umu.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Lundgren, Britta
Publikationer (10 of 30) Visa alla publikationer
Lundgren, B. (2019). Mjältbrand - djurägares erfarenheter i drabbad bygd, Omberg 2016: En etnologisk undersökning. In: Farsoter i Sverige: KSLAT nr 2-2019 (pp. 40-44). Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 158(2)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Mjältbrand - djurägares erfarenheter i drabbad bygd, Omberg 2016: En etnologisk undersökning
2019 (Svenska)Ingår i: Farsoter i Sverige: KSLAT nr 2-2019, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2019, Vol. 158, nr 2, s. 40-44Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2019
Serie
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT), ISSN 0023-5350
Nyckelord
mjältbrand, djurägare, utbrottsetnografi
Nationell ämneskategori
Annan humaniora
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-158309 (URN)978-91-88567-24-6 (ISBN)
Projekt
Omberg 2016 - prov och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi
Forskningsfinansiär
Forskningsrådet Formas
Tillgänglig från: 2019-04-23 Skapad: 2019-04-23 Senast uppdaterad: 2019-04-24Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2019). Pandemin som blev ett dilemma: förväntningar, perspektiv och ansvar (2ed.). In: Hildur Kalman & Veronica Lövgren (Ed.), Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet (pp. 161-176). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pandemin som blev ett dilemma: förväntningar, perspektiv och ansvar
2019 (Svenska)Ingår i: Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet / [ed] Hildur Kalman & Veronica Lövgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, s. 161-176Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019 Upplaga: 2
Nyckelord
pandemi, vaccination, narkolepsi, etik
Nationell ämneskategori
Etik
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-163596 (URN)9789151102283 (ISBN)
Tillgänglig från: 2019-09-27 Skapad: 2019-09-27 Senast uppdaterad: 2019-11-21Bibliografiskt granskad
Holmberg, M. & Lundgren, B. (2018). Framing post-pandemic preparedness: comparing eight European plans. Global Public Health, 13(1), 99-114
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Framing post-pandemic preparedness: comparing eight European plans
2018 (Engelska)Ingår i: Global Public Health, ISSN 1744-1692, E-ISSN 1744-1706, Vol. 13, nr 1, s. 99-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Framing has previously been studied in the field of pandemic preparedness and global health governance and influenza pandemics have usually been framed in terms of security and evidence-based medicine on a global scale. This paper is based on the pandemic preparedness plans, published after 2009, from eight European countries. We study how pandemic preparedness is framed and how pandemic influenza in general is narrated in the plans. All plans contain references to ‘uncertainty’, ‘pandemic phases’, ‘risk management’, ‘vulnerability’ and ‘surveillance’. These themes were all framed differently in the studied plans. The preparedness plans in the member states diverge in ways that will challenge the ambition of the European Union to make the pandemic preparedness plans interoperable and to co-ordinate the member states during future pandemics.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge, 2018
Nyckelord
pandemic preparedness, securitization, uncertainty, vulnerability, surveillance
Nationell ämneskategori
Etnologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-117950 (URN)10.1080/17441692.2016.1149202 (DOI)000419603300007 ()2-s2.0-84961215451 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2016-03-08 Skapad: 2016-03-08 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2018). Mjältbrandsutbrottet Omberg 2016: En etnologisk undersökning. Umeå: Umeå universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Mjältbrandsutbrottet Omberg 2016: En etnologisk undersökning
2018 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) erhöll i slutet av 2016 medel från forskningsrådet Formas för att säkra material, information och lokal kunskap kring Ombergs-utbrottet i syfte att bygga kunskap kring mjältbrand, detta för att vi i framtiden bättre ska kunna förutsäga, förebygga och hantera liknande händelser. Inom projektet (Omberg 2016 – prov- och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi), med forskningsledare statsepizootolog Ann Lindberg, ingår även föreliggande etnologiska delstudie med Britta Lundgren som huvudansvarig (WP 4 Utbrottsetnografi – kulturella och sociala perspektiv).

Under sommaren 2016 skedde ett utbrott av mjältbrand i Ombergsområdet i Östergötland. Totalt omfattade utbrottet 15 dödsfall hos djur. 10 dödsfall inträffade inom 6 olika besättningar hos boskap, samt 1 häst och 1 får. Vidare har 3 älgar i området konstaterats döda av mjältbrand.

Den etnologiska undersökningen utfördes under en koncentrerad period i månadsskiftet maj-juni 2017 med platsbesök och intervjuer med ett antal djurägare vars djur dött underutbrottet. Intervjumetoden är inspirerad av s k focused ethnography där fältarbete med intervjuer pågår under relativt kort tid och frågorna begränsas till ett speciellt fokus, i detta fall människors erfarenheter och uppfattningar om mjältbrandsutbrottets orsaker och om myndigheternas åtgärder.

Rapporten redogör för ett antal teman som framkommit under intervjuerna. Hit hör Tidigare kunskap om mjältbrand, Känslor inför djuren och djurs sjukdomar, Avspärrningar, Hanteringen av döda djur, Smittsamhet och materialitet, Tankar om smittkälla och smittvägar, Saneringen, Vaccinationen – genomförande och konsekvenser, Arbetsbelastning och ekonomiska ersättningar, Om hälsoriskerna för egen del, Medial och publik uppmärksamhet, Samspelet med och mellan myndigheterna, Tankar och känslor inför framtiden.

Samtliga teman innehåller kunskap och åsikter som är av nytta för det fortsatta beredskapsarbetet inför nya utbrott. I rapportens slutdiskussion koncentreras detta under rubrikerna Risk, osäkerhet och beredskap, Utbrottet som ”krismode” – riskbedömning och riskhantering med potentiella ekonomiska och politiska konsekvenser, Mjältbrand som möjligt bioterrorhot samt Kontinuerligt lärande i samverkan. Det viktigaste bidraget i rapporten rör Ombergsutbrottets karaktär av att vara ett ”ovanligt” utbrott i och med den förhållandevis stora geografiska utbredningen och att utbrottet drabbade flera djurarter. Vad innebär detta för kommande riskbedömningar och riskberedskap? Vidare diskuteras nödvändigheten att på ett tidigt stadium involvera och erkänna djurägarnas roll i kunskapsproduktionen och deras betydelse för ett institutionellt lärande om mjältbrandsutbrott.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet, 2018. s. 53
Serie
Etnologiska skrifter, ISSN 1103-6516 ; 66
Nyckelord
mjältbrand, Omberg, utbrottsetnografi, risk, beredskap
Nationell ämneskategori
Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-146609 (URN)
Forskningsfinansiär
Forskningsrådet Formas, 2017-0001
Tillgänglig från: 2018-04-12 Skapad: 2018-04-12 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2017). Health Politics, Solidarity and Social Justice: An Ethnography of Enunciatory Communities during and after the H1N1 Pandemic in Sweden. Ethnologia Europaea, 47(2), 22-39
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Health Politics, Solidarity and Social Justice: An Ethnography of Enunciatory Communities during and after the H1N1 Pandemic in Sweden
2017 (Engelska)Ingår i: Ethnologia Europaea, ISSN 0425-4597, E-ISSN 1604-3030, Vol. 47, nr 2, s. 22-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

During the H1N1 influenza pandemic 2009–2010 in Sweden, a mass-vaccination intervention was enacted as a precautionary measure. Half a year later, medical authorities reported an increased incidence of the life-long neurological disease narcolepsy, later firmly established as a side effect of the pandemic vaccine. Using interview material together with archived protocols, this article presents an analysis of two communities, the National Pandemic Group and the Narcolepsy Association. The aim is to discuss their respective ways of arguing for solidarity, herd immunity, social justice and claim for culpability of the state. Both communities face dilemmas, doubts and double-bind situations, but also perform politics and ethics for the future in mobilizing notions of solidarity and responsibility in their different narratives.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag, 2017
Nyckelord
H1N1 pandemic, health politics, solidarity, vaccination, narcolepsy
Nationell ämneskategori
Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-143454 (URN)
Projekt
Epidemics, Vaccination and the Power of Narratives
Forskningsfinansiär
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, 2012:97
Tillgänglig från: 2018-01-03 Skapad: 2018-01-03 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2017). Impact, genomslag eller värdeskapande: på vilka sätt kan ett etnologiskt projekt påverka samhällets pandemiberedskap och pandemihantering?. Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, 67-80
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Impact, genomslag eller värdeskapande: på vilka sätt kan ett etnologiskt projekt påverka samhällets pandemiberedskap och pandemihantering?
2017 (Svenska)Ingår i: Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, ISSN 0280-8692, s. 67-80Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [en]

Impact, pay-offs, value-creating – in what ways can ethnological research influence pandemic preparedness and management?

 

During the A(H1N1) pandemic 2009-2010, all Swedish citizens were recommended vaccination with the influenza vaccine Pandemrix. However, a very serious and unexpected side effect emerged: more than 300 children and young adults were diagnosed with narcolepsy after vaccination. Besides the tragic outcome for these children and their families, this adverse side effect suggests future difficulties in obtaining trust in pandemic preparedness and precautionary measures  in case of emerging health threats. In this article I will use qualitative interviews with individuals from the following three groups comprising different formations of the pandemic: a) authorities, policymakers, and decision-makers, b) narcolepsy families,  and c) health care workers and medical researchers. Ethnological questionnaires were also sent out to a broader Swedish public audience. The article discusses how the results can have an impact on pandemic preparedness and management. The concept of impact is discussed from the point-of-view of innovation- and challenge-driven research politics that has been dominant for several years. Five different themes are discussed: 1) Reflexivity among policy- and decision-making, 2) Historical and European comparisons to create a broader context for pandemic preparedness, 3) Improved communication and broadening of competencies within pandemic preparedness, 4) Using networks to gain new knowledge about spreading of pandemic influenza, and 5) Acknowledgment, knowledge support and contextualization for families with narcoleptic children.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet, 2017
Nyckelord
impact, swine flu pandemic, pandemic preparedness, vaccination, narcolepsy
Nationell ämneskategori
Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-135412 (URN)
Projekt
Epidemics, Vaccination and the Power of Narratives
Anmärkning

Finansiär: Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Tillgänglig från: 2017-05-27 Skapad: 2017-05-27 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. & Holmberg, M. (2017). Pandemic flus and vaccination policies in Sweden. In: Stuart S. Blume, Christine Holmberg, Paul R. Greenough (Ed.), The politics of vaccination: a global history (pp. 260-287). Manchester: Manchester University Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pandemic flus and vaccination policies in Sweden
2017 (Engelska)Ingår i: The politics of vaccination: a global history / [ed] Stuart S. Blume, Christine Holmberg, Paul R. Greenough, Manchester: Manchester University Press, 2017, s. 260-287Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Manchester: Manchester University Press, 2017
Serie
Social Histories of Medicine
Nationell ämneskategori
Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-129599 (URN)978-1-5261-1088-6 (ISBN)
Projekt
Epidemics, Vaccination and the Power of Narratives
Tillgänglig från: 2017-01-04 Skapad: 2017-01-04 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2016). 'Don't focus the star; try to catch the light': indirect questioning in research to explore normative assumptions in one's research focus. In: Gabriele Griffin (Ed.), Cross-cultural interviewing: feminist experiences and reflections (pp. 192-207). Routledge
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>'Don't focus the star; try to catch the light': indirect questioning in research to explore normative assumptions in one's research focus
2016 (Engelska)Ingår i: Cross-cultural interviewing: feminist experiences and reflections / [ed] Gabriele Griffin, Routledge, 2016, s. 192-207Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Abstract [en]

Interviewing as a technique is governed by a series of conventions, depending on the kind of interview one conducts. One distinction that may be made is between asking a single, setting-the-ball-rolling type of question as is often the case in narrative, life history, or biographical interviews where a question such as 'Tell me about...' is asked, and interviews or interview schedules where the researcher has prepared a series of questions covering particular research themes. The latter is often done with the research topic itself directly addressed or in focus. However, one's research focus is usually hedged with all manner of assumptions, produced by the context in which one lives and researches. This chapter takes two such research areas – friendship and mourning – to discuss how one might move beyond the reproduction of those assumptions in how one conducts one's interviews. It draws on interview experiences from two previous research projects, one about the culture of friendship resulting in a book Den ofullkomliga vänskapen (The Imperfect Friendship) from 1995 and one about grief after a sudden death, published as Oväntad död: förväntad sorg (Unexpected Death: Expected Mourning) in 2006. Friendship and grief are gendered concepts permeated with culturally produced normative assumptions, loaded with emotions, ideals and anticipations. In interviewing people about their experiences regarding friendship, and mourning in the context of sudden death, I decided that it was important not to focus explicitly on 'the star', i.e. the topic directly, through asking questions such as 'what is a real friend', 'how many friends do you have', or 'how did you deal with the different phases of mourning' - questions that produce potentially conventional answers. Instead, I developed a different, more constructive interview method by trying to 'catch the light' by asking questions in more indirect ways. As I shall demonstrate in this chapter, getting at people's everyday practices proved to be a more effective way of eliciting narratives about the complex scenarios in which friendship or grief are performed.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge, 2016
Serie
Routledge advances in research methods ; 18
Nationell ämneskategori
Kommunikationsvetenskap Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-117948 (URN)9781315693972 (ISBN)9781317438106 (ISBN)9781138909410 (ISBN)
Tillgänglig från: 2016-03-08 Skapad: 2016-03-08 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2016). Solidarity at the needle point: the intersection of compassion and containment during the A(H1N1) pandemic in Sweden 2009. Sociology and Anthropology, 4(12), 1108-1116
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Solidarity at the needle point: the intersection of compassion and containment during the A(H1N1) pandemic in Sweden 2009
2016 (Engelska)Ingår i: Sociology and Anthropology, ISSN 2331-6179, E-ISSN 2331-6187, Vol. 4, nr 12, s. 1108-1116Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

During the start of the A(H1N1) pandemic 2009, the WHO talked of the pandemic as an extreme expression of the global need for solidarity, and vaccination as the preferred national response. While seasonal vaccination mostly is framed as an individual benefit, the pandemic mass-vaccination in Sweden was framed in terms of solidarity. In the context of public health in Sweden, solidarity has worked as a rational evidence-based argument for politicians as proof of a reflexive and confident welfare nation. Solidarity was also perceived as an emotion that was possible to enact in bodily practice and would serve the goal of reaching herd immunity for the population. In this article these "politico-somatic" aspects of the pandemic preparedness and response are examined through qualitative methods such as ethnological interviews and fieldwork. The article discusses the entangled articulations of compassion and containment during the pandemic and how the side effect of narcolepsy from the vaccine Pandemrix disrupted the interpretations of solidarity as a relational concept. For the future, it is important to learn the lessons from the pandemic response, including how the issue of the side effect will influence coming preparedness and how the forces of compassion and containment will work. As long as it is not ignored, this side effect can enable the possibility to create strengthened reflexive awareness, which in turn strengthens public trust regarding possible future interventions.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Horizon Research Publishing Corporation, 2016
Nyckelord
A(H1N1) Pandemic, Side Effect, Narcolepsy, Vaccination, Compassion, Containment
Nationell ämneskategori
Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-128600 (URN)10.13189/sa.2016.041210 (DOI)
Projekt
Epidemics, Vaccination and the Power of Narratives
Tillgänglig från: 2016-12-08 Skapad: 2016-12-08 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Lundgren, B. (2015). Medicinsk humaniora - en arena för utmaning och experiment. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1), 2-10
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Medicinsk humaniora - en arena för utmaning och experiment
2015 (Svenska)Ingår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 24, nr 1, s. 2-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The term "medical humanities" describes an internationally vibrant and growing academic field comprising broad areas, such as therapeutic uses of arts in health, pedagogical interventions in the medical curricula, and critical resources for performance, reflexivity and practice. This introduction gives an overview of the debates and critiques involved in the pedagogical uses and also a discussion about medical humanies' critical potential for multi- and interdisciplinary research.

The Medical Humaniteis network at Umeå University is presented, together with introductions to seven articles from different humanistic disciplines at Umeå University.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet, 2015
Nyckelord
medical humanities, critical perspectives, medicinsk humaniora, kritiska perspektiv
Nationell ämneskategori
Etnologi
Forskningsämne
etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-100350 (URN)
Tillgänglig från: 2015-03-02 Skapad: 2015-03-02 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer