umu.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Morén, Stefan
Alternativa namn
Publikationer (10 of 50) Visa alla publikationer
Blom, B. & Morén, S. (2019). Theory for social work practice (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Theory for social work practice
2019 (Engelska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This book presents a theory with the ambition of both describing and explaining the nature of social-work practice. It is the first book that presents an explanative theory developed specifically from and for social-work practice.

One of the fundamental questions is: How can we explain how results in social-work practice emanate from social worker's and clients' actions under certain contextual conditions?

The theory presented in this book is named CAIMeR, which means that it takes a systematic and coherent approach to the theory of Contexts, Actors, Interventions, Mechanisms and Results. The meta-theoretical basis is critical realism, where a key feature is the concept of generative mechanisms. This perspective can help us capture the often unobservable powers that explain how results in social work emerge as a consequence of interventions and contextual conditions. The book also presents a domain theory that explains how social workers' professional practice is conditioned by politics, management and institutional conditions.

This book is essential reading for students in social work and adjoining disciplines, but also for researchers, managers and professional social workers.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. s. 200 Upplaga: 1
Nyckelord
Social work practice, CAIMeR, Contexts, Actors, Interventions, Mechanisms, Results, Domain theory
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-156037 (URN)978-91-44-12500-8 (ISBN)
Anmärkning

This volume is a translation of Teori för socialt arbete, published in Swedish 2015 by Studentlitteratur

Tillgänglig från: 2019-02-01 Skapad: 2019-02-01 Senast uppdaterad: 2019-04-17Bibliografiskt granskad
Perlinski, M., Morén, S. & Björn, B. (2017). Pojmowanie skandynawskiej organizacji pracy społecznej w sektorze publicznym. Praca Socjalna, 4(32), 11-34
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pojmowanie skandynawskiej organizacji pracy społecznej w sektorze publicznym
2017 (Polska)Ingår i: Praca Socjalna, ISSN 0860-3480, Vol. 4, nr 32, s. 11-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This article discusses conditions of professional social work in public organizations, especially from the perspective of the Nordic countries. We propose that public arenas for social work consist of three domains with different functions and logics, yet interconnected and interdependent. These domains are the domain of politics, the domain of management and administration, and the domain of professional practice. The individual local organizations – made up of these domains with their respective logics – are in turn conditioned by a fourth domain, the domain of institutional conditions. This latter domain contains ideals of control, norms, and views of knowledge and technologies that exist in society, that are legitimized and disseminated by central institutions, and that govern important aspects of how the individual local organizations work. The purpose of this work is to contribute to the development of a domain theory for the organization of social work in the public sector.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017
Nyckelord
public sector, organizations, professional practice, social workers, politics, administration, domain theory, sektor publiczny, organizacje, praktyka profesjonalna, pracownicy socjalni, polityka, administracja, teoria dziedzin
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-147542 (URN)
Tillgänglig från: 2018-05-07 Skapad: 2018-05-07 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Morén, S., Perlinski, M. & Blom, B. (2015). En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor. Socialvetenskaplig tidskrift, 22(1), 22-43
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor
2015 (Svenska)Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 22, nr 1, s. 22-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln presenteras huvuddragen i en domänteori för organiseringen av socialt arbete i offentlig sektor. Syftet är att beskriva – ur ett nordiskt perspektiv – dels hur socialarbetares professionsutövning formas av politik och förvaltning i organisationer för socialt arbete på den lokala nivån, dels hur denna process på lokal nivå i viktiga avseenden villkoras och styrs av övergripande strukturella och institutionella förhållanden på nationell och internationell nivå. 

Vi konstaterar att offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. 

En slutsats i artikeln är att forskning om organisering av socialt arbete i offentlig sektor har mycket att vinna på en flerdisciplinär ansats som länkar samman domänerna politik, förvaltning och profession, och som även beaktar de institutionella villkor i samhället som styr vad som sker på den lokala nivån.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), 2015
Nyckelord
Professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-107034 (URN)
Tillgänglig från: 2015-08-17 Skapad: 2015-08-17 Senast uppdaterad: 2019-03-04Bibliografiskt granskad
Blom, B. & Morén, S. (2015). Explaining social work practice: the CAIMeR theory. In: Ian F. Shaw, Mark Hardy, Jeanne C. Marsh (Ed.), Social work research: Volume 2, Decisions about research strategy (pp. 239-260). Sage Publications
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Explaining social work practice: the CAIMeR theory
2015 (Engelska)Ingår i: Social work research: Volume 2, Decisions about research strategy / [ed] Ian F. Shaw, Mark Hardy, Jeanne C. Marsh, Sage Publications, 2015, s. 239-260Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Abstract [en]

Summary: This article presents the CAIMeR theory, consisting of a conceptual framework and a theoretical model, which can help explain how results in social work practice arise from interventions and its contextual contingencies. The theory has been developed over several years in connection with empirical studies, and together with social workers. Findings: The article starts from the meta-theoretical perspective critical realism and its notion of explanative knowledge as a stepping stone to open up the so-called black box. A fundamental concept in critical realism, generative mechanisms, is discussed and elaborated. Applications: The CAIMeR theory can be used in several contexts: social work practice, and for evaluation of social work, and, moreover, for organization development in social work. We argue that social workers, evaluators and decision-makers need accurate theory about the core activity (work with clients) within its contextual conditions. The CAIMeR theory pays attention to generative mechanisms at different levels, which is necessary if one wants to understand what is going on in a certain agency, and explain the results in a more qualified way. The theory can also be useful for researchers and university students that need a comprehensive explanative framework when studying phenomena in social work practice.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Sage Publications, 2015
Serie
SAGE Library of Health and Social Welfare Series
Nyckelord
critical realism, evaluation, explanation, social work theory, Teori för socialt arbete
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-114535 (URN)9781446295793 (ISBN)
Anmärkning

Previously published in Journal of Social Work, 10(1) (2010): 98-119

Tillgänglig från: 2016-01-22 Skapad: 2016-01-22 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Blom, B. & Morén, S. (2015). Teori för socialt arbete (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Teori för socialt arbete
2015 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik. En av grundfrågorna är: Hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av socialarbetares och klienters insatser under vissa kontextuella villkor? Teorin går under benämningen KAIMeR, vilket innebär att den på ett systematiskt och sammanhållet sätt beaktar teori om kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, med vars hjälp man kan fånga de ofta icke observerbara krafter som gör begripligt hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor. I boken beskrivs också en domänteori som klargör hur socialarbetares professionsutövning betingas av politik, förvaltning och institutionella förhållanden i samhället. Boken vänder sig till studerande i socialt arbete och angränsande områden, men även till forskare, chefer och socialarbetare verksamma inom det sociala arbetets område.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Studentlitteratur AB, 2015. s. 192 Upplaga: 1
Nyckelord
Social Work, Theory CAIMeR, Socialt arbete, Teori KAIMeR
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-109607 (URN)978-91-44-09165-5 (ISBN)
Tillgänglig från: 2015-10-01 Skapad: 2015-10-01 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Morén, S., Blom, B. & Perlinski, M. (2014). En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014. In: : . Paper presented at Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014 (pp. 1-19).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014
2014 (Svenska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I detta paper diskuteras villkoren för socialarbetares professionsutövning i offentliga organisationer. Vi konstaterar att sådana offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. Denna typ av styrning kommer bl.a. till uttryck som legitimerande försanthållanden om kunskapsgrunder och arbetssätt, ett slags kulturella manus (kopplade till befattningar socialarbetare innehar) som blir styrande för socialarbetarna i deras professionsutövning. Först beskrivs huvuddragen i domänteorin, därefter diskuteras närmare hur professionsutövningen på lokal nivå villkoras av de institutionella villkorens domän.

Nyckelord
professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-94738 (URN)
Konferens
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Tillgänglig från: 2014-10-15 Skapad: 2014-10-15 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Blom, B., Lalos, A., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 17-31). Stockholm: Natur och kultur
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete
2014 (Svenska)Ingår i: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, s. 17-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Upplaga: 1
Nyckelord
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, socionom
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-86309 (URN)9789127134072 (ISBN)
Tillgänglig från: 2014-02-23 Skapad: 2014-02-22 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Andersson-Långdahl, G.-E., Blom, B., Ericsson, A., Gyllenberg, L., Marklund, R., Morén, S., . . . Westermark, E. (2014). Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar
Visa övriga...
2014 (Svenska)Rapport (Refereegranskat)
Förlag
s. 47
Serie
Research reports in social work, ISSN 0282-1958 ; 56
Nyckelord
Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-96669 (URN)978-91-7601-180-5 (ISBN)
Tillgänglig från: 2014-11-25 Skapad: 2014-11-25 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Lalos, A., Blom, B., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (1ed.). Stockholm: Natur och kultur
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar
2014 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I Sverige bedrivs socialt arbete på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn har en central roll. Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska läroboken som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Boken består av tre delar där den första belyser fältet ur historiskt, organisatoriskt, teoretiskt, juridiskt och professionellt perspektiv. I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Här beskrivs arbetet med särskilda patientkategorier som till exempel sjuka barn och äldre, beroendeproblematik, psykisk ohälsa, cancer, kris och sorg. Slutligen berörs specifika utmaningar, så som nya patient kategorier, etiska dilemman, krav på evidens och andra förändringar av kuratorsrollen i en telemedicinsk och globaliserad värld. Författarna till Socialt arbete i hälso- och sjukvård riktar sig främst till studerande inom socialt arbete, medicin och vård samt till kuratorer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och social omsorg.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Natur och kultur, 2014. s. 307 Upplaga: 1
Nyckelord
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-86306 (URN)14850165 (Lokalt ID)978-91-27-13407-2 (ISBN)14850165 (Arkivnummer)14850165 (OAI)
Tillgänglig från: 2014-02-23 Skapad: 2014-02-22 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Morén, S., Blom, B., Lalos, A. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (pp. 237-254). Stockholm: Natur och kultur
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar
2014 (Svenska)Ingår i: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, s. 237-254Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Upplaga: 1
Nyckelord
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
Nationell ämneskategori
Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-86310 (URN)
Tillgänglig från: 2014-02-23 Skapad: 2014-02-22 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer