umu.sePublications
12345 51 - 100 of 236
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Brändström, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Ericsson, Tom
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Social mobility and social networks. The lower middle class in late nineteenth century Sundsvall.1995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 251-283 p.Chapter in book (Other academic)
 • Thorvaldsen, Gunnar
  Longitudinal sources and longitudinal methods — studying migration at the Stockholm Historical Database.1995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 219-250 p.Chapter in book (Other academic)
 • Rogers, John
  Social differentials and fertility decline in Uppsala and Västerås 1870-1930: A contribution to the understanding of the fertility transition.1995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 175-218 p.Chapter in book (Other academic)
 • Gallery, Chris
  Urban graveyards and English population history.1995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 141- p.Chapter in book (Other academic)
 • Nelson, Marie C.
  Disease, dirt and demography: Public health and infant mortality in Uppsala, 1861-1895.1995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 115-140 p.Chapter in book (Other academic)
 • Bernhardt, Eva M
  Overcrowding and mortality from airborne infectious disease: The case of Stockholm 1895-19251995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 65-91 p.Chapter in book (Other academic)
 • Bengtsson, Magdalena
  Infant and child mortality in an urban environment.: A longitudinal analysis of two birth cohorts in Linköping 1797-1810 and 1840-1849.1993In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1993, 13-63 p.Chapter in book (Other academic)
 • Brändström, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Tedebrand, Lars-Göran
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Introduction1995In: Swedish Urban Demography during Industrialization / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1995, 7-12 p.Chapter in book (Other academic)
 • Högberg, Ulf
  The Impact o f Antibiotics on the Incidence of and Mortality from Puerperal Sepsis in the Hospital o f Sundsvall1993In: Health and Social Change: Disease, health and public carein the Sundsvall district 1750-1950 / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1993, 177-188 p.Chapter in book (Other academic)
 • Lundström, Viktor
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Computing Science.
  Human-like decision making for bots inmobile gaming: A case study in developing believable artificial intelligence for mobile games2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An AI framework for game AI of bots has been developed together with the company Level Eight for their upcoming game PROTOSTRIKE. The primary goal of the thesis is to implement a decision maker in the framework that exhibits human-like behaviours.

  An overview and evaluation of existing decision techniques in the games industry have been done, and together with information gathered from the team at Level Eight, Utility AI was selected as most suitable for the decision-making system for the bots.

  The implemented prototype of the AI framework is evaluated about the bots’ ability to appear human-like in a multi-player environment. The results indicate that the lack of focus is the major behaviour that makes a bot not to act human-like. The test results have also been used to provide suggestions for future work and conclusion about the thesis as a whole.

  Due to problems during testing, no statistical conclusions can be made. However, the comments made by the test subjects added insight how to improve the AI framework.

 • Strömberg, Moa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hantering av nya medier på bibliotek: En fallstudie om biblioteksanvändarens uppfattning om mangahyllan på Umeå stadsbibliotek.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka ett biblioteks hantering och placering av nya medier i biblioteksmiljön, hur biblioteksanvändare uppfattar detta och hur det i sin tur påverkar deras lån och val. Detta ska göras genom en fallstudie på Umeå stadsbibliotek med fokus på deras placering av manga. Uppsatsen genomfördes med hjälp av observationer på biblioteket, en webenkät och intervjuer med biblioteksanvändare, samt intervjuer med ansvariga bibliotekarier. Med frågeställningarna Hur finner biblioteket information om ny manga och vad påverkar inköpen? Hur ser placeringen av manga ut på biblioteket? Hur uppfattar biblioteksanvändarna placeringen och hur påverkar detta deras val och lån av manga?

  Slutsatserna i denna uppsats var kommunikation mellan bibliotekarie och biblioteksanvändare för att skapa en så bra och intressant miljö som möjligt. Om miljön inte är intressant tappar användaren intresset för mediet och lånstatestiken sjunker. I detta fall påverkade flytten till väven vilket resulterade till att mangan placerades i fasadhyllor under fönstren tillsammans med en icke genrer indelad samling. Detta, tillsammans med att biblioteksanvändarens egna vanor påverkar och skapar attityden till att bibliotekarierna inte känns insatta. Även om så är fallet.

 • Brändström, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Demographic Data Base.
  Cured or Killed?: Life-H istories for Nineteenth Century. Swedish Hospital Patients1993In: Health and Social Change: Disease, health and public carein the Sundsvall district 1750-1950 / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1993, 25-54 p.Chapter in book (Other academic)
 • Broström, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Demographic Data Base.
  Event History Analysis and Historical Demography1993In: Health and Social Change: Disease, health and public carein the Sundsvall district 1750-1950 / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1993, 15-24 p.Chapter in book (Other academic)
 • Tedebrand, Lars-Göran
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Introduction1993In: Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950 / [ed] Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1993, 7-13 p.Chapter in book (Other academic)
 • Åkerman, Sune
  et al.
  Högberg, Ulf
  Andersson, Tobias
  Survival of Orphans in Nineteenth-Century Sweden1996In: Orphans and fosterchildren: A Historical and Cross-Cultural Perspective / [ed] Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1996, 83-105 p.Chapter in book (Other academic)
 • Wallvik, Annelie
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Om jag inte förstår matematik, vilka möjligheter finns då?: Kommunens organisation för att hjälpa elever i matematiksvårigheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin utgångspunkt i en undran över hur en skola i en kommunal verksamhet är organiserad för att förebygga att elever får matematiksvårigheter. Hur är specialundervisningen organiserad för elever i matematiksvårigheter och vilket per-spektiv råder för elever i svårigheter? Studiens strategi är konstruerad som en fallstudie och utgår utifrån en skola i en medelstor kommun i Sverige. Undersökningsmetoden består av en dokumentstudie av vissa av fallstudieskolans åtgärdsprogram samt en semistrukturerad inter-vjustudie med anställda inom kommunens olika verksamheter inom barn, utbildning och kul-tur (BUoK). Detta möjliggör kartläggningen av huvudmannens tolkning av de statliga styrdo-kumenten och hur denna tolkning påverkar verksamheten på olika nivåer i det kommunala systemet, ner till SUM-eleven. Verksamheten i klassrummet påverkas av olika ramar och förut-sättningar som kan vara begränsande för läraren och påverkar både processen och resultatet. Överst på formuleringsarenan formulerar politiker och tjänstemän på statlig och kommunal nivå ramarna för verksamheten och dessa beslut får konsekvenser på realiseringsarenan där SUM-eleven befinner sig. Skolledaren och de intervjuade lärarna har en ambition att alla ele-ver ska få tillhöra sin klassgemenskap. Men på grund av olika anledningar undervisas vissa elever i rum utanför klassrummet. I de undersökta elevdokumenten betonas elevens problem och inte miljön och organisationen.

 • Roos, Maria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Tidiga insatser imatematikundervisningen med fokus på taluppfattning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En god taluppfattning är grundläggande för förståelsen i matematik och för att ha framgång iämnet visar forskning. Den pekar också på hur viktig barns tidiga matematiska medvetenhetär för senare skolframgångar och att tidiga insatser är av betydelse för att främja eleversmatematiska utveckling. Med utgångspunkt i detta har därför den här studien undersökt ivilken mån elevernas taluppfattning i en årskurs 1 och i en årskurs 2 har stärkts med stöd aven tidsbegränsad och strukturerad undervisningsinsats med fokus på taluppfattning. Detbedömningsstöd från Skolverket som från och med hösten 2016 är obligatoriskt att använda imatematik för årskurs 1, har legat som grund för att kartlägga elevernas kunskaper italuppfattning. Utformandet av undervisningen har tagit sin utgångspunkt i Jessica F.Shumways bok, Number Sense Routines (2011), McIntosh handbok, Förstå och använda tal(2008) samt Intensivundervisning med gott resultat (Lundqvist, Nilsson, Schentz & Sterner,2009). Undervisningen utformades som en daglig rutin med taluppfattningsövningar,begreppsutveckling och med konkret och visuellt material för att stödja elevernasmatematiska förståelse. Undervisningsinsatsen utgick ifrån att det är i det matematiskaresonemanget i gruppen som elevernas förmågor och kunskaper utvecklas. Kvalitativa ochkvantitativa metoder har använts för att mäta resultatet. Studiens resultat tyder på att enmedveten undervisningsinsats i klassrummet, med fokus på taluppfattning, i varierande gradfrämjar alla elevers matematiska färdigheter. Förmågan att föra matematiska resonemangutvecklades i grupperna liksom elevernas räkneförmågor. Elever uttryckte sig positivt omaktiviteten. Att förändra undervisningen och göra en fokuserad insats på ett område imatematiken upplevdes utvecklande av läraren.

 • Djanaieff, Saya
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Slöjdlärares syn på sambedömning: En kvalitativ studie av likvärdighet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till mitt examensarbete är min egen nyfikenhet kring hur slöjdlärare på andra svenska skolor tolkar rådande betygskriterier och hur samarbetet kring dessa fungerar i praktiken. Syftet med min uppsats är att undersöka hur ämneslärare som arbetar terminsvis inom sitt materialområde gör när de blir tvungna att sambedöma en elevs prestation inför ett gemensamt betyg i ämnet slöjd. Jag ville veta hur bedömningen går till i praktiken, hur elever dokumenterar sin arbetsprocess och om materialområdet kan påverka elevens betyg. Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer där jag bad 10 slöjdlärare att svara på 20 frågor utformade för och riktade till yrkesaktiva lärare för att veta hur de tänker och gör när det kommer till sambedömning av elevers uppvisade kunskap och förmåga. Slutsatsen av min undersökning är att slöjdlärare har olika förutsättningar på sina arbetsplatser vad gäller utrustning och tid, vilket även påverkar deras sätt att arbeta. Lärarna har ofta en vilja att samarbeta över materialområdet men tid för det saknas ofta. Informanterna anser att om eleverna själva får välja det materialområde de är mest intresserade av ger detta dem mer motivation och större möjlighet att utvecklas och arbeta mer koncentrerat och härigenom kan de tillgodogöra sig och uppvisa djupare kunskaper. Lärarna var överlag överens om att då en elev visar märkbart bättre förmågor inom ett kunskapskrav i den ena slöjdarten hänvisar lärarna till bäst uppvisad förmåga. När lärare måste sambedöma och är oeniga om ett betyg friar de hellre än fäller och ger oftast eleven det högre betyget. 

 • Persson, Birgit
  et al.
  Öberg, Lisa
  Foster-Children and the Swedish State 1785-19151996In: Orphans and Fosterchildren: A Historical and Cross-Cultural Perspective / [ed] Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1996, 51-81 p.Chapter in book (Other academic)
 • Hastings, Sally A.
  A Christian Institution in Nineteenth-Century Japan. Ishii Juji and the Okayama Orphanage1996In: Orphans and forsterchildren: A Historical and Cross-Cultural Perspective / [ed] Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1996, 35-49 p.Chapter in book (Other academic)
 • Gunnlaugsson, Gísli Ágúst
  Fostering and Kinship in Nineteenth-Century Iceland1996In: Orphans and Fosterchildren: A Historical and Cross-Cultural Perspective / [ed] Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1996, 11-33 p.Chapter in book (Other academic)
 • Barjandi, Behnaz
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law.
  Asyl vs. Exklusion - En undersökning av förhållandet mellan rätten till asyl och exklusion samt hur verkställighetshinder och non-refoulementprincipen förhindrar utvisning vid avslag på ansökan om asyl.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Hällegård, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law.
  Oklarhetsregeln - En studie av regelns ställning i kommersiella förhållanden.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Olsson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law.
  Förvaltningsorganisationers exploaterande missbruk av dominerande ställning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Tedebrand, Lars-Göran
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Introduction1996In: Orphans and Fosterchildren: A Historical and Cross-Cultural Perspective / [ed] Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet , 1996, 7-10 p.Chapter in book (Other academic)
 • te Beest, Mariska
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Sitters, Judith
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Ecology and Biodiversity, Department Biology, Vrije Universiteit Brussel, 1050 Brussels, Belgium.
  Menard, Cecile B.
  Olofsson, Johan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Reindeer grazing increases summer albedo by reducing shrub abundance in Arctic tundra2016In: Environmental Research Letters, ISSN 1748-9326, E-ISSN 1748-9326, Vol. 11, no 12, 125013Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that climate warming is causing shrub cover to increase at high latitudes. Increased shrub cover generally lowers surface albedo, which results in higher energy absorption and further warming. In parts of Fennoscandia, herbivory is known to control vegetation height and abundance, and thus preventing this positive feedback. Here, we combine field measurements of albedo, herbivory and vegetation characteristics in four topographically-defined vegetation types of varying shrub height and abundance with land surface modeling (JULES) to investigate if reindeer grazing can influence the energy balance of an arctic tundra. We find that when reindeer reduces shrub height and abundance, summer albedo increases in both Betula nana-dominated heath vegetation and Salix glauca-dominated willow depressions. Model results reveal associated lower net radiation, and latent and sensible heat fluxes in heavily-grazed sites in all shrub-dominated vegetation types. Our results also suggest that the structural shift from graminoid to shrub tundra drives the difference in summer albedo, rather than shifts from dwarf-shrub to tall-shrub tundra. Reindeer has thus a potential cooling effect on climate by increasing summer albedo and decreasing net radiation, which highlights the importance of mammalian herbivores for the earth system beyond their local grazing impacts. However, the strong effects of reindeer on albedo are probably restricted to areas with high reindeer densities, since a dramatic vegetation change is essential. The importance of these processes across the whole range of reindeer densities found in the arctic tundra needs to be further evaluated.

 • Nyagwui, Asonganyi Edwin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Fredinah, Namatovu
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Che, Longho Bernard
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Yulia, Blomstedt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Motorcycle injury among secondary school students in the Tiko municipality, Cameroon2016In: Pan African Medical Journal, ISSN 1937-8688, E-ISSN 1937-8688, Vol. 24, 116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: injury from motorcycle is a considerable cause of disability and death in the world and especially in low and middle-income countries; it is one of the most serious public health problems. In Cameroon, motorcycle is commonly used for transportation particularly among students. The aim of this paper is to study the risk-factors of the motorcycle-related accidents and injuries among secondary school students’ in the Tiko municipality, Cameroon.

  Methods: a cross sectional study was conducted in January 2012 on 391 students age 16-24 from public and private schools in the Tiko Municipality. Logistic regression was used to estimate the association between risk factors and injuries. A closed-ended and few open-ended questionnaire was used to collect data.

  Results: the study showed that over 70% of students used motorcycles always or often. Few had undergone any formal training for driving a motorcycle. The vast majority reported not wearing protective gear while driving or riding a motorcycle. Usage of protective gear was particularly low among girls. Over 16% reported using a motorbike always or occasionally under the influence of alcohol or drugs. Over 58% of respondents reported having an accident and over 35% were injured when driving or riding a motorcycle. Those who lived at the Tiko-Douala road have three times higher probability to sustain accidents and injuries than students residing elsewhere (OR 3.19 (1.20-8.46).

  Conclusion: it is deeply alarming that every second respondent in the study reported having been in an accident and every third motorcycle user was somehow injured. We therefore call for an immediate attention and a deeper investigation into the highlighted situation, particularly at Tiko-Douala road.

 • Günzel, Andreas
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Computing Science.
  RFID för logistiska och planeringsmässiga lösningar i träningsmiljöer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Träning på gym är något som många människor gör, men under vissa perioder ökar trycket vilket lätt skapar trängsel i lokalerna. Trängsel i en sådan miljö, där tunga vikter lyfts ökar risken för olyckor, ökar köbildning vid maskiner och minskar trivseln. Syftet med detta projekt är att undersöka huruvida det är möjligt att via RFID och ett datorprogram lösa logistiska problem samt ge värdefull information för framtida planering gällande inköp och organisering av maskiner. Resultaten visar att det genom programmet och RFID är möjligt att ge gympersonal information om hur besökare rör sig och tränar. Detta uppnås genom att placera RFID-läsare på maskiner samt förse besökare med RFIDtaggar. Läsare och taggar används för att registrera besökarnas aktiviteter medan programmet sammanställer denna information. När programmet gick att köra lades istället fokus i projektet på reflektioner kring huruvida detta är applicerbart inom andra områden än gym.

 • Danell, Christina
  The Demographic Data Base at Umeå University1981In: Tradition and transition: Studies in microdemography and social change / [ed] Anders Brändström and Jan Sundin, Umeå: Umeå universitet , 1981, 241-254 p.Chapter in book (Other academic)
 • Klevebro, S.
  et al.
  Lundgren, P.
  Hammar, U.
  Smith, L. E.
  Bottai, M.
  Domellöf, Magnus
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Paediatrics.
  Lofqvist, C.
  Hallberg, B.
  Hellstrom, A.
  Cohort study of growth patterns by gestational age in preterm infants developing morbidity2016In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 6, no 11, e012872Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives To examine differences in growth patterns in preterm infants developing major morbidities including retinopathy of prematurity (ROP), bronchopulmonary dysplasia (BPD), necrotising enterocolitis (NEC) and intraventricular haemorrhage (IVH).

  Study design Cohort study of 2521 infants born at a gestational age (GA) of 23–30 weeks from 11 level III neonatal intensive care units in USA and Canada, and 3 Swedish population-based cohorts.

  Outcomes Birth weight and postnatal weight gain were examined relative to birth GA and ROP, BPD, NEC and IVH development.

  Results Among infants with a birth GA of 25–30 weeks, birth weight SD score and postnatal weight were lower in those developing ROP and BPD. Infants developing ROP showed lower growth rates during postnatal weeks 7–9 in the 23–24 weeks GA group, during weeks 4–6 in the 25–26 weeks GA group and during weeks 1–5 in the 27–30 weeks GA group. Infants with BPD born at 27–30 weeks GA showed lower growth rates during postnatal weeks 3–5. Infants with NEC had lower growth rates after postnatal week 6 in all GA groups, with no significant differences in birth weight SD score. IVH was not associated with prenatal or postnatal growth.

  Conclusions In this cohort study of extremely preterm infants, we found that the postnatal growth pattern was associated with morbidities such as ROP, BPD and NEC as well as with gestational age at birth.

 • Åkerman, Sune
  How did the great decline in fertility start?: A study based on retrospective interviews1981In: Tradition and transition: Studies in microdemography and social change / [ed] Anders Brändström and Jan Sundin, Umeå: Umeå universitet , 1981, 187-240 p.Chapter in book (Other academic)
 • Andersson, Ola
  et al.
  Hellstrom-Westas, Lena
  Domellöf, Magnus
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Paediatrics.
  Elective caesarean: does delay in cord clamping for 30 s ensure sufficient iron stores at 4 months of age? A historical cohort control study2016In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 6, no 11, e012995Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To compare iron stores in infants born after elective caesarean section (CS) and a 30 s delay of umbilical cord clamping with those born vaginally after early (<= 10 s) or delayed (>= 180 s) cord clamping. Design: Prospective observational study with historical control. Setting: Swedish county hospital. Population: 64 infants born after elective CS were compared with a historical control of 166 early clamped and 168 delayed clamped after vaginal birth. Methods: Blood and iron status were measured in blood samples collected at birth, 48-96 hours after birth, 4 and 12 months of age. Primary and secondary outcome measures: Ferritin at 4 months of age was the primary outcome, second outcome measures were other indicators of iron status, and haemoglobin, at 4 and 12 months of age, as well as respiratory distress at 1 and 6 hours after birth. Results: At 4 months infants born by elective CS had better iron status than those born vaginally subjected to early cord clamping, shown by higher adjusted mean difference of ferritin concentration (39 mu g/L (95% CI 10 to 60)) and mean cell volume (1.8 fL (95% CI 0.6 to 3.0)); and lower levels of transferrin receptors (-0.39 mg/L (95% CI -0.69 to -0.08)). No differences were seen between infants born after elective CS and delayed clamped vaginally born infants at 4 months. No differences were found between groups at 12 months of age. Conclusions: Waiting to clamp the umbilical cord for 30 s after elective CS results in higher iron stores at 4 months of age compared with early cord clamping after vaginal birth, and seems to ensure iron status comparable with those achieved after 180 s delayed cord clamping after vaginal birth.

 • Harpa, Natasja
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Andersson, Erika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Barn och ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes type 1 is a large endemic disease that mainly affects younger people. Diabetes has shown to be straining physically and psychologically and is an important subject to highlight to ease and improve the care for adolescents with diabetes.

  Purpose: The aim with this literature study was to highlight children and adolescents experience of living with diabetes type 1.

  Method: The literature study is a compilation of 10 qualitative studies that has been quality reviewed, analysed and compiled. The participants in the study was 6-22 years old.

  Results: The result showed children and adolescents experiences of living with diabetes type 1. From being diagnosed, taking control of the disease, getting support from healthcare, family and friends to learning how to live a changed but “normal” life.Conclusions: To live with diabetes is a constant struggle to live as normal and independent as possible. This facilitates with care and information from family and health professionals. Increased knowledge and understanding of children and adolescence experience of living with diabetes may help to improve diabetes healthcare which can ease their life despite diabetes.

 • Karlsson, Petter
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Öman, Niclas
  Intesivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium. Bakgrund: Delirium är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar. Det leder till ett stort lidande för patienten. Forskningen har varit mer inriktad på patofysiologi, etiologi, farmakologisk behandling och screeninginstrument. Tidigare forskning har inte fokuserat på sjuksköterskans erfarenheter i stor utsträckning. Design: En kvalitativ intervjustudie. Metod: Tio intensivvårdssjuksköterskor på två sjukhus i norra Sverige intervjuades hösten 2016 med stöd av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter formulerades i tre kategorier: Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium, Svårigheter med att vårda patienter med delirium och ställas inför svåra etiska situationer. Slutats: Resultatet visar att det finns ett behov av att öka kunskapen om delirium, att införa och använda screeninginstrument samt bättre rutiner kring vården av patienter med delirium. Svåra situationer kan uppstå där det etiska sätts åt sidan för patientens bästa.Vårdmiljöns utformning och ljudnivåer kunde påverka intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med delirium. Studiens resultat visar att rättviseprincipen inte alltid tillämpas och att vård på lika villkor inte alltid säkerställs på grund av tidsbrist eller negativa attityder. Resultatet visar på bristande kunskap och rutiner kring att upptäcka, förebygga och behandla delirium. Intensivvårdssjuksköterskorna bör erbjudas utbildning om delirium och screeninginstrument samt att rutiner kring vården av deliriösa patienter förbättras

 • Lundberg, Lena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wiegel, Annegret
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Behöver bilden av specialpedagogen förändras?": En kvalitativ studie av krav, förväntningar och önskemål på specialpedagogen inom gymnasieskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse för den specialpedagogiska yrkesrollen inom gymnasieskolan. Detta genom att belysa och analysera vilka krav och önskemål rektorer, personal inom elevhälsan och lärare har i jämförelse med examensordningen för specialpedagoger. Studiens teoretiska utgångspunkt har i huvudsak varit de tre specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2007); det kompensatoriska (kategoriska), det relationella (kritiska) och dilemmaperspektivet. För att få svar på studiens frågeställningar har en kvalitativ undersökning gjorts, där intervjuer med 20 informanter fördelade på tre yrkesgrupper från två gymnasieskolor genomförts. I resultatet framkom att samtliga informantgrupper har flest krav och önskemål med koppling till insatser på individnivå. Specialpedagogen ska ha specifika ämneskunskaper för att ge elever enskilt stöd eller stöd i grupp. Krav och önskemål på gruppnivå handlade bland annat om att specialpedagogen ska handleda och vara ett stöd för lärare samt bidra till utveckling av lärmiljöer. Dock förekom avvikande uppfattningar i framförallt lärargruppen gällande dessa uppdrag. På organisationsnivå framfördes krav och önskemål om att specialpedagogen ska arbeta förebyggande och med verksamhets- och skolutveckling. Den specialpedagogiska examensordningen och de krav och önskemål som informanterna uttryckte överensstämde i många avseenden, framförallt beträffande arbetsuppgifter med direkt koppling mot eleven. Däremot förefaller det i dagsläget inte som att specialpedagogerna får tillämpa alla förmågor som utbildningen bidragit med. Slutsatsen från vår studie blir att specialpedagogerna i många avseenden arbetar, och förväntas arbeta, som speciallärare. Problem som uppstår ses fortfarande till största del utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Emellertid har aktörerna i verksamheterna även börjat efterfråga andra lösningar på skolproblematik, som mer förebyggande arbete och en utveckling av verksamheten.

 • Tedebrand, Lars-Göran
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundin, Jan
  Linköpings universitet.
  Swedish blacksmiths in the nineteenth century Individual and collective life histories1981In: Tradition and transition: Studies in microdemography and social change / [ed] Anders Brandström and Jan Sundin, Umeå: Umeå universitet , 1981, 161-186 p.Chapter in book (Other academic)
 • Nordqvist, Ann-Katrin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Westerlund, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är föräldrar viktiga?: En studie om föräldrasamverkan i särskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur personal i särskolan upplever och beskriver sin föräldrasamverkan. Studien belyser vilka möjligheter och hinder personalen beskriver att det finns i samarbetet med föräldrar och hur föräldrarna påverkar barnets skolgång genom sitt eget intresse och engagemang. De frågeställningar som ligger till grund för studien är hur personalen beskriver föräldrasamverkan och sin relation till föräldrar. Hur personalen uppfattar och beskriver föräldrars roll, engagemang och intresse i elevens skolgång. Dessutom vilka möjligheter och hinder som personalen uppfattar finns i samarbetet med föräldrar. Huvudmetod för studien har genomförts med webbenkäter till anställda inom flera olika särskoleverksamheter. Dessutom har intervjuer gjorts med två informanter. Resultaten från enkäter och intervjuer har sammanställts och analyserats. I studien konstateras att personalen anser att föräldrasamverkan är viktigt ur flera olika synvinklar och att det är mycket viktigt att föräldrar skall känna sig trygga med skolan och personalen som arbetar där för att eleverna skall lyckas i skolan.

 • Tedebrand, Lars-Göran
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sundin, Jan
  Linköpingsuniversitet.
  Mortality and morbidity in Swedish iron foundries 1750-18751981In: Tradition and transition: Studies in microdemography and social change / [ed] Anders Brändström and Jan Sundin, Umeå: Umeå universitet , 1981, 105-159 p.Chapter in book (Other academic)
 • Montaigne, Sofia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En kameleont med: En studie om specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i förskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i förskolan. Studien har genomförts genom att kartlägga specialpedagogers upplevelser och erfarenheter utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt fältnotiser. Resultatet visar att den specialpedagogiska yrkesrollen är komplex och tolkas på olika sätt. Det framkommer både likheter och skillnader i hur specialpedagogerna beskriver yrkesrollen samt uppdraget i förskolan. Resultatet pekar även på att anställningsformen påverkar hur och i vilken utsträckning specialpedagoger genomför olika arbetsuppgifter. Flexibilitet i bemötande av aktörer inom förskolan och samarbete med uppdragsgivare beskrivs vara två viktiga framgångsfaktorer i det specialpedagogiska arbetet.

 • Shami Tehrani, Tahereh
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Specialpedagogens roll2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The perspective of inclusion within the preschool and school system implies that children of the same age should be able to be taught together and participate in the same context despite their qualifications. Differences must be looked upon as a resource and the teaching process should be adapted to suit children’s needs rather than the children having to adapt to the environment. However, what does the inclusion of children with special needs actually look like within the preschool and school system? The aim of this study was to investigate which role the special educators play in the inclusion process. Also, to find out possible similarities and differences between their work in preschool compared to the lower level of compulsory school. Two principals and seven pedagogues from different educational fields, all working within the same school area, were interviewed. The results showed that the work of the special educators differed between the two educational systems. The work within the school system was more topic-oriented whereas the work within the preschool system emphasized on communication and interaction. There were however more similarities than differences. For example the way the special educators mapped the different needs of the children and how they cooperated with other pedagogues. All pedagogues and the principals were convinced that the special educators played an important role in encouraging inclusion.

 • Lindberg, Jenny
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Withholding information from patients regarding do-not-resuscitate (DNR) decisions - a moral evaluation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2017-03-31 10:30 Horsal G, Umeå
  Gheitasi, Parvin
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  "Say It Fast, Fluent and Flawless": formulaicity in the oral language production of young foreign language learners2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis reports on a study, which investigated the process of early foreign language learning in a classroom context and the functions of multi-word units of language known as formulaic sequences in the oral language production of young foreign language learners. A classroom with 11 students in the age range 9 to 11 years was observed and video recorded for 16 sessions (90 minutes per session). The observations were accompanied by two elicitation tasks. 10 sessions out of the 16 sessions of the collected speech samples were transcribed chronologically. In the next step, formulaic sequences were identified based on pre-established criteria, which were further developed during the analysis. The data was analyzed in order to identify the functions of formulaic sequences in learners’ oral language production in addition to the inter-learner variations in the application of formulaic sequences for different functions.

  The results revealed evidence of incidental learning of formulaic sequences from input; the language input provided instances for the learners to learn multi-word units. In addition, formulaic sequences played different roles in the language production of the learners. These sequences helped young language learners to overcome their lack of knowledge, to improve their fluency, and to enjoy some language play. Formulaic sequences were used as a strategy to economize effort on processing and also to buy time for processing. The findings of the study suggested that language users might introduce dis-fluency in the production of their sequences in order to buy time for further processing. Moreover, the data provided examples illustrating communicative functions of formulaic sequences where the use of formulaic sequences was affected by the relationship between the speaker and listener. The analysis revealed that although all the learners applied formulaic sequences in their language production, there was a great variation among individual learners in their intention and the extent of the application of formulaic sequences. Some learners used these sequences to be able to extend their utterances and produce more of the language, whereas other learners used them to avoid further language production. In sum, it seemed that individual learners' different personalities, needs or limitations served as explanation for the application of formulaic sequences in different contexts.

 • Beljantseva, Jelena
  et al.
  Kudrin, Pavel
  Jimmy, Steffi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine). Umeå University, Faculty of Medicine, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).
  Ehn, Marcel
  Pohl, Radek
  Varik, Vallo
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine). Umeå University, Faculty of Medicine, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). 1University of Tartu, Institute of Technology, Tartu, Estonia.
  Tozawa, Yuzuru
  Shingler, Victoria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Tenson, Tanel
  Rejman, Dominik
  Hauryliuk, Vasili
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine). Umeå University, Faculty of Medicine, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). 1University of Tartu, Institute of Technology, Tartu, Estonia.
  Molecular mutagenesis of ppGpp: turning a RelA activator into an inhibitor2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, 41839Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The alarmone nucleotide (p) ppGpp is a key regulator of bacterial metabolism, growth, stress tolerance and virulence, making (p) ppGpp-mediated signaling a promising target for development of antibacterials. Although ppGpp itself is an activator of the ribosome-associated ppGpp synthetase RelA, several ppGpp mimics have been developed as RelA inhibitors. However promising, the currently available ppGpp mimics are relatively inefficient, with IC50 in the sub-mM range. In an attempt to identify a potent and specific inhibitor of RelA capable of abrogating (p) ppGpp production in live bacterial cells, we have tested a targeted nucleotide library using a biochemical test system comprised of purified Escherichia coli components. While none of the compounds fulfilled this aim, the screen has yielded several potentially useful molecular tools for biochemical and structural work.

 • Yeh, Johannes T. -H.
  et al.
  Nam, Kwangho
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry. Department of Chemistry and Biochemistry, University of Texas at Arlington, Arlington, TX, 76019-0065, USA.
  Yeh, Joshua T. -H.
  Perrimon, Norbert
  eUnaG: a new ligand-inducible fluorescent reporter to detect drug transporter activity in live cells2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, 41619Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The absorption, distribution, metabolism and excretion (ADME) of metabolites and toxic organic solutes are orchestrated by the ATP-binding cassette (ABC) transporters and the organic solute carrier family (SLC) proteins. A large number of ABC and SLC transpoters exist; however, only a small number have been well characterized. To facilitate the analysis of these transporters, which is important for drug safety and physiological studies, we developed a sensitive genetically encoded bilirubin (BR)-inducible fluorescence sensor (eUnaG) to detect transporter-coupled influx/efflux of organic compounds. This sensor can be used in live cells to measure transporter activity, as excretion of BR depends on ABC and SLC transporters. Applying eUnaG in functional RNAi screens, we characterize l(2) 03659 as a Drosophila multidrug resistant-associated ABC transporter.

 • Vas, Atila
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  ”Jag ska lära bild och rita någonting”: En hermeneutisk studie om nyanlända elevers förhållningssätt till bildämnet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under den senaste tiden har många barn och ungdomar kommit till Sverige, utan medföljande föräldrar, för att söka asyl. Många av dessa nyanlända barn börjar sin skolgång mitt i eller sent in i skolterminen. De undervisande lärarna får alltför ringa eller ingen information alls om elevernas tidigare kunskaper inom ett visst ämne, ändå gäller samma regelverk vid betygsättning som för alla andra elever. (Skolverket, 2016). Studien har ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik är en tolkningslära där tolkningen är själva processen för förståelsen. Studien har använt hermeneutiken för att nå förståelse för praktiken genom att tolka elevernas berättelser. Syftet med denna undersökning var att förstå vad eleverna har för uppfattning om bildämnet samt hur deras syn, på vad ämnet innebär och betyder, förstås av mig som bildlärare. Resultatet har besvarat frågeställningarna om vad nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet har för uppfattning om bildämnet, nyttan av att en bildlärare känner till de nyanlända elevernas tidigare erfarenheter om bildämnet och om hur hermeneutiken kan användas som avstamp i mötet med ny kunskap. I samtal har frågor ställts vilka respondenterna fick besvara skriftligt. Eleverna fick skriva ner sina åsikter som självrapporter och dessa blev själva underlaget för denna studie. Resultatet visar att eleverna inte riktigt förstår vad ämnet bild står för eller vad som förväntas av dem enligt läroplanen. Eleverna associerar bildämnet med finkultur, men samtidigt ser de ämnet som något onyttigt, ej konkret användbart ute i livet. Den didaktiska lärdomen av undersökningen är att om en ämneslärare förstår vad eleven har för uppfattning om bildämnet kan läraren hjälpa eleven att hitta sin egen proximala utvecklingszon och stötta den konkret i sitt arbete mot måluppfyllelsen. 

 • Nilsson, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Tycker örnar om örngott?: En studie om läsförståelse i slöjd2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag undersökt hur slöjdlärare går till väga då de lär ut ämnesspecifika ord och begrepp samt hur slöjden kan hjälpa eleverna med deras läs- och språkutveckling. Läsförståelsen i svensk skola sjunker enligt de internationella Pisa-studierna, samtidigt som en omfattande invandring till Sverige skett, vilket har medfört ett ökat antal elever med svenska som andraspråk i svenska skolor. De sjunkande resultaten visar sig i skolans alla ämnen och elever med låg läsförståelse kan ha svårigheter i skolans alla ämnen. I studien har fem kvalitativa telefonintervjuer genomförts med slöjdlärare från olika delar av landet. Utgångspunkt har tagits från de styrdokument slöjdlärare har att förhålla sig till i sin planering och genomförande av undervisningen. Flera av de texter som ligger till grund för denna studie poängterar läsförståelsens vikt i skolans alla ämnen och att varje lärare bör hjälpa eleverna att berika sitt språk. Resultatet av studien visar att informanterna ser slöjden som en del av elevers läs- och språkutveckling. De lägger stor vikt i att lära ut de ämnesspecifika orden och begreppen samt att eleverna i så stor utsträckning det är möjligt använder det svenska språket genom att läsa instruktioner, skriva loggbok och genomföra skriftliga redovisningar på slöjdlektionerna. 

 • Lindgren, Carina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Hur undervisar man elever med språkstörning i åk F-3 på bästa sätt?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språket har en stor betydelse för elevens utveckling och lärande i skolan. Syftet med studien är att ge ökade kunskaper i undervisningen av elever med språkstörning. Därför undersökte och analyserade jag vilka kunskaper förskollärare, lärare, specialpedagoger och rektor har vid en F-3 skola. Hur man undervisar elever med språkstörning, vilka arbetssätt och anpassningar använder man sig av. Vilka möjligheter och svårigheter lärarna ser i sitt arbete med elever med språkstörning. Jag vill också med studien belysa forskning inom området språkstörning och undervisning i tidigare år som påvisar vilka metoder som är betydelsefulla för en god undervisning av elever med språkstörning. Data samlades in i form av enkätfrågor från berörd personal samt litteratur bearbetning av relevant litteratur och forskning.

  Resultaten av enkäten visar att lärare och förskollärare inte upplever att de har tillräckliga kunskaper om språkstörning, specialpedagoger upplever sig ha den kunskapen. De olika arbetssätten och anpassningar man trots allt gjort visar sig vara helt i linje med vad forskningen påvisar som viktigt för vad elever med språkstörning behöver i sin undervisning. Det efterfrågas dock fortbildning inom området språkstörning. Resultatet av enkäten och uppsamlad data resulterade i några viktiga pedagogiska verktyg och arbetsmetoder som man bör använda sig av i undervisningen av elever med språkstörning för att underlätta för eleverna att tillgodogöra sig kunskaperna. 

 • Kempff, Ackie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Svenskundervisning för asylsökande med hjälp av volontärer: En fallstudie av projektet SPRINT2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This case study focuses on a local volunteer project in the municipality of Åre, aimed at teaching Swedish to over 400 adult refugees during the approximately 18 months that they have to wait for a residence permit. The background, aims, setup and operation of the project has been examined, accounted for and evaluated, as well as the perceived results. The methods used are observations of the lessons and examination of the web- based primer, interviews with the initiators, trainers, volunteers and administrator of the project, as well as a student survey. The teaching method and setup of the project is perceived as effective by all participants, although volonteers periodically were scarce and the classes too heterogeneous.The results can be considered more than satisfying. Thus the concept and setup can be recommended for use in similar situations in the future, where the financial means are lacking, but the desire to help prevails. 

 • Brändström, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Demographic Data Base.
  Sundin, Jan
  Linköpings universitet.
  Infant mortality in a changing society: The effects of child care in a Swedish parish 1820-18941981In: Tradition and transition: Studies in microdemography and social change / [ed] Anders Brandström and Jan Sundin, Umeå: Umeå Universitet , 1981, 67-104 p.Chapter in book (Other academic)
 • Sundin, Jan
  Linköpings universitet.
  Control, punishment and reconciliation: A case study of parish justice in Sweden before 18501981In: Tradition and transition: Studies in microdemography and social change / [ed] Anders Brändström and Jan Sundin, Umeå: Umeå universitet , 1981, 9-65 p.Chapter in book (Other academic)