umu.sePublications
1234567 51 - 100 of 484
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wikström, Cecilia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Morin, Linnea
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sexuellt våld mot kvinnor: En granskning av stöd och samverkan för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i en kommun i norra Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka insatser som kan erbjudas för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld inom en kommun i norra Sverige. Vidare undersöker studien hur olika verksamheter samverkar kring sexuellt våld samt eventuella utvecklingsmöjligheter. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med verksamheter som arbetar med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Intervjuerna har sedan analyserats med analysmetoden grounded theory. Slutsatserna som framkommer i denna studie är att det finns samstämmighet bland informanterna om att det råder en generellt god samverkan. Det framkommer även att det finns utvecklingsmöjligheter i kommunikationen mellan informanternas verksamheter men även utveckling för gemensamma riktlinjer och styrdokument i arbetet med sexuellt våld.  

 • Habtemikael, Diana
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Grip, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att fråga om våldsutsatthet?: En kvalitativ studie om mödravårdspersonalens erfarenheter av att fråga om våldsutsatthet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige lever ett flertal kvinnor i förhållanden med män som utsätter dem för våld (BRÅ, 2002). Studiens syfte är att förse läsaren med en inblick i mödravårdens arbete gällande våldsutsatthet, vilket tillgodoses genom att ta del av personalens erfarenheter. Majoriteten av gravida kvinnor uppsöker vid något tillfälle mödravården (Widding Hedin, Grimstad, Möller, Schei & Jansson, 1999). Därmed har denna vårdinstans en unik möjlighet och ett särskilt ansvar att identifiera våldsutsatthet (SOSFS, 2014:4).  Med denna bakgrund har vi valt att studera personalens egna erfarenheter av att fråga om just våldsutsatthet. Insamling av empiriskt material har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor och barnmorskor från tre olika landsting eller regioner runtom i Sverige. De fyra intervjudeltagarna har under studiens förlopp varit aktivt verksamma inom mödravården. Utsagorna har kombinerats med tidigare kunskap, för att kunna ge en holistisk bild av hur mödravården arbetar kring ämnet mäns våld mot kvinnor. Resultatet av studien visar på att de yrkesverksamma inom mödravården delar liknande erfarenheter och tankar gällande att ställa frågor om våldsutsatthet till gravida kvinnor. Kollegialt stöd och utbildning i ämnet kan ses som viktiga delar i ett effektivt arbete gällande identifierandet av våldsutsatthet. Vidare tycks det att en hög arbetsbörda istället påverkar identifieringsarbetet negativt.

 • Linde, Simon
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Den urbana mötesplatsen: en kvantitativ studie av Bysistorgets funktion som offentlig mötesplats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gathering places (mötesplatser in Swedish) is an frequent used concept within the discourse about urban and regional planning in Sweden. It is an ambiguous term that is used in a variety of contexts and with a variety of meanings. Present work aims to investigate and describe the function of an urban square in Sweden as a public gathering place based on a number of given aspects. To achieve the aim of this thesis two different research approaches, in addition to an extensive literature study, is being used; a survey with people in a calculated target area and observations following the methodology created by Metha, 2014.

  Previous studies have shown that there are a number of variab- les that need to be understood to create a comprehensive insight in the social dimensions of urban public space. Among these, different groups and their perception of different factors are crucial to include. Furthermore, the inclusion and the possi- bility to use the public space is of great importance. As is the possibility to feel safe and calm in the space. Hence, there are numerous factors to include when the social dimensions of a public space is to be studied. These factors can be measured as indicators on how good the public space is, as is done in the Public Space Index developed by Metha (2014).

  Present study’s findings include a suggested definition of the term “Public gathering place” and data that indicates that Bysistorget is an overall good public gathering place. This is, however, proble- matized when the data is divided by different groups and a more variegated understanding arises.

 • Dahlgren, Stefan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johan, Janzén
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  “MAN KAN VÄL ÄNDÅ HA NAGELTRÅNG FAST MAN ÄR ALKOHOLIST”: En kvalitativ studie över hemtjänstpersonals arbete med alholmissbrukande äldre2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen äldre med alkoholproblem, som också är i behov av omsorg, har de senaste decennierna ökat. Forskning visar på att problematiken kommer fortsätta öka eftersom det finns en mer tillåtande syn på alkohol i samhället idag. Syftet med studien är att undersöka de konsekvenser av alkohol som vårdpersonal identifierar hos de äldre och påverkas av i sitt arbete inom hemtjänsten. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer gjorda med vårdpersonal som har skiftande yrkeserfarenhet och ålder. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analysarbetet gjordes under insamlingen av empirin samt under bearbetningen av materialet. Resultatet visar på att det finns en mängd konsekvenser följd av alkoholanvändande som vårdpersonal dagligen identifierar och påverkas av i sitt arbete med äldre inom hemtjänsten. Vad resultatet tydligast visar är att drickandet överlag har ökat, att de äldre missbrukarna ofta har problem i sin kontakt med vården och slutligen den rädsla och oro som vårdpersonal upplever i sitt arbete kring missbrukande vårdtagare.

 • Berg, Sanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mårshagen, Sofia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Har jag gjort tillräckligt?: En kvalitativ studie om socialarbetarnas upplevelser av sitt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektivt utövat våld som främst drabbar unga flickor. Fenomenet har uppmärksammats nyligen och regeringen har under tidigt 2000-tal gjort stora satsningar i hopp om att kunna förse individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med rätt hjälp. De som sedan bär det yttersta ansvaret för de våldsutsatta är socialarbetare på socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar för kommunens invånare och för att förse dem med rätt skydd och hjälp. Det finns många utmaningar som socialarbetarna står inför i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck då problematiken är komplex och svårfångad. Syftet med den här studien var att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten arbetar med problematiken hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på socialarbetarnas egna upplevelser i arbetsprocessen. För att samla in material till studien intervjuade vi åtta socialarbetare på socialtjänster i Västerbotten, Västernorrland och i Jämtlands län. Resultatet visade att det som var avgörande i socialarbetarens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck är utbildning och styrning, samverkan mellan olika myndigheter och aktörer samt stöd från kollegor. Utifrån de intervjuade socialarbetarnas berättelser framkom det att de kände en osäkerhet i sitt arbete med ärenden som involverade hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjupersonerna beskrev möjligheter som att arbeta förebyggande och långsiktigt med familjer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer.

 • Dahlqvist, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Forsberg, Jacqueline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Inter-team knowledge sharing: A case study on co-located teams’ drivers and barriers for KS2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Agile software development is a high-technology environment with several challenges. One of these is how to manage knowledge. Knowledge sharing is an important part of software development and is supported in agile practices, but mainly within teams, and not between teams. There is much research done about knowledge sharing within teams and a current trend is to research knowledge sharing in globally distributed teams. However, there’s little research about knowledge sharing between co-located teams, and what barriers and drivers exist. We conducted a case study within an IT-company with four co-located development teams to answer the research question: What are the drivers and barriers for knowledge sharing between co-located agile software development teams and how do they relate to different contexts.  Ten semi-structured interviews and one focus group was conducted and analyzed by using thematic analysis. This analysis constructed 6 themes, where 15 drivers and 21 barriers were identified. We contribute to the research field by presenting these barriers and drivers and show which barriers and drivers that exist in several contexts. We also relate our findings to other research. By our findings we also contribute to practitioners to understand when forming inter-team strategies for KS there is not only one way to success, but strategies need to be formed in several levels of organization.

 • Sandström, Nicklas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vilčinskaitė, Viktorija
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Risker av att växa upp i en dysfunktionell familj: En kvalitativ studie om medberoendes livskvalité2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor's thesis focuses on co-dependency from interview individual’s perspective who have their own experience in co-dependency from the childhood with one or both of their parents being dependent on alcohol or drug substance. The purpose of this thesis is to obtain an increased knowledge of the codependency phenomena based on the sociological perspective, reveal the risks of growing up in an addicted family as a co-dependent individual and how it has influenced the development of the quality of life in their adult age.

  Thesis consists of research studies, literature review and own empirical component which includes qualitative interviews with five cohabiting individuals, of which three have developed their own addiction they have received help for.

  The drawn conclusion is that co-dependency problem, just like substance abuse difficulty, is a complicated and ambiguous concept. Children who grow up in a dysfunctional family and are exposed to substance abuse problems from a young age, have different consequences. Many adult children of addicted parents experience that they were forced to grow up early and take upon the adult's role. Unstable and unreliable parents made the children's existence characterized by unorganized and complicated lifestyle where they felt alone and in constant struggle for confirmation, something that accompanies them into the adulthood.

 • Nordmark, Maja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  En tid för digitalt deltagande: En fallstudie av kommunala tillvägagångssätt vid medborgardialog i ett allt mer digitaliserat samhälle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently most municipalities in Sweden venture to increase citizen participation in spatial and social planning inquiries. The fact of the matter is that the population’s involvement in such inquiries is continuously decreasing. Where there is some participation, the representation of different socio-­‐economic groups is low. This is resulting in an uneven distribution of civil influence in societal issues and a weaker democracy.

  The rearing of the study is the digital era and its influence on the population’s approach towards information and communication. Several functions and services in society have developed extensively due to the impact of digitalization. For instance, the way we communicate and interact, search for new information and search for medical help are all primarily digital today. By using the benefits from digitalization, the Swedish government is aiming to become more democratic and a country of equality. One strategy to improve public participation is by implementing digital aids into the work process of the public administration. This will provide a more representative, democratic and equal planning process. The case study examines how the municipalities of Höganäs and Härnösand in Sweden have integrated citizens in former planning processes; but also how they will meet expectations of digital participation in the future. 

 • Folkesson, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jegham, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Något vi helst inte pratar om: En kvalitativ studie av professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att analysera de professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor och flickor som har blivit utsatta för könsstympning. Mer ingående studeras vad de professionella upplever är deras skyldighet, vilka utmaningar man ställs inför samt vad man som professionell anser behöver utvecklas i arbetet mot kvinnlig könsstympning. I studien har nio kvalitativa intervjuer genomförts med personer som genom sin profession kommer i kontakt med kvinnor och flickor som blivit könsstympade. Där exempelvis socialsekreterare, skolkurator och sjuksköterskor har medverkat. Det insamlade materialet har därefter analyserats utifrån teoretiska perspektiv och begrepp som systemteori, genusperspektivet och stigma. Resultatet visar att i arbetet med kvinnlig könsstympning upplever de professionella sig ha en roll att som skyldighetsbärare tillgodose kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Vidare visar studien att det finns viss osäkerhet hos professionella då könsstympning ses som obekvämt och känsligt att prata om. Flera har upplevt en rädsla för hur målgruppen ska reagera när problematiken framförs. Det har även beskrivits som en svårighet att hantera de känslor som uppstår i arbetet, känslor som ilska, sorg och frustration. Samtidigt behöver den professionella möta målgruppen och medföljande kultur på ett respektfullt och ödmjukt sätt för att i sin tur minimera risken av stigmatisering. Flera av intervjupersonerna upplever även att arbetet som idag sker ligger på en eldsjäls nivå, problematiken anses därför behövas lyftas från personbundet arbete till myndighetsnivå. Myndigheterna måste därmed bli mer insatta och det behövs mer resurser samt kunskap till de som arbetar med kvinnor och flickor som blivit könsstympade.

 • Lindgren, Pierre
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  Följderna av en ekonomisk kris på befolkningens rörlighet: En analys av hur flyttningarna mellan Sveriges kommuner utvecklats i olika åldersgrupper mellan åren 2006-20112018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I slutet av 2008 går Sverige in i en recession som främst är till följd av den finanskris som utlösts i USA. Sverige hade dessförinnan under en längre tid erfarit en stark konjunktur. I uppsatsen analyseras rörlighetens utveckling under åren 2006-2011. Perioden som innefattar både tillväxt och stagnation lämpar sig bra för att undersöka hur befolkningens rörlighet påverkas av en ekonomisk kris.

  Skälen till varför individer flyttar är många och varierar också beroende på livssituation men det finns faktorer som mer eller mindre påverkar de flesta flyttbeslut. I analysen har sju stycken allmänna faktorer inkluderats som valts utifrån teori och tidigare studier. Medelinkomst och arbetslöshet är två exempel. Analysen är uppdelad i fyra åldersgrupper (18-29, 30-41, 42-53 och 54-65 år) för att utreda om det finns skillnader i rörlighet med hänsyn till livssituation och om denna rörlighet förändras beroende på det ekonomiska läget. Den rörlighet som analyseras är de flyttningar som går mellan Sveriges kommuner.

  Resultatet av analysen visar att förändringen i det ekonomiska läget endast hade en signifikant effekt på åldersgruppen 30-41 år. Det är åren 2008-2010 som hade en signifikant negativ effekt på flyttningarna i denna åldersgrupp. En möjlig förklaring som diskuteras, är åldersgruppens relativt stora investeringar som begränsar mobiliteten i ekonomiskt svårare tider. Ett något överraskande resultat var att arbetslöshet och medelinkomst som är centrala inom teorin visar sig ha relativt svag påverkan i alla åldersgrupper. Medelålder visar sig däremot ha en stark påverkan bland alla åldersgrupper. Detta tolkas som en indikation på att individerna i de olika åldersgrupperna väljer att flytta till platser där de till stor grad kan identifiera sig med de som redan bor där och att monetära faktorer är mindre avgörande.

 • Björkhagen, Maja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Adoptivföräldrars tankar och förväntningar på föräldraskapet: Innan adoptionen, efter adoptionen och om framtiden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I internationella studier har man sett kopplingar mellan ouppfyllda förväntningar och stress hos adoptivföräldrar, man har även sett kopplingar till depression. Inga liknande studier på adoptivföräldrars förväntningar har gjorts i svensk kontext. Syftet med denna studie är därför att undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om föräldraskapet, innan adoptionen, efter adoptionen och i framtiden. Empiri insamlades genom semistrukturerade intervjuer med adoptivföräldrar samt yrkesverksamma som möter dessa föräldrar i en stödjande roll. Slutsatserna man kan dra av studien är att föräldrarna hade generellt sett höga förväntningar och de vars förväntningar inte infriades upplevde tiden efter adoptionen som mycket svår och kände sig idag utbrända samt hade större oro inför framtiden.

 • Stenlund, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Urbana grönområden: En analys av tillgängligheten till urbana grönområden i Umeå2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Urban green areas: An analysis of accessibility of urban green areas in Umeå

  Tom Erik Stenlund, Department of geography and economic history, Umeå University, Sweden

  Abstract: This study aims to analyze and describe how accessible the urban green areas are in Umeå. The study examines the accessibility in two different ways, when it comes to the urban fringe forest it’s valued depending on how much of it exists inside the study area. The parks and green areas and recreational areas is valued depending on how far away habitants live from one of the parks/green areas and recreational areas.Using a quantitative approach, the study aims to describe the accessibility through spatial patterns which is largely conducted in ArcGIS. The study concludes the growth of today and with the goals of the municipality 10.6 percentage of the urban fringe forest/natural areas will have disappeared by 2028. Alongside with the growth of population in the urban area of Umeå it means that 138 m2 of the urban fringe forest/natural areas will be lost per person, or 34 percentage of the area per person since 2008. The second analysis is a network analysis of the service area of each park/green area or recreational area, and for the park/green area is based on walking speed and the recreational areas is based on cycling speed. The study shows that within 5 minutes of parks/green areas 28.3 percentage of the total population of Umeå lives. Within 10 minutes of the park/green areas 54.7 percentage of the total population. 5 minutes within the recreation areas 37.1 percentage of the population of Umeå lives and 81.7 percentage of Umeå’s population lives within 10 minutes of a recreational area.Further the study discusses the problems that a densification strategy could have on urban green areas, and how the accessibility might change with it.

  Keywords: Accessibility, Urban green, ArcGIS, Network analysis, Densification

 • Lindberg, Victoria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ridefors, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Erfarenheter av stödinsatsarbete för våldsutsatta barn: En kvalitativ studie om vad behandlare inom socialtjänsten upplever sig behöva för att kunna tillgodose de riktlinjer och krav som finns2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barn som utsätts för våld i hemmet löper en ökad risk för att själv börja använda sig av våld senare i livet. Därför är rätt stöd och hjälp till våldsutsatta barn viktigt för att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser av våldet för att kunna få en gynnsam utveckling. Kravet på stödinsatserna för våldsutsatta barn regleras på olika sätt i riktlinjer, lagar och styrdokument. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter behandlare inom socialtjänsten har av stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn, samt hur behandlarnas upplevelser och förutsättningar av att kunna tillgodose krav som finns i riktlinjer, lagar och styrdokument kring arbetet med våldsutsatta barn ser ut. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer där fyra behandlare inom socialtjänsten samt en kurator i två olika kommuner har deltagit. Vi har analyserat studiens empiriska material utifrån kvalitativ innehållsanalys och har presenterat resultatet i tre olika teman: “I mötet med våldsutsatta barn”, “Tillgångar i arbetet” och “Förhållningssätt till riktlinjer och styrdokument”. Resultatet visar att det upplevs en avsaknad av beprövade metoder i stödinsatsarbetet, men att det också finns andra faktorer som anses vara betydelsefulla i arbetet med att kunna tillgodose kraven.

 • Ekberg, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bältets omsorg: En fenomenologisk analys av omsorgsperspektiv på bältesläggning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Blanck, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  On the Performance of Mean-Risk Portfolio Optimization Strategies2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Finding a portfolio strategy that entails optimal performance and risk diversification may be a complicated task for investors. In this thesis, we explore and evaluate the performances of several non-trivial portfolio optimization strategies, based on various measures of risk, to identify the optimal choice. Furthermore, as in contemporary papers, we will also assess whether or not trivial strategies are outperformed by those that rely on rigorous theoretical frameworks.

  These portfolio strategies were backtested on historic U.S. stock marketdata ranging from 2000 to 2015, to evaluate how they had performed in reality at the time.

  In accordance with similar studies, the performance of a trivial equally weighted strategy was not significantly distinguishable from the non-trivial counterparts analyzed in this paper. However, it required 42% more reallocations,possibly implying higher operational costs. By contrast, a non-trivial Expected Shortfall strategy performed better in general, particularly considering its Sharpe ratio. Based on this and mainly its appealing theoretical properties, it is deemed the best strategy to pursue in portfolio management.

 • Stenlund, Julia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Moritz-Eriksson, Amanda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Äldre och alkoholmissbruk: Biståndshandläggares upplevelser av att arbeta med äldre klienter, med ett särskilt fokus på arbetet med äldre personer med alkoholmissbruk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur biståndshandläggare upplever att det är att arbeta med äldre klienter, med ett särskilt fokus på arbetet med äldre personer med alkoholmissbruk. För att samla in det empiriska datamaterialet genomfördes fyra semi-strukturerade intervjuer med biståndshandläggare i en mellanstor kommun i Sverige. I vår analys av empirin framkommer det att biståndshandläggare upplever att de har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete och att det är detsamma i arbetet med personer med eller utan alkoholmissbruk. En stor del av redovisningen påvisar att äldres självbestämmande är en viktig del i handläggningen och att det ofta kan upplevas som problematiskt. Vår huvudsakliga slutsats är att biståndshandläggarnas handlingsutrymme begränsas omedvetet av olika faktorer när det gäller arbetet med äldre personer med alkoholmissbruk. I vår studie framkommer det att upplevelsen av handlingsutrymmet gentemot äldre personer med och utan alkoholmissbruk är detsamma, trots detta uttrycker biståndshandläggarna en frustration och hjälplöshet av att inte ha möjligheter att hjälpa dessa personer med sin missbruksproblematik. 

 • Zejnullahu, Art
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Arena Online - En mötesplats i ett socialt utsatt område2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av Malmös mest problemartade områden är Seved i stadsdelen Sofielund. I Seved finns det en mötesplats som heter Arena Online där unga från Seved och hela Malmö spenderar stor del av sin tid på grund av brist på sysselsättning eller underhållning. Syftet med studien är att undersöka om kriminalitet förekommer på Arena Online samt hur kriminaliteten upplevs, definieras och förklaras utifrån Arena Onlines personal och besökare samt deltagande observationer. Syftet är även att besvara vilket inflytande kriminaliteten har på ungdomarna på Arena Online och hur detta karaktäriseras utifrån intervjuer samt deltagande observationer. I studien har en mikro-etnografisk studie utförts på Arena Online med hjälp av kvalitativa intervjuer, observationer samt gruppdiskussion. I resultatet framkommer det att Arena Onlines personal samt besökare upplever att kriminalitet förekommer. Detta i form av öppet narkotikabruk samt narkotikaförsäljning. Kriminella upplevs karaktäriseras av ett nonchalant beteende samt behov av att synas genom dyra materiella tillgångar samt yttre attribut. Samma beteende och bekräftelsebehov anses förekomma bland unga kriminella på Arena Online. Författaren kan inte generalisera slutsatserna i arbetet då resultaten grundar sig på enskilda personers empiri, upplevelser och syn på kriminalitet. Slutsatserna kan dock ge en indikation på hur människor på Arena Online upplever kriminalitet och en viss koppling mellan strävan efter ekonomiska statusmarkörer genom att erhålla “snabba pengar” genom kriminalitet.

 • Lundholm Ljungkvist, Hampus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Nordstjärnan som nära-nollenergibyggnad2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte var att utvärdera hur Umeå kommuns egna energikrav står sig mot det kommande kravet på nära-nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Som underlag för utvärderingen på Umeå kommuns kombinerade förskola/äldreboende Nordstjärnan gjordes en energibalansberäkning i simuleringsverktyget IDA ICE. Genom att bestämma byggnadens energiprestanda enligt NNE-kravets författning Boverkets Byggregler, BBR, 26 och enligt tidigare författningar, BBR 24 och 25, kunde utvärdering ske. Byggnadens energiprestanda jämfördes med Umeå kommuns och BBR 24, 25 och 26 krav. Resultatet av utvärderingen visade att Nordstjärnan klarade kraven med kombinerad fjärr- och bergvärme som uppvärmning. Marginalen till BBR 26 krav och Umeå kommuns krav blev 4 % respektive 3 %. Utvärderingen visade också att byggnaden inte hade klarat något av de två kraven om uppvärmningen endast utgjorts av fjärrvärme. Slutsatsen är att Umeå kommuns energikrav är hårdare än BBR 26 krav för byggnader liknande Nordstjärnan. Någon generell slutsats om Umeå kommuns krav mot BBR 26 krav kunde inte dras. Detta på grund av att kraven bygger på olika författningar med olika metoder för bestämning av byggnadens energiprestanda.

  Vidare undersöktes en egen energiproduktions påverkan på Nordstjärnans energiprestanda. En solcellsanläggning simulerades i programmet PV*SOL. Den mängd solel som momentant kunde nyttjas till byggnadens energianvändning och byggnadens nya energiprestanda beräknades. Resultatet visade att den simulerade solcellsanläggningen förbättrade Nordstjärnans energiprestanda enligt BBR 26. Förbättringen blev 12 % vid fjärrvärme och 14 % vid kombinerad fjärr- och bergvärme som uppvärmning. Byggnaden klarade då NNE-kravet vid både fjärrvärme och kombinerad fjärr- och bergvärme med 4 % respektive 16 % marginal.

  Det noterades att byggnadens utformning var bristfällig, sett ur ett energiperspektiv. En enklare undersökning av hur en förbättring av formfaktorn påverkar byggnadens uppvärmningsbehov gjordes. Byggnadens specifika uppvärmningsbehov förbättrades med 5 % samtidigt som byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Umedel , försämrades. Slutsatsen av detta blev att energiteknisk kompetens bör kopplas in i ett tidigt skede för att i samråd med arkitekten kunna göra förändringar av byggnadsutformningen. Den visade också på att en byggnads Umedel inte räcker för att bedöma en byggnads konstruktion ur energisynpunkt. Även formfaktorn bör beaktas. 

 • Bertheim, Jane
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Designing Digital Nudges to Encourage Sustainable Decisions: Developing and Testing a Framework2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The awareness of environmental impacts lead to that organizations are starting to work towards UN's global sustainability goals. To influence customers into a more sustainable behaviour, organizations have the potential to look at nudging as a tool. A nudge is a way to alter peoples behaviour into taking a certain decision. However, since many organizations offer their service or product in the digital environment, such as websites or apps, increased knowledge of digital nudging is required. This thesis aims to establish a framework for how nudges should be designed and used on digital platforms to encourage sustainable decisions. The purpose is to enlighten designers of digital environment of the potential of nudges, pitfalls to avoid, and a general design process to follow. The framework is based on a literature study and interviews with people familiar with the concept of nudging. To examine how the framework works a case study is performed, this includes a workshop, performing a user research, developing prototypes and finally, conduct user tests. By testing the framework further methods could be found, this meant that more practical steps could be included in the framework. The result of this thesis shows that the framework proved to be useful and functional to use when designing digital nudges to encourage sustainable decisions.

 • Eriksson, Filip
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Onboarding Users to a Voice User Interface: Comparing Different Teaching Methods for Onboarding New Users to Intelligent Personal Assistants2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From being a fictional element in sci-fi movies, voice user interaction has become reality with intelligent personal assistants like Apple’s Sir iand Google’s Assistant. The development opens up for new exciting user experiences and challenges when designing for these experiences. This thesis has aimed to investigate the user experience of different ways of onboarding new users to intelligent personalassistants. The process has included interviews with experienced users, a test of a Google Home for three months and a wizard of oz (WOZ) test. The interviews and the long term test was done in correlation with a literature study to determine how users interact with an intelligent personal assistant (IPA) their flaws, benefits, what added value they have etc. The goal of the WOZ test was to compare two different teaching methods during the onboarding of a new user. The methods were a voice tutorial by the IPA and a visual interaction on a mobile device. The outcome was to see if the users memory retention was different between the two methods for features learned during the test as well as the users opinions of the two different methods. The results from the interviews show that the benefits of using an IPA is in situations where it reduces friction, e.g when both hands are occupied. They also showed that there are still issues with IPAs and there is a long way to go before they can a accomplish a more human-to-human like conversation. In the WOZ test the results showed that there were no significant difference in user remembrance of learnt features between the two teaching methods. However the user insights showed that the majority of users would like to have a multimodal interaction, a combination of voice and visual interaction when being taught to use an IPA.

 • Johansson, Mattias
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Investigating the Distance to Display Holographic Shelf Information in Retailing2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper explores how mixed reality (MR) can be implemented in a brick-and-mortar store. More specifically, it explores at what distances information about shelves should be shown to give users the best possible experience. The MR technology is becoming more and more popular and developers need ground to stand on when developing experiences that uses this kind of technology.

  There are many factors to consider to develop comfortable and enlightening experiences. Earlier studies on store layout, information processing, consumer behavior, as well as MR design guide lines are used to determine how the specific challenge of viewing distance can be approached.

  Two levels of distance spans and two levels of information amount are introduced. These distance spans are five to two meters, and closer than two meters. Two hypotheses are defined and user tests were done in a provisional store with a prototype developed for the Microsoft HoloLens. The data received from the tests indicated that the distances proposed were legible and satisfying to use, and most test participants would use this kind of technology in a real-world store. This makes the distances proposed to at least be a starting point for developers, although it is very important to test the specific application in the specific context. In the end of the paper, different topics that might affect the users' experiences are discussed and the results are evaluated.

 • Waldenström, Sandra
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Lean Startup Approach to Develop Ideas for Internal Systems and Processes: Creating Guidelines for Working with Ideas within Software and Service Companies2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Creating innovations has becoming increasingly important due to the digital transformation of the business world. In order to create innovations, the Lean Startup approach has been successfully used. It is an approach for quickly evaluate ideas to see if there is any business case behind them. But, how could the Lean Startup approach be used in large companies to help improve internal development? Internal development is for creating, maintaining and improving systems and processes used within companies. They are usually developed following the Waterfall method, which is slow and does not generate enough ideas. Through semi-structured interviews, the Lean Startup approach designed at a case company and their internal development team's needs, have been identified. These interviews later served as a foundation for comparing the Lean Startup approach used at the case company and the needs of their internal development team. As a result, guidelines have been compiled on how the Lean Startup approach could be adapted to suit the needs of the case company's internal development team. This thesis presents the guidelines.

 • Bedikanli, Mervan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  The effects of central bank independence on inflation: A study on OECD-countries2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ever-growing trends of globalization and open capital markets have changed world economics and the cooperation of monetary and political institutions. Since the breakdown of the Bretton-Woods system, defending the home currency has no longer been the main target for central banks. While flexible exchange rate regimes started dominating the area of economics, the role of the central banks changed simultaneously. Central banks nowadays focus on price stabilization, which has led to the targeting of low and stable inflation rates. Simultaneously, these new policies have increased the need for independence for central banks, in order for them to pursue their new policies. This paper analyzes whether central bank independence has an effect on inflation. The test is applied on 31 OECD-countries, over the time-span of 1998-2010. By the use of both fixed and random effects regression, higher central bank independence appears to have negative effect on inflation.

 • Farokhian, Suzana
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Zadonsky, Shirie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Reformation of a user-interface from a cognitive science perspective2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Current computer-based medical systems used in health care, such as analysis programs, has evolved which has redirected the focus to creating user-interfaces based on cognitive theories, to enhance the usability for the end-user. Which cognitive science theories can be applied to interfaces of analysis programs, focusing on a search function of data, the settings of initial parameters and visual representation of data (in this study, programs specifically for motion detection) to optimize the usability for the end-user? This study has a total of 8 participants, who underwent 2 evaluations of MoLabTM, an analysis program. The evaluation consisted of an observation study followed by a semi-structured interview, consisting of 10 questions. After the first evaluation, the problems were compiled, hence 10 guidelines were raised based on numerous cognitive science theories. The guidelines were used to reform the current design of the analysis program and create a low-fidelity prototype. The low-fidelity prototype was later evaluated by 5 of the previous participants, which showed an experienced improvement of the usability of the analysis program. Afterwards a high-fidelity prototype was created. The results of this study show that by using cognitive science theories in analysis programs (focusing on search function of data, settings of initial parameters and visual representation of data), in the form of guidelines, optimizes the usability for the enduser. In further research, other parts of analysis programs or other programs can be investigated using the raised cognitive guidelines, to study if it optimizes the usability for the end-user.

 • Olovsson, Rebecka
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Öhman, Amanda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Social workers in small communities2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna kvalitativa undersökning handlar om hur yrkesverksamma socionomer upplever arbetet med utsatta människor i mindre samhällen. Syftet med studien är att undersöka hur det kan vara att jobba inom det sociala arbetet på mindre orter och de olika omständigheter, fördelar och utmaningar det kan innebära. Undersökningen genomfördes på sex socionomer i mindre kommuner för att ta reda på hur de upplever och uttrycker sitt arbete utifrån aspekter som etiska riktlinjer, sekretess, anonymitet och lokalkännedom. I studien användes tidigare forskning på området och de teoretiska utgångspunkter studien utgått ifrån är systemteori och ekosystemteori. Författarna av studien använde ett målinriktat urval för att få tag i intervjupersoner som arbetar i kommuner i Norr och Västerbotten med en befolkning från 2000 upp till 12 000 invånare. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer var den datainsamlingsmetod som användes i undersökningen. Intervjuerna analyserades därefter med tematisk analys. Slutsatsen från undersökningen visar att intervjupersonerna upplevde att det sociala arbetet i mindre samhällen kan ha vissa specifika egenskaper, fördelar och utmaningar till skillnad från arbetet i större städer. Aspekter som etik, sekretess, anonymitet och lokalkännedom kan vara svårare att förhålla sig till och de kan påverka arbetet och utövningen i mindre samhällen.

 • Vallin, Linda
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hallén, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett projekt för eldsjälar?: Samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar som har problematisk skolfrånvaro, ettprofessionsperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Gabriella, Öström
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Lina, Högström
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Symtomförekomst och noceboeffekter hos individer med byggnadsrelaterad ohälsa2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Building Related Illness (BRI) is one of several environmental sensitivities. The two constructs Modern Health Worries (MHW) and Somatosensory Amplification (SSA) have both been shown to be linked to nocebo and are often reported by people with environmental sensitivities. The first purpose of this paper was to increase the understanding of symptoms that characterize BRI, which was investigated via 20 items selected from The Idiopathic Enviromental Intolerance Symptom Inventory (IEISI) that complies with WHO's list of BRI symptoms. The second purpose was to increase knowledge about the role of nocebo in BRI, which was investigated via Modern Health Worries Scale (MHWS) and Somatosensory Amplification Scale (SSAS). Data was obtained from an ongoing study at Umeå University. The sample consisted of 79 individuals who reported that they experienced BRI symptoms each week. Data was analyzed via correlation analyzes. The group showed variability concerning which and how many symptoms the individuals reported. The results from the correlation analyzes showed that nocebo did not play a significant role in the reporting of BRI symptoms in the selection group. The study showed that the group of BRI patients neither worry more than the norm nor was particularly sensitive to sensory impressions.

 • Rydman, Joakim
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Validation of blast simulation models via drop-tower tests2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to validate a screw joint simulation model used by BAE Systems in LS-DYNA during blast simulations. It is important that the screw joint simulation model is physically correct, since the simulation results can influence major design decisions. The study provides a short overview on the subject of bolts and screws, material deformation and stress and strain in materials, of the finite element method (FEM) and on some specific numerical methods used in this study. BAE Systems started a validation project of the screw joint simulation model in 2015, but it was not finished due to other priorities. In this older project some drop-tower tests measuring the axial force in a screw joint were conducted. These old tests can now serve as validation data for the screw joint simulation model. The screw joint simulation model used by BAE Systems is dependent on a special kind of finite element formulation; a so called beam element. This study provides a finite element analysis on this simulation model, which is implemented through an established industry FEM solver called LS-DYNA.

  The validation of the screw joint simulation model is done against three drop-tower experiments performed at 900, 1000 and 1100mm drop height respectively. The drop-tower experiments were replicated in LS-DYNA, with a prescribed velocity on the falling parts rather than simulating a free fall and non-elastic impact. A comparison between the simulation model using beam elements, that is used by BAE Systems, and a similar simulation model using solid elements is presented as part of the validation. To make sure that the result of the study is confident, a local mesh convergence study and a study of the mass scaling numerical method in LS-DYNA is also presented. The results show that the screw joint simulation model using beam elements is valid according to the available experimental data. In one of the experiments, where the drop-test was performed twice, an average maximum force on the screw was measured to be 33.5+-4.8 kN. Simulations of the same case, under the same conditions, using beam elements resulted in a maximum force on the screw of 35.4 kN, well within the experimental result range. In the other two drop-tower experiments, the simulated results showed correlation considering the error sources in the simulation model and the statistical spread that is present in the experimental results. The simulation model using beam elements is also similar to the results using solid elements, which also indicates that the beam model is valid. All in all, it is shown that the beam model can be used to produce safe results that either overestimate or place the simulations of the axial force in the screw in the upper spread of the measurements.

 • Marklund, Sarah
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Reverse Stress Test Optimization: A study on how to optimize an algorithm for reverse stress testing2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we investigate how to optimize an algorithm that determines a scenario multiplier for a reverse stress test with a method where predefined scenarios are scaled. The scenarios are composed by different risk factors that represents market events. A reverse stress test is used for risk estimation and explains for what market condition a given portfolio will lose a particular amount. In this study we consider a reverse stress test where the goal is to find for what scenario a clearing house become insolvent, that is when the clearing house's loss is equal to its resource pool. The goal with this work is to find a more efficient algorithm than the current bisection algorithm for finding the scenario multiplier in the reverse stress test.

  The algorithms that were examined were one bracketing algorithm (the false-position algorithm) and two iterative algorithms (the Newton-Raphson and Halley's algorithms), which were implemented in MATLAB. A comparative study was made where the efficiency of the optimized algorithms were compared with the bisection algorithm. The algorithms were evaluated by comparing the running times and number of iterations needed to find the scenario multiplier in the reverse stress test. Other optimization strategies that were investigated were to reduce the number of scenarios in the predefined scenario matrix to decrease the running time and determine an appropriate initial multiplier to use in the iterative algorithms. The reduction of scenarios consisted of removing the scenarios that were multiples of other scenarios by comparing the risk factors in each scenario. We used Taylor approximation to simplify the loss function and thereby approximate an initial multiplier, which would reduce the manually input from the user. Furthermore, we investigated the running times and number of iterations needed to find the scenario multiplier when several initial multipliers were used in the iterative algorithms to increase the chance of finding a solution.  

  The result shows that both the Newton-Raphson algorithm and Halley's algorithm are more efficient and need less iterations to find the scenario multiplier than the current bisection algorithm. Halley's algorithm is the most efficient, which is on average 200-470% faster than the current algorithm depending on how many initial multipliers that are used (one, two or three), while the Newton-Raphson algorithm is on average 150-300% faster than the current algorithm. Furthermore, the result shows that the false-position algorithm is not efficient for this aim. The result from the reduction of scenarios shows that scenarios could be removed by this approach, where the real scenario obtained from performing a reverse stress test was never among the removed scenarios. Moreover, the initial multiplier approximation could be used when the scenario matrix contains a certain type of risk factors. Finally, this study shows that the current bisection algorithm can be optimized by the Newton-Raphson algorithm and Halley's algorithm.

 • Nilsson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  De osynliggjorda männen.: En analys av svenska statliga dokument rörande mäns våld mot kvinnor.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Men's violence against women has been a social problem which, through generations, has received various representations in politics. The problems have been defined on the basis of a male norm, which only provides measures for women to increase their gender equality, security and protection. How has this influenced the problematization of violence in society, but above all, how can the formulation of the representation of the problem affect the visibility of underlying causes of violence's reproduction? What perspectives are invisible in the context of other perspectives that may dominate the discourse of violence against women? Maria Wendt Höjer (2002) has studied in her thesis "Rädslans politik" how the violence has been problematized in politics from the 1900s and beyond, and this paper will do an analysis of political document that was produced 2014-2017. With a qualitative content analysis examined committee directives based on what is visualized in the documents and then analyzed with Carol Bacchis (2009) "What is the problem represented to be?"-approach to see what is invisible when it comes to the ruling politicians performance about the cause of men's violence against women. The directives differ because one directive is asking for a national strategy and the other is for a more focused action-policy assignment but can be compared when dealing with the same subject. The comparison, however, shows some dissimilar results in terms of assumptions and what is visible and invisible in the problematization of men's violence against women. The results shows that the ideological starting points for achieving gender equality goals need to be synchronized to get a good problematization about the underlying causes of violence.

 • Forsman, Jimmy
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Game engine based auralization of airborne sound insulation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Describing planned acoustic design by single number ratings yields a weak link to the subjective event, especially when the single number ratings are interpreted by others than experienced acousticians. When developing infrastructure, tools for decision making needs to address visual and aural perception. Visual perception can be addressed using game engines and this has enabled the establishment of tools for visualizations of planned constructions in virtual reality. Audio engines accounting for sound propagation in the game engine environment are steadily developing and have recently been made available. The aim of this project is to simulate airborne sound insulation by extending the support of recently developed audio engines directed towards virtual reality applications. The case studied was airborne sound insulation between two adjacent rooms in a building, the sound transmitted to the receiving room through the building structure resulting from sound pressure exciting the structural elements in the adjacent source room into vibration. The receiving room composed modelled space in the game engine Unreal Engine and Steam Audio was the considered audio engine. Sound transmission was modelled by filtering based on calculations of transmission loss via direct and flanking paths using the model included in the standard EN 12354-1. It was verified that the filtering technique for modelling sound transmission reproduced attenuations in correspondence with the predicted transmission loss. Methodology was established to quantify the quality of the audio engine room acoustics simulations. A room acoustics simulation was evaluated by comparing the reverberation time derived from simulation with theoretical predictions and the simulated reverberation time showed fair agreement with Eyring’s formula above its frequency threshold. The quality of the simulation of airborne sound insulation was evaluated relating the sound field in simulation to insulation classification by the standardized level difference. The spectrum of the simulated standardized level difference was compared with the corresponding sound transmission calculation for a modelled scenario. The simulated data displayed noticeable deviations from the transmission calculation, caused by the audio engine room acoustics simulation. However, the simulated data exhibited cancellation of favourable and unfavourable deviations from the transmission calculation resulting in a mean difference across the spectrum below the just noticeable difference of about 1 dB. Single number ratings was compared and the simulated single number rating was within the standard deviation of how the transmission model calculates predictions for a corresponding practical scenario measured in situ. Thus, the simulated data shows potential and comparisons between simulated data, established room acoustics simulation software and in situ measurements should further be made to deduce whether the deviations entails defects in the airborne sound insulation prediction or is an error imposed by the audio engine room acoustics simulation.

 • Norberg, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  ARBETSRELATERAD STRESS OCH DESS NEGATIVA EFFEKTER INOM FÖRSKOLAN2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjukskrivningar ökar på arbetsmarknaden och orsaken har ofta visat sig vara arbetsrelaterad stress där förskollärare och barnskötare ses som en av riskgrupperna. Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan arbetsrelaterad stress, utbrändhet, sömnkvalitet och fysisk hälsa. Det undersöktes dessutom eventuella skillnader mellan män och kvinnor i studien. Inbjudan att delta skickades till 64 olika förskolor i en kommun i norra Sverige där 17 valde att delta. Totalt deltog 101 förskollärare och barnskötare med en medelålder på 41 år. Deltagarna fick svara på enkäter rörande stress (Effort-Reward Imbalance model), utbrändhet (Shirom-Melamed Burnout Questionnaire), sömnkvalitet (Karolinska Sleepiness Scale) och fysisk hälsa. Resultatet visade flera signifikanta samband mellan variablerna ansträngning/belöning (stress), utbrändhet, sömnkvalitet och huvudvärk, tryck över bröstet och ont/spänningar i axlar (fysisk hälsa). Några generella slutsatser drogs inte med tanke på det relativt låga antalet undersökningsdeltagare. Resultatet av studien ger däremot förskolor indikationer på de negativa effekterna av arbetsrelaterad stress och vikten av att identifiera stressorer inom organisationen.

 • Dahlström, Ellen
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Strömbäck, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hälsofrämjande faktorer i chefers arbetsmiljö2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study is to examine managers’ experiences of health promoting factors in their own working environment as well as how managers include these experiences in their performed leadership. The questions that are relevant to this study are: which health promoting factors do a manager percieve in their working environment and how does the managers transfer these health promoting factors to the employees’ working environment? The empirical data was collected by conducting two focus groups interviews. In total nine managers in two Swedish municipalities participated and the empirical data was condensed by using thematic analysis and three themes were identified: Structure, well-being and considered choices. Structure is regarded as a basic condition to perform in their work. Both managers’ and employees’ well-being contribute to managers’ perceived health, and managers consider their choices to promote their own and the employees’ health. These considered choices are expressed by positive attitudes. In conclusion, managers perceive several health promoting factors in their working environment. Support from colleagues, co-workers’ health and managers’ own health are some examples. However, crucial for managers’ health is that these factors are balanced with their work demands. The managers attempt to promote their perceived health to transfer to the employees’ work environment.

 • Fjellström Sandberg, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Mellström, Annelie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  PÅVERKAN AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRING, ROLLTYDLIGHET OCH LEDARSTÖD PÅ ÖVERENGAGEMANG2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att den arbetsrelaterade ohälsan ökar i Sverige. För sysselsatta inom äldreomsorgen finns studier som visar att sjukfrånvaro främst är kopplad till sociala och organisatoriska faktorer på arbetsplatsen. Teorin om Effort-Reward-Imbalance beskriver överengagemang (over-commitment) som ett personbundet beteende med överdrivet engagemang som kan utgöra en riskfaktor för arbetsrelaterad ohälsa. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd predicerar överengagemang. Vår studie bygger på ett longitudinellt projekt, där 185 anställda inom äldreomsorgen från norra Sverige ingår. Deltagarna representeras övervägande av kvinnliga undersköterskor och vårdbiträden med i huvudsak tillsvidareanställning eller långtidsvikariat. Materialet analyserades i det statistiska programmet IBM SPSS Statistics Version 25, genom korrelationer och hierarkisk regression. Resultatet visar att upplevelse av organisationsförändringar och brister i rolltydlighet är relaterat till överengagemang. Ledarstöd har ett signifikant samband med överengagemang tillsammans med organisationsförändring. Däremot visar ledarstöd tillsammans med organisationsförändring och rolltydlighet ingen ytterligare förklaring till variansen för graden av överengagemang.

 • Sehlström, Malcolm
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Personality and Stress in Simulated Aviation Training2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines whether there is a relation between personality traits and pilot stress responses to non-normal events in simulated flight training. The research was conducted at, and in cooperation with, the Lund University School of Aviation (LUSA). An observational design was employed: a convenience sample of 15 pilot students (14 male, 1 female) was observed during a simulation training session with 4 stressful events. Collected data included perceived and observed stress, as well as the physiological stress markers heart rate variability (HRV) and electrodermal activity (EDA). The ‘Big Five’ personality factors, neuroticism, extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness were assessed by the revised NEO personality inventory 3 (NEO-PI-3). Physiological measures had to be excluded based on data quality. Correlational analysis indicated a positive correlation from neuroticism to perceived stress, and a negative correlation to said stress for agreeableness.Correlations held for only one out of four events however. For the event, a follow-up regression analysis did not show the factors as insignificant predictors. Likewise, extraversion was negatively correlated to observed stress, but only for one event. While the correlations can be argued to individually support the existence of a relation, lack of coherence across the events oppose this. Results are discussed, relative to previous research. The tentative indications from this study need to be examined by further research.

 • Westerberg, Sandra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Sjöberg, Therese
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  EFFEKT AV ENSTAKA PULSHÖJANDE AKTIVITET PÅ ARBETSMINNESKAPACITET2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan konditionsträning och förbättrade minnesfunktioner Syftet med denna studie var att undersöka den direkta effekten av en enstaka pulshöjande aktivitet på arbetsminnet. Detta gjordes genom en kvantitativ interventionsstudie där deltagarnas prestation på ett arbetsminnestest (Digit Span Backwards) jämfördes före och efter ett enstaka träningstillfälle. Träningen innefattade elva minuter cykling på en träningscykel. Deltagarna bestod av åtta studenter i åldern 21-34 år. Deltagarna förväntades uppvisa statistiskt signifikant bättre arbetsminnesprestation vid post-testet jämfört med deras prestation vid pre-testet. Resultatet visade inte på en statistiskt signifikant skillnad i prestation vid pre- och post-test. Vi jämförde även prestationen mellan deltagarna som intagit koffein och de som inte intagit koffein, här fanns en tydlig men inte heller signifikant skillnad.

 • Skoog, Lina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Kost-och livsstilsfaktorers subjektiva påverkan på premenstruella symtom2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) är en generell term som innefattar ett stort antal somatiska och emotionella symtom som med en regelbundenhet förekommer i menstruationscykeln. Det är inte klarlagt vad som orsakar PMS, och ingen behandlingsmetod har visat sig vara tillräckligt effektiv. Kost-och livsstilsfaktorer har visat sig ha samband med symtom, och rekommenderas ofta som behandlingsalternativ i exempelvis forum i sociala medier.

  Syfte Att undersöka hur personer med PMS upplever att kost-och livsstilsfaktorer påverkar deras symtom.

  Metod Deltagare rekryterades via sociala medier. En kvantitativ webbaserad enkät användes som datainsamlingsmetod. Enkäten innefattade frågor gällande hur kost-och livsstilsfaktorer påverkar symtom, personliga frågor om deltagarna samt ett skattningsinstrument för i hur hög grad PMS påverkar deltagarens vardag. Statistiska test som användes var: One sample Wilcoxon Ranked, Spearman correlation coefficient och Mann Whitney U test. Signifikansnivå sattes till p<0,05.

  Resultat Totalt 235 enkäter användes i den statistiska analysen. Kost-och livsstilsfaktorer som upplevdes minska symtom var: frukt och grönsaker och glutenfri kost p<0,001), choklad (p=0,003), fysisk aktivitet, solexponering, mindfulness, bra sömn (p<0,001), samt tillskott av: omega 3 (p=0,005), vitamin D och magnesium (p<0,001). Faktorer som upplevdes förvärra symtom var: socker, snabba kolhydrater, mjölkprodukter, koffein, stress, dålig sömn och alkohol (p<0,001). Deltagare som var mer fysiskt aktiva och/eller hade en högre utbildning skattade en lägre påverkan av PMS på deras vardag. Deltagare som rökte skattade en högre påverkan av PMS på deras vardag.

  Slutsats De kost-och livsstilsfaktorer som upplevdes minska symtom är sådana som förknippas med en hälsosam livsstil: en kost rik på frukt och grönsaker, lågt intag socker och alkohol, fysisk aktivitet, minskad stress och bra sömn. Det finns därför anledning att från vården inkludera samtal kring kost och livsstil i en behandlingsrutin vid PMS.

 • Talagrand-Reboul, Emilie
  et al.
  Boyer, Pierre H.
  Bergström, Sven
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine). Umeå University, Faculty of Medicine, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).
  Vial, Laurence
  Boulanger, Nathalie
  Relapsing Fevers: Neglected Tick-Borne Diseases2018In: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, E-ISSN 2235-2988, Vol. 8, article id 98Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Relapsing fever still remains a neglected disease and little is known on its reservoir, tick vector and physiopathology in the vertebrate host. The disease occurs in temperate as well as tropical countries. Relapsing fever borreliae are spirochaetes, members of the Borreliaceae family which also contain Lyme disease spirochaetes. They are mainly transmitted by Ornithodoros soft ticks, but some species are vectored by ixodid ticks. Traditionally a Borrelia species is associated with a specific vector in a particular geographical area. However, new species are regularly described, and taxonomical uncertainties deserve further investigations to better understand Borrelia vector/host adaptation. The medical importance of Borrelia miyamotoi, transmitted by Ixodes spp., has recently spawned new interest in this bacterial group. In this review, recent data on tick-host-pathogen interactions for tick-borne relapsing fevers is presented, with special focus on B. miyamotoi.

 • Svensson, Andreas
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Energibesparingar i tegelbyggnader2018Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work is about a residential area consisting of five buildings on Vallhallavägen 38 in Örnsköldsvik, Sweden. The work was done because there was an interest in seeing what types of energy savings you could do on the buildings and how much energy you could save by doing them. The energy savings that where examined where additional insulation on the exterior walls, exchange of current windows to better ones, modification of the ventilation systems, and implementation of solar cells and solar collectors on the buildings. All calculations of the building's energy savings were done by IDA ICE 4.8, a simulation software developed by the Swedish company EQUA Simulation AB for studies of indoor climate and energy use in buildings. After all the calculations of the building's energy use were done, economic calculations were made for each type of energy saving to find out if an investment should be done or not. The results showed that all energy savings would reduce the energy use of the buildings to a certain extent, but that it probably would be wise to not invest in them all, as some of them saved very little energy compared to how comprehensive it would be to install them in the buildings. The biggest saving that resulted in a 34,5% reduction of energy use was gained by replacing the ventilation systems, while the smallest saving that resulted in a 3,6% reduction of energy was gained from additionally isolating certain parts of the building’s exterior walls.

 • Lundberg, Oscar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Digital Service Innovation: A Case Study of a Web-based 3D Configurator in a Construction Context2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Innovating with digital technologies is becoming increasingly necessary as firms seek to remain competitive. Previous scholarship has showed how digital innovation can be managed to be competitive and gain value creation internally. However, the use of diverse digital resources in creating novel services has shaped an opportunity for research in Digital service innovation (DSI). To date, DSI have started to spread in Information System research. However, to understand DSI and its associated value creation dynamics – the relations between internal and external IT-based value creation are unreported. Therefore, in drawing on a qualitative case study of construction firm’s use of DSI capabilities through a Web-based 3D Configurator. This thesis aims to understand its role and dynamics between internal and external IT-based value creation. The results illustrate the role of the Web-based 3D configurator as a fundamental means for delivering both internal and external values. Contrasting previous research, the findings reveal how the firm first needed to achieve external IT-based value creation before internal IT-based values could be realized. This findings contributes to a deeper understanding of DSI and its value creation dynamics, which in the future can be a starting point for creation of new frameworks in managing DSI.

 • Mäki, Jonatan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Energieffektivisering av "kontorslimpan": Energianalys med förslag till energieffektiviserande åtgärder2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The housing and service sector accounts for close to 40 % of Sweden's total energy use. In this sector, households and premises account for about 90 %. There are great potential for savings in this sector through energy efficiency.The purpose is to develop proposals for measures that reduce the energy use of the building in a cost-effective manner.The energy calculation program BV2 has been used to build a model of the building. The energy use of the simulated model is compared to the buildings measured values of energy use to see how well the model represents the building in terms of energy use.When these are in agreement, different energy efficiency measures are investigated. Simulations are performed for measures such as installation of heat exchanger, additional insulation of the attic and replace of windows etc.Of the measures investigated, installation of rotary heat exchangers has the shortest pay-back time of approximately 3 years, liquid-coupled heat exchangers get higher with a repayment period of 3,5 - 4 years. Additional insulation of wind bellows has a repayment period of around 5,5 to 6,5 years at a thickness of 350 mm. This measure, after installing heat exchanger, is the most profitable and is also relatively easy to perform.Based on these simulated measures, a package of measures has been developed and investigated using Belok's internal rate method. The result for the entire package of measures provides an internal rate of 18,7 % and a pay-backperiod of 5 years. This exceeds the 7 % yield requirement with a significant margin.

 • Eskills, Jonathan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Betydelsen av en byggnads planlösning vid energieffektivisering: Enligt simulering i IDA ICE2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The residence and service sector stand for 40 % of the total energy use in Sweden. 90 % of that energy is used for households and facilities, which means that its energy use is only surpassed by that of the industry

  An appropriate solution for a national reduction in use of energy is therefore to streamline the energy efficiency for existing and planned buildings.

  The aim for this academic work is to examine how different methods of streamlining energy use is affected by building planning. Two real life buildings are to be compared and analysed. The buildings have identical outer dimensions and construction, and one of them has a comparatively more open building plan.

  Five different streamlining solutions are going to be simulated in the software EQUA IDA ICE; a lowering of the room temperature, an increased efficiency on the heat exchanger in the air handling unit, a decreased U-value (a Swedish building standard in energy transmission) for the windows, a decreased U-value for the roof and lastly a change from a proportional control system to a proportional integrating on the heating and cooling system.

  The results show that:

  A lowering of the room temperature by 2 ˚C, lessens the heating load for the air handling unit by 42,5 % in the building with a more open building plan, whilst the less open building sees a decrease of 35,8 %.

  The effect of an increased efficiency from 0,6 to 0,9 on the heat exchanger in the air handling is unaffected by a buildings planning.

  A lowered U-value for the windows from 1,8 to 1,1 W/m2,K increases the cooling load for the air handling unit by 130 % on the building with the more open planning. And at the same time the building with the less open planning is unaffected by the streamlining.

  A lowered U-value for the roof from 0,09 to 0,05 W/m2,K gives an increased performance on the heating load for both the heating system and air handling unit on the building with the more open planning, compared to that of the less open building.

  If the control system of the heating and cooling systems changes from a proportional integrating to a proportional one, the cooling load for the cooling system increases by 4,1 % on the building with the more open planning, whilst it increases by 17,1 % on the less open building.

  Streamlining the energy use of ventilation, cooling and heating systems has a bigger impact on buildings with a more open planning compared to those with a less open building plan.

  A less open building plan is better affected by the streamlining of the energy transmission trough the construction compared to a more open planning.

 • Simu Gunnarsson, Henrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Lundqvist, Helena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Fysiologiska effekter kopplade till prestation i uthållighetsidrott: EN LITTERATURSTUDIE OM TRÖSKELTRÄNING2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The blood lactate curve is used in endurance sports for analysis and prediction of performance as well as to prescribe exercise. To further describe this curve, multiple lactate threshold concepts are being used. A strong correlation between these concepts and performance has led to a large interest in how to train to improve the lactate threshold. Training at threshold intensity has been suggested to be optimal but this statement has been questioned. At the same time, previous research makes it hard to draw firm conclusion because of the methods being used.

  Thus, the aim of this paper was to review the scientific literature to find out (1) what is threshold intensity and (2) what are the effects of this training.

  A total number of eight studies were included, three observational studies and five experimental studies. Since these studies varied in the threshold concepts being used, the categorization and prescription of intensity varied as well. The studies also varied in prescribed training, reporting of conducted training and measures being used. Expressed as percentage of maximal oxygen consumption (VO2max), no study reported an improvement of the anaerobic lactate threshold.   

  There seems to be no optimal intensity to improve the lactate threshold, time trial performance, VO2max, work efficiency, critical power nor the speed at VO2max. Also, no clear definition of threshold intensity was found in the literature. To further understand the effects of and interplay between intensity, volume and frequency more studies using the individual lactate threshold need to be conducted.

 • Andersson, Annie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Björkén, Rebecca
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Many women experience physical and psychological symptoms during their menstrual cycle. Research is scarce about how to ease subclinical menstrual disorders like dysmenorrhea, menorrhagia, premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric syndrome, oligomenorrhea and amenorrhea without using medicines. Physical activity and diet is proved to have positive effects on several diseases and we therefore wanted to see if positive effects also could be seen on subclinical menstrual disorders.

  Aim: The aim of this study was to investigate if physical activity and diet could reduce physical and psychological subclinical menstrual disorders and lead to a better wellbeing.

  Method: Searching for subclinical menstrual disorders in relation to physical activity and diet in fertile, active and inactive women without the use of hormonal contraceptives was done using Pubmed.

  Results: The study has shown that physical activity and diet could reduce some of the problems associated with subclinical menstrual disorders. Premenstrual syndrome (PMS) could be eased through calm, meditative activities. Positive effects could be seen when eating more often but smaller meals containing complex carbohydrates and by taking additional vitamins and minerals. Yoga has been proved to reduce menstrual pain and there’s also an indication that physical activity could improve the regularity of the menstrual cycle. Adequate energy intake is needed to avoid oligomenorrhea and amenorrhea. No clear recommendations were found for the remaining subclinical menstrual disorders.

  Conclusion: The study has shown that physical activity and diet have positive effects on some subclinical menstrual disorders. Symptoms of PMS could be eased by calm, meditative activities. Yoga and physical activity have been shown to reduce dysmenorrhea. Adequate energy intake is essential to avoid oligomenorrhea and amenorrhea. Further research is needed to give general recommendations.

 • Tapper, Jesper
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Åkerblom, Oscar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  EFFEKTER AV MAXIMAL ISOMETRISK POST ACTIVATION POTENTIATION PÅ DYNAMIC STRENGTH INDEX2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Dynamic Strength Index (DSI) is a ratio which describes an individuals relationship between maximal and explosive strength. Post-activation potentiation (PAP) is a phenomenon where a conditioning activity, i.e. squats, is used to enhance a subsequent activity.

  The purpose of this study was to investigate if (a) isometric partial squats (IPS) could affect the DSI ratio, (b) IPS affects jump height or peak force in Countermovement jump (CMJ), (c) IPS will affect peak force in isometric mid thigh-pull (IMTP), (d) there is a significant correlation between DSI-ratio and PAP-effect.

  Methods: Four male and four female beach volleyball players (age 24.2 ± 3.8 years, weight 72.7 ± 11.5 kg, length 179.3 ± 9.2 cm) participated in a counterbalanced measure design study consisting of two experimental trials. The participants performed countermovement jump (CMJ) on force plates and isometric mid-thigh pull (IMTP) with a load cell during both trial days DSI and DSIPAP. During DSIPAP participants also performed IPS as a conditioning activity.

  Results: Results showed no significant difference on the DSI-ratio between the trials DSI and DSIPAP (p=0.42). Results for CMJ (cm) showed a decreased jump height at DSIPAP and a significant difference (p=0.042). No significant difference for neither CMJ PF (p=0.96) nor IMTP PF (p=0.20) between the trials were found. No significant correlation were found between DSI-ratio and PAP-effect neither for CMJ peak power (r=-0.38) nor CMJ jump height (r=-0.21).

  Conclusion: Maximal isometric squats does not seem to effect DSI-ratio, CMJ PF, CMJ PP nor IMTP PF but had a negative effect on jump height in CMJ for beach volleyball players. The findings in this study supports previous studies that a possible negative correlation exists between strength-power-ratio and PAP-effect. Future studies are required to investigate this further.

 • Fagerström, Pontus
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Hej hembiträde: En begreppshistorisk studie om namnbytet från tjänarinna till hembiträde2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work examines the discussion that precedes the name change for maids in Sweden. In1917 the labor union club for maids called Stockholms tjänarinneförening changes its name toHembiträdesföreningen i Stockholm. Over time, hembiträde slowly replaces tjänarinna as thecommon name for maids. Through a conceptual history approach the study wishes to shinelight upon the ideas about titels found in printed sources preceding the name change. Thesource material consists of newspapers, articles in periodicals as well as printed books on thesubject. In addition to the conceptual history approach, social categories are used as a way ofmaking titles, found in the source material, comprehensible from a historical perspective.Also, Ferdinand Tönnies two concepts Gemeinschaft and Gesellschaft is used to analyzedifferent view on historical change, in relation to the maid occuptation, found in the sourcematerial. An overarching question in the work is: what kind of value can be achieved througha name change of this kind?

 • Mörtsell, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Should I stay or should I go?: Developing the Narrative model as a tool for game design2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2015, the Narrative model was created as a result of a study exploring how episodic games keep player’s interests through combining narrative and gameplay. In this thesis, the Narrative model is used as a framework for designing a language game for children to see whether that makes players more inclined to keep playing than a game not designed based on the model. Two games were created and evaluated in a within subject controlled experiment. Player enjoyment was measured by using GameFlow as a basis for interview questions and Likert scales. The results indicated that the game based on the model more successfully achieved GameFlow than the game that was not. As such, it was concluded that the model can be used as a tool for game design to increase the desire to keep playing a game, but that it needs further study to be validated.

 • Åkerlund, Mathilda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  IoT on Twitter: A Mixed Methods Study2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Calissendorff, Philip
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Lögdal, Niklas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Digital platforms challenges and opportunities: Evidence from a traditional market sector2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digital platforms are becoming more and more established in the current digital age and with it come many new business ideas, models and more. This has lead to several disciplines and industries taking an interest in them and sought to build one themselves. However, little is known about how the context of a digital platform can affect its launch. Existing research todays focuses on general strategies for launching a platform but we argue that context matters and that it changes the challenges and opportunities for the platform. This thesis aims to fill this gap for traditional industries that faces different kinds of challenges compared to more IT established areas. To achieve this, we took part of a case study and conducted a qualitative data collection process consisting of interviews with project members of The Omega project. We were able to identify a set of challenges and opportunities presented to the project: diversity, organizational, and culture to name a few.

  Based on our findings we could conclude that digital platforms for traditional industries comes with its own set of challenges and opportunities but that these can be used to find similarities to other industries to help tackle them. Therefore, we suggest further research to be done on how the context affects the challenges and opportunities in other industries.

 • Colledge, Alexander
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Bridging the generational gap: Designing internet services for technologically-naïve older people using familiar interfaces2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite advances made in modern electronic devices, their use by older people is significantly lower than for younger people. They experience difficulties using devices due to a combination of physical, cognitive and ‘generational’ differences. Many studies try to adapt devices to make them more usable, but they do not consider how older people feel in terms of attitudes towards technology or their existing habits. Seven participants were interviewed about their current use of technology, as well as their attitudes to modern technology, and a personal inventory was created for each participant. The interviews generated themes relating to how participants feel that technology is not made for them, barriers to their use, and generational differences as well as arguments against modern technology use and perceived negative aspects of technology. Some design considerations were created and illustrated using features from the most commonly used devices that suited the interviewees’ attitudes, behaviours and opinions.