M.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Turkmen, Sahruh
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Ragagnin, G.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Lundqvist, A.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Löfgren, M.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Jaukkuri, L.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Bixo, Marie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Bäckström, T.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Allopregnanolone involvement in feeding regulation, overeating and obesity2018Ingår i: Frontiers in neuroendocrinology (Print), ISSN 0091-3022, E-ISSN 1095-6808, Vol. 48, s. 70-77Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Obesity is strongly associated with ill health, primarily caused by consumption of excessive calories, and promoted (inter alia) by gamma-amino-butyric-acid (GABA) stimulating food intake by activating GABA(A) receptors (primarily with alpha 3 and alpha 2 subunits) in the hypothalamic arcuate nucleus and paraventricular nucleus. Allopregnanolone is a potent positive GABAA receptor modulating steroid (GAMS). As reviewed here, elevated allopregnanolone levels are associated with increases in food intake, preferences for energy-rich food, and obesity in humans and other mammals. In women with polycystic ovarian disease, high serum allopregnanolone concentrations are linked to uncontrolled eating, and perturbed sensitivity to allopregnanolone. Increases in weight during pregnancy also correlate with increases in allopregnanolone levels. Moreover, Prader-Willis syndrome is associated with massive overeating, absence of a GABA(A) receptor (with compensatory > 12-, > 5- and > 1.5-fold increases in alpha 4, gamma 2, and alpha 1, alpha 3 subunits), and increases in the alpha 4, beta x, delta receptor subtype, which is highly sensitive to allopregnanolone. GABA and positive GABA-A receptor modulating steroids like allopregnanolone stimulates food intake and weight gain.

 • Lindquist, David
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi.
  Alsina, Fernando C.
  Herdenberg, Carl
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi.
  Larsson, Catharina
  Höppener, Jo
  Wang, Na
  Paratcha, Gustavo
  Tarján, Miklós
  Tot, Tibor
  Henriksson, Roger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi.
  Hedman, Håkan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi.
  LRIG1 negatively regulates RET mutants and is downregulated in thyroid cancer2018Ingår i: International journal of oncology, ISSN 1791-2423, Vol. 52, nr 4, s. 1189-1197Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Papillary thyroid carcinoma (PTC) and medullary thyroid carcinoma (MTC) are characterized by genomic rearrangements and point mutations in the proto-oncogene RET. Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1 (LRIG1) is a suppressor of various receptor tyrosine kinases, including RET. LRIG1 expression levels are associated with patient survival in many cancer types. In the present study, we investigated whether the oncogenic RET mutants RET2A (C634R) and RET2B (M918T) were regulated by LRIG1, and the possible effects of LRIG1 expression in thyroid cancer were investigated in three different clinical cohorts and in a RET2B-driven mouse model of MTC. LRIG1 was shown to physically interact with both RET2A and RET2B and to restrict their ligand-independent activation. LRIG1 mRNA levels were downregulated in PTC and MTC compared to normal thyroid gland tissue. There was no apparent association between LRIG1 RNA or protein expression levels and patient survival in the studied cohorts. The transgenic RET2B mice developed pre-cancerous medullary thyroid lesions at a high frequency (36%); however, no overt cancers were observed. There was no significant difference in the incidence of pre-cancerous lesions between Lrig1 wild-type and Lrig1-deficient RET2B mice. In conclusion, the findings that LRIG1 is a negative regulator of RET2A and RET2B and is also downregulated in PTC and MTC may suggest that LRIG1 functions as a thyroid tumor suppressor.

 • Gortsila, Eugenia
  et al.
  Faculty of Physical Education & Sports Science, University of Athens.
  Theos, Apostolos
  Faculty of Physical Education & Sports Science, University of Athens.
  Nesic, Goran
  Faculty of Sport & Physical Education, University of Belgrade.
  Maridaki, Maria
  Faculty of Physical Education & Sports Science, University of Athens.
  Effect of Training Surface on Agility and Passing Skills of Prepubescent Female Volleyball Players2013Ingår i: Journal of Sports Medicine & Doping Studies, ISSN 2332-7839, E-ISSN 2161-0673, Vol. 3, artikel-id 128Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to investigate the effect of different training surfaces (hard or sand surface) on agility and passing skills of prepubescent female volleyball players. 45 prepubescent girls (age: 11.1 ± 0.5 years) participated in this study and were separated in three groups. Groups S (N=15) and I (N=15) consisted of volleyball players, while group C (N=15) consisted of girls that had no volleyball training experience. All groups participated in a 10-week (3 days/week) volleyball training program that included technical and passing skills exercises. The program of groups S and I also included jumping and sprinting exercises. The training program of group S was conducted on sand surface, while groups I and C trained on hard surface. Measurements of agility (T-test and 505-test) and passing skills were conducted on both hard and sand surface before, in the middle (5th week) and after the end of the training program for groups S and I. Group C was tested only on hard surface before and after the training period. Data were analyzed using two-way ANOVA for independent samples. Agility T-test and 505-test were significantly (p<0.001) improved in all three groups after the 10-week training program. Agility improvement of group S was significantly (p<0.001) greater than the other two groups (I and C), regardless of the surface (hard or sand) that the test was executed. Group S achieved greater improvements than the other two groups in passing skills too. All three groups were significantly (p<0.001) improved in overhead and forearm passing accuracy after the 10-week training period, but it was group S that achieved the greatest improvement, regardless of the (hard or sand) that the test was executed. In conclusion training on sand surface could be a useful and effective tool for improving agility and passing skills in prepubescent female volleyball players

 • Jakobsson, Thorbjörn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Lärande i musik: En studie av ungdomars lärande på ett musikestetiskt program2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study, is to describe and analyse the sense making processes that are supposed to lead to music understanding among students at an upper secondary school with a fine arts program in music. In focus for my study is the teachers and the students’ lifeworld inside this program. I want to find out more about their thoughts in words and action, and in what different ways the interaction between the teachers and students takes place. Of interest is also the interaction between the students themselves. The method I have chosen for this qualitative study is based on observations of some music lessons. As a complementary to the observations, I have also performed interviews with two teachers and six of the students that are studying their last year at this music program. The selection of the informants is limited to only this group of students and their teachers. The observations and the interviews took place during autumn 2017. My idea to choose this group of student informants at the age of 19, is that they probably have a greater experience of music education compared to younger students. And that they more easily can describe their music understanding and development. Some conclusions I have made from this study, is that many of the students I interviewed connects music learning to a musical instrument. It seems that they don’t value knowledge in singing as a tool to develop music skills. Through the diversity of music topics, the students are studying during their three years in this music program, it seems every individual acquires a good general knowledge of music.

 • Theos, Apostolos
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicin. Idrottshögskolan.
  Gortsila, Eugenia
  Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Athens.
  Maridaki, Maria
  Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Athens.
  Effects of Training Surface on Physiological Characteristics of Prepubescent Female Volleyball Players2017Ingår i: International Journal of Pediatric Health Care & Advancements, ISSN 2572-7354, Vol. 4, nr 5, s. 48-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The present study investigated the effects of different training surfaces on physiological characteristics of prepubescent female volleyball players.

  Method: 45 prepubescent girls (age: 11.1 ± 0.5 years) were separated in groups S (N=15) and H (N=15) that consisted of volleyball players, while group C (N=15) consisted of girls that had no volleyball training experience. Groups S and H participated in a 10-week volleyball training program including sprints, jumps and technical exercises, while group C executed only technical skills exercises. Group S trained on sand surface, while groups H and C trained on hard surface indoors. Aerobic capacity (20m shuttle run), agility (Illinois test), countermovement (CMJ) and squat jump (SJ) as well as 10m sprint test were conducted before, in the middle (5th week) and after the end of the training program for groups S and H. Group C was tested only before and after the training period.

  Results: Aerobic capacity, agility, jumping and sprinting ability were significantly (p<0.01) improved in groups S and H even from the 5th week of training. Group S achieved greater improvements than group H in all tested variables.

  Conclusion: Training on sand surface seems to promote training adaptations improving the physiological characteristics of prepubescent female volleyball players.

 • Giannopoulos, Antonios
  et al.
  Department of Orthopedic Surgery, University of Copenhagen.
  Yeung, Ching-Yan Chloé
  Department of Orthopedic Surgery, University of Copenhagen.
  Theos, Apostolos
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicin.
  Quantification of Cell Generated Forces: A Tool to Assess Functionality2017Ingår i: Journal of Orthopedic Research and Therapy, ISSN 2575-8241, nr 8, artikel-id JORT-168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Wallin, Anders
  et al.
  Kettunen, Petronella
  Johansson, Per M.
  Jonsdottir, Ingibjörg H.
  Nilsson, Christer
  Nilsson, Michael
  Eckerström, Marie
  Nordlund, Arto
  Nyberg, Lars
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB).
  Sunnerhagen, Katharina S.
  Svensson, Johan
  Terzis, Beata
  Wahlund, Lars-Olof
  Kuhn, H. Georg
  Cognitive medicine: a new approach in health care science2018Ingår i: BMC Psychiatry, ISSN 1471-244X, E-ISSN 1471-244X, Vol. 18, artikel-id 42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The challenges of today's society call for more knowledge about how to maintain all aspects of cognitive health, such as speed/attention, memory/learning, visuospatial ability, language, executive capacity and social cognition during the life course. Main text: Medical advances have improved treatments of numerous diseases, but the cognitive implications have not been sufficiently addressed. Disability induced by cognitive dysfunction is also a major issue in groups of patients not suffering from Alzheimer's disease or related disorders. Recent studies indicate that several negative lifestyle factors can contribute to the development of cognitive impairment, but intervention and prevention strategies have not been implemented. Disability due to cognitive failure among the workforce has become a major challenge. Globally, the changing aging pyramid results in increased prevalence of cognitive disorders, and the diversity of cultures influences the expression, manifestation and consequences of cognitive dysfunction. Conclusions: Major tasks in the field of cognitive medicine are basic neuroscience research to uncover diverse disease mechanisms, determinations of the prevalence of cognitive dysfunction, health-economical evaluations, and intervention studies. Raising awareness for cognitive medicine as a clinical topic would also highlight the importance of specialized health care units for an integrative approach to the treatment of cognitive dysfunctions.

 • Obrador, Biel
  et al.
  von Schiller, Daniel
  Marcé, Rafael
  Gómez-Gener, Lluís
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain.
  Koschorreck, Matthias
  Borrego, Carles
  Catalán, Núria
  Dry habitats sustain high CO2 emissions from temporary ponds across seasons2018Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, artikel-id 3015Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the increasing understanding of the magnitude and drivers of carbon gas emissions from inland waters, the relevance of water fluctuation and associated drying on their dynamics is rarely addressed. Here, we quantified CO2 and CH4 fluxes from a set of temporary ponds across seasons. The ponds were in all occasion net CO2 emitters irrespective of the presence or absence of water. While the CO2 fluxes were in the upper range of emissions for freshwater lentic systems, CH4 fluxes were mostly undetectable. Dry habitats substantially contributed to these emissions and were always a source of CO2, whereas inundated habitats acted either as a source or a sink of atmospheric CO2 along the year. Higher concentrations of coloured and humic organic matter in water and sediment were linked to higher CO2 emissions. Composition of the sediment microbial community was related both to dissolved organic matter concentration and composition, but we did not find a direct link with CO2 fluxes. The presence of methanogenic archaea in most ponds suggested the potential for episodic CH4 production and emission. Our results highlight the need for spatially and temporally inclusive approaches that consider the dry phases and habitats to characterize carbon cycling in temporary systems.

 • Mörén, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen.
  Perryman, Richard
  Crook, Tim
  Langer, Julia K.
  Oneill, Kevin
  Syed, Nelofer
  Antti, Henrik
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen.
  Metabolomic profiling identifies distinct phenotypes for ASS1 positive and negative GBM2018Ingår i: BMC Cancer, ISSN 1471-2407, E-ISSN 1471-2407, Vol. 18, artikel-id 167Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Tumour cells have a high demand for arginine. However, a subset of glioblastomas has a defect in the arginine biosynthetic pathway due to epigenetic silencing of the rate limiting enzyme argininosuccinate synthetase (ASS1). These tumours are auxotrophic for arginine and susceptible to the arginine degrading enzyme, pegylated arginine deiminase (ADI-PEG20). Moreover, ASS1 deficient GBM have a worse prognosis compared to ASS1 positive tumours. Since altered tumour metabolism is one of the hallmarks of cancer we were interested to determine if these two subtypes exhibited different metabolic profiles that could allow for their non-invasive detection as well as unveil additional novel therapeutic opportunities. Methods: We looked for basal metabolic differences using one and two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (1D/2DGC-TOFMS) followed by targeted analysis of 29 amino acids using liquid chromatography-time-of-flight mass spectrometry (LC-TOFMS). We also looked for differences upon arginine deprivation in a single ASS1 negative and positive cell line (SNB19 and U87 respectively). The acquired data was evaluated by chemometric based bioinformatic methods. Results: Orthogonal partial least squares-discriminant analysis (OPLS-DA) of both the 1D and 2D GC-TOFMS data revealed significant systematic difference in metabolites between the two subgroups with ASS1 positive cells generally exhibiting an overall elevation of identified metabolites, including those involved in the arginine biosynthetic pathway. Pathway and network analysis of the metabolite profile show that ASS1 negative cells have altered arginine and citrulline metabolism as well as altered amino acid metabolism. As expected, we observed significant metabolite perturbations in ASS negative cells in response to ADI-PEG20 treatment. Conclusions: This study has highlighted significant differences in the metabolome of ASS1 negative and positive GBM which warrants further study to determine their diagnostic and therapeutic potential for the treatment of this devastating disease.

 • Söderlund, Hanna
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  What makes a Comedian Successful?: Female and Male Comedian’s Positioning in Humorous Discourses2014Ingår i: Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language, Vancouver, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Women have traditionally been seen as lacking humor (Lakoff, 2004). Men have been dominating humorous discourses the last century (Crawford, 1995). Are these conditions still reinforced in humour discourses or do female and male comedians have about the same opportunities to do humour?

  In my doctoral project I am studying how female and male comedians negotiate and perform gender in humorous discourses on TV. The material I am using is a Swedish humorous panel-show and my research question is:

  – How do female and male comedians position themselves in humorous discourses, how are they positioned by the moderator and the other comedians, and how does that relate to their possibilities to be humorous?

  To make their own and others jokes successful comedians may use various strategies. I use a theoretical framework based on Feminist Post-structuralist Discourse Analysis (Baxter, 2003), combined with Conversation Analysis to analyse the comedian's positioning relating to how well their jokes are responded to by the other comedians and the moderator. Responses as laughter or topic development makes a successful joke which gives a powerful position, whereas no laughter or response at all makes an unsuccessful joke which gives a less powerful position. In my conclusions I will talk about how female and male comedians have different opportunities to do humour in humorous discourses and that different kinds of responses affects what makes a good joke.

 • Malmqvist, Ebba
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Lund, Sweden..
  Oudin, Anna
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. Occupational and Environmental Medicine, Lund University, Lund, Sweden..
  Pascal, M
  Medina, S
  Choices Behind Numbers: a Review of the Major Air Pollution Health Impact Assessments in Europe2018Ingår i: Current environmental health reports, ISSN 2196-5412Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE OF REVIEW: The aim of this review is to identify the key contextual and methodological differences in health impact assessments (HIA) of ambient air pollution performed for Europe. We limited our review to multi-country reviews. An additional aim is to quantify some of these differences by applying them in a HIA template in three European cities.

  RECENT FINDINGS: Several HIAs of ambient air pollution have been performed for Europe, and their key results have been largely disseminated. Different studies have, however, come up with substantial differences in attributed health effects. It is of importance to review the background contributing to these differences and to quantify their importance for decision makers who will use them. We identified several methodological differences that could explain the discrepancy behind the number of attributable deaths or years of life lost. The main differences are due to the exposure-response functions chosen, the ways of assessing air pollution levels, the air pollution scenarios and the study population. In the quantification part, we found that using risk estimates from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) instead of the American Cancer Society (ACS) study could nearly double the attributable burden of ambient air pollution. This study provides some insights into the differential results in previously published HIAs on air pollution in Europe. These results are important for stakeholders in order to make informed decisions.