umu.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Vikström, Lotta
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 77) Visa alla publikasjoner
Vikström, L., Häggström Lundevaller, E., Junkka, J. & Haage, H. (2019). Ett annorlunda liv?: Följder av funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige. In: Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019 (pp. 15-29). Försäkringskassan, Analys och prognos
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ett annorlunda liv?: Följder av funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige
2019 (svensk)Inngår i: Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Försäkringskassan, Analys och prognos , 2019, s. 15-29Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Vad innebar funktionsnedsättningar för människors delaktighet i 1800-talets samhälle? Studien besvarar frågan genom att undersöka över 35,000 unga personers chanser att hitta ett första jobb där levnadsbanan för 15-åringar följs upp närmare. Funktionsnedsättningar medförde svårigheter på både arbets- och partnermarknaden även om det inte var omöjligt att skaffa jobb, gifta sig och bilda familj. Det vittnar om att nedsatt funktionsförmåga innebar ett annorlunda liv och möjligen socialt utanförskap, men inte alltid. Följderna varierade beroende på typ av nedsättning där omgivningens attityder till olika funktionsnedsättningar och könsbundna förväntningar tycks ha spelat roll. Fysiska nedsättningar hade inte lika negativa effekter för arbete, giftermål och överlevnad som psykiska nedsättningar. Resultaten bygger på kyrkböcker digitaliserade av Demografiska Databasens (DDB), Umeå Universitet, där prästerna noterade funktionsavvikelser och händelser i församlingsbornas liv (t.ex. yrke, giftermål, barnafödande). Studien belyser hur levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet i samhället via arbete gestaltade sig för individer i historisk tid till följd av funktionsnedsättningar – förhållanden som dröjer sig kvar än idag.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Försäkringskassan, Analys och prognos, 2019
Serie
Socialförsäkringsrapport, ISSN 1654-8574 ; 2019:01
HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-158809 (URN)
Prosjekter
DISLIFE
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125
Tilgjengelig fra: 2019-05-09 Laget: 2019-05-09 Sist oppdatert: 2019-05-20bibliografisk kontrollert
Häggström Lundevaller, E., Vikström, L. & Haage, H. (2018). Modelling mortality using life trajectories of disabled and non-disabled individuals in nineteenth-century Sweden. In: Gilbert Ritschard, Matthias Studer (Ed.), Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications (pp. 69-81). Cham, Switzerland: Springer
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Modelling mortality using life trajectories of disabled and non-disabled individuals in nineteenth-century Sweden
2018 (engelsk)Inngår i: Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications / [ed] Gilbert Ritschard, Matthias Studer, Cham, Switzerland: Springer, 2018, s. 69-81Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Cham, Switzerland: Springer, 2018
Serie
Life course research and social policies, ISSN 2211-7776, E-ISSN 2211-7784 ; 10
Emneord
sequence analysis, Mortality, Disabled, Nineteenth-Century, Sweden
HSV kategori
Forskningsprogram
befolkningsstudier
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-152702 (URN)10.1007/978-3-319-95420-2_5 (DOI)978-3-319-95419-6 (ISBN)978-3-319-95420-2 (ISBN)
Prosjekter
DISLIFEDISMAW
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, 2012.0141
Tilgjengelig fra: 2018-10-18 Laget: 2018-10-18 Sist oppdatert: 2019-05-02bibliografisk kontrollert
Haage, H., Vikström, L. & Häggström Lundevaller, E. (2017). Disabled and unmarried?: Marital chances among disabled people in nineteenth-century northern Sweden. Essays in Economic & Business History, 35(1), 207-238
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Disabled and unmarried?: Marital chances among disabled people in nineteenth-century northern Sweden
2017 (engelsk)Inngår i: Essays in Economic & Business History, ISSN 0896-226X, Vol. 35, nr 1, s. 207-238Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

To marry and form a household of one's own was the expected life course of most people in the nineteenth century, but little is known about whether individuals with disabilities shared the same demographic experience of marriage as non-disabled did. This study examines this issue by analyzing the marital chances of a group of disabled people—i.e. blind, deaf mute, crippled and with mental disabilities—compared with a non-disabled reference group. Our results show that about a quarter of the disabled individuals did marry, even though their marital propensities were significantly lower than those of non-disabled people. These propensities also differed by gender and type of disability. We suggest that the lower marital chances and the variation we found within the group of disabled people indicate the level of social exclusion they faced in society.

HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-130423 (URN)
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, 2012.0141
Merknad

Originally published in thesis in manuscript form.

Tilgjengelig fra: 2017-01-19 Laget: 2017-01-19 Sist oppdatert: 2018-06-09bibliografisk kontrollert
Vikström, L., Häggström Lundevaller, E. & Haage, H. (2017). First a job, and then a family?: Impacts of disabilities on young people's life courses in a nineteenth-century Swedish region. Disability Studies Quarterly (DSQ), 37(4)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>First a job, and then a family?: Impacts of disabilities on young people's life courses in a nineteenth-century Swedish region
2017 (engelsk)Inngår i: Disability Studies Quarterly (DSQ), ISSN 1041-5718, E-ISSN 2159-8371, Vol. 37, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This study considers the life courses of young men and women with and without disabilities in the Sundsvall region of Sweden during the nineteenth century. It aims to ascertain how disability and gender shaped their involvement in work and their experience of family in order to assess the extent of their social inclusion. Through the use of Swedish parish registers digitized by the Demographic Data Base, Umeå University, we examine 8,874 individuals observed from 15 to 33 years of age to investigate whether obtaining a job, getting married and having children were less frequent events for people with disabilities. Our results reveal that this was the case and particularly for those with mental disabilities, even if having an impairment did not wholly prevent people from finding a job. However, their work did not represent the key to family formation and for the women it implied a higher rate of illegitimacy. We argue that the lower level of inclusion in work and family was not solely the outcome of the impairment itself, but differed in relation to the particular attitudes towards men and women with disabilities within the labour market and society more generally in this particular context.

Emneord
Life course, life trajectories, disability, labour, work, marriage, Demographic Data Base, CEDAR, nineteenth century, social exclusion, Sweden
HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-142928 (URN)10.18061/dsq.v37i4.6095 (DOI)
Prosjekter
DISLIFE
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125
Tilgjengelig fra: 2017-12-13 Laget: 2017-12-13 Sist oppdatert: 2018-06-09bibliografisk kontrollert
Vikström, L., Haage, H. & Häggström Lundevaller, E. (2017). Sequence analysis of how disability influenced life trajectories in a past population from the nineteenth-century Sundsvall region, Sweden. Historical Life Course Studies, 4, 97-119
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Sequence analysis of how disability influenced life trajectories in a past population from the nineteenth-century Sundsvall region, Sweden
2017 (engelsk)Inngår i: Historical Life Course Studies, ISSN 1570-1522, E-ISSN 2352-6343, Vol. 4, s. 97-119Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Emneord
Sequence analysis, Life course, Life trajectories, Disability, Demographic Data Base, Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR), Nineteenth century, Sweden
HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-130426 (URN)
Prosjekter
DISLIFE-647125MAW 2012.0141
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, 2012.0141
Merknad

Originally included in thesis in manuscript form.

Tilgjengelig fra: 2017-01-19 Laget: 2017-01-19 Sist oppdatert: 2018-06-09bibliografisk kontrollert
De Veirman, S., Haage, H. & Vikström, L. (2016). Deaf and unwanted?: marriage characteristics of deaf people in eighteenth and nineteenth-century Belgium: a comparative and cross-regional approach. Continuity and Change, 31(2), 241-273
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Deaf and unwanted?: marriage characteristics of deaf people in eighteenth and nineteenth-century Belgium: a comparative and cross-regional approach
2016 (engelsk)Inngår i: Continuity and Change, ISSN 0268-4160, E-ISSN 1469-218X, Vol. 31, nr 2, s. 241-273Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In this article, the marriage characteristics of deaf men and women born in eighteenth- and nineteenth-century Belgium are compared to each other, as well as to a group of non-deaf siblings and a group of Swedish deaf persons. The aim is to determine the extent to which the marriage pattern of deaf persons lined up with that of non-disabled persons and to see how experiences of disablement interacted with the environment in which persons dwelt. This article challenges the belief in a universal disability experience by arguing that although deaf individuals generally encountered more difficulties in finding a marriage partner, marriage chances were significantly dependent on personal characteristics such as gender, living environment and birth date. As such, we demonstrate that the relationship between being deaf and being vulnerable on the marriage market was not an inescapable one, but the product of specific environments.

Abstract [fr]

Sourd et non désiré? caractéristiques au mariage des personnes sourdes en belgique aux xviiie et xixe siècles: une approche comparative et interrégionale

Les éléments caractéristiques, à leur mariage, des femmes et des hommes sourds, nés en Belgique aux XVIIIe et XIXe siècles, sont comparés les uns aux autres, ainsi qu'avec un groupe de frères et sœurs non-sourds et avec un groupe de sourds et sourdes suédois. L'objectif de cet article est de déterminer dans quelle mesure le modèle de mariage des personnes sourdes s'alignait sur celui des personnes non handicapées et de voir comment l'expérience de leur invalidité a pu interagir sur l'environnement dans lequel elles habitaient. Nous remettons ici en question la croyance en quelque universalité dans l'expérience d'invalidité, faisant valoir que même si les personnes sourdes rencontraient généralement plus de difficultés que les valides à trouver un conjoint, leurs chances de trouver un partenaire dépendaient de façon significative de leurs caractéristiques personnelles telles que sexe, milieu de vie et date de naissance. En tant que tel, nous démontrons que la relation entre surdité et personne vulnérable sur le marché matrimonial n'était en rien incontournable, mais était en fait produite par des environnements bien spécifiques.

Abstract [de]

Stumm und ungewollt? heiratsmerkmale tauber menschen im belgien des 18. und 19. jahrhunderts: ein vergleichender und interregionaler ansatz

In diesem Beitrag werden die Heiratsmerkmale von tauben Männern und Frauen, die im Belgien des 18. und 19. Jahrhunderts geboren wurden, einerseits miteinander und andererseits mit einer Gruppe nicht-tauber Geschwister sowie einer Gruppe tauber Menschen in Schweden verglichen. Ziel ist es zu bestimmen, in welchem Umfang die Heiratsmuster tauber Menschen denen nicht-tauber Menschen entsprachen, und herauszufinden, wie die Erfahrungen der Behinderung mit der Umgebung zusammenhingen, in der die Menschen wohnten. Der Beitrag bezweifelt die Vorstellung einer allumfassenden Behinderungserfahrung und behauptet stattdessen, dass trotz der größeren Schwierigkeiten tauber Menschen, einen Heiratspartner zu finden, ihre Heiratschancen entscheidend von anderen persönlichen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Lebensumständen und Geburtsdatum abhingen. In diesem Sinne lässt sich zeigen, dass die Verknüpfung zwischen dem Taubsein und der Verwundbarkeit auf dem Heiratsmarkt nicht unausweichlich, sondern das Ergebnis besonderer Umweltbedingungen war.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Cambridge: Cambridge University Press, 2016
Emneord
Deaf, Belgium, Sweden, Marriage, eighteenth century, nineteenth century
HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-125374 (URN)10.1017/S0268416016000230 (DOI)000383855000003 ()
Prosjekter
DISLIFE 647125
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125
Tilgjengelig fra: 2016-09-09 Laget: 2016-09-09 Sist oppdatert: 2018-06-07bibliografisk kontrollert
Vikström, L., Marklund, E. & Sandström, G. (2016). Demographic outcomes during colonisation: Migration and mortality among indigenous and non-indigenous populations in nineteenth-century Sweden. Journal of Migration History, 2(1), 148-176
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Demographic outcomes during colonisation: Migration and mortality among indigenous and non-indigenous populations in nineteenth-century Sweden
2016 (engelsk)Inngår i: Journal of Migration History, ISSN 2351-9916, Vol. 2, nr 1, s. 148-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Due to insufficient historical population data, there is limited knowledge about the demographic outcomes of colonisation. This study provides demographic evidence of the difficulties faced by the Sami – an indigenous population in Sweden – during nineteenth-century colonisation, as indicated by (1) high risks of migration and (2) low survival rates compared to non-Sami. The digitised parish registers of the Demographic Data Base (Umeå University) provide longitudinal, individual-level data on migration, mortality, and ethnic origin. Event history analysis reveals that the Sami were vulnerable, with a higher mortality rate than non-Sami, and that they were more prone to migrate from areas overcrowded due to an increased competition for land. However, regardless of ethnic origin, it was primarily the settlers who migrated, and who ran the lowest mortality risks. This result suggests a ‘healthy settler effect’, and diverse consequences of colonisation that did not always follow ethnic lines.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Brill Academic Publishers, 2016
Emneord
colonisation, demography, ethnicity, indigenous, migration, mortality, nineteenth century, Sami
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-118615 (URN)10.1163/23519924-00201006 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2016-03-24 Laget: 2016-03-24 Sist oppdatert: 2018-06-07bibliografisk kontrollert
Haage, H., Häggström Lundevaller, E. & Vikström, L. (2016). Gendered death risks among disabled individuals in sweden: A case study of the 19th-century Sundsvall region. Scandinavian Journal of History, 41(2), 160-184
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Gendered death risks among disabled individuals in sweden: A case study of the 19th-century Sundsvall region
2016 (engelsk)Inngår i: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 41, nr 2, s. 160-184Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This study follows around 500 disabled individuals over their lifespan to examine their risks of dying in 19th-century society, in comparison to a reference group of non-disabled people. The aim is to detect whether people, due to their disability, had a higher probability of meeting an untimely death. We use Sweden’s 19th-century parish registers to identify people the ministers defined as disabled, and to construct a reference group of individuals who were not affected by these disabilities. By combining the deviance theories from sociology studies with demographic sources and statistical methods, we achieve new insight into how life developed for disabled people in past societies. The results suggest that disability significantly jeopardized the survival of individuals, particularly men, but also that the type of disability had an impact. Altogether, we can demonstrate that the disabled constituted a disadvantaged but heterogeneous group of people whose demography and life courses must be further researched.

Emneord
disability, gender, life course, mortality, 19th century
HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-119213 (URN)10.1080/03468755.2016.1155859 (DOI)000373474600002 ()
Forskningsfinansiär
Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, 2012.0141
Tilgjengelig fra: 2016-04-13 Laget: 2016-04-13 Sist oppdatert: 2018-06-07bibliografisk kontrollert
Vikström, L. (2016). Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering: Avhandlingsrecension: Malin Nilsson, Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, Gothenburg studies in economic history 14 (Göteborg: Göteborgs universitet 2015) [Review]. Historisk Tidskrift (S), 136(1), 81-87
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Hemindustriarbeterskor i Göteborgs stad och Sjuhäradsbygden under det tidiga 1900-talets industrialisering: Avhandlingsrecension: Malin Nilsson, Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution, Gothenburg studies in economic history 14 (Göteborg: Göteborgs universitet 2015)
2016 (svensk)Inngår i: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, nr 1, s. 81-87Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
ekonomisk historia
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-120282 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-05-13 Laget: 2016-05-13 Sist oppdatert: 2018-06-07
Haage, H., Häggström Lundevaller, E. & Vikström, L. (2016). Opportunities of Work and Family in Young Disabled People’s Lives: A Comparative Study of Disabled and Non-disabled Young Adults in Nineteenth-century Northern Sweden Using Sequence Analysis. In: Gilbert Ritschard and Matthias Studer (Ed.), Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II): . Paper presented at International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), june 8-10, 2016, Lausanne, Switzerland. (pp. 93-102). Lausanne: Université de Lausanne
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Opportunities of Work and Family in Young Disabled People’s Lives: A Comparative Study of Disabled and Non-disabled Young Adults in Nineteenth-century Northern Sweden Using Sequence Analysis
2016 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II) / [ed] Gilbert Ritschard and Matthias Studer, Lausanne: Université de Lausanne , 2016, s. 93-102Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

 This study focuses on young adults with disabilities and their pathways towards work and family in past society. The aim is to explore their life trajectories and compare them to a non-disabled group of people who experienced the same time-space context, represented by the 19th-century Sundsvall region, Sweden. We employ sequence analyses on a series of demographic events that were to occur in the life of young adults: first occupation, marriage and parenthood. We also check for the events of death and out-migration. Disability studies show that disabled people were often subject to stigmatization caused by their impairment and prevailing perceptions about normalcy in in society. This would have limited their opportunities of work and family compared to non-disabled persons. Individual-level data consisting of parish registers digitized by the Demographic Data Base (DDB), Umeå University, Sweden, allow sequence analysis that helps to answer the questions of whether and how disability influenced people’s life trajectories. We obtain a holistic picture of how their life developed that suggests that disability substantially limited people’s opportunities to find job, marry and form a family. This indicates that a stigma was associated with disability beyond the impairment itself and worked to add to disabled individuals’ difficulties in both the labor market and marriage market.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Lausanne: Université de Lausanne, 2016
Emneord
Disability, Life course, Sequence analysis
HSV kategori
Forskningsprogram
historisk demografi; statistik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-136499 (URN)
Konferanse
International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), june 8-10, 2016, Lausanne, Switzerland.
Prosjekter
DISLIFE-647125DISMAW 2012.0141
Forskningsfinansiär
EU, Horizon 2020, 647125Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, 2012.0141
Tilgjengelig fra: 2017-06-19 Laget: 2017-06-19 Sist oppdatert: 2018-06-09bibliografisk kontrollert
Organisasjoner