umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Edlund, Ann-Catrine
Publications (10 of 40) Show all publications
Edlund, A.-C. (2014). Introduction. In: Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen (Ed.), Vernacular Literacies - Past, Present and Future: (pp. 5-11). Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Introduction
2014 (English)In: Vernacular Literacies - Past, Present and Future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet , 2014, p. 5-11Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet, 2014
Series
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, ISSN 2000-0405 ; 3
Series
Vardagligt skriftbruk ; 3
Keyword
vernacular literacies, literacy practices, vardagligt skriftbruk, vardagliga skriftpraktiker
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-91798 (URN)978-91-88466-86-0 (ISBN)
Available from: 2014-08-15 Created: 2014-08-15 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Edlund, A.-C., Edlund, L.-E. & Haugen, S. (Eds.). (2014). Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Paper presented at Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet; Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Vernacular Literacies - Past, Present and Future
2014 (English)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [en]

This anthology is the outcome of a Nordic literacy-conference held at Umeå University in Sweden in June 2012, where the focus was vernacular literacy practices of the past, of the present and of the future. Vernacular literacy practices have become increasingly prominent in everyday life, especially in social media through digital technology. However, vernacular literacy is not a new phenomenon. The written word has been used for everyday purposes throughout history, in various media and using different technologies. Twenty papers from the conference are presented in this volume, with a predominance of articles dealing with the past. The historical section embraces literacy practices through the Viking Age

to the beginning of the twentieth century in Iceland, Finland, Sweden, Norway and Estonia. The contemporary section includes workplace literacies, digital literacies and literacy practices in the educational domain in a Swedish context.

 

The volume is multi-lingual with articles in English and in the Scandinavian languages. The articles written in Swedish, Danish or Norwegian are accompanied by abstracts in English. The conference was hosted and organized by the Nordic network Vernacular Literacies, in cooperation with the Nordic project Reading and Writing from Below, and was funded by Riksbankens Jubileumsfond (‘The Swedish foundation for Humanities and Social Sciences’). Letterstedska föreningen and the Department of Language Studies at Umeå University have contributed to the production of the volume.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet; Kungl. Skytteanska Samfundet, 2014. p. 327
Series
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, ISSN 2000-0405 ; 3
Series
Vardagligt skriftbruk ; 3
Keyword
vernacular literacies, literacy practices, digital literacies, dominant literacies, runic literacy, social media, manuscript culture, the new work order, vardagligt skriftbruk, skriftpraktik, digital literacy, dominant skriftbruk, run-literacy, sociala medier, manuskriptkultur, den nya arbetsordningen
National Category
Languages and Literature
Research subject
Scandinavian Languages; Literature; History; Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-91513 (URN)978-91-88466-86-0 (ISBN)
Conference
Vernacular Literacies - Past, Present and Future
Funder
Riksbankens Jubileumsfond
Available from: 2014-08-08 Created: 2014-08-08 Last updated: 2016-11-21Bibliographically approved
Edlund, A.-C. (2013). A Country Maid and her Diary: Methodological Reflections on Historical Literacy Practices. In: Anna Kuismin & M. J. Driscoll (Ed.), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (pp. 89-100). Helsingfors: Finnish Literature Society
Open this publication in new window or tab >>A Country Maid and her Diary: Methodological Reflections on Historical Literacy Practices
2013 (English)In: White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century / [ed] Anna Kuismin & M. J. Driscoll, Helsingfors: Finnish Literature Society, 2013, p. 89-100Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Finnish Literature Society, 2013
Series
Studia Fennica Litteraria ; 7
Keyword
literacy, vernacular literacies, diary writing, historical literacies, methodology, literacy, vardagligt skrivande, bondedagbok, historiskt skriftbruk, metodologi
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-71278 (URN)978-952-222-444-6 (ISBN)
Projects
Reading and Writing from Below. Toward a new social history of literacy in the Nordic sphere during the long nineteenth century.
Available from: 2013-05-24 Created: 2013-05-24 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Edlund, A.-C. (2013). I erfarenhetens gränsland: Om levnadsberättelse och identitet [Review]. Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, 2, 65-68
Open this publication in new window or tab >>I erfarenhetens gränsland: Om levnadsberättelse och identitet
2013 (Swedish)In: Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, ISSN 0015-248X, Vol. 2, p. 65-68Article, book review (Other academic) Published
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-70176 (URN)
Available from: 2013-05-06 Created: 2013-05-06 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Edlund, A.-C. & Haugen, S. (2013). Människor som skriver i vardagen - igår och idag. In: Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (Ed.), Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet (pp. 9-22). Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Människor som skriver i vardagen - igår och idag
2013 (Swedish)In: Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet / [ed] Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet , 2013, p. 9-22Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet, 2013
Series
Nordliga studier, ISSN 2000-0391 ; 4
Series
Vardagligt skriftbruk ; 2
Keyword
skrifthistoria, vardagligt skriftbruk, identitet
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86447 (URN)978-91-88466-85-3 (ISBN)
Available from: 2014-02-26 Created: 2014-02-26 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Edlund, A.-C. & Haugen, S. (Eds.). (2013). Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Antologin ”Människor som skriver”är ett resultat av den tvärvetenskapliga och nordiska samverkan som ägt rum inom nätverket ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden” som åren 2009–2012 finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

I antologin problematiseras samband mellan vardagligt skriftbruk och identitet – framför allt ur ett historiskt perspektiv, men även ur ett samtida didaktiskt perspektiv. De flesta artiklarna diskuterar vardagligt skrivande i en svenskspråkig kontext. Två av de skrifthistoriska studierna behandlar dessutom en isländsk respektive en finsk språkkontext. Författarna kommer från skilda ämnen: språkvetenskap, litteraturvetenskap, historia, musiketnologi och didaktik.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet, 2013. p. 199
Series
Nordliga studier, ISSN 2000-0391 ; 4
Series
Vardagligt skriftbruk ; 2
Keyword
literacy, vardagligt skriftbruk, skriftpraktiker, skriftbrukshistoria, identitet, vistryck, visböcker, skrivundervisning
National Category
Languages and Literature History Educational Sciences Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86446 (URN)978-91-88466-85-3 (ISBN)
Available from: 2014-02-26 Created: 2014-02-26 Last updated: 2014-02-28Bibliographically approved
Edlund, A.-C. (Ed.). (2012). Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000
2012 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Skriftteknologi har funnits i mänsklighetens tjänst i mer än 5000 år. I Norden är det först under de senaste tvåhundra åren som teknologin blivit tillgänglig för en bredare allmänhet.

Under perioden 1800–2000 svepte två vågor av skriftbruk in över den industrialiserade delen av världen: en första våg som förde med sig alfabetisering, en andra med digitalisering. Vågorna har bland annat inneburit att skrift tagit allt större plats i människors vardagsliv, det man kallar vardagligt skriftbruk.

I bokens tolv artiklar ges en tvärvetenskaplig belysning av vardagens läsande och skrivande. Författarna kommer från många olika ämnen: här medverkar historiker, bokhistoriker, didaktiker, etnologer, språkvetare och litteraturvetare. Artiklarna behandlar exempelvis vardagligt skriftbruk i 1800-talets skillingtryck, dagböcker och brev, 1900-talets vykort och allsångshäften – och vardagligt skriftbruk hos skolelever idag och dess konsekvenser för skrivundervisning i skolan. De flesta artiklarna är skrivna ur ett svenskt perspektiv, men placeras in i ett literacy-historiskt nordiskt sammanhang. En artikel behandlar också vardagligt skriftbruk på Island under 1800-talet.

Antologin är ett resultat av den tvärvetenskapliga och nordiska samverkan som ägt rum inom nätverket ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden” och som åren 2009–2012 finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet, 2012. p. 256
Series
Nordliga studier, ISSN 2000-0391 ; 3
Series
Vardagligt skriftbruk ; 1
Keyword
vernacular literacies, literacy practices, literacy history, print culture, chap books, singalong songs, writing instruction, literacy, vardagligt skriftbruk, skriftpraktiker, skriftbrukshistoria, tryckkultur, skillingtryck, allsång, skrivundervisning
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-56444 (URN)978-91-88466-81-5 (ISBN)
Available from: 2012-06-21 Created: 2012-06-18 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Edlund, A.-C. (2012). Att skriva vykort: En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. In: Ann-Catrine Edlund (Ed.), Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000 (pp. 137-160). Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Att skriva vykort: En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet
2012 (Swedish)In: Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000 / [ed] Ann-Catrine Edlund, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet , 2012, p. 137-160Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Writing Postcards. A Vernacular Writing Practice from the Early 20th Century

Several new writing practices have developed in the traces of the digital revolution, e.g. blogs, texting, email and Facebook. Around the turn of the 2oth century, the result of something that can be described as a revolution in technology of writing could also be seen. By then, ordinary people had gained access to the writing technology and they were using more and more writing in their everyday life. Old and new writing practices developed in connection with artefacts such as letters, diaries, songbooks and postcards.  The postcard was introduced as a new medium for communication in Europe, for short and quick messages. The postcard has a lot in common with today’s growing digital writing practices, such as texting, with regard to the length of the message, new writing conventions and the fast spreading of the writing practice. The postcard was also multimodal with both pictures and text, and the limited writing space led to new and simplified writing conventions. The new media and its writing practices very soon became a huge success among the general public. In this article, the growth of the writing practice of the postcard is presented and placed in a literacy-theoretical context with the help of the concepts of vernacular literacy and vernacular literacy practice. The writing practice of the postcard has not yet been investigated in a Swedish literacy context. The article points towards possible issues that can be further investigated from a literacy perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet, 2012
Series
Nordliga studier, ISSN 2000-0391 ; 3
Series
Vardagligt skriftbruk ; 1
Keyword
postcards, literacy practices, literacy history, vykort, skriftpraktiker, skriftbrukshistoria, svensk språkhistoria
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-56445 (URN)978-91-88466-81-5 (ISBN)
Available from: 2012-06-21 Created: 2012-06-18 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Edlund, A.-C. (2012). Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–2000. In: Ann-Catrine Edlund (Ed.), Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000 (pp. 9-17). Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Två vågor av vardagligt skriftbruk 1800–2000
2012 (Swedish)In: Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000 / [ed] Ann-Catrine Edlund, Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet , 2012, p. 9-17Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet, 2012
Series
Nordliga studier, ISSN 2000-0391 ; 3
Series
Vardagligt skriftbruk ; 1
Keyword
mass literacy, vardagligt skriftbruk
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-56447 (URN)978-91-88466-81-5 (ISBN)
Available from: 2012-06-21 Created: 2012-06-18 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Edlund, A.-C. (2011). Sinikka Segerståhl. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. (rec.) [Review]. Svenska landsmål och svenskt folkliv, 205-207
Open this publication in new window or tab >>Sinikka Segerståhl. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner. (rec.)
2011 (Swedish)In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 205-207Article, book review (Other academic) Published
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-52415 (URN)
Available from: 2012-02-21 Created: 2012-02-21 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications