umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Blom, Björn
Publications (10 of 96) Show all publications
Morén, S., Perlinski, M. & Blom, B. (2015). En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor. Socialvetenskaplig tidskrift, 22(1), 22-43
Open this publication in new window or tab >>En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor
2015 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 22, no 1, p. 22-43Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln presenteras huvuddragen i en domänteori för organiseringen av socialt arbete i offentlig sektor. Syftet är att beskriva – ur ett nordiskt perspektiv – dels hur socialarbetares professionsutövning formas av politik och förvaltning i organisationer för socialt arbete på den lokala nivån, dels hur denna process på lokal nivå i viktiga avseenden villkoras och styrs av övergripande strukturella och institutionella förhållanden på nationell och internationell nivå. 

Vi konstaterar att offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. 

En slutsats i artikeln är att forskning om organisering av socialt arbete i offentlig sektor har mycket att vinna på en flerdisciplinär ansats som länkar samman domänerna politik, förvaltning och profession, och som även beaktar de institutionella villkor i samhället som styr vad som sker på den lokala nivån.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2015
Keyword
Professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-107034 (URN)
Available from: 2015-08-17 Created: 2015-08-17 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Hall, T., Chassler, D., Blom, B., Grahn, R., Blom-Nilsson, M., Sullivan, L. & Lundgren, L. (2015). Mortality among a national population sentenced to compulsory care for substance use disorders in Sweden: Descriptive study. Evaluation and Program Planning, 49, 153-162
Open this publication in new window or tab >>Mortality among a national population sentenced to compulsory care for substance use disorders in Sweden: Descriptive study
Show others...
2015 (English)In: Evaluation and Program Planning, ISSN 0149-7189, E-ISSN 1873-7870, Vol. 49, p. 153-162Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Sweden's compulsory addiction system treats individuals with severe alcohol and narcotics use disorders. Merging data from three national level register databases of those sentenced to compulsory care from 2001 to 2009 (n = 4515), the aims of this study were to: (1) compute mortality rates to compare to the general Swedish population; (2) identify leading cause of mortality by alcohol or narcotics use; and (3) identify individual level characteristics associated with mortality among alcohol and narcotics users. In this population, 24% were deceased by 2011. The most common cause of death for alcohol users was physical ailments linked to alcohol use, while narcotics users commonly died of drug poisoning or suicide. Average age of death differed significantly between alcohol users (55.0) and narcotics users (32.5). Multivariable logistic regression analysis identified the same three factors predicting mortality: older age (alcohol users OR = 1.28, narcotic users OR = 1.16), gender [males were nearly 3 times more likely to die among narcotics users (p < .000) acid 1.6 times more likely to die among alcohol users (p < .01)] and reporting serious health problems (for alcohol users p < .000, for narcotics users p < .05). Enhanced program and government efforts are needed to implement overdose-prevention efforts and different treatment modalities for both narcotic and alcohol users. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keyword
Mortality, Alcohol, Narcotics, Swedish compulsory care
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-103150 (URN)10.1016/j.evalprogplan.2014.12.013 (DOI)000352663700017 ()25577663 (PubMedID)
Available from: 2015-05-28 Created: 2015-05-18 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Lundgren, L., Blom, B., Chassler, D. & Sullivan, L. M. (2015). Using register data to examine patterns of compulsory addiction treatment care in Sweden: program planning and methodological implications. Evaluation and Program Planning, 49, 149-152
Open this publication in new window or tab >>Using register data to examine patterns of compulsory addiction treatment care in Sweden: program planning and methodological implications
2015 (English)In: Evaluation and Program Planning, ISSN 0149-7189, E-ISSN 1873-7870, Vol. 49, p. 149-152Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2015
Keyword
problem drug-users, 18-year follow-up, methadone treatment, mortality
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-103149 (URN)10.1016/j.evalprogplan.2014.12.012 (DOI)000352663700016 ()25547476 (PubMedID)
Available from: 2015-05-29 Created: 2015-05-18 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Hanberger, A., Blom, B., Mårald, G. & Snellman, M.-L. (2015). Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Slutrapport. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Slutrapport
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015. p. 41
Series
Evaluation Report, ISSN 1403-8056
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-102411 (URN)978-91-7601-272-7 (ISBN)
Available from: 2015-04-24 Created: 2015-04-24 Last updated: 2015-04-29Bibliographically approved
Blom, B., Evertsson, L., Perlinski, M. & Rexvid, D. (2014). Decision-making in problematic situations: reflections on social workers’ use of knowledge and implications for social work research. In: : . Paper presented at The 4th European Conference for Social Work Research, the Free University of Bozen-Bolzano and European Academy Bozen-Bolzano, 15-17 April 2014.
Open this publication in new window or tab >>Decision-making in problematic situations: reflections on social workers’ use of knowledge and implications for social work research
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Currently there is an effort to make social workers act according to principles of evidence-based practice. This approach assumes that by supporting social workers with reviews of “what works”, or practice guidelines, decision-making, and knowledge use will improve.

Our paper discusses decision-making and knowledge use in social work practice. What kind of knowledge is used? How is decision-making conditioned by contextual contingencies? What are the implications for social work research?

The paper draws on two studies of social workers. From the study Social Workers and Doctors Use of Knowledge in Practice, written narratives describing problematic situations where decision-making were hampered were collected. The participants (29 social workers) were experienced and came from different areas of the Swedish social services.

The project “Specialization or integration in the Personal Social Services?” studied how specialised respectively integrated organisations condition interventions and outcomes. We studied three organisational models using several research methods: 1) survey among social workers, 2) interviewing politicians, mangers and social workers, 3) focus groups with social workers, 4) analysing official documents, guidelines etc.

Decision-making and knowledge use proved to be more complex than usually assumed within the EBP paradigm. It is seldom just a matter of rational decision-making and matching specific interventions and well-defined social problems. The character of the interaction with clients conditions social workers’ decision-making and use of knowledge. Interaction with clients, perceived as being “problematic”, causes a rupture in social workers’ professional routine practice, which affects decision-making and knowledge use.

The predominant discourse on decision-making and knowledge use focuses on "the best” kind of knowledge, how knowledge should be implemented, as well as professionals’ motivation and competence. Professional action is largely viewed as a rational cognitive process. However, this is insufficient and policy-makers and social work researcher should focus more on social and relational aspects (i.e. client encounters) of decision-making and knowledge use.

Keyword
decision-making, knowledge use, disrupted professional practice, relationships
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-88004 (URN)
Conference
The 4th European Conference for Social Work Research, the Free University of Bozen-Bolzano and European Academy Bozen-Bolzano, 15-17 April 2014
Available from: 2014-04-19 Created: 2014-04-19 Last updated: 2015-04-24Bibliographically approved
Morén, S., Blom, B. & Perlinski, M. (2014). En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014. In: : . Paper presented at Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014 (pp. 1-19).
Open this publication in new window or tab >>En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014
2014 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I detta paper diskuteras villkoren för socialarbetares professionsutövning i offentliga organisationer. Vi konstaterar att sådana offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. Denna typ av styrning kommer bl.a. till uttryck som legitimerande försanthållanden om kunskapsgrunder och arbetssätt, ett slags kulturella manus (kopplade till befattningar socialarbetare innehar) som blir styrande för socialarbetarna i deras professionsutövning. Först beskrivs huvuddragen i domänteorin, därefter diskuteras närmare hur professionsutövningen på lokal nivå villkoras av de institutionella villkorens domän.

Keyword
professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-94738 (URN)
Conference
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Available from: 2014-10-15 Created: 2014-10-15 Last updated: 2014-10-16Bibliographically approved
Blom, B., Lalos, A., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 17-31). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete
2014 (Swedish)In: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, p. 17-31Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, socionom
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86309 (URN)9789127134072 (ISBN)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-12Bibliographically approved
Andersson-Långdahl, G.-E., Blom, B., Ericsson, A., Gyllenberg, L., Marklund, R., Morén, S., . . . Westermark, E. (2014). Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar.
Open this publication in new window or tab >>Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar
Show others...
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Publisher
p. 47
Series
Research reports in social work, ISSN 0282-1958 ; 56
Keyword
Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-96669 (URN)978-91-7601-180-5 (ISBN)
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Lalos, A., Blom, B., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (1ed.). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige bedrivs socialt arbete på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn har en central roll. Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska läroboken som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Boken består av tre delar där den första belyser fältet ur historiskt, organisatoriskt, teoretiskt, juridiskt och professionellt perspektiv. I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Här beskrivs arbetet med särskilda patientkategorier som till exempel sjuka barn och äldre, beroendeproblematik, psykisk ohälsa, cancer, kris och sorg. Slutligen berörs specifika utmaningar, så som nya patient kategorier, etiska dilemman, krav på evidens och andra förändringar av kuratorsrollen i en telemedicinsk och globaliserad värld. Författarna till Socialt arbete i hälso- och sjukvård riktar sig främst till studerande inom socialt arbete, medicin och vård samt till kuratorer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och social omsorg.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014. p. 307 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86306 (URN)14850165 (Local ID)978-91-27-13407-2 (ISBN)14850165 (Archive number)14850165 (OAI)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-14Bibliographically approved
Morén, S., Blom, B., Lalos, A. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (pp. 237-254). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar
2014 (Swedish)In: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, p. 237-254Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86310 (URN)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications