umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindqvist, Anna
Publications (10 of 11) Show all publications
Lindqvist, A. (2019). Bortglömda kroppar i ett akademiserat förskollärarprogram?: om förskollärares lärprocess. På Spissen, 5(1), 43-64
Open this publication in new window or tab >>Bortglömda kroppar i ett akademiserat förskollärarprogram?: om förskollärares lärprocess
2019 (Swedish)In: På Spissen, ISSN 0800-2452, E-ISSN 2464-2258, Vol. 5, no 1, p. 43-64Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med den här artikeln är att tolka och förstå förskollärarstudenters reflektioner över sin lärprocess i dans, rörelse och drama i en skapandekurs vid ett svenskt lärosäte. Det empiriska underlaget består av 56 reflektionsuppgifter som analyserades utifrån en lärandeteori. Tolkningen av materialet visar att studenterna har förvärvat både praktiska och teoretiska kunskaper om barns motoriska utveckling och kroppsuppfattning. Dessutom beskriver studenterna en öppnare inställning till dans, rörelse och drama efter genomförd kurs. I resultatet framkommer även att studenterna upplever ett ökat kunnande samtidigt som färdigheterna uppfattas vara otillräckliga. Detta skapar en osäkerhet relaterat till undervisning i estetiska uttrycksformer i förskolan. Studien väcker frågor om kroppsliga lärandeprocesser i förskollärarprogrammet, och hur bristen på färdigheter och förmågor kommer att påverka barns lärande i förskolan.

Keywords
Förskollärarprogram, förskola, dans, kroppsliga lärandeprocesser
National Category
Pedagogical Work
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-157074 (URN)10.18862/ps.2019.501.4 (DOI)
Available from: 2019-03-07 Created: 2019-03-07 Last updated: 2019-03-14Bibliographically approved
Lindqvist, A., Østern, T. P. & Pastorek Gripson, M. (2019). Dance teaching in preschool. In: 29th EECERA Annual Conference: Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: Abstract Book. Paper presented at 29th EECERA (European Early Childhood Research Association) Conference, Thessaloniki, Greece, 20-23 August, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Dance teaching in preschool
2019 (English)In: 29th EECERA Annual Conference: Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: Abstract Book, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this presentation is to develop knowledge about teaching in dance in preschool. What characterise preschool teaching in dance? How can dance education in preschool be understood? Based on the current revisions in the preschool curriculum, physical activity such as dance is important. All children should develop their creative abilities and the ability to express and communicate impressions, thoughts and experiences. Vallberg Roth (2018) points the need to explore how the concept of teaching is used and understood by preschool teachers. Swedish teacher education has been changed with less academic credits in aesthetic subjects (Lindgren & Ericsson, 2013). Previous studies of preschool teachers and students show that they feel insecure in relation to aesthetic subjects e.g. dance and music (Ehrlin, 2014; Lindqvist, 2019). This paper will discuss “teaching” and “didactics” guided by Selander (2017). The aim is to analyse didactics from a broad historical, intellectual and critical understanding of learning. This can help us to understand different theories about education and learning. Within a qualitative research paradigm, the material consists of focus group discussions with preschool teachers in Sweden. Interviews were taped, transcribed and analysed based on a discourse psychological approach. A consent form including information about the project and informants rights was provided to managers and preschool teachers. Written consents were collected from the preschool teachers. Interviews were anonymised. The preschool teachers didactic thinking is central according to high-quality activities. This study provides discussions of teaching quality and competence in dance and bodily learning among preschool teachers.

Keywords
dance, teaching, didactics, bodily learning, dance education
National Category
Didactics
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162904 (URN)
Conference
29th EECERA (European Early Childhood Research Association) Conference, Thessaloniki, Greece, 20-23 August, 2019
Available from: 2019-08-30 Created: 2019-08-30 Last updated: 2019-09-06Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2019). Dans utmanar genusuppfattningar i förskolan. Skolverket.se
Open this publication in new window or tab >>Dans utmanar genusuppfattningar i förskolan
2019 (Swedish)In: Skolverket.seArticle, review/survey (Other academic) Published
Abstract [sv]

Att rörelse är viktigt för barn och ungdomar är ingen nyhet. Inte heller det faktum att den fysiska aktivitetsnivån har minskat. En kraftsamling för daglig fysisk aktivitet i skolan, "Samling för daglig rörelse", har initierats av regeringen. Målet är att stimulera till mer rörelse och dans som aktivitet kan spela en roll i det arbetet. Det är dock inte givet att förskolebarn får möta dans som rörelseaktivitet i förskolan. Förskollärares intressen och kunskaper om dans varierar. Andra faktorer handlar om tillgång till rörelserum och prioriteringar i verksamheten. En ytterligare aspekt rör dans och genus. Stereotypa föreställningar om dans kan vara ett hinder för dans som uttryck i förskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2019
National Category
Social Sciences
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147630 (URN)
Available from: 2018-05-10 Created: 2018-05-10 Last updated: 2020-03-09Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2018). Om män, pojkar och dans i förskola och skola (1ed.). In: Eva Skåreus (Ed.), Estetiska ämnen och genus: (pp. 127-142). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Om män, pojkar och dans i förskola och skola
2018 (Swedish)In: Estetiska ämnen och genus / [ed] Eva Skåreus, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 127-142Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018 Edition: 1
National Category
Pedagogical Work Gender Studies
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147949 (URN)9789140695031 (ISBN)
Available from: 2018-05-23 Created: 2018-05-23 Last updated: 2019-10-08Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2017). Future challenges with focus on aesthetic perspectives in Swedish preschools. In: : . Paper presented at 27th EECERA Conference, Bologna, Italy, Aug 29 - Sept 1, 2017. EECERA
Open this publication in new window or tab >>Future challenges with focus on aesthetic perspectives in Swedish preschools
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this paper is to analyse future challenges in Swedish preschools according to childrens right to learn in and through the arts (Bamford, 2006). This presentation adress how students and one professional composer describe their process of learning related to arts subjects in preschool. A report from the Swedish Arts Council stresses the need of professional artists in preschool. It is also expected that preschool teachers incorporate national curriculum goals which include areas with focus on arts subjects. Sheridan et al. (2011) describes how Swedish preschool teaching has been changed and shows that different areas needs to be developed. Ehrlin (2014) talks about few academic credits in the aesthetic subjects which implicate the training of future preschool teachers. Illeris (2015) emphasise three qualities in relation to competence development; functionality, sensitivity and sociality of learning and believe that all three dimensions must be included in learning. The study is interpretative, conducted from an experience-near perspective (Dewey, 1934). The data is collected to semi-structured interviews with one professional composer and 55 narrative texts written by preschool students during their second course in aesthetic subjects. All respondents were informed about the study and ethics guidelines. Participation was voluntary. Collected data were anonymised with guarantee of confidentiality. All identifying characteristics in the texts have been changed. The paper will discuss the process of learning as competence development from different approaches in terms of professional knowledge, understanding and skills related to arts subjects. What learning processes and training needs, do the participants describe?

Place, publisher, year, edition, pages
EECERA, 2017
Keywords
arts, cultural life, preschool teacher education, competence, learning
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147416 (URN)
Conference
27th EECERA Conference, Bologna, Italy, Aug 29 - Sept 1, 2017
Available from: 2018-05-03 Created: 2018-05-03 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2017). Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan
2017 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2017
National Category
Social Sciences
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147629 (URN)
Available from: 2018-05-10 Created: 2018-05-10 Last updated: 2018-06-09
Lindqvist, A. (2017). Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan.
Open this publication in new window or tab >>Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan
2017 (Swedish)In: Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147414 (URN)
Note

Skolverket : Forskningsartiklar

Available from: 2018-05-03 Created: 2018-05-03 Last updated: 2020-04-08Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2015). Dans och genus i förskolan: ett tematiskt arbete om rymden och känslor. In: Britt-Marie Styrke (Ed.), Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation (pp. 90-105). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Dans och genus i förskolan: ett tematiskt arbete om rymden och känslor
2015 (Swedish)In: Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation / [ed] Britt-Marie Styrke, Stockholm: Liber, 2015, p. 90-105Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-130156 (URN)9789147111589 (ISBN)
Available from: 2017-01-13 Created: 2017-01-12 Last updated: 2020-05-29Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2015). Sagodans för förskola och förskoleklass. In: Britt-Marie Styrke (Ed.), Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation (pp. 137-148). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Sagodans för förskola och förskoleklass
2015 (Swedish)In: Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation / [ed] Britt-Marie Styrke, Stockholm: Liber, 2015, p. 137-148Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-130185 (URN)9789147111589 (ISBN)
Available from: 2017-01-13 Created: 2017-01-13 Last updated: 2020-05-29Bibliographically approved
Lindqvist, A. (2010). Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck. (Doctoral dissertation). Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck
2010 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. The overarching aim of the thesis is to interpret and understand dance as a form of expression and phenomenon in schools, which comprises dance teaching, learning in dance, and dance teachers’ attitudes, experiences and ideas. Dance teachers’ experiences and conceptions of dance teaching are at the centre of this thesis. The aim is to interpret and understand dance teachers’ attitude to gender as well as dance as an area of knowledge from dance teachers’ perspective. In the thesis the following will be answered: How do dance teachers describe their experiences and conceptions of gender in the dance teaching of preschools and schools? What is dance teaching in schools from dance teachers’ perspective? The empirical material is principally based on a questionnaire study implemented in the spring of 2008 and answered by 154 dance teachers but also on observations of dance teaching in schools from 2006. The thesis takes a hermeneutic approach. Gender theories and phenomenological theories have been of major importance for the understanding of the result. The thesis deals with central concepts such as ‘gender structures’, ‘masculinities’, ‘relations’, ‘the lived body’, ‘the lifeworld’ and ‘transcendence’. Dance teachers perceive marked differences between girls and boys in three respects. There are fewer boys than girls that are favourably disposed to dance, that clearly try to imitate the dance teacher’s movements and that give full expression to lyrical, peaceful exercises. There is a connection here to dance as a femininely coded subject, homophobic conceptions and the distinction between masculine and feminine movements. As regards wealth of ideas in improvisation exercises, a majority of dance teachers think that there is no difference between boys and girls. Nearly all dance teachers think that they work with the same types of movements for boys and girls, while at the same time they conceive of sex and gender in different ways. This study shows many experiences of dance where gender does not play any role but also that dance in schools may imply a gender-stereotyped attitude. There is also a common view among dance teachers of what dance teaching is. Dance has an existential dimension where the lived body is emphasized. In the thesis the so-called “boy problem” is questioned, since boys’ verbal deprecation is not visible in the dance teaching itself.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, 2010. p. 165
Series
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, ISSN 1650-8858 ; 34
Keywords
dans, danslärare, dansundervisning, flickor, genus, kropp, pojkar, rörelse, skola
National Category
Humanities
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32496 (URN)978-91-7264-968-2 (ISBN)
Public defence
2010-04-09, Humanisthuset, hörsal G, Umeå universitet, Umeå, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2010-03-19 Created: 2010-03-15 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications