umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Indén, Tobias
Alternative names
Publications (10 of 24) Show all publications
Indén, T., Lindström, H. & Lundberg, S. (2014). Överprövningar av offentliga upphandlingar: En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF. Stockholm: Konkurrensverket
Open this publication in new window or tab >>Överprövningar av offentliga upphandlingar: En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syftet med denna studie är att analysera möjliga förklaringar till att upphandlingarsom görs enligt Lagen (2007:1092) om offentlig upphandling inom områdenavatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) tycks föranleda en mindre andelöverprövningar än upphandlingar som görs enligt Lagen (2007:1091) om offentligupphandling (LOU). Den senare lagstiftningen är tillämplig på offentliga upphandlingarav tjänster, varor och byggentreprenader som inte faller under de områdensom anges i LUF (se ovan).Tillgänglig statistik visar att överprövning är mer vanligt förekommande blandupphandlingar som regleras av LOU. Detta förhållande kvarstår med hänsyn tagentill att det är mer vanligt att upphandla enligt LOU än LUF. För att belysa möjligaförklaringar till detta har 28 intervjuer genomförts med beställare/upphandlare frånstatliga och kommunala organ samt med företrädare för leverantörer från olikabranscher.Utgångspunkterna för intervjuerna har varit frågor relaterade till upphandlingssituationen(t.ex. organisation och kompetens), juridiska faktorer (t.ex. förhandlingsmöjligheter)samt leverantörernas syn på upphandling (t.ex. överprövningsom affärsstrategi).Intervjuerna ger vid handen att en avgörande anledning till att upphandlingarenligt LUF överprövas i mindre utsträckning än upphandlingar enligt LOU är detmer omfattande förhandlingsutrymme som till skillnad från LOU finns i LUF. Frånupphandlarsidan menar de intervjuade att förhandling förebygger och ger möjlighetatt hantera missförstånd och felaktigheter under upphandlingens gång. Dettaanses minska risken för att en leverantör upplever sig felbehandlad eller upphandlingensom illa genomförd. En annan intressant iakttagelse är att de intervjuadeupphandlarna beskriver att de branscher som upphandlas enligt LOU i högreutsträckning präglas av en ”överprövningskultur”. Av de intervjuade nämner fleraatt LUF-upphandlingar ofta är mer komplexa och att myndigheter som upphandlarunder LUF därför håller sig med upphandlare med hög marknadsspecifikkompetens. En sådan lösning är något som skulle vara mer resurskrävande förkommunala organ, då de ofta förfogar över en i högre grad diversifieradupphandlingsportfölj.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Konkurrensverket, 2014. p. 78
Series
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, ISSN 1652-8089 ; 2014:8
Keyword
Offentlig upphandling, överprövning, anbudsutvärdering, affärsmässighet, förhandling
National Category
Economics Law
Research subject
Economics; Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-96715 (URN)
Available from: 2014-11-27 Created: 2014-11-27 Last updated: 2018-03-15Bibliographically approved
Indén, T. (2013). EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar. Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar
2013 (Swedish)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2013. p. 294
Keyword
Statsstöd, kommun, EU, konkurrens, konkurrensneutralitet
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-83164 (URN)978-91-7678-865-3 (ISBN)
Funder
Swedish Competition Authority
Available from: 2013-11-20 Created: 2013-11-20 Last updated: 2014-02-06Bibliographically approved
Indén, T. (2012). Anmälan av Andrea Sundstrand, Offentligupphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.) [Review]. Juridisk Tidskrift, 478-488
Open this publication in new window or tab >>Anmälan av Andrea Sundstrand, Offentligupphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.)
2012 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 478-488Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2012
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-64547 (URN)
Available from: 2013-01-31 Created: 2013-01-31 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Indén, T. & Naundrup Olesen, K. (2012). Legal aspects of public private innovation. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (4), 258-267
Open this publication in new window or tab >>Legal aspects of public private innovation
2012 (English)In: European Procurement and Public Private Partnership Law Review, no 4, p. 258-267Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article analyses some of the legal issues that may arise from Public Private Innovation projects (PPI) with regard to State aid rules. The analysis reveals that public procurement is a not unproblematic means of compliance. Further, it is shown that the application of State aid law depends to a large extent on the way a PPI is organised and operated. The contract that forms the basis for a PPI is hence crucial to compliance with State aid law. For this reason, the article takes a closer look at potential State aid legal problems in PPI contracts.

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: , 2012
Keyword
Public Private Partnership
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-64543 (URN)
Available from: 2013-01-31 Created: 2013-01-31 Last updated: 2013-06-11Bibliographically approved
Indén, T. & Olesen, K. N. (2012). Offentlig-Privat Samarbejde. DJØF forlag
Open this publication in new window or tab >>Offentlig-Privat Samarbejde
2012 (Danish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
DJØF forlag, 2012. p. 292
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-51814 (URN)978-87-5741-741-8 (ISBN)
Available from: 2012-02-02 Created: 2012-02-02 Last updated: 2012-02-08Bibliographically approved
Lundberg, S. & Indén, T. (2011). Expropriationsersättning och EU:s statsstödsregler: ekonomiska begrepp i en juridisk kontext. Förvaltningsrättslig Tidskrift (1), 113-130
Open this publication in new window or tab >>Expropriationsersättning och EU:s statsstödsregler: ekonomiska begrepp i en juridisk kontext
2011 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 113-130Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: utges av en för ändamålet bildad förening, 2011
Keyword
Statsstöd, expropriation
National Category
Social Sciences
Research subject
Law; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-46733 (URN)
Available from: 2011-09-12 Created: 2011-09-12 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Indén, T. (2011). IPPP - the long-term perspective: information, due diligence and generel priciples. European Public Private Partnership Law Review, 6(3), 130-136
Open this publication in new window or tab >>IPPP - the long-term perspective: information, due diligence and generel priciples
2011 (English)In: European Public Private Partnership Law Review, ISSN 1863-0987, Vol. 6, no 3, p. 130-136Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article analyses some of the issues that may arise in connection with the conclusion of an IPPP project and with the initiation of the public procedure for the next contractual term. In particular, the article focuses on how to deal with the fact that the previous private partner has acquired in-depth knowledge of the enterprise, such as its cost situation and any agreements the enterprise has entered into with a third party, at the same time that the public entity, in selecting its new partner, must also conform with the general principles of transparency and equal treatment to ensure that prospective tenderers are given equal opportunities to submit competitive bids

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: Lexxion, 2011
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-51812 (URN)
Note

Kompletteras 2012-09

Available from: 2012-02-02 Created: 2012-02-02 Last updated: 2012-10-06
Indén, T. & Olesen, K. N. (2011). Konkurrence om at passe børn (1ed.). In: Hans Viggo Godsk Pedersen (Ed.), Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011 (pp. 55-73). Köpenhamn: DJØF forlag
Open this publication in new window or tab >>Konkurrence om at passe børn
2011 (Danish)In: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011 / [ed] Hans Viggo Godsk Pedersen, Köpenhamn: DJØF forlag, 2011, 1, p. 55-73Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: DJØF forlag, 2011 Edition: 1
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-51813 (URN)9788757425987 (ISBN)8757425981 (ISBN)
Available from: 2012-02-02 Created: 2012-02-02 Last updated: 2012-02-16Bibliographically approved
Bergman, M., Indén, T., Lundberg, S. & Madell, T. (2011). Offentlig upphandling: på rätt sätt och till rätt pris. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Offentlig upphandling: på rätt sätt och till rätt pris
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011. p. 230
Keyword
offentlig upphandling, EU-rätt, ekonomisk effektivitet
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
offentlig rätt
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-42838 (URN)978-91-44-06840-4 (ISBN)
Available from: 2011-04-14 Created: 2011-04-14 Last updated: 2017-01-18Bibliographically approved
Indén, T. (2011). The Largest Procurement of Health Care Services Ever Awarded in Sweden: S:t Göran Hospital. European public private partnership law review, 6(4), 231-233
Open this publication in new window or tab >>The Largest Procurement of Health Care Services Ever Awarded in Sweden: S:t Göran Hospital
2011 (English)In: European public private partnership law review, ISSN 1863-0987, Vol. 6, no 4, p. 231-233Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: , 2011
Keyword
Public procurement
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-60251 (URN)
Available from: 2012-10-06 Created: 2012-10-06 Last updated: 2013-10-31Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications