umu.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Eriksson, Sven B
Alternativa namn
Publikationer (10 of 10) Visa alla publikationer
Eriksson, S. B. & Ågren, P.-O. (2014). Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet. In: : . Paper presented at NU 2014, 8-10 oktober 2014, Umeå (pp. 218-218). Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet
2014 (Svenska)Konferensbidrag, Poster (med eller utan abstract) (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Under tio års tid har Universitetspedagogik och lärandestöd (tidigare Universitetspedagogiskt centrum) aktivt bidragit till att stödja studierektorer, programansvariga och motsvarande i deras utövande av uppdraget som pedagogiskt ansvariga. Detta har gjorts dels genom ett nätverk benämnt SPA (seminarieserien för pedagogiskt ansvariga), dels genom en kurs för pedagogiskt ansvariga. Båda aktiviteterna har också ambitionen att leda till en ökad professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitetet. På denna poster presenteras dessa båda aktiviteter. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd, 2014
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-96760 (URN)
Konferens
NU 2014, 8-10 oktober 2014, Umeå
Tillgänglig från: 2014-12-02 Skapad: 2014-12-02 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. & Ågren, P.-O. (2013). Den professionella pedagogiska ledaren: erfarenheter från en kurs i pedagogiskt ledarskap. In: Erik Lindenius (Ed.), Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv. Paper presented at Den tionde universitetspedagogiska konferensen 1-2 mars 2011 (pp. 107-121). Umeå: Umeå universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Den professionella pedagogiska ledaren: erfarenheter från en kurs i pedagogiskt ledarskap
2013 (Svenska)Ingår i: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, s. 107-121Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Universitetspedagogiskt centrum (UPC) organiserade under vårterminen 2010 för första gången en kurs för pedagogiskt ansvariga som kallas Pedagogiskt ledarskap. Detta konferensbidrag formulerar ett antal erfarenheter från nämnda kurs. Kursdeltagarna beskrev sin uppgift som pedagogisk ledare som exempelvis att vara kvalitetsansvarig för grundutbildningen, att få med hela lärarkollegiet i det kollegiala samtalet kring pedagogik och pedagogisk utveckling, att organisera för pedagogiskt erfarenhetsutbyte, att arbeta med pedagogisk uppföljning av utbildning och att synliggöra och uppmärksamma pedagogiska framgångar. Deltagarna menar att pedagogiska utvecklingssamtal blir tillfällen att djupare lära känna lärarkollegiet på individnivå, bättre förstå vilka kompetenser och viljeyttringar som finns och att få bättre förutsättningar att stödja lärares pedagogiska utveckling, samt att läraren ges tillfälle att bli sedd i sin profession av någon annan. Deltagarna menar att en viktig förutsättning för att en pedagogisk handlingsplan på den egna institutionen ska kunna skapas och tillämpas är att arbetet med denna måste medvetandegöras och förankras tydligt i lärarkollegiet liksom tilldelas resurser. De individuella uppgifterna uttrycktes som en start på en process och de visade ett stort engagemang och en öppenhet att dela med sig av tankar, erfarenheter och känslor till varandra under kursen. Mötet över institutions- och fakultetsgränser för erfarenhetsutbyte går inte att överskatta.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet, 2013
Serie
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 2013:1
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-67012 (URN)978-91-7459-571-0 (ISBN)
Konferens
Den tionde universitetspedagogiska konferensen 1-2 mars 2011
Anmärkning

Annat ISSN angivet på omslag: 1650-4364

Tillgänglig från: 2013-03-11 Skapad: 2013-03-11 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. (2013). Förord. In: Erik Lindenius (Ed.), Reformation, revolution, evolution: Universitetslärandet ur ett tidsperspektiv. Paper presented at Den tionde universitetspedagogiska konferensen 1-2 mars 2011 (pp. 7-8). Umeå: Umeå universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Förord
2013 (Svenska)Ingår i: Reformation, revolution, evolution: Universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, s. 7-8Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet, 2013
Serie
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 2013:1
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-76650 (URN)978-91-7459-571-0 (ISBN)
Konferens
Den tionde universitetspedagogiska konferensen 1-2 mars 2011
Anmärkning

Annat ISSN angivet på omslag: 1650-4364

Tillgänglig från: 2013-07-09 Skapad: 2013-07-09 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. & Ågren, P.-O. (2013). Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet. Högre Utbildning, 3(1), 23-35
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet
2013 (Svenska)Ingår i: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 3, nr 1, s. 23-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryksgenom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåersom vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudieav hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, enkurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad avUniversitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiskaledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer.Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledaresamt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genomatt stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis deladevärderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdighetersom har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

Nyckelord
pedagogiskt ledarskap, professionalisering, pedagogisk kvalitetsutveckling, pedagogiskt ansvarig, studierektor
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-65966 (URN)
Tillgänglig från: 2013-02-14 Skapad: 2013-02-14 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. & Ågren, P.-O. (2013). Professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet. In: Ett universitet i tiden: Universitetspedagogiska konferensen 2013. Paper presented at Den 11:e Universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet 13-­14 mars 2013 (pp. 28-30). Umeå: Umeå universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet
2013 (Svenska)Ingår i: Ett universitet i tiden: Universitetspedagogiska konferensen 2013, Umeå: Umeå universitet , 2013, s. 28-30Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet, 2013
Serie
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-67139 (URN)
Konferens
Den 11:e Universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet 13-­14 mars 2013
Tillgänglig från: 2013-03-14 Skapad: 2013-03-14 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. (2013). Towards a professionalization of pedagogical leadership at Umeå University. In: Higher education – higher level learning? January 23th-25th, 2013 in Tallin, Estonia: . Paper presented at Higher education – higher level learning? January 23th-25th, 2013 in Tallin, Estonia.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Towards a professionalization of pedagogical leadership at Umeå University
2013 (Engelska)Ingår i: Higher education – higher level learning? January 23th-25th, 2013 in Tallin, Estonia, 2013Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Refereegranskat)
Abstract [en]

The pedagogical leadership, often characterized as a middle management leadership, in higher education is more and more focused. It is underlined by the fact that several universities in Sweden in different types of plan of actions states both that pedagogical leaders should be found on different levels in the organization and what the leaders overall tasks are.

The seminar presents the result of a case study at Umeå University, Sweden, where we have studied how the acquired knowledge and skills from a course in pedagogical leadership have contributed to the participants’ professionalization of pedagogical leadership.

The course “Pedagogical leadership” is a course directed to pedagogical leaders (directors of studies or equivalent) at Umeå University arranged by the Centre of Teaching and Learning at the same university and is given once a year.

The case study was conducted through group interviews with participants a year after the course ended. The respondents stated that they had a stronger confidence in the role as a pedagogical leader. They also said that the course contributed to the professionalization of the role of pedagogical leaders by a)  strengthening their identity as leaders, b) initiating an ethic for pedagogical leaders consisting of partially shared values ​​regarding the pedagogical responsibility and c) providing education and training in skills that are based on theoretical knowledge. The course ”Pedagogical leadership” thus can be said to support the process of professionalization of the pedagogical leadership at Umeå University.

Nyckelord
leadership, professionalization, pedagogical leadership, higher education
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-65062 (URN)
Konferens
Higher education – higher level learning? January 23th-25th, 2013 in Tallin, Estonia
Tillgänglig från: 2013-02-05 Skapad: 2013-02-05 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S., Ågren, P.-O., Henriksson, A.-S. & Elmgren, M. (2010). Supporting pedagogical leaders. Paper presented at ICED 2010. Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education, 28 to 30 June 2010, Barcelona, Spain.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Supporting pedagogical leaders
2010 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-50905 (URN)
Konferens
ICED 2010. Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education, 28 to 30 June 2010, Barcelona, Spain
Tillgänglig från: 2011-12-30 Skapad: 2011-12-30 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Henriksson, A.-S., Elmgren, M., Ågren, P.-O. & Eriksson, S. (2010). Vilket stöd behövs i rollen som pedagogisk ledare?. Paper presented at NU2010, 13-15 oktober 2010, Aula Magna, Stockholms universitet.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Vilket stöd behövs i rollen som pedagogisk ledare?
2010 (Svenska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-50903 (URN)
Konferens
NU2010, 13-15 oktober 2010, Aula Magna, Stockholms universitet
Anmärkning
PresentationTillgänglig från: 2011-12-30 Skapad: 2011-12-30 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. & Ågren, P. O. (2008). Den stärkande SPA-lunchen. In: Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz (Ed.), Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007. Paper presented at Den åttonde universitetspedagogiska konferensen 27-28 februari 2007 (pp. 81-93). Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Den stärkande SPA-lunchen
2008 (Svenska)Ingår i: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2008, s. 81-93Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Våren 2004 tog Universitetspedagogiskt centrum initiativ till ett kollegium för pedagogiskt ansvariga som kallades för ”Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga”, SPA. Personer med ett högt deltagande under de år som SPA arrangerats bjöds hösten 2006 in till en lunch och ett kollegialt samtal kring frågan om varför de deltar i SPA-seminarier och 12 personer kom att delta i dessa samtal. Resultatet av samtalen visar att SPA ger en social funktion som inte återfinns någon annanstans; SPA genererar nätverk över både institutions- och fakultetsgränser; SPA utvecklar den egna, något diffusa professionen genom erfarenhetsutbyte och identitetsförstärkning; SPA fungerar som inspiratör vid diskussioner kring pedagogisk utveckling vid hemmainstitutionen. Samtalen visar också att vissa villkor i organiseringen av SPA-seminarier är viktiga för att uppfylla ovanstående kvaliteter.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, 2008
Serie
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1650-4364 ; 2008:1
Nationell ämneskategori
Humaniora Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-61855 (URN)978-91-7264-536-9 (ISBN)
Konferens
Den åttonde universitetspedagogiska konferensen 27-28 februari 2007
Tillgänglig från: 2012-11-27 Skapad: 2012-11-27 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Eriksson, S. B. & Ågren, P. O. (2005). Att leda pedagogisk utveckling: Reflektioner kring det pedagogiska ledarskapet. In: Margareta Erhardsson och Katarina Winka (Ed.), Tänk efter, tänk nytt, tänk om: Den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2-3 mars 2005. Paper presented at Universitetspedagogisk konferens i Umeå 2 – 3 mars 2005 (pp. 317-330).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Att leda pedagogisk utveckling: Reflektioner kring det pedagogiska ledarskapet
2005 (Svenska)Ingår i: Tänk efter, tänk nytt, tänk om: Den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2-3 mars 2005 / [ed] Margareta Erhardsson och Katarina Winka, 2005, s. 317-330Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Med det pedagogiska handlingsprogrammet som Umeå universitet fastslog 2003 har vi fått ett begrepp och en arbetsfunktion som inte är självklar till innehållet: den pedagogiskt ansvarige. Benämningen pedagogiskt ansvarig är relativt ny. Ansvaret för en institutions grundutbildning har alltid funnits, men ansvaret för en institutions pedagogik? Vad betyder det? Utifrån den frågan beslöt Universitetspedagogiskt centrum att uppdra åt författarna att initiera en verksamhet som kan stödja pedagogiskt ansvariga i sitt arbete. Under 2004 arrangerades två seminarieserier för pedagogiskt ansvariga. Denna skrift utgör våra reflektioner från dessa seminarieserier. Reflektionerna rör främst pedagogiskt ansvarigas arbetsinnehåll, genomförande av pedagogiska utvecklingssamtal, hur man kan påverka lärare i en viss pedagogisk riktning och vilka möjligheter som finns för att utöva pedagogiskt ledarskap.

Serie
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692
Nationell ämneskategori
Humaniora
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-61863 (URN)
Konferens
Universitetspedagogisk konferens i Umeå 2 – 3 mars 2005
Tillgänglig från: 2012-11-27 Skapad: 2012-11-27 Senast uppdaterad: 2018-06-08Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer