umu.sePublikationer
12345 1 - 50 av 225
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nyström, Pelle
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Holmlund, Jim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Gästers attityd till självbetjäningsteknik inom hotell : En kvantitativ studie på hur gästers attityd förhåller sig till självbetjäningsteknik på en internationell hotellkedja i Sverige2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringar av samhället genom införandet av nya tekniska lösningar har på gått en längre tid och hotellbranschen är inte benägna att missa chansen att använda sig av digitala alternativ för att effektivisera sin bransch. Hotellens traditionella incheckning med en receptionsdisk har funnits länge men verkar nu vara i förändring. Personalkostnader har ökat samtidigt som teknologin att ersätta personerna finns tillgängligt inom kort. Detta leder till att företagsledningen inom hotell letar efter alternativa lösningar inom tekniken. En teknik som hotell börjat anamma är självbetjäningsteknik. Detta arbete är en uppsats skriven på uppdrag av Scandic som även har varit en delaktig part vid val av ämne.

  Denna rapport besvarar en problemformulering som är:

  ”Hur påverkar dimensionerna teknisk beredskap, användbarhet, enkelhet, pålitlighet och underhållningsfaktor attityden till användningen av SST”

  Teorier som använts utgår från TAM-modellen och dess utvecklingar genom historien. Utifrån TAM-modellen har en konceptuell modell skapats. För att besvara hypoteserna i den konceptuella modellen har en enkätinsamling genomförts. Enkätinsamlingen är baserat på respondenter från 4 hotell. 2 hotell i Göteborg respektive 2 i Stockholm.

  Genom en SEM-analys av modellen har författarna kunnat identifiera att två dimensionerna i modellen har störts påverkan på attityden till användandet av SST. Resultatet av analysen visar att alla dimensioner har en på verkan på attityden men där två dimensioner visar ett större samband samt en som författarna inte har signifikant samband för.

  Resultatet av analysen har delats upp i två delar, praktiskt och teoretiskt bidrag. Det teoretiska bidraget ska bidra till vidare forskning och det praktiska är riktat till uppdragsgivaren, Scandic.

  Nya forskningsmöjligheter är identifierade för djupare förståelse av dimensionerna.

 • West, Julia
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Digitala läromedel i praktiken: En studie av lärares erfarenheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the attitude and experience teachers have with digital learning materials. More specifically it seeks to find out to what extent the teachers use the digital learning materials, what positive and negative aspects the teachers themselves can see with their material but also if the material includes a guide, if it’s to any help to the teachers and what kind of training they have received in their digital learning material. Through the study, my conclusion is the following; the extent of the use of the learning material varies from teacher to teacher. The study also shows that participating teachers rarely uses just one learning material, but instead opts for a variety of materials, mixing both textbooks with digital learning materials. Further the studies shows that the biggest pro with these tools are that it’s easier to individualize the education while the biggest con is a lack of training in the specific tool or the fact that every student has the ability to go on the internet instead of working on their school work, the teachers’ guide is to somewhat use and there are some who wish for more training to be able to use their digital learning materials efficiently.

 • Hayatlah, Amal
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Ekblom, Annette
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Faktorer och attityder som påverkar mammor vid amning: En enkätundersökning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amning medför flera fördelar för både mamman och barnet. I Sverige finns en rekommendation på exklusiv amning upp till sex månader och fortsatt amning under det första levnadsåret eller längre kombinerat med långsam introduktion till annan mat. Amning kan påverkas av flera faktorer som fysiologiska, psykologiska och samhälleliga.

  Syftet: var att undersöka olika faktorer som påverkar mammors amning och deras attityder till amning.

  Metod: En kvantitativ metod användes där data samlades in med hjälp av en webbenkät som delades på Facebook i olika mammagrupper. Frågorna var utformade enligt: bakgrund, barnet, amningsbeteende och åsikter. Inklusionskriterierna var mammor med minst ett barn på 0-5 år. Data analyserades med Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis och Chi-2 test. Signifikansnivån fastställdes till p-värdet 0,05.

  Resultat: Totalt besvarades 676 enkäter, medianåldern var 31 år med 25:e och 75:e percentilen (28 respektive 34 år). Majoriteten (n = 478, 71%) av deltagarna hade universitetsutbildning. En stor andel av mammorna hade tänkt amma längre än sex månader (n = 292, 43%). Av de mammor som avslutat amningen (n = 232) var det 34% som ammade kortare än vad de planerat, och 42% som ammade längre de planerade. Faktorer som påverkade amningen var; attityder, utbildningsgrad, bekvämlighet och rekommendationer för amning.

  Slutsats: Många mammor hade en positiv inställning till amning och dess fördelar samtidigt som 34% av deltagarna ammade kortare än vad de hade planerat. Genom tidig intervention och utbildning kan mammor amma så länge som de har tänkt sig. Fler studier behövs för att utforska den stora variationen av attityder kring amning.

 • Schleimann-Jensen, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Holmström, Fanny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  KONSUMENTERS VAL AV RÖTT KÖTT OCH CHARKPRODUKTER: En kvantitativ studie utifrån konsumentbeteenden, miljö-och hälsoperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Populationer i västvärlden har länge lärt sig att kött är hälsosamt då det innehåller goda källor till protein, mineraler och vitaminer. Dock är överkonsumtion av kött och charkprodukter problematiskt både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Syfte Syftet med studien är att undersöka val av kött och charkprodukter och om dessa val har förändrats över tid och i sådana fall i vilken riktning. Metod En kvantitativ metod användes för studien. Data samlades in via en nätbaserad enkät som publicerades på Facebook. Individer som var 15 år och äldre fick sammanlagt svara på tio stycken frågor, varav tre demografifrågor, sju ämnesfrågor och en fritextfråga för egen reflektion. Data analyserades i IBM SPSS version 25.0 med Chi2-test och Kruskal-Wallis-test. Signifikansnivån sattes till värdet p<0,05. Resultat Sammanlagt svarade 120 personer på enkäten, majoriteten var kvinnor och median-födelseåret var 1982. Största andelen av deltagarna hade en högskoleutbildning som sträckte sig längre än två år. Data i undersökningen visade bland annat att fler kvinnor än män angav att de konsumerade charkprodukter varje månad, men att både män och kvinnor hade minskat sitt intag av rött kött och charkprodukter. Kvinnor förhöll sig dock mer positiva kring de miljö- och hälsopåståenden som gavs, jämfört med männen. De med en högskole-/universitetsutbildning åt mindre rött kött än de utan en högskole- /universitetsutbildning. Slutsats Fler kvinnor än män, angav att de konsumerade charkprodukter varje månad. Både män och kvinnor hade minskat sitt intag av rött kött och charkprodukter. Fler kvinnor än män tyckte att det var viktigt att tänka på den hälso- och miljöpåverkan som rött kött och charkprodukter kan orsaka. 

 • Holmgren, Wilhelm
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Gravida kvinnors konsumtion av kosttillskott2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningBakgrund: Näringsämnen såsom järn och folsyra har visats vara viktiga under graviditeten för att förbättra hälsan hos den blivande mamman och barnet. Om inte alla näringsbehov uppfylls av kosten så kan kosttillskott vara en lösning. Det är viktigt att kartlägga intaget av och eventuell problematik kring kosttillskott, när och under vilka omständigheter kosttillskott verkligen behövs.Syfte: Syftet med studien var att se hur många gravida kvinnor i Västerbottens län som väljer att konsumera kosttillskott, samt mer specifikt i form av järn, folsyra och vitamin D, och om det finns skillnad i konsumtion av kosttillskott gällande socioekonomisk status, ålder, fysisk aktivitet och kostval.Metod: Enkätdata från 1475 gravida kvinnor, insamlade i ett pågående forskningsprojekt (Northpop) under år 2016 till 2018, analyserades. Chi-2, independent t-test, Kruskal Wallis och Mann Whitney användes för att undersöka om det fanns någon signifikans mellan olika variabler och intag av kosttillskott. Signifikansnivån var p<0,05.Resultat: Av samtliga deltagare i studien (1475 personer) svarade 89,8% att de konsumerade kosttillskott. Gravida med medelhög utbildning hade lägst intag av kosttillskott (p=0,006). Gravida kvinnor som hade ett intag av kosttillskott var generellt sett äldre (p=0,030). Gällande typ av kost så visade sig att gruppen veganer/vegetarianer hade större intag av kosttillskott jämfört med de som åt en blandkost (p=0,021).Slutsats: Studien visade att majoriteteten av gravida kvinnor konsumerade kosttillskott och de mest konsumerade var järn och folsyra. Veganer och vegetarianer utmärkte sig genom att nästan alla konsumerade kosttillskott. Utbildningsnivå och ålder påverkade också intaget. Då gravida kvinnor är viktiga för samhället så är det därför viktigt med en fortsatt utveckling och forskning i området kostvetenskap. Detta för att i förlängningen säkerställa att alla kvinnor får goda förutsättningar att klara en möjlig graviditet.

 • andersson, Kajsa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Henriksson B-D, Sabrina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Attityder och Kunskap om kost hos kvinnliga fotbollsspelare2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Shebel, Batoul
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Schön, Lisa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Adolescent Knowledge about the Influence of Smoking on Periodontal Health- Value of Intervention.  A Pilot Survey.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:Smoking is a risk factor for periodontitis, and tobacco use among adults has remained unaltered at 25 % between 2007 to 2016. Dental personnel are important informers about health risks of smoking including the association between smoking and periodontitis.

  Aims and methods:A survey was conducted where three schools in Umeå, Sweden participated. 128 students were divided into a control and a test group. An intervention including a lecture about healthy oral conditions was given to the control group and a lecture about smoking and its association to periodontitis to the test group. Questionnaires about the students smoking habits and their knowledge about adverse effects of smoking were filled in by the students before and after the intervention. The aim of the study was to investigate if short information given by dental personnel could change the attitude to smoking and the knowledge about its correlation to periodontitis among adolescents.

   

  Results:According to our study, 28/128 students (22 %) smoked at baseline. At follow up, the students in the test group demonstrated increased knowledge about the effects of smoking on periodontal health compared to the control group. Motivating factors to quit smoking were the aesthetical side effects of smoking and its association to periodontitis. 

   

  Conclusion:The study suggested that short information in school can alter the attitude toward smoking and may serve as a useful tool to prevent smoking in adolescents. Knowledge about adverse aesthetical and periodontal effects of smoking may be useful in smoking prevention.

 • Lundberg, Klara
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Bohlin, Lisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  "Relationsskapandet är grunden": Sex kommunala förskolechefers berättelser om trygghet i förskola2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. Syftet med studien var att undersöka hur förskolechefer arbetar med att skapa trygghet för små barn i förskola. Sex förskolechefer i kommunal verksamhet intervjuades och data bearbetades genom tematisk analys. Resultatet visade att förskolecheferna anser att deras roll är att se till att små barn har få och nära relationer på förskolan och att föräldrarna känner sig trygga i verksamheten. Vidare menar de att verksamheten ska genomsyras av ett medvetet förhållningssätt och att de ska vara lyhörda, hitta lösningar och anpassa verksamheten utifrån varje enskilt barn. Förskolecheferna beskrev att försvårande för arbetet med att skapa trygghet i förskolan var yttre faktorer som de inte själva styrde över som budget, politiska beslut samt omsättning/frånvaro av personal. Styrdokumenten ansågs vara en yttre faktor som tvärtom underlättade arbetet med trygghet. Studiens slutsatser är att förskolechefernas arbete utgår från små barns behov av trygghet vilket är i linje med anknytningsteori. Det framkom även en rollkonflikt mellan hur de vill organisera verksamheten och hur yttre faktorer försvårar. Samtidigt beskriver förskolecheferna lösningar på denna konflikt genom att de agerar självständigt med barnets bästa i fokus. Vidare studier föreslås undersöka effekter  av gruppstorlekar och fokusera på hur personalomsättning kan minska i förskolan.

 • Nilsson, Martina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Stenhamre, Ulrika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  RELATIONEN MELLAN SJÄLVBILD OCH INTERNALISERAD OCH EXTERNALISERAD PROBLEMATIK I EN KLINISK UNGDOMSPOPULATION2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har, genom en tvärsektionell design, undersökt relationen mellan positiv och negativ självbild och fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik. Självskattningsinstrumenten Structural Analysis of Social Behavior och Strengths and Difficulties Questionnaire har fyllts i av en klinisk grupp bestående av 327 ungdomar i åldrarna 12 - 19 år. Data har analyserats med hjälp av stiganalys. Resultatet visade en positiv relation mellan negativ självbild och både uppförandeproblem och emotionell problematik, samt en negativ relation mellan positiv självbild och emotionell problematik. Sammanfattningsvis tyder resultatet från denna studie på att en klinisk ungdomsgrupp har liknande relation mellan självbild och problembeteende som ungdomar utan psykopatologisk problematik; där en negativ självbild associeras med mer- och en positiv självbild associeras med mindre problembeteenden. Studiens resultat accentuerar betydelsen av att inkludera både interpersonella och intrapersonella aspekter när problembeteenden utreds och behandlas.

 • Fällman, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Berglund Bäcklund, Mikaela
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Förskollärares syn på den fysiska miljön i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa förskollärares syn på den fysiska miljön i förskolan, men även om förskolans pedagogiska inriktning påverkar arbetet med utformningen av förskolans fysiska miljö. Vi har utgått från följande frågeställningar; vad är förskollärares syn på den fysiska miljön? Hur kan förskolans pedagogiska inriktning påverka förskollärares syn på den fysiska miljön? Hur beskriver förskollärarna att den fysiska miljön utformas i relation till barngruppen? Studiens resultat är baserat på intervjuer med yrkesaktiva förskollärare som arbetar på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att den fysiska miljön bör vara föränderlig och alltid utgå från barngruppens behov, förändras barngruppen bör miljön förändras parallellt med den. Förskollärarnas syn på miljön är relativt likvärdig, däremot har de olika tillvägagångssätt i sitt arbete med utformningen av miljön. Deras fokus ligger på olika områden i utformningen beroende på förskolans pedagogiska inriktning. Förskollärarna uttrycker att en betydande faktor som påverkar utformningen av förskolans fysiska miljö är barngruppens ålder.

 • Engdahl, Angelica
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sundin, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Step by step towardsquality preschoolsin Sri Lanka: A qualitative study based on preschoolteachers’ perceptions2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to create a better understanding of how preschool teachers in ametropolitan region in Sri Lanka view their opportunities to create quality preschools and alsoidentify factors that affect quality enhancement. Three research questions were created focusingon the preschool teachers’ perceptions of the quality of their preschools, what actions theyimplement to enhance the quality of preschools and what they consider affects their preschools’quality. In order to achieve the aim of the study, interviews were conducted with six preschoolteachers, all from different preschools. The results show that preschool teachers have anapparent positive attitude towards the quality of their own preschools. The actions theyimplement in hope of improving quality are staff meetings, where they plan for the future andenvironmental improvements. Further the results also show that four out of six preschools carryout some part of the Systematic Quality Development Work (SQDW). The factors that theteachers believed influence the quality of preschools included the minimum standards in SriLanka, shortcomings in preschool teacher education and expectations.

 • Collins, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Strandell, Annika
  Granåsen, Gabriel
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.
  Idahl, Annika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Menopausal symptoms and surgical complications after opportunistic bilateral salpingectomy, a register-based cohort study2019Ingår i: American Journal of Obstetrics and Gynecology, ISSN 0002-9378, E-ISSN 1097-6868, Vol. 220, nr 1, artikel-id 85.e1-e10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In recent years, the fallopian tubes have been found to play a critical role in the pathogenesis of ovarian cancer. Therefore, bilateral salpingectomy at the time of hysterectomy has been proposed as a preventive procedure, but with scarce scientific evidence to support the efficiency and safety. OBJECTIVE: Our primary objective was to evaluate the risk of surgical complications and menopausal symptoms when performing bilateral salpingectomy in addition to benign hysterectomy. Furthermore, we sought to compare time in surgery, perioperative blood loss/blood transfusion, duration of hospital stay, days to normal activities of daily living, and days out of work for hysterectomy with bilateral salpingectomy compared with hysterectomy only. A secondary objective was to study the uptake of opportunistic salpingectomy in Sweden. STUDY DESIGN: This was a retrospective observational cohort study based on data from the National Quality Register of Gynecological Surgery in Sweden. Women <55 years of age who had a hysterectomy for benign indications with or without bilateral salpingectomy in 1998 through 2016 were included. Possible confounding was adjusted for in multivariable regression models. RESULTS: During the study period, 23,369 women had a hysterectomy for benign indications. The frequency of bilateral salpingectomy at the time of hysterectomy increased mainly from 2013, which is why the period 2013 through mid-2016 was selected for further analysis (n = 6892). There was a low frequency of vaginal hysterectomy with bilateral salpingectomy performed in this period, which is why only abdominal and laparoscopic surgeries were selected for comparative analysis (n = 4906). This study indicates an increased risk of menopausal symptoms (adjusted relative risk, 1.33; 95% confidence interval, 1.04-1.69) 1 year after hysterectomy with bilateral salpingectomy compared with hysterectomy only. Hospital stay was 0.1 days longer in women having salpingectomy (P = .01), and bleeding was slightly reduced in the salpingectomy group (-20 mL, P = .04). Other outcome measures were not significantly associated with salpingectomy, albeit a tendency toward higher risk of minor complications was seen (adjusted relative risk, 1.30; 95% confidence interval, 0.93-1.83). CONCLUSION: Bilateral salpingectomy at the time of hysterectomy was associated with an increased risk of menopausal symptoms 1 year after surgery. Randomized clinical trials reducing the risk of residual and unmeasured confounding and longer follow-up are needed to correctly inform women on the risks and benefits of opportunistic salpingectomy.

 • Foroutan Rad, Aria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Efficient array for solving sudoku problem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Knuths exempel av Dancing Links och Algorithm X (DLX) användes pekare för att koppla ihop grannar med varandra. Problemet med denna lösning är att när DLX ska parallelliseras är det inte möjligt att använda sig av samma pekare. Istället måste en alternativ lösning hittas för detta problem och en lösning är att använda index i en array. Denna rapport kommer därmed ge ett svar på hur snabb en lösning med index är jämförtmed en representation med pekare genom att implementera två versioner av DLX, en med pekare och den andra med index. Resultatet av detta var att representationerna hade liknande komplexitet men array representationen tog längre tid än representationen med pekare eftersom att varje rekursion tog längre tid. Parallellisering behövs därav för att göra array representationen lika snabb som representationen med pekare.

 • Shofahi, Masoud
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluation And Analysis Of Dynamic Memory Debugging Tools For C/C++2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Memory error can cause a program to behave not as expected or worse, causing the program to halt. The time put into looking for memory errors can instead be invested in solving other project related problems. Developers use dynamic memory debugging tools to save both time and energy, since discovering memory errors could cause costly and time consuming execution errors or faulty results that could be nearly impossibleto discover.

  This thesis analyzes and evaluates three different open source dynamic memory debugging tools. The study mainly focuses on what type of memory errors the tools are capable of finding and what algorithms and techniques are used by the tools to find the errors.

 • Samuelsson, Emil
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Classification of skin pixels in images: Using feature recognition and threshold segmentation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this report is to investigate and answer the research question: How can current skin segmentation thresholding methods be improved in terms of precision, accuracy, and efficiency by using feature recognition, pre- and post-processing?

  In this work, a novel algorithm is presented for classification of skin pixels in images. Different pre-processing methods were evaluated to improve the overall performance of the algorithm. Mainly, the methods of image smoothing, and histogram equalization were tested. Using a Gaussian kernel and contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) was found to give the best result. A face recognition technique based on learned face features were used to identify a skin color range for each image. Threshold segmentation was then used, based on the obtained skin color range, to extract a skin map for each image. The skin maps were improved by testing a morphology method called closing and by using contour detection for an elimination of large false skin structures within skin regions. The skin maps were then evaluated by calculating the precision, recall, accuracy, and f-measure using a ground truth dataset called Pratheepan. This novel approach was compared to previous work in the field and obtained a considerable higher result. Thus, the algorithm is an improvement compared to previous work within the field.

 • Mahbub, Tinan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  An IoT architecture for the services and maintenances of equipment in smart building environment2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis work is based on the literature studies and a detail evaluation of Service Node application in order to investigate how an IoT network can be setup to achieve automation with service andmaintenance of smart building environment. A building in the context of this thesis work is a multistoried residential or commercial facilities having equipments and machineries such as elevator, ventilation, and equipment for managing powers and energy consumption etc.

  The literatures for this study are carefully chosen in order to find the components that would form the IoT network that is suitable in the context of smart building environment. The result from the studies are then compared with the evaluation made on an application called Service Node and an improvement to its present architecture is suggested. There was no re-inventing the wheel rather anarchitecture was proposed using the existing technologies and protocols to address the issues with services and maintenances of the equipment commonly found in a building which are prone to faults and requires periodical maintenance.

 • Ansari, Hamon
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Performance Comparison of Two Database Management Systems MySQL vs MongoDB2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Databases are commonly used today in a vast amounts of applications. The main point in using databases is to be able to store and access data fast and in a secure way. These databases need to be able make different operations as fast as possible without losing data. The two main database technologies used today are NoSQL and SQL (StructuredQuery Language) databases. NoSQL is an umbrella term for all DBMS (Database Management system) which are not using SQL like relational databases do. NoSQL stands for non-SQL, non-relational or not only SQL.

  In this thesis one DBMS from each database technology is compared to each other. The comparison is based on space allocation when they contain different amounts of records and time performance when executing different operations on different amounts of records. The operation stested for the speed performance were insertion, select, update and remove.

  The results showed that MySQL allocated less space when containing large amounts of records. While MongoDB was faster in almost all test case for every operation.

 • Kronström, Sofia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Olofsson, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Miljöns betydelse för barn med rörelsehinder i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barn med rörelsehinder. Den lägger fokus på hur barn med rörelsehinder görs delaktiga i verksamheten, hur pedagoger anpassar verksamheten och hur lokalerna anpassas. Syftet med denna studien är att öka kunskapen om barn med rörelsehinder och vilken betydelse miljön har för deras sätt att fungera i verksamheten. För att uppnå studiens syfte har relevanta frågeställningar gjort, utifrån frågeställningar har en intervjuguide skapats. Studien baseras på intervjuer som är gjorda med pedagoger som har erfarenhet av att jobba med barn med rörelsehinder. Utifrån resultatet fick vi reda på att barn med rörelsehinder blev mer delaktiga i den specialanpassade förskolan än de traditionella förskolorna. Det visar även att barn med rörelsehinder får olika möjligheter till delaktighet beroende på hur miljön är utformad. Resultatet har gjorts genom en meningskoncenterad analys. Sedan har resultatet jämförts med bakgrunden som innehåller tidigare forskning om hur miljöns utformning i förskolan är viktig för barn med rörelsehinder, vilken roll omgivningen dvs den fysiska och sociala miljön har för att barn med rörelsehinder ska kunna göras delaktig i verksamheten och vilka faktorer som är viktiga när det gäller barn med rörelsehinder.

 • Degesfeldt, Magda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Ander, Therese
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  I arbetet med konflikthantering, så måste man gå tillsammans!: En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med konflikthantering mellan barn i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi vill med detta examensarbete fördjupa kunskapen om vilka arbetssätt förskollärare använder sig av i konflikthantering mellan barn i förskolan. Vi undersöker vilka arbetssätt förskollärare använder sig av, samt vilken kunskap de anser sig besitta inom detta ämne. Arbetet utgår från en kvalitativ intervjustudie där fem stycken verksamma förskollärare intervjuas, som är relevant utifrån det vi vill undersöka. Resultatet visar att konflikthantering är en stor del för barns utveckling och lärande. Det framkommer även strategier som kan vara fördelaktiga för förskollärare att använda sig av i förskolan. Både i förebyggande syfte och även i konflikters uppkomst. Slutligen så presenteras förskollärares upplevda svårigheter i arbetet med konflikthantering.

 • Bergström, Elin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Brenje, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Plan B: Utomhuspedagogik i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka kunskapen om det utomhuspedagogiska arbetssättet i förskolan. För att uppnå syftet används frågeställningar som berör utomhuspedagogikens inverkan på barnen samt betydelsefulla faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. Intervjuer har genomförts med sex förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna beskriver att utomhuspedagogiken har en viktig roll för barns lärande och utveckling. Majoriteten av förskollärarna i studien berättar dessutom att inomhus- och utomhuspedagogiken bör gå hand i hand, vilket även framkommer i tidigare forskning. Det framgår även att det formella lärandet inte har en lika framträdande roll utomhus som inomhus. Resultatet i denna studie synliggör också att utomhuspedagogiken anses ha stor potential, men att den påverkas mycket av förskollärarnas inställning och kompetens.

 • Jajo, Merna
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Sjöblom, Nikolina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Analysis of selected virulence properties of Filifactor alocis2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Filifactor alocis is a gram-positive rod-shaped bacterium, and several studies have demonstrated that the species is associated with periodontal disease. It has several proteins and properties that makes it a potential partner in crime in a disease process. Here we studied a small collection of 10 isolates of F. alocis, sampled for routine analysis at Oral Microbiology. One of the main questions of this exam project was to investigate if there was any genotypic and/or phenotypic differences between those isolates with potential association with virulence. To examine that we used a selection of laboratory methods, including PCR, SDS-PAGE, Silver-staining, extraction of membrane vesicles, Western immunoblotting and cytotoxicity assays on human macrophages. Our results show that there were both genotypic and phenotypic differences among the 10 strains. For example, they could be divided in two genotypes, based on carriage of gene (here denoted rtx) encoding a protein with similarity to Leukotoxin.  There were also differences in their protein content. Of the two tested F. alocis strains, frozen whole cell extracts from them both showed a similar dose-dependent cytotoxic effect on macrophages.  It also showed that the cytotoxicity did not depend on the rtx gene product since this study was conducted on two F. alocis strains, one with the rtx gene and the other without. In conclusion, our study could come in use in characterizing different F. alocis strains and their virulence factors in order to find future ways to reduce its virulence.

   

 • Law, Lucy
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Reumatologi.
  Beckman Rehnman, Jeannette
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Oftalmiatrik. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Radiofysik.
  Deminger, Anna
  Klingberg, Eva
  Jacobsson, Lennart T. H.
  Forsblad-d'Elia, Helena
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Reumatologi. Department of Rheumatology and Inflammation Research, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Factors related to health-related quality of life in ankylosing spondylitis, overall and stratified by sex2018Ingår i: Arthritis Research & Therapy, ISSN 1478-6354, E-ISSN 1478-6362, Vol. 20, artikel-id 284Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Ankylosing spondylitis (AS) begins early in life and often leads to reduced physical function, but less is known about the impacts it has on health-related quality of life (HRQoL). The aims of this study were to assess HRQoL using the Short Form-36 (SF-36) in a cohort of patients with AS compared with controls and to examine associations between SF-36 scores and spinal radiographic changes, physical function, disease activity and demographic data overall and stratified by sex.

  Methods: A cohort of patients with AS from Western Sweden were assessed using the Modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (mSASSS) with spinal radiographs, clinical examination and questionnaires, including the Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score-C-reactive protein (ASDAS-CRP), Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global (BASG) and SF-36. Each patient's SF-36 results were compared with those of five age-matched and sex-matched persons (n=1055) from the SF-36 Swedish normative population database. Associations between SF-36 physical component summary (PCS) and mental component summary (MCS) scores and disease-related and demographic factors were investigated using univariate and multivariable ogistic regression analyses with PCS and MCS below/above their respective median values as dependent variables.

  Results: A total of 210 patients, age (median, IQR) 49.0 (21.2) years, symptom duration 24.0 (21.0) years, men 57.6% and HLAB27 87.1% were included. Patients with AS scored significantly lower (p<0.001) compared to controls in all SF-36 domains and component summaries; PCS 42.4 (14.5) in AS versus 52.4 (11.8) in controls and MCS 47.9 (20.0) in AS versus 54.1 (10.1) in controls. Both men and women scored significantly lower in PCS compared with MCS. Multivariable logistic regression analyses revealed that living without a partner (OR 2.38, 95% CI 1.00-5.67), long symptom duration (year in decade OR 1.66, 95% CI 1.16-2.37), higher BASFI (OR 1.98, 95% CI 1.46-2.70) and ASDAS 2.1 (OR 3.32, 95% CI 1.45-7.62) were associated with worse PCS, while living without a partner (OR 3.04, 95% CI 1.34-6.91), fatigue (visual analogue scale for global fatigue greater than the median (OR 6.36, 95% CI 3.06-13.19) and ASDAS 2.1 (OR 2.97, 95% CI 1.41-6.25) with worse MCS. Some differences between sexes were observed in the results.

  Conclusions: The patients with AS had significantly lower HRQoL compared with controls. PCS was more affected compared to MCS in both sexes. Both disease-related and demographic factors were associated with HRQoL, partly overlapping for PCS and MCS. Factors associated with HRQoL showed some differences between sexes. By modifying factors, such as ASDAS-CRP and fatigue, HRQoL may potentially be improved.

  Trial registration: ClinicalTrials.gov, NCT00858819. Registered on 9 March 2009. Last updated on 28 May 2015.

 • Lemor, Mélanie
  et al.
  Kong, Ziqing
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.
  Henry, Etienne
  Brizard, Raphaël
  Laurent, Sébastien
  Bossé, Audrey
  Henneke, Ghislaine
  Differential Activities of DNA Polymerases in Processing Ribonucleotides during DNA Synthesis in Archaea2018Ingår i: Journal of Molecular Biology, ISSN 0022-2836, E-ISSN 1089-8638, Vol. 430, nr 24, s. 4908-4924Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Consistent with the fact that ribonucleotides (rNTPs) are in excess over deoxyribonucleotides (dNTPs) in vivo, recent findings indicate that replicative DNA polymerases (DNA Pols) are able to insert ribonucleotides (rNMPs) during DNA synthesis, raising crucial questions about the fidelity of DNA replication in both Bacteria and Eukarya. Here, we report that the level of rNTPs is 20-fold higher than that of dNTPs in Pyrococcus abyssi cells. Using dNTP and rNTP concentrations present in vivo, we recorded rNMP incorporation in a template specific manner during in vitro synthesis, with the family-D DNA Pol (PolD) having the highest propensity compared with the family-B DNA Pol and the p41/p46 complex. We also showed that ribonucleotides accumulate at a relatively high frequency in the genome of wild-type Thermococcales cells, and this frequency significantly increases upon deletion of RNase HII, the major enzyme responsible for the removal of RNA from DNA. Because ribonucleotides remain in genomic DNA, we then analyzed the effects on polymerization activities by the three DNA Pols. Depending on the identity of the base and the sequence context, all three DNA Pols bypass rNMP-containing DNA templates with variable efficiency and nucleotide (mis)incorporation ability. Unexpectedly, we found that PoID correctly base-paired a single ribonucleotide opposite rNMP-containing DNA templates. An evolutionary scenario is discussed concerning rNMP incorporation into DNA and genome stability.

 • Hochrainer-Stigler, Stefan
  et al.
  Pflug, Georg
  Dieckmann, Ulf
  Rovenskaya, Elena
  Thurner, Stefan
  Poledna, Sebastian
  Boza, Gergely
  Linnerooth-Bayer, Joanne
  Brännström, Åke
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.
  Integrating Systemic Risk and Risk Analysis Using Copulas2018Ingår i: International Journal of Disaster Risk Science, ISSN 2095-0055, Vol. 9, nr 4, s. 561-567Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Systemic risk research is gaining traction across diverse disciplinary research communities, but has as yet not been strongly linked to traditional, well-established risk analysis research. This is due in part to the fact that systemic risk research focuses on the connection of elements within a system, while risk analysis research focuses more on individual risk to single elements. We therefore investigate how current systemic risk research can be related to traditional risk analysis approaches from a conceptual as well as an empirical point of view. Based on Sklar's Theorem, which provides a one-to-one relationship between multivariate distributions and copulas, we suggest a reframing of the concept of copulas based on a network perspective. This provides a promising way forward for integrating individual risk (in the form of probability distributions) and systemic risk (in the form of copulas describing the dependencies among such distributions) across research domains. Copulas can link continuous node states, characterizing individual risks, with a gradual dependency of the coupling strength between nodes on their states, characterizing systemic risk. When copulas are used for describing such refined coupling between nodes, they can provide a more accurate quantification of a system's network structure. This enables more realistic systemic risk assessments, and is especially useful when extreme events (that occur at low probabilities, but have high impacts) affect a system's nodes. In this way, copulas can be informative in measuring and quantifying changes in systemic risk and therefore be helpful in its management. We discuss the advantages and limitations of copulas for integrative risk analyses from the perspectives of modeling, measurement, and management.

 • Johansson, Mattias
  et al.
  Carreras-Torres, Robert
  Scelo, Ghislaine
  Purdue, Mark P.
  Mariosa, Daniela
  Muller, David C.
  Timpson, Nicolas J.
  Haycock, Philip C.
  Brown, Kevin M.
  Wang, Zhaoming
  Ye, Yuanqing
  Hofmann, Jonathan N.
  Foll, Matthieu
  Gaborieau, Valerie
  Machiela, Mitchell J.
  Colli, Leandro M.
  Li, Peng
  Garnier, Jean-Guillaume
  Blanche, Helene
  Boland, Anne
  Burdette, Laurie
  Prokhortchouk, Egor
  Skryabin, Konstantin G.
  Yeager, Meredith
  Radojevic-Skodric, Sanja
  Ognjanovic, Simona
  Foretova, Lenka
  Holcatova, Ivana
  Janout, Vladimir
  Mates, Dana
  Mukeriya, Anush
  Rascu, Stefan
  Zaridze, David
  Bencko, Vladimir
  Cybulski, Cezary
  Fabianova, Eleonora
  Jinga, Viorel
  Lissowska, Jolanta
  Lubinski, Jan
  Navratilova, Marie
  Rudnai, Peter
  Benhamou, Simone
  Cancel-Tassin, Geraldine
  Cussenot, Olivier
  Weiderpass, Elisabete
  Ljungberg, Börje
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Urologi och andrologi.
  Tumkur Sitaram, Raviprakash
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Urologi och andrologi.
  Häggström, Christel
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Enheten för biobanksforskning. Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Bruinsma, Fiona
  Jordan, Susan J
  Severi, Gianluca
  Winship, Ingrid
  Hveem, Kristian
  Vatten, Lars J
  Fletcher, Tony
  Larsson, Susanna C
  Wolk, Alicja
  Banks, Rosamonde E
  Selby, Peter J
  Easton, Douglas F
  Andreotti, Gabriella
  Beane Freeman, Laura E
  Koutros, Stella
  Männistö, Satu
  Weinstein, Stephanie
  Clark, Peter E
  Edwards, Todd L
  Lipworth, Loren
  Gapstur, Susan M
  Stevens, Victoria L
  Carol, Hallie
  Freedman, Matthew L
  Pomerantz, Mark M
  Cho, Eunyoung
  Wilson, Kathryn M
  Gaziano, J Michael
  Sesso, Howard D
  Freedman, Neal D
  Parker, Alexander S
  Eckel-Passow, Jeanette E
  Huang, Wen-Yi
  Kahnoski, Richard J
  Lane, Brian R
  Noyes, Sabrina L
  Petillo, David
  Teh, Bin Tean
  Peters, Ulrike
  White, Emily
  Anderson, Garnet L
  Johnson, Lisa
  Luo, Juhua
  Buring, Julie
  Lee, I-Min
  Chow, Wong-Ho
  Moore, Lee E
  Eisen, Timothy
  Henrion, Marc
  Larkin, James
  Barman, Poulami
  Leibovich, Bradley C
  Choueiri, Toni K
  Lathrop, G Mark
  Deleuze, Jean-Francois
  Gunter, Marc
  McKay, James D
  Wu, Xifeng
  Houlston, Richard S
  Chanock, Stephen J
  Relton, Caroline
  Richards, J Brent
  Martin, Richard M
  Davey Smith, George
  Brennan, Paul
  The influence of obesity-related factors in the etiology of renal cell carcinoma: A mendelian randomization study2019Ingår i: PLoS Medicine, ISSN 1549-1277, E-ISSN 1549-1676, Vol. 16, nr 1, artikel-id e1002724Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Several obesity-related factors have been associated with renal cell carcinoma (RCC), but it is unclear which individual factors directly influence risk. We addressed this question using genetic markers as proxies for putative risk factors and evaluated their relation to RCC risk in a mendelian randomization (MR) framework. This methodology limits bias due to confounding and is not affected by reverse causation.

  Methods and findings: Genetic markers associated with obesity measures, blood pressure, lipids, type 2 diabetes, insulin, and glucose were initially identified as instrumental variables, and their association with RCC risk was subsequently evaluated in a genome-wide association study (GWAS) of 10,784 RCC patients and 20,406 control participants in a 2-sample MR framework. The effect on RCC risk was estimated by calculating odds ratios (ORSD) for a standard deviation (SD) increment in each risk factor. The MR analysis indicated that higher body mass index increases the risk of RCC (ORSD: 1.56, 95% confidence interval [CI] 1.44–1.70), with comparable results for waist-to-hip ratio (ORSD: 1.63, 95% CI 1.40–1.90) and body fat percentage (ORSD: 1.66, 95% CI 1.44–1.90). This analysis further indicated that higher fasting insulin (ORSD: 1.82, 95% CI 1.30–2.55) and diastolic blood pressure (DBP; ORSD: 1.28, 95% CI 1.11–1.47), but not systolic blood pressure (ORSD: 0.98, 95% CI 0.84–1.14), increase the risk for RCC. No association with RCC risk was seen for lipids, overall type 2 diabetes, or fasting glucose.

  Conclusions: This study provides novel evidence for an etiological role of insulin in RCC, as well as confirmatory evidence that obesity and DBP influence RCC risk.

 • Jakobsson, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicin.
  Malm, Christer
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicin.
  Maximal Lactate Steady State and Lactate Thresholds in the Cross-Country Skiing Sub-Technique Double Poling2019Ingår i: International Journal of Exercise Science, ISSN 1939-795X, Vol. 12, nr 2, s. 57-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The response of blood lactate concentration (BLC) to exercise is a commonly used approach to set training intensities and to determine the anaerobic threshold, which are important in evaluation of endurance exercise performance. The maximal lactate steady state (MLSS) is defined as the highest workload or BLC that can be maintained without continual lactate accumulation over time. The aim of this study was to investigate MLSS in the cross-country skiing sub-technique double poling and to assess the validity of a fixed blood lactate threshold (OBLAand the 45° tangent of the lactate curve). Eight well-trained cross-country skiers (age = 27.6±8.8 years [mean±SD], body mass = 73.9±6.2 kg, height = 179.3±7.0 cm) performed an incremental test to determine OBLA and Individual Anaerobic Threshold (IAnT) and several constant workload tests of 30 min to determine the MLSS. Lactate concentration at MLSS in double poling was 6.7±1.3 mmol·L-1 which was significantly higher compared to OBLA(p<0.001) and IAnT (p<0.01). Despite significant correlations in velocities between MLSS-IAnT and MLSS-OBLA(r=0.95/0.95, p<0.001), significant (p<0.01) differences between MLSS (21.4±2.8 km·h-1) versus IAnT (20.6±3.6 km·h-1) and OBLA(19.9±3.0 km·h-1) was observed. It was concluded that both OBLA and IAnT underestimate MLSS in double poling. A fixed value of 7 mmol·L-1 would be more appropriate in lactate testing of cross-country skiers using the double poling technique, yet dissuaded because of intra-individual variations. Direct determination of MLSS is the recommended approach for useful exercise thresholds, important for training interventions in elite cross-country skiers.

 • Dannelöv, Johannes
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Study on Record Linkage regarding Accuracy and Scalability2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The idea of record linkage is to find records that refer to the same entity across different data sources. There are multiple synonyms that refer to record linkage, such as data matching, entity resolution, entity disambiguation, or deduplication etc. Record linkage is useful for lots of practices including data cleaning, data management, and business intelligence. Machine learning methods include both unsupervised and supervised learning methods have been applied to address the problem of record linkage. The rise of the big data era has presented new challenges. The trade-off of accuracy and scalability presents a few critical issues for the linkage process. The objective of this study is to present an overview of the state-of-the-art machine learning algorithms for record linkage, a comparison between them, and explore the optimization possibilities of these algorithms based on different similarity functions. The optimization is evaluated in terms of accuracy and scalability. Results showed that supervised classification algorithms, even with a relatively small training set, classified sets of data in shorter time and had approximately the same accuracy as the unsupervised counterparts.

 • Vesterlind, Jakob
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Using convolutional neural networks to classify ultrasound images of the carotid artery wall2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Cardiovascular diseases are very prominent in western countries. This thesis examines three different convolutional neural networks (CNN) and their abilities to classify ultrasound images of the carotid artery wall to a risk level of atherosclerosis. The models are LeNet, VGG16, and VGG19. They are evaluated in terms of accuracy, precision, recall and f-score. Two datasetsare used. One with three classes and one with two. This means every metric except accuracy is calculated for each individual class. The results from the experiments are also put into context to other studies within the area of medical image analysis. LeNet is shown to be the only model that actuallymanages to find features that distinguish each class from one another. Using a percentage split of 66/33 it reaches a 44.57% accuracy for the three class dataset, and 69.41% accuracy for the two class. Cross validation gives 42.08% and 69.13% accuracy respectively. The results show LeNet to be the better model. But a further examination deduces that this does not have to be the case. When making a comparison the other studies, it becomes obvious that the simple nature of the experiments are not enough to draw a decisive conclusion.

 • Sandberg, Sebastian
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Identifying Hateful Text on Social Media with Machine Learning Classifiers and Normalization Methods - Using Support Vector Machines and Naive Bayes Algorithm2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Hateful content on social media is a growing problem. In this thesis, machine learning algorithms and pre-processing methods have been combined in order to train classifiers in identifying hateful text on social media. The combinations have been compared in terms of performance, where the considered performance criteria have been F-score and accuracy in classification. Training are performed using Naive Bayes algorithm(NB) and Support Vector Machines (SVM). The pre-processing techniques that have been used are tokenization and normalization. Fortokenization, an open-source unigram tokenizer have been used while a normalization model that normalizes each tweet pre-classification have been developed in Java. Normalization include basic clean up methods such as removing stop words, URLs, and punctuation, as well as altering methods such as emoticon conversion and spell checking. Both binary and multi-class versions of the classifiers have been used on balanced and unbalanced data.

  Both machine learning algorithms perform on a reasonable level with accuracy between 76.70% and 93.55% and an F-score between 0.766 and 0.935. The results point towards the fact that the main purpose of normalization is to reduce noise, balancing data is necessary and that SVM seem to slightly outperform NB.

 • Birkegård, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sjöberg, Sanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Släpp kontrollen, inte ansvaret!: En studie om förskollärares perspektiv på barns inflytande2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns inflytande i förskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur barns inflytande förstås och genomförs i förskolans verksamhet. Syftet är vidare att särskilt fördjupa kunskapen om hur förskollärare definierar begreppet samt att analysera hur deras arbete relateras till det. Inflytande är ett komplext begrepp och är svårdefinierat. Inflytande är ofta förknippat och ibland förväxlat med begreppet delaktighet. Både tidigare forskning och litteratur är oense om vad inflytande egentligen betyder i relation till förskolan. Det finns ett antal viktiga aspekter och faktorer att ta hänsyn till om barn ska få inflytande. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. I studien genomfördes det sju intervjuer, förskollärarna som medverkade har genom intervjuerna beskrivit vad inflytande betyder enligt dem och hur de arbetar i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna definierar inflytande olika men deras beskrivningar om hur de arbetar är relativt lika. Alla förskollärare menade att det är viktigt att låta barn göra val på förskolan, eftersom det enligt dem främjar barns inflytande. Slutsatsen utifrån studiens resultat är att förskollärarna måste våga släppa kontrollen om barns inflytande ska bli möjligt, eftersom barns inflytande begränsas när verksamheten är för kontrollerad.

 • Palsson, Gisli
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Storied Lines: Network Perspectives on Land Use in Early Modern Iceland2018Ingår i: Norwegian Archaeological Review, ISSN 0029-3652, E-ISSN 1502-7678, Vol. 51, nr 1-2, s. 112-141Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is a truism nowadays to say that an archaeological site is embedded in extensive networks of relations. Connectivity has played a role in archaeological thinking for a considerable amount of time, and the adoption by archaeologists of both theoretical and methodological frameworks centring connectivity has become widespread. One such example is network analysis, which has seen a significant surge in interest within the field over the past two decades. Archaeological network analysis is far from a mature science, however, and the character of the archaeological record tends to yield networks with richly contextualised nodes connected by ties that, in stark contrast, are often based on very limited evidence for connectivity. Furthermore, archaeological networks are often accompanied by limited discussion about the implications for a connection between two sites interpreted through a commonality in material culture. In particular, the use of historical records to contextualise the interactions between sites remains somewhat uncommon. This paper takes an archaeo-historical network perspective by characterising land-use practices in early modern Iceland by mapping property records describing relations of ownership, resource claims and social obligations alongside comprehensive field archaeological surveys as extensive networks of interdependence between the known farmstead sites occupied at the time. This approach shows that these vibrant networks, documented both spatially and historically, regularly show signs of emergent properties. As these intersite relations begin to exert their own agency, the networks are cut, and the network lines begin to bundle up in knots and entanglements. The study, therefore, does not aim to quantify the presented networks using formal network analysis, but to use the networks as a starting point to investigate the properties that emerge as people aim to enact and materialise networks of property rights, resource claims and exchange.

 • Norén, Emil
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Practical Aapplications for Client-Side Video-Transcoding2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Data caps and poor internet connections create major roadblocks for aspiring video content creators. This paper covers initial performance figures for a publishing paradigm that moves stream transcoding from server to client, reducing data usage when the source file size is larger than that of all streams. 50 test videos of low and high motion were created and benchmarked for data usage and encoding time against the video-streaming website YouTube. 10 of those videos had their data usage reduced, by up to 53%, but the increase in encoding time meant the paradigm typicallyincreased total publishing time. The paradigm shows promise when lowered data usage is the singular goal, but more benchmarking is still needed  to determine appropriate use cases and optimizations.

 • Mollevik, Iris
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Bundle adjustment for large problems - The effect of a truncated Gauss-Newton method on performance and precision2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We implement a truncated Gauss-Newton algorithm and apply it to the bundle adjustment problem in a photogrammetry application. The normal equations are solved approximately using the conjugate gradient method preconditioned with the incomplete Cholesky factor.  Our implementation is compared to an exact Gauss-Newton implementation.  Improvements in time performance are found in some cases. The observed relative errors in estimated parameters are of order 10^−10 or smaller.  The preconditioner proves to be very important, as does the permutation of the Jacobian. Excluding the time to re-permute the Jacobian, execution times are lowered by up to 24%. The truncated algorithm is observed to improve performance for larger datasets but not for smaller ones.

 • Lundmark, Olle
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluation of mixed integer linear programming solvers when applied to a biogas reactor system model2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Optimization of a biogas reactor system, to maximize its profits, is a natural step to become a more competitive electricity source. This is done by first formulating mixed integer linear program (MILP), of an abstract biogas reactorsystem, which is then implemented with parameters to simulate a real biogas reactor system. Then to solve a MILP problem, a solver is used. Depending on what solver is used to solve the problem, the run-time and solution may differ a lot. That is the reason why FarmBioTech AB is interested in the evaluation of the solvers Cplex, Gurobi, Glpk, and Cbc when applied to a biogas reactor system model. The solvers are evaluated by checking if they manage to find feasible solutions that are at most 1% from the optimal solution within a run-time limit of one hour. Both Gurobi and Cplex managed to find quality solutions within the given run-time limit, while Glpk and Cbc did not.

 • Steinwall, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Åkerlund, Elinn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Språk- och kommunikationsutvecklingi förskolan: Med fokus på Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att idag kunna känna en delaktighet i samhället behöver varje människa kunna samspela. Detta samspel bygger på kommunikation med varandra. Det finns personer som har svårt för att kommunicera då det kan finnas ett språk och/eller en kommunikationsbarriär. För att komma över den här barriären kan man använda sig av stödtecken. I Sveriges förskolor arbetas det ibland med tecken som hjälpmedel. Denna teckenanvändning kallas för TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

  Vårt syfte med rapporten var att ta reda på hur förskolor arbetar med tecken. Hur ofta de används, vad pedagogerna ser för utmaningar och möjligheter med det och om de anser att det kan vara till stöd för barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling och i så fall på vilket sätt. För att få fram ett resultat utifrån detta syfte intervjuades sex stycken pedagoger i norra delen av Sverige. När vi analyserade intervjuerna gjorde vi en transkribering av vårt insamlade material. Därefter använde vi oss av fenomenografisk analysmetod. Detta kommer vi beskriva mer ingående i metodavsnittet.

  I resultatet framgick det att tecken endast användes i enstaka situationer men att pedagogerna skulle vilja arbeta mer med det. Pedagogerna såg många möjligheter med att använda TAKK och de menade bland annat att det kunde gynna barnens språkutveckling på olika sätt. Det fanns även utmaningar med TAKK som till exempel kunde vara att pedagogerna inte hade någon eller otillräckligt med utbildning inom TAKK vilket vi tolkar kan vara en nackdel.

  I rapporten kommer TAKK, tecken och tecken som stöd användas som synonymer.

 • Disputation: 2019-02-04 13:00 MA121, Umeå
  Petter, Ericson
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Order-preserving graph grammars2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The field of semantic modelling concerns formal models for semantics, that is, formal structures for the computational and algorithmic processing of meaning. This thesis concerns formal graph languages motivated by this field. In particular, we investigate two formalisms: Order-Preserving DAG Grammars (OPDG) and Order-Preserving Hyperedge Replacement Grammars (OPHG), where OPHG generalise OPDG.

  Graph parsing is the practise of, given a graph grammar and a graph, to determine if, and in which way, the grammar could have generated the graph. If the grammar is considered fixed, it is the non-uniform graph parsing problem, while if the grammars is considered part of the input, it is named the uniform graph parsing problem. Most graph grammars have parsing problems known to be NP-complete, or even exponential, even in the non-uniform case. We show both OPDG and OPHG to have polynomial uniform parsing problems, under certain assumptions.

  We also show these parsing algorithms to be suitable, not just for determining membership in graph languages, but for computing weights of graphs in graph series.

  Additionally, OPDG is shown to have several properties common to regular languages, such as MSO definability and MAT learnability. We moreover show a direct corresponcence between OPDG and the regular tree grammars.

  Finally, we present some limited practical experiments showing that real-world semantic graphs appear to mostly conform to the requirements set by OPDG, after minimal, reversible processing.

 • Nduwimana, Bella
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Mahamoud, Muna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ”Hallå, hur startar man surfplattan?”: En studie om förskolans arbete med digitala verktyg2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskap om förskollärares arbete med surfplattan. Vidare ärsyftet att fördjupa förståelse för faktorer och konsekvenser som förskollärare upplever iarbete med surfplattan. Med frågeställningar i åtanke valde vi att göra en kvalitativanalysmetod i vilken sex förskollärare intervjuades.Studiens resultat visar på arbetet med surfplattan upplevs gynna bland annat barnssamspel. Ytterligare upplever förskollärare att med hjälp av surfplattans lättillgänglighetkan de vara mer närvarande i barngruppen. I resultatet framkommer även ett behov avutbildning för att kunna vidareutveckla i hur surfplattan ska användas. Slutsatsen är attanvändningen av surfplattan och satsningar i de olika kommunerna skiljer sig, men detvisar sig att förskollärarna har positiv inställning till surfplattan.

 • Kåks, Karin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Skoglund, Sandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  I riktning mot hållbarhet?: Förskollärares förhållningssätt tillhållbar utveckling i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt till arbete medhållbar utveckling i förskolan. Studien tar avstamp i frågor som rör vilka innebörderförskollärare lägger i begreppet hållbar utveckling och hur dessa innebörder relateras tillvarandra, samt hur förskollärarna resonerar kring barnens lärande för hållbar utveckling.Studien bygger på kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare och utgår frånutvecklingspedagogik som teoretiskt ramverk. Resultatet av studien visar att hållbarutveckling i förskolan ges en mängd olika innebörder i relation till förskolans verksamhet.Förskollärarna arbetar med ett brett undervisningsinnehåll kopplat till hållbarhet, men stortonvikt läggs vid arbetet med återvinning och återbruk. Barns delaktighet, både idiskussioner och i praktiska aktiviteter, framstår som en viktig faktor för att främja lärandeför hållbar utveckling. Genom samtal, kommunikation, material och miljö kan pedagogernafå barnen att erfara specifika aspekter av en situation eller en aktivitet, och på så sätt riktabarnens uppmärksamhet mot hållbarhet som lärandeobjekt.

 • Åström, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Musikens möjligheter och begränsningar: En kvalitativ studie om musikens roll i förskolan ur förskollärares perspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en kvalitativ studie vars syfte är att beskriva och förstå musikens roll i förskolan utifrån fyra förskollärares perspektiv. Studien eftersöker hur musik används samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för förskollärare att arbeta med musik. Bakgrundsavsnittet som är baserad på tidigare forskning i form av avhandlingar, förskolans läroplan, FN:s barnkonvention samt annan litteratur, framkommer det att musik kan gynna bl.a. barns motorik, kulturella erfarenhet såväl som språkliga utveckling men det lyfts även fram forskning som problematiserar just användandet av musik som metod enbart. Bakgrunden tar även upp ramfaktorer och andra faktorer som påverkar förskollärares arbete med musik men även att det finns en oklarhet i vilka kunskaper och kompetenser förskollärare behöver för att undervisa i respektive med musik. I metodavsnittet presenteras det att studiens resultat är baserat på kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare som analyserats med kvalitativ innehållsanalys som metod. Studiens resultat visar att förskollärarna använder musik i förskolan spontant, planerat, med hjälp av instrument och tekniska hjälpmedel för att främja barns utveckling och de kunskapsmål som lyfts av förskolans läroplan. Vidare visar resultatet vilka ramfaktorer i förskolan som påverkar förskollärarnas arbete med musik samt att förskollärarnas kunskaper och kompetenser varierar, vilket därmed skapar olika förutsättningar och påverkar deras förhållningssätt till musikarbetet i förskolan, som i sin tur påverkar musikens roll i förskolan. Slutsatser som dragits är att musik faktiskt har en viktig roll i dagens förskola men vilken roll den faktiskt får är tätt sammankopplat med de faktorer som finns inom förskolans verksamhet. Musik i sig skapar möjligheter i förskolan men utmaningen ligger i att förskollärare har eller får möjlighet till det rätta förutsättningarna för att kunna använda sig av dem.

 • Mähler, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Pettersson, Ewelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  ”Gå inte in där, det är ju tjejrummet”: En kvalitativ intervjustudie om genus, förskolans innemiljö samt läroplanens uppdrag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genus är ett begrepp som både politiker och verksamma förskollärare har svårt att sätta ord på. Förskollärarna är eniga i att det är viktigt att arbeta med genus, men att det är svårt att tolka läroplanen när det kommer till vilket arbetssätt som skall tillämpas. Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares förhållningssätt kring genus samt inomhusmiljöns utformning i relation till könsnormativa synsätt. Detta är en kvalitativ studie som baseras på fem förskollärares berättelser om det verkliga arbetet i förskolan. Inledningsvis togs det bilder på förskolans inomhusmiljö där de sedan fick berätta vad de såg på bilderna. Intervjuerna bearbetade frågor som berörde deras innemiljö, deras tolkning av begreppet genus och könskodade ting samt läroplanens uppdrag. Resultatet visar att genus är ett begrepp som är svårt att definiera, att inomhusmiljön är föränderlig, att det krävs engagerade pedagoger samt att läroplanens tolkningar är oändligt många. Detta analyseras sedan med stöd av litteratur men framförallt med hjälp av Butlers teorier om materialisering och performativitet.

 • Königsson, Niklas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Limitations of static analysis tools: An evaluation of open source tools for C2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper contains an evaluation of common open source static analysistools available for C. The tools algorithms are examined and measured in a test environment designed for such benchmarks to present their strengths and weaknesses. The examined tools represent different approaches to static analysis to get a good coverage of the algorithms that are commonly used.

  The test environment shows how many bugs that are correctly reportedby the tools, and also how many falsely reported bug they produce. The revealed strengths and weaknesses are discussed in relation to the tools algorithms to gain a deeper understanding of their limitations.

 • Gerber, Lorenz
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Containerization for HPC in the Cloud: Docker vs Singularity - A Comparative Performance Benchmark2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, ‘containerization’, also known as ‘light-weight virtualization’, has arguably been one of the dominating buzzwords, both in industry and academic research. While scalability has been the main drivingforce in industry, reproducibility is often stated as the main benefit of containers in scientific High Performance Computing (HPC). Docker is currently the most widely deployed framework, ideally suited for microservice architecture. Singularity is a framework that aims to provide mobility of compute with a focus on bare-metal HPC cluster systems.

  In earlier studies the performance of different light-weight virtualization frameworks when deployed on bare metal HPC systems has been evaluated and Singularity was mostly found to be superior to others in it’s application niche. However, performing HPC applications in the cloud has recently become a viable alternative to dedicated bare-metal HPC clusters. This results in running light-weight virtualization frameworks on virtual machines.

  The aim of this study was to benchmark the performance of Singularity when run on virtual machines in the cloud compared to a setup using’Docker’. Adhering to earlier studies, performance metrics for compute, I/O, memory, and network through put/latency were established.

 • Kohestani, Cimia
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi, Tandläkarutbildning.
  Lam, Jonas
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi, Tandläkarutbildning.
  Change of convergence angle depending on distance between clinical abutment teeth2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The clinical knowledge and skills of dental students attending to different Swedish universities is constantly under discussion. In this study ten students attending their eighth semester at the Department of Odontology, Faculty of Medicine, Umea University Sweden were recruited to evaluate if it would be more challenging to prepare abutment teeth for fixed partial dentures (FPD) with the abutment teeth far apart in the dental arch. Questioning whether it is more difficult to achieve an adequate total convergence angle (TOC) for FPD with abutment teeth closer to each other than one with them further apart. The hypothesis that teeth further apart give a larger TOC. For the experiment the students used dental mannequins with plastic maxillae and plastic teeth provided by the simulation clinic at the university. Their task was to prepare for two separate FPD, one with the abutment teeth 14; 16 and a second 21; 13; 15. After preparation, the teeth were drilled and had metal posts placed in them, the posts representing a normal that the TOC could be measured against. Still photos of the plastic maxillae were taken using the program Shape 3D Viewer. A tangent was drawn to measure the TOC. An adequate TOC for crown retention was considered: 10-22 degrees in both mesio-distal and bucco-palatinal plane axis. The results for the two tested models of FPD were relatively similar, likely because the students got to practice preparation for the shorter and FPD first. In conclusion, this study showed no noteworthy difference between the first and second FPD preparation.

 • Disputation: 2019-02-01 09:00 N430, Naturvetarhuset, Umeå
  Wickman, Jonas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Evolution of Ecological Communities in Spatially Heterogeneous Environments2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Evolutionärt stabila samhällen är slutpunkten för evolution, och ekologiska samhällen vars egenskaper är under selektion kommer till slut att bli ett sådant. Således är egenskaperna hos sådana samhällen särskilt intressanta, då dessa kan bestå oförändrade under långa evolutionära tidsskalor. Idén om evolutionärt stabila strategier - strategier som är oslagbara när de väl evolverat - är sedan nästan 50 år tillbaka ett väl etablerat koncept inom teoretisk ekologi. Under dessa år har teorin för evolutionärt stabila strategier och samhällen blivit alltmer välutvecklad. Denna utveckling till trots saknas fortfarande effektiva analytiska och numeriska verktyg för att studera evolutionärt stabila samhällen i heterogena miljöer, där de ekologiska betingelserna - och således även krafterna från naturligt urval - varierar från punkt till punkt i rummet. På grund av detta har många frågor rörande hur evolutionärt stabil mångfald blir till och bevaras när ekologiska och evolutionära krafter varierar i rummet förblivit outforskade. I synnerhet är kännedomen låg om hur rumsligt genomsnittlig selektion och selektion som härstammar från rummets variabilitet samverkar för att antingen förstärka eller förhindra mångfald.

  I den här avhandlingen använder jag ett dubbelt grepp för att närma mig svar på dessa frågor, dels genom att utveckla de nödvändiga analytiska och numeriska verktygen för att sätta samman och analysera evolutionärt stabila samhällen i heterogena miljöer, och dels genom att använda dessa metoder för att studera samhällen av resurskonkurenter och näringsvävar. För att åstadkomma detta härleder jag uttryck för riktad och stabiliserande/disruptiv selektion när den rumsligt heterogena ekologiska dynamiken beskrivs av reaktion-diffusion ekvationer. Dessa uttryck möjliggör förståelse för selektion i en heterogen miljö i termer av hur selektion verkar lokalt i rummet, och möjliggör effektiva numeriska implementationer av metoder för att evolutionärt sätta samman samhällen.

  När dessa metoder appliceras på samhällena av resurskonkurenter och näringsvävar kan jag utröna att de selektiva krafterna som härstammar från rumsligt genomsnittlig selektion och de som härstammar från rumslig variabilitet både kan samverka och motverka varandra. Om de motverkar varandra, och graden av rumslig variabilitet är hög kan hög mångfald uppstå, även när genomsnittlig selektion är stabiliserande. I kontrast till detta kan disruptiv genomsnittlig selektion motverka mångfald genom att selektera för ett fåtal globalt dominanta strategier. Dessa krafter kan dock också samverka disruptivt och tillsammans bilda en stor mångfald. Tillsammans påvisar dessa resultat en stor variation av kvalitativt olika utfall när evolutionärt stabila samhällen sätts samman i rumsligt heterogena miljöer.

 • Disputation: 2019-02-01 09:15 Hörsal F, Humanisthuset, Umeå
  Eckeskog, Linn
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices.

  The primary theoretical framework of the thesis is social constructivism and symbolic interactionism. The pre-school organisation and identities are regarded as in a perpetual state of becoming and changes in the media landscape are viewed as rearranging the preconditions for communication practices. Technical innovations are regarded as social products at both ends. Results build upon observations in five pre-schools, interviews with 32 pre-school employees and multimodal analysis of communication material directed to parents. Additional interviews and document studies were conducted in the form of a case study, in order to gain knowledge of the implementation of a digital learning platform.

  The study shows that the communication environments differ between pre-schools, e.g. concerning how and which mediums are used. Several obstacles to communication are identified, of which many (but not all) are related to the socioeconomic status of parents. Within the mediated communication, pre-school personnel to some extent position themselves as experts concerning practical and pedagogical questions, whilst parents are positioned as actors in need of guidance. A major function of mediated communication is assigning parents’ responsibilities in relation to the pre-school, along with norms regarding what constitutes the “good” (pre-school) parent. Boundary work in relation to parents is conducted using different modalities, used for hedging but also for establishing professional positions. Digitalisation appears as a negative force when introduced top-down, without regards to the needs, previous practices and preconditions within a particular pre- school; but as a positive force when initiated by the professionals themselves and when responding to particular needs within specific pre-schools. As expectations on digitalisation in pre-schools increase, questions of preconditions and communication skills grow in prominence.

  Although expectations on pre-school professionals’ communication skills are high, communication with parents is not sufficiently acknowledged as part of the actual work in pre-schools. A sign of (and reasons for) the under prioritisation of communication work is the uneven and arbitrary preconditions for communicating, in the forms of relevant education, time and technical equipment. The lack of resources can be connected to three issues: A working environment issue (discrepancy between expectations and preconditions), a democratic issue (communication being random rather than planned/ considered) and a professional issue (multimodal communication not reflecting the professional identity that informants strive towards).

  Communication with parents (and surrounding society) needs to be acknowledged as part of the work in pre-school, and the personnel need to be given the necessary skills and conditions for communication, in order to provide equality of ac- cess to the parents, but also to give personnel the possibilities of communicating about and reflecting the pre-school organisation as they know it.

 • Disputation: 2019-02-01 09:00 Major Groove, Umeå
  Bamyaci, Sarp
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för molekylärbiologi (Medicinska fakulteten).
  Multiple functions of YopN in the Yersinia pseudotuberculosis type III secretion system: from regulation to in vivo infection2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The type 3 secretion systems (T3SSs) are virulence mechanisms used by various Gram-negative bacteria to overcome the host immunity. They are often target-cell contact induced and activated. Activation results in targeting of virulence effector substrates into host cells. One class of secreted substrates, translocators, are required for the intracellular targeting of the second class, the virulence effectors, into host target cells. T3SSs are mainly regulated at 2 levels; a shift from environmental to host temperature results in low level induction of the system whereas target cell contact further induces and activates the system. In the Yersinia T3SS, YopN, one of the secreted substrates, is involved in the latter level of activation. Under non-inducing conditions, YopN complexes with TyeA, SycN and YscB and this complex suppresses the T3SS via an unknown mechanism. When the system is induced, the complex is believed to dissociate and YopN is secreted resulting in the activation of the system. Earlier studies indicated that YopN is not only secreted but also translocated into target cells in a T3SS dependent manner. TyeA, SycN and YscB bind to the C-terminal and N-terminal YopN respectively but so far the central region (CR) of YopN has not been characterized. In this study we have focused on the function of the YopN central region.

  We therefore generated in-frame deletion mutants within the CR of YopN. One of these deletion mutants, aa 76-181, showed decreased early translocation of both YopE and YopH into infected host cells and also failed to efficiently block phagocytosis by macrophages. However, the YopNΔ76-181 protein was expressed at lower levels compared to wt YopN and also showed a slightly deregulated phenotype when expressed from its native promoter and were as a consequence not possible to use in in vivo infection studies.

  Therefore, we generated mutants that disrupted a putative coiled coil domain located at the very N-terminal of CR. Similar to YopNΔ76-181, these substitution mutants were affected in the early translocation of effector proteins. Importantly, they were as stable as wt YopN when expressed from the native promoter. One of these mutants was unable to cause systemic infection in mice indicating that YopN indeed also has a direct role in virulence and is required for establishment of systemic infection in vivo.

 • El-Habta, Roine
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Anatomi.
  Sloniecka, Marta
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Anatomi.
  Kingham, Paul J.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Anatomi.
  Backman, L. J.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Anatomi.
  The adipose tissue stromal vascular fraction secretome enhances the proliferation but inhibits the differentiation of myoblasts2018Ingår i: Stem Cell Research & Therapy, E-ISSN 1757-6512, Vol. 9, artikel-id 352Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Adipose tissue is an excellent source for isolation of stem cells for treating various clinical conditions including injuries to the neuromuscular system. Many previous studies have focused on differentiating these adipose stem cells (ASCs) towards a Schwann cell-like phenotype (dASCs), which can enhance axon regeneration and reduce muscle atrophy. However, the stromal vascular fraction (SVF), from which the ASCs are derived, also exerts broad regenerative potential and might provide a faster route to clinical translation of the cell therapies for treatment of neuromuscular disorders.

  Methods: The aim of this study was to establish the effects of SVF cells on the proliferation and differentiation of myoblasts using indirect co-culture experiments. A Growth Factor PCR Array was used to compare the secretomes of SVF and dASCs, and the downstream signaling pathways were investigated.

  Results: SVF cells, unlike culture-expanded dASCs, expressed and secreted hepatocyte growth factor (HGF) at concentrations sufficient to enhance the proliferation of myoblasts. Pharmacological inhibitor studies revealed that the signal is mediated via ERK1/2 phosphorylation and that the effect is significantly reduced by the addition of 100 pM Norleual, a specific HGF inhibitor. When myoblasts were differentiated into multinucleated myotubes, the SVF cells reduced the expression levels of fast-type myosin heavy chain (MyHC2) suggesting an inhibition of the differentiation process.

  Conclusions: In summary, this study shows the importance of HGF as a mediator of the SVF effects on myoblasts and provides further evidence for the importance of the secretome in cell therapy and regenerative medicine applications.

 • Svensson, Fabio
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi, Tandläkarutbildning.
  Seifaldin, Ziad
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi, Tandläkarutbildning.
  Are gingivitis, periodontitis and peri- implantitis associated with autoantibodies- A litterature review2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: Periodontal disease is one of the most common inflammatory diseases in the world. A possible autoimmune aspect behind the local tissue destruction in periodontal disease, as a result of the invasion of oral pathogens over time has been reported in previous studies, but the correlation is yet unclear. Purpose: The aim of this literature review was to shed light on the topic if autoantibodies and autoimmune reactions are associated with gingivitis, periodontitis or peri-implantitis and the progression of these inflammatory diseases. Material and methods: A search in the Pubmed database was done resulting in 138 hits. To follow a systematic approach for selecting the studies to include, we used predefined inclusion and exclusion criteria Results: 26 articles studying a broad variety of different autoantibodies was included for this literature review. A vast majority of the included studies were of case-control design and, because of the broad variety and different variables and data, we decided that a meta-analysis could not be performed. Conclusion: Many studies where results could be compared due to similar comparisons, regarding the incidence of periodontal disease and the prevalence of certain autoantibodies, showed opposite results which makes it hard to reach a conclusion. The main part of the included studies were of small size and therefore more comparable studies are needed to clarify the possible association between periodontal disease and an autoimmune reaction mediated by autoantibodies.

 • Israelsson, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Utagerande barn i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares bemötande av barn med utagerande beteende2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en ökad kunskap om vilka strategier som används av verksamma förskollärare i arbetet med att stötta utagerande barn i 4 till 5-årsåldern. Syftet är också att undersöka varför dessa strategier används. De forskningsfrågor som den kvalitativa studien utgår ifrån är: Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i bemötandet av utagerande barn och varför? Vilka faktorer påverkar förskollärares möjligheter och förutsättningar i att stödja utagerande barn i sin verksamhet? Fyra verksamma förskollärare har intervjuats för att få svar på forskningsfrågorna. Resultatet visar att förskollärarna främst använder sig av ett lågaffektivt bemötande av utagerande barn. De orsaker som förskollärarna menar ligger bakom ett utagerande beteende ligger främst inom barnet själv. Resultatet visar också att det inte är optimala förutsättningar för att bemöta dessa barn på det sätt förskollärarna önskar och att de faktorer som påverkar förutsättningarna negativt till största delen inte kan påverkas av förskollärarna själva.

 • Habib, Aboud
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Shamoel, Sargon
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Difference in marginal and internal fit between Luxatemp crowns and Empress crowns2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this in-vitro study is to examine the difference in marginal and internal gap width between bis-acryl composite resins (Luxatemp Fluorescence) and IPS Empress crowns.

  A maxillary left first phantom Frasaco molar tooth placed in a maxillary Frasaco model was prepared for an all-ceramic crown. 15 provisional Luxatemp crowns were made and silicon replicas of the intermediate space between the prepared tooth and the inside of the Luxatemp crowns were made to measure the internal and marginal gap width. The silicon replicas were divided into four pieces and the gap width was measured at 240 points under microscope. The results were compared to data on internal and marginal gap width for an IPS Empress crown from a published study.

  The results of this present study showed a slight difference in marginal and internal gap width between the Luxatemp crowns and the IPS Empress crowns (control). The Luxatemp crowns have a slightly minor overall gap width than the IPS Empress crowns. The marginal and occlusal gap width was slightly wider for the Luxatemp crowns (205µm) than for the IPS Empress crowns (170µm).

  The conclusion of this study is that provisional materials made of bis-acryl composite resins give a marginal and internal fit that can be compared to the marginal and internal fit of an IPS Empress crown.