Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Publikasjoner (10 av 30) Visa alla publikasjoner
Snellman, M.-L., Svenlin, A.-R., Burén, L., Jägerving Isaksson, C., Bergmark, M., Blom, B. & Snellman, F. (2024). Tillsammans för ett bättre liv – livet ut: forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt hur kommuner kan förbättra sin samhällsplanering. Umeå: Umeå University
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Tillsammans för ett bättre liv – livet ut: forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt hur kommuner kan förbättra sin samhällsplanering
Vise andre…
2024 (svensk)Rapport (Fagfellevurdert)
Alternativ tittel[sv]
Tillsammans för ett bättre liv – livet ut : forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt hur kommuner kan förbättra sin samhällsplanering. Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun och Umeå Universitet
Abstract [sv]

Rapporten är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun och Umeå Universitet. Syftet är att ta reda på vilka förhållanden som kan främja äldre invånares möjligheter att bo kvar hemma i eget boende och samtidigt möjliggöra förutsättningar till ett aktivt deltagande i samhällslivet, ökad självständighet och ett förlängt steg till vård- och omsorg.

 Rapporten innehåller en narrativ litteraturöversikt, där målsättningen är att sammanfatta och diskutera empiriska och teoretiska studier på ett område där det saknas en etablerad översikt och kunskapsläget är oklart. Översikten genomfördes i fyra faser: 1) Inledande litteratursökning, 2) Fokuserad litteratursökning, 3) Översiktlig analys av identifierade publikationer, samt 4) Kompletterande sökning och slutlig analys. För att identifiera relevanta publikationer gjordes datorbaserade sökningar i vetenskapliga databaser och etablerade sökmotorer. Det empiriska materialet består av 99 publikationer som slutligen valdes ut och analyserades systematiskt i fem steg.

Resultaten presenteras i fem kapitel: 1) Förhållanden relaterade till den egna personen, 2) Social delaktighet, sociala relationer och nätverk, 3) Boende och bostaden, 4) Digital teknik, 5) Fysisk omgivning. Resultaten visar att för att äldre ska kunna bo kvar hemma krävs ett holistiskt perspektiv som inkluderar både bostaden och den sociala och fysiska miljön utanför. Viktiga faktorer inkluderar självständighet, trygghet och säkerhet inom hemmet, samt att ta hänsyn till äldres egna uppfattningar om stöd och service. Det finns begränsat med forskning med fokus på att främja äldres boende i eget hem, och i rapporten betonas att det är en komplex fråga som kräver insatser från olika discipliner och sektorer. Att se de äldre som individer med varierande behov, och att använda ett personcentrerat förhållningssätt är centralt, trots att många insatser ofta utformas utifrån en homogen bild av äldre.

Baserat på resultaten diskuteras i det sista kapitlet tre huvudteman: Proaktiv bostads- och samhällsplanering, Social delaktighet och tredje rum, samt Digital teknik i den äldres vardag. Där belyses även bristen på studier som tar ett helhetsgrepp kring främjande av äldres vardag och självständighet i olika livssituationer.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: Umeå University, 2024. s. 89
Serie
UCER evaluation reports, ISSN 1403-8056
Emneord
Litteraturöversikt, Äldre invånare, Bo kvar hemma, Aktivt deltagande, Ökad självständighet, Social delaktighet, bostads- och samhällsplanering
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-225686 (URN)9789180704359 (ISBN)9789180703680 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Umeå municipalityUmeå University
Tilgjengelig fra: 2024-06-13 Laget: 2024-06-13 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Vaartio-Rajalin, H., Snellman, F., Ylva, G., Auvo, R. & Emilia, V. (2024). Understanding health, subjective aging, and participation in social activities in later life: a regional Finnish survey. Journal of Applied Gerontology, 43(6), 638-649
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Understanding health, subjective aging, and participation in social activities in later life: a regional Finnish survey
Vise andre…
2024 (engelsk)Inngår i: Journal of Applied Gerontology, ISSN 0733-4648, E-ISSN 1552-4523, Vol. 43, nr 6, s. 638-649Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Epub ahead of print
Abstract [en]

To understand health and well-being in later life, it is vital to consider the meaning of subjective aging. This study aimed to explore how perceived health, self-perceptions of aging, and participation in social activities relate to each other among older persons in the Bothnia region and Åland islands in Finland. Data were analyzed using Spearman’s and polychoric correlation and multinomial logistic regression analyses. The perceived good health and the younger physical, psychological, and social dimensions of subjective age were found to be associated with each other and with participation in social activities outside one's home.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Sage Publications, 2024
Emneord
health, participation, perception, population aging, self-concept
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-217724 (URN)10.1177/07334648231214940 (DOI)001120938700001 ()38037740 (PubMedID)2-s2.0-85178397081 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2023-12-11 Laget: 2023-12-11 Sist oppdatert: 2024-07-04bibliografisk kontrollert
Jemberie, W. B., Snellman, F., Eriksson, M. & Hammarberg, A. (2023). "Ageing with an alcohol problem is not what I envision": reclaiming agency in shaping personal ageing trajectory and recovery from alcohol problems. BMC Geriatrics, 23, Article ID 866.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>"Ageing with an alcohol problem is not what I envision": reclaiming agency in shaping personal ageing trajectory and recovery from alcohol problems
2023 (engelsk)Inngår i: BMC Geriatrics, E-ISSN 1471-2318, Vol. 23, artikkel-id 866Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Background: Eliciting and understanding older persons’ descriptions of their resources for healthy ageing and the interaction of these resources with alcohol use and alcohol problems can facilitate health promotion. It can also inform clinicians when identifying areas of recovery capital that present risks and strength for older people seeking alcohol treatment. The objective of this study was to illuminate the experiences and perspectives of older persons on ageing, alcohol use, treatment, and recovery from alcohol problems, as well as their understanding of healthy ageing.

Methods: Eight men and two women, aged 61 to 73 years, with moderate drinking as a treatment goal and treated at an outpatient alcohol clinic in Sweden, participated in semi-structured audio-recorded virtual interviews. A qualitative content analysis examined the transcribed interviews.

Results: Three themes were identified: “Tipping the balance”, “Staying behind a veil” and “Lifting the vail”. First, participants understood healthy ageing as a personal and multidimensional process that involved actively expanding, maintaining or adjusting to the resources needed to lead an active and meaningful life while preserving autonomy, dignity and independence for as long as possible. Second, most participants viewed moderate alcohol use as a contributor to healthy ageing. They sought treatment when their drinking became unsustainable and an immediate threat to their healthy ageing resources. Stigma, ambivalence and a lack of treatment options, however, contributed to delayed treatment. Third, the participants responded to treatment approaches that elicited their concern, incorporated their expertise and treatment and life goals, appreciated their autonomy and agency, and considered them partners in goal setting and decision making. Reduced drinking helped participants regain their agency and improved their healthy ageing capital which in turn catalyzed continuing recovery.

Conclusions: Older persons in non-abstinent recovery perceive healthy ageing and alcohol recovery as personal and interacting multidimensional processes involving their agency to improve biopsychosocial functioning. Treatment approaches that recognize older persons’ desire for healthy ageing, incorporate their treatment goals and respect their autonomy are likely to be acceptable and effective.

sted, utgiver, år, opplag, sider
BioMed Central (BMC), 2023
Emneord
Alcohol use disorder, Healthy aging, Aged, Quality of life, Recovery, Stigma, Alcohol treatment, Person-centered care, Alcohol
HSV kategori
Forskningsprogram
medicinsk beteendevetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-205173 (URN)10.1186/s12877-023-04573-y (DOI)2-s2.0-85179992364 (Scopus ID)
Prosjekter
Substance Use Disorder Among Older Adults: typologies, pathways and health outcomes
Forskningsfinansiär
The Kempe Foundations, 2022-04-26The Royal Swedish Academy of Sciences, SO2021-0027Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-07213
Tilgjengelig fra: 2023-02-25 Laget: 2023-02-25 Sist oppdatert: 2024-07-04bibliografisk kontrollert
Jemberie, W. B., Padyab, M., Snellman, F. & Eriksson, M. (2023). Studying the trajectories and mediators of old-age problematic alcohol use and the agency of older persons. Gothenburg: Swedish National Data Service
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Studying the trajectories and mediators of old-age problematic alcohol use and the agency of older persons
2023 (engelsk)Dataset, Primärdata
Alternativ tittel[sv]
En studie av samspelet mellan åldrande, hälsa, alkoholvanor, och personers aktörsskap i detta samspel
Abstract [en]

Unit of analysis: Individual

Population: Older people aged between 61 and 73 years who have sought treatment for alcohol at a specialist outpatient clinic in a metropolitan city in Sweden.

Time Method: Cross-section

Sampling procedure: Non-probability: Purposive

The study participants were purposefully recruited from a specialist outpatient alcohol treatment clinic located in a Swedish metropolitan city. To be eligible for the study, participants had to be 55 years or older, had to self-report a history of problematic alcohol use and treatment for alcohol use after the age of 50. Individuals who were unable or unwilling to provide informed consent or participate in the interview via Zoom, Skype, or telephone were excluded from the study.

Time period(s) investigated: 2021-12 – 2022-04

Number of individuals/objects: 10

Data format / data structure: Text

sted, utgiver, år
Gothenburg: Swedish National Data Service, 2023
Emneord
Aged, Ageing, Middle aged, Alcohol-related disorders, Addiction, Interviews (data collection), Healthy aging, Substance use, Alcohol use
HSV kategori
Forskningsprogram
psykiatri; klinisk psykologi; socialmedicin
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-220093 (URN)10.5878/j3hm-3w77 (DOI)
Prosjekter
Substance Use Disorder Among Older Adults: typologies, pathways and health outcomes
Forskningsfinansiär
The Royal Swedish Academy of SciencesThe Kempe Foundations
Tilgjengelig fra: 2024-01-28 Laget: 2024-01-28 Sist oppdatert: 2024-02-07
Snellman, M.-L., Svenlin, A.-R., Burén, L., Jägerving Isaksson, C., Snellman, F., Bergmark, M. & Blom, B. (2023). What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?: A scoping review by multi-professional collaborators. In: : . Paper presented at FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?: A scoping review by multi-professional collaborators
Vise andre…
2023 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Background: In Sweden and in many other countries, the proportion of older people will increase dramatically over the next ten years. Resources such as residential care will not be sufficient for the needs within the target group to the same extent as today. Organizations responsible for care needs to initiate new solutions to promote older people’s independence, active participation to extend the age of onset for elderly care interventions. This societal challenge was investigated through a scoping review with an overarching research question: What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?

Review: Sub-questions were designed informed by Maslow’s hierarchy of needs. Which conditions make it possible for older people to stay at home longer regarding: 1) the person her/himself?, 2) the housing?, 3) the social relations?, 4) the surroundings? Several databases and search engines were used to search for a range of literature published 2000-2021, in English and Scandinavian languages. The search resulted in approx. 2500 abstracts of which 386 publications were selected.

Results: A preliminary assessment indicates that:

- the research area is heterogeneous (many different disciplines, target groups, questions, designs and theories).

- the publications include person-related factors (73%), environment-related factors (19%) and housing factors (8%).

- person-related factors include physical conditions (35%), psychological conditions (24%) and social relationships (13%).

We will present a compilation of preconditions that enable older people to stay at home longer, as well as demonstrate a model of how these preconditions are interrelated.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-213011 (URN)
Konferanse
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Tilgjengelig fra: 2023-08-18 Laget: 2023-08-18 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Nyqvist, F., Nygård, M. & Snellman, F. (2022). Changes in active ageing in a Nordic regional context: Results based on the GERDA study in 2005 and 2016. International Journal of Social Welfare, 31(1), 8-21
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Changes in active ageing in a Nordic regional context: Results based on the GERDA study in 2005 and 2016
2022 (engelsk)Inngår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 31, nr 1, s. 8-21Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The study examined changes in active ageing among 65/66- and 75/76-year-olds in northern Sweden and western Finland. Data were retrieved from a repeated cross-sectional survey conducted in 2005 and 2016. Logistic regression was used to estimate the probability of ageing actively in terms of employment, social and political participation, confidence in healthcare, economic situation, self-rated health and social contacts. The results showed no significant changes in employment, social participation or economic situation. However, the level of political participation and self-rated good health was significantly higher in 2016 compared with 2005, whereas confidence in healthcare and social contacts was lower. Considering that the implementation of active ageing policies relies heavily on municipal and/or regional level in our study region, our results could be used as a framework for regional policymaking.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Blackwell Publishing, 2022
Emneord
active ageing, changes, comparative study, Finland, population-based study, regional study, Sweden
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-181666 (URN)10.1111/ijsw.12480 (DOI)000627607500001 ()2-s2.0-85102252592 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2021-03-26 Laget: 2021-03-26 Sist oppdatert: 2022-01-12bibliografisk kontrollert
Jemberie, W. B., Padyab, M., Snellman, F. & Lundgren, L. (2020). A Multidimensional Latent Class Analysis of Harmful Alcohol Use Among Older Adults: Subtypes Within the Swedish Addiction Severity Index Registry. Journal of addiction medicine, 14(4), e89-e99
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>A Multidimensional Latent Class Analysis of Harmful Alcohol Use Among Older Adults: Subtypes Within the Swedish Addiction Severity Index Registry
2020 (engelsk)Inngår i: Journal of addiction medicine, ISSN 1932-0620, E-ISSN 1935-3227, Vol. 14, nr 4, s. e89-e99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Objectives: The present study aimed to identify multidimensional typologies of harmful alcohol use based on the Swedish Addiction Severity Index (ASI) assessment data on individuals aged 50 years and above.

Methods: Latent class analysis examined 11 indicators from ASI data on 1747 individuals (men = 1255, women = 492) who reported they were troubled by alcohol problem at least one day in the past 30 days before their assessment. The discriminative validity of the classes was assessed by comparing other measures of individual characteristics and problem severity of other ASI dimensions.

Results: Five subtypes of harmful alcohol use were identified. Two classes with alcohol problems varying in psychosocial functioning, age composition and ages of onset of both regular and heavy drinking. Two with psychiatric comorbidity but varying in violence, criminality, gender composition and ages of onset of regular and heavy drinking. One with high prevalence of concurrent use of other substances, psychiatric, legal, and employment problems.

Conclusions: The analysis identified, in a national sample, heterogeneous risk groups of older adults with harmful alcohol use. These findings suggest a need for healthcare providers to assess older adults not only for their substance use but also for associated problems and needs. Given these findings, the Addiction Severity Index is a valuable assessment tool for older adults with harmful alcohol use.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Wolters Kluwer, 2020
Emneord
addiction severity index, harmful alcohol use, older adults, register-based study, subtypes
HSV kategori
Forskningsprogram
medicinsk beteendevetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-168621 (URN)10.1097/ADM.0000000000000636 (DOI)000619442100017 ()32097236 (PubMedID)2-s2.0-85089202504 (Scopus ID)
Prosjekter
Substance Use Disorder Among Older Adults: typologies, pathways and health outcomesSTANCE
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-07213
Merknad

Acknowledgement: The first author (WBJ) was also awarded grant from the Kempe Foundation to cover tuition fees for methodological courses relevant to this study.

Tilgjengelig fra: 2020-03-03 Laget: 2020-03-03 Sist oppdatert: 2023-09-05bibliografisk kontrollert
Ahnlund, P., Andersson, T., Snellman, F., Sundström, M. & Heimer, G. (2020). Prevalence and correlates of sexual, physical, and psychological violence against women and men of 60 to 74 years in Sweden. Journal of Interpersonal Violence, 35(5-6), 1539-1561
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Prevalence and correlates of sexual, physical, and psychological violence against women and men of 60 to 74 years in Sweden
Vise andre…
2020 (engelsk)Inngår i: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 35, nr 5-6, s. 1539-1561Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Past-year sexual, physical, and psychological violence against women and men aged 60 to 74 years was studied. The data derived from a nationally representative survey on violence in which approximately 2,800 women and men aged 60 to 74 years in Sweden participated. Women were significantly more likely to have been subjected to at least one form of violence in the past year. The prevalence of sexual violence as well as systematic and repeated psychological violence was found to be significantly higher for women than for men. Sexual violence was the most common form of violence against women. Systematic and repeated psychological violence was the most common form of violence against men. Additional gender differences were found in relation to victim characteristics. While associations among women were found between violence victimization and sociodemographic characteristics, health as well as social capital, only health-related characteristics were found to be associated with past-year violence victimization among men. Among women, economic problems, posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, lack of trust in other people, and not having anyone to talk to were associated with violence victimization. Poor psychological health and an at-risk consumption of alcohol were found to be associated with violence victimization among men. The results highlight the importance of research on violence victimization to assess gender differences also when inquiring into the situation among persons in older generations. The results also indicate practical implications for caring professions; the need to inquire into the experiences of violence among older persons and to pay particular attention to these characteristics when encountering women and men in this age interval.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Thousand Oaks: Sage Publications, 2020
Emneord
violence exposure, elder abuse, mental health and violence
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-132716 (URN)10.1177/0886260517696874 (DOI)000511483000023 ()29294678 (PubMedID)2-s2.0-85042587744 (Scopus ID)
Merknad

Article first published online: March 20, 2017

Tilgjengelig fra: 2017-03-21 Laget: 2017-03-21 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Jemberie, W. B., Stewart Williams, J., Eriksson, M., Grönlund, A.-S., Ng, N., Blom Nilsson, M., . . . Lundgren, L. M. (2020). Substance Use Disorders and COVID-19: Multi-Faceted Problems Which Require Multi-Pronged Solutions. Frontiers in Psychiatry, 11, Article ID 714.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Substance Use Disorders and COVID-19: Multi-Faceted Problems Which Require Multi-Pronged Solutions
Vise andre…
2020 (engelsk)Inngår i: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 11, artikkel-id 714Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

COVID-19 shocked health and economic systems leaving millions of people without employment and safety nets. The pandemic disproportionately affects people with substance use disorders (SUDs) due to the collision between SUDs and COVID-19. Comorbidities and risk environments for SUDs are likely risk factors for COVID-19. The pandemic, in turn, diminishes resources that people with SUD need for their recovery and well-being. This article presents an interdisciplinary and international perspective on how COVID-19 and the related systemic shock impact on individuals with SUDs directly and indirectly. We highlight a need to understand SUDs as biopsychosocial disorders and use evidence-based policies to destigmatize SUDs. We recommend a suite of multi-sectorial actions and strategies to strengthen, modernize and complement addiction care systems which will become resilient and responsive to future systemic shocks similar to the COVID-19 pandemic.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Frontiers Media S.A., 2020
Emneord
substance use disorder (SUD), COVID-19, addiction care, integrated care, social capital, pandemic, evidence-based policies and practices, risk environment
HSV kategori
Forskningsprogram
medicin; socialmedicin; hälso- och sjukvårdsforskning; folkhälsa; sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-173868 (URN)10.3389/fpsyt.2020.00714 (DOI)000558524200001 ()32848907 (PubMedID)2-s2.0-85089219578 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-07213Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01453NIH (National Institute of Health), F30 DA044700
Tilgjengelig fra: 2020-08-05 Laget: 2020-08-05 Sist oppdatert: 2024-01-17bibliografisk kontrollert
Jemberie, W. B., Padyab, M., Snellman, F. & Lundgren, L. (2019). Alcohol subtypes in older adults: A multidimensional Latent Class Analysis of harmful alcohol use among oder adults: Subtypes within the Swedish addiction severity index registry. In: : . Paper presented at SAD conference 2019 - Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning and Svensk förening för Beroendemedicin, Skövde, Sweden, November 7-8, 2019. Skövde
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Alcohol subtypes in older adults: A multidimensional Latent Class Analysis of harmful alcohol use among oder adults: Subtypes within the Swedish addiction severity index registry
2019 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Skövde: , 2019
Emneord
Addiction Severity Index, harmful alcohol use, older adults, register-based study, subtypes
HSV kategori
Forskningsprogram
folkhälsa
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-167893 (URN)
Konferanse
SAD conference 2019 - Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning and Svensk förening för Beroendemedicin, Skövde, Sweden, November 7-8, 2019
Prosjekter
Substance Use Disorder Among Older Adults: typologies, pathways and health outcomesSTANCE
Merknad

1st place Award for Best Poster

Tilgjengelig fra: 2020-02-05 Laget: 2020-02-05 Sist oppdatert: 2022-05-13bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3452-3953