umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindkvist, Marie
Alternative names
Publications (10 of 80) Show all publications
Bölenius, K., Lämås, K., Sandman, P.-O., Lindkvist, M. & Edvardsson, D. (2019). Perceptions of self-determination and quality of life among Swedish home care recipients - across-sectional study. BMC Geriatrics, 19, Article ID 142.
Open this publication in new window or tab >>Perceptions of self-determination and quality of life among Swedish home care recipients - across-sectional study
Show others...
2019 (English)In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 19, article id 142Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: It is acknowledged that preservation of self-determination is very important in order for older adults to experience good quality of life, but to what degree and in what areas people receiving help from home care service experience self-determination is unknown. Few studies have examined the perception of self-determination in relation to quality of life among older adults living at home with help from home care services. Thus, the aim of this study was to explore perceptions of self-determination among older adults living at home with the support of home care services, and to test whether older adults who perceive a higher degree of self-determination also feel they have a better quality of life.

Methods: This cross-sectional study was conducted in one municipality in northern Sweden. A total of 134 older adults (≥ 65 years) were included. Data were collected by means of a survey including questionnaires about background characteristics, self-determination, and health-related quality of life. Descriptive statistics regarding background characteristics for groups with high and low self-determination respectively were presented and the differences between the groups were analyzed using the Chi-square test and the Mann-Whitney U test.

Results: Our main finding shows that the majority of older adults with support from home care services experience self-determination in the dimensions use of time, and self-care. However, a wide variation was found in self-reported self-determination in all dimensions. Results also show that the group with higher self-reported self-determination also reported a greater degree of experienced quality of life in comparison with the group with lower self-reported self-determination.

Conclusions: In line with earlier research, our results found a positive relation between self-determination and quality of life. The results are relevant for the care of older adults and indicate a need of further research. The results presented in this paper could serve as a guide when planning for improved self-determination among older adults in home care service.

Place, publisher, year, edition, pages
BioMed Central, 2019
Keywords
Aged care, Health, Home care services, Nursing care, Older adults, Older people, Self-determination, Quality of life
National Category
Geriatrics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-160298 (URN)10.1186/s12877-019-1145-8 (DOI)000468889900006 ()31126243 (PubMedID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2019-06-17 Created: 2019-06-17 Last updated: 2019-06-17Bibliographically approved
Eurenius, E., Richter Sundberg, L., Vaezghasemi, M., Silfverdal, S.-A., Ivarsson, A. & Lindkvist, M. (2019). Social-emotional problems among three-year-olds differ based on the child's gender and custody arrangement. Acta Paediatrica, 108(6), 1087-1095
Open this publication in new window or tab >>Social-emotional problems among three-year-olds differ based on the child's gender and custody arrangement
Show others...
2019 (English)In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 108, no 6, p. 1087-1095Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

AIM: The aim of this study was to investigate mental health with respect to social-emotional problems among three-year-olds in relation to their gender, custody arrangements and place of residence.

METHODS: A cross-sectional population-based design was used, encompassing 7,179 three-year-olds in northern Sweden during the period 2014-2017 from the regional Salut Register. Descriptive and comparative analyses were performed based on parents' responses on the Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE), supplemented with items on gender, custody arrangement and place of residence.

RESULTS: Parental-reported social-emotional problems were found in almost 10% of the children. Boys were reported to have more problems (12.3%) than girls (5.6%) (p<0.001). Parents were most concerned about children's eating habits and interactions at mealtimes. Parents not living together reported more problems among their children than those living together (p<0.001). When stratifying by custody arrangement, girls in rural areas living alternately with each parent had more problems compared to those in urban areas (p<0.008).

CONCLUSION: Gender and custody arrangements appear to be important factors for social-emotional problems among three-year-olds. Thus, such conditions should receive attention during preschool age, preferably by a systematic preventive strategy within Child Health Care.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2019
Keywords
ages and stages questionnaires, cross-sectional study, emotional and behavioural problems, mental health, preschool child
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-154007 (URN)10.1111/apa.14668 (DOI)000467867900018 ()30496622 (PubMedID)2-s2.0-85058852765 (Scopus ID)
Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2019-06-19Bibliographically approved
Ivarsson, A., Eurenius, E., Lindkvist, M. & Richter Sundberg, L. (2019). Socioemotionell förmåga hos treåringar: Resultat från en befolkningsbaserad studie i Västerbottens län. Brookes Publishing Company
Open this publication in new window or tab >>Socioemotionell förmåga hos treåringar: Resultat från en befolkningsbaserad studie i Västerbottens län
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det övergripande målet för svensk barnhälsovård är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling samt ge stöd i föräldraskapet. Barn i Sverige är i hög grad fysiskt friska i internationell jämförelse, men det finns indikationer på att den psykiska ohälsan har ökat hos barn och ungdomar under de senaste decennierna. Kunskapen om förekomst av, och bakomliggande faktorer, till psykisk ohälsa hos förskolebarn är dock otillräcklig. Syftet med denna studie är därför att undersöka treåringars socioemotionella förmåga med avseende på könsskillnader och boende i stad eller på landsbygd i Västerbottens län.

Förskolebarns psykiska hälsa undersöks systematiskt

I denna studie har instrumentet Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ:SE) använts för att undersöka föräldrars rapporterade socioemotionella förmåga hos treåringar. ASQ:SE 36-månadersversion delas rutinmässigt ut till föräldrar inför treårsbesöket på barnavårdscentraler i Västerbottens län sedan 2013. ASQ:SE är ursprungligen utvecklat i USA och mäter barns socioemotionella förmåga inom sju domäner: självreglering, följsamhet, kommunikation, adaptiv förmåga, autonomi, affekt och social interaktion. Socioemotionell förmåga i treårsåldern är exempelvis förmåga till samspel med vuxna och jämnåriga samt förmåga att med stöd av förälder reglera egna känslor. Betydande avvikelser i den socioemotionella förmågan vid denna ålder kan tyda på att barnet har en sårbarhet som kan leda till fortsatta och ibland mer allvarliga socioemotionella problem.

Generellt god psykisk hälsa men fler problem bland pojkar

Svaren från majoriteten av föräldrarna indikerar god socioemotionell förmåga hos barnen, dock hade nästan en av tio treåringar föräldrarapporterade socioemotionella problem, med ASQ:SE-poäng över gränsvärdet 59. Problemen var dubbelt så vanliga bland pojkar (12 procent) som bland flickor (6 procent) (p <0,001). Det fanns inga signifikanta skillnader i socioemotionell förmåga mellan barn bosatta i städer i jämförelse med barn bosatta på landsbygden. Skillnaderna mellan könen var dock kvarstående oberoende av geografisk hemvist. Domänerna autonomi och följsamhet innehöll de frågor för vilka flest föräldrar rapporterade svårigheter, detta gällde för både pojkar och flickor.

Slutsats

Studien har ökat förståelsen för socioemotionell förmåga hos treåringar i Sverige. Den förstärker vikten av att identifiera problem i tidig ålder och att beakta könsskillnader. Redan i förskoleåldern bör socioemotionell förmåga uppmärksammas, helst genom en systematisk strategi inom barnhälsovården

Place, publisher, year, edition, pages
Brookes Publishing Company, 2019. p. 36
Series
Rapport från Folkhälsomyndigheten
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-159192 (URN)
Available from: 2019-05-21 Created: 2019-05-21 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Baxter, R., Lövheim, H., Björk, S., Sköldunger, A., Lindkvist, M., Sjögren, K., . . . Edvardsson, D. (2019). The Thriving of Older People Assessment Scale: Psychometric evaluation and short‐form development. Journal of Advanced Nursing
Open this publication in new window or tab >>The Thriving of Older People Assessment Scale: Psychometric evaluation and short‐form development
Show others...
2019 (English)In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Aim: To evaluate the psychometric properties and performance of the 32‐item Thriving of Older People Assessment Scale (TOPAS) and to explore reduction into a short‐form.

Background: The 32‐item TOPAS has been used in studies of place‐related well‐being as a positive measure in long‐term care to assess nursing home resident thriving; however, item redundancy has not previously been explored.

Design: Cross‐sectional.

Method: Staff members completed the 32‐item TOPAS as proxy‐raters for a random sample of Swedish nursing home residents (N = 4,831) between November 2013 and September 2014. Reliability analysis, exploratory factor analysis and item response theory‐based analysis were undertaken. Items were systematically identified for reduction using statistical and theoretical analysis. Correlation testing, means comparison and model fit evaluation confirmed scale equivalence.

Results: Psychometric properties of the 32‐item TOPAS were satisfactory and several items were identified for scale reduction. The proposed short‐form TOPAS exhibited a high level of internal consistency (α=0.90) and strong correlation (r=0.98) to the original scale, while also retaining diversity among items in terms of factor structure and item difficulties.

Conclusion: The 32‐item and short‐form TOPAS' indicated sound validity and reliability to measure resident thriving in the nursing home context.

Impact: There is a lack of positive life‐world measures for use in nursing homes. The short‐form TOPAS indicated sound validity and reliability to measure resident thriving, providing a feasible measure with enhanced functionality for use in aged care research, assessments and care planning for health promoting purposes in nursing homes.

Keywords
instrument development, scale reduction, psychometrics, thriving, TOPAS, place‐related well‐being, nursing home residents, long‐term care, nursing
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162729 (URN)10.1111/jan.14180 (DOI)31441533 (PubMedID)
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2019-08-30
Björk, S., Lindkvist, M., Lövheim, H., Bergland, Å., Wimo, A. & Edvardsson, D. (2018). Exploring resident thriving in relation to the nursing home environment: A cross‐sectional study. Journal of Advanced Nursing, 74(12), 2820-2830
Open this publication in new window or tab >>Exploring resident thriving in relation to the nursing home environment: A cross‐sectional study
Show others...
2018 (English)In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 74, no 12, p. 2820-2830Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: To explore the extent to which environmental factors are associated with resident thriving. Background: Thriving is a concept that denotes experiences of well-being in relation to the living environment. Although there is a substantial body of research into quality of life in nursing homes, less is known about what contributes to thriving among residents. Recent research on resident thriving has focused mainly on resident characteristics and activities associated with thriving. Less attention has been given to explore associations with the physical and psychosocial environment of the nursing home. This study explores facility- and unit-level factors associated with resident thriving. Design: A cross-sectional national survey. Methods: Data on 4,205 residents, 3,509 staff, and environment of 147 nursing home facilities collected in 2013–2014 were analysed using descriptive statistics, multilevel simple, and multiple linear regression to explore resident thriving in relation to environmental factors. Results: Multilevel analysis revealed that residents’ thriving varied significantly across nursing home units. Several environmental factors were associated with thriving in univariate analyses. However, a positive psychosocial climate of units, having access to newspapers, living in a special care unit, and living in an unlocked facility showed significant positive associations with resident thriving when controlling for resident characteristics. The psychosocial climate showed the strongest association of the environment variables with resident thriving. Conclusions: Nursing home environments may have an impact on residents’ thriving. A positive psychosocial climate of units seems to have an important role in facilitating thriving in nursing home residents.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
Keywords
cross-sectional study, older people, environment, nursing, nursing homes, proxy, psychosocial environment, thriving
National Category
Nursing
Research subject
Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-139061 (URN)10.1111/jan.13812 (DOI)000452529800014 ()30043451 (PubMedID)2-s2.0-85053192917 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-4016Swedish Research Council, 521-2014-2715
Note

Originally included in thesis in manuscript form.

Available from: 2017-09-06 Created: 2017-09-06 Last updated: 2019-01-23Bibliographically approved
Uggla, C., Lindh, V., Lind, T. & Lindkvist, M. (2018). IMPACT-III is a valid and reliable questionnaire for assessing health-related quality of life in Swedish children with inflammatory bowel disease. Acta Paediatrica, 107(2), 347-353
Open this publication in new window or tab >>IMPACT-III is a valid and reliable questionnaire for assessing health-related quality of life in Swedish children with inflammatory bowel disease
2018 (English)In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 107, no 2, p. 347-353Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: This study examined the reliability, validity and factor structure of the Swedish version of the IMPACT-III questionnaire for assessing health-related quality of life in children with inflammatory bowel disease.

Methods: We recruited 202 participants aged eight to 18years, who were enrolled from 16 of the 23 paediatric gastroenterology clinics across Sweden during 2010-2013. This cross-sectional study compared two versions of the IMPACT-III questionnaire - one with six factors and 35 items and one with four factors and 19 items - plus the Paediatric Quality of Life Inventory 4.0 Generic Core Scale. Disease activity was assessed and defined as active or inactive.

Results: The mean total score for the six-factor IMPACT-III scale was 143.7/175, with a standard deviation (SD) of 17.9. There was a significant difference in mean total scores between the 133 children with inactive disease (147.8, SD: 14.9) and the 52 with active disease (133.0, SD: 20.3). Confirmatory factor analysis showed that the four-factor scale was more robust than the original six-factor scale. Concurrent validity and discriminant validity were high for both versions.

Conclusion: The Swedish version of the IMPACT-III questionnaire was valid and reliable, but the shorter, four-factor version is quicker and may be more convenient in clinical settings.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
Keywords
health-related quality of life, IMPACT-III, paediatric inflammatory bowel disease, Sweden, validity
National Category
Pediatrics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144391 (URN)10.1111/apa.14119 (DOI)000419768200031 ()29032599 (PubMedID)
Available from: 2018-02-13 Created: 2018-02-13 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Wilson, I. M., Eurenius, E., Lindkvist, M., Edin, K. & Edvardsson, K. (2018). Is there an association between pregnant women's experience of violence and their partner's drinking?: A Swedish population-based study. Midwifery, 69, 84-91
Open this publication in new window or tab >>Is there an association between pregnant women's experience of violence and their partner's drinking?: A Swedish population-based study
Show others...
2018 (English)In: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 69, p. 84-91Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: Pregnancy is a time of heightened vulnerability for women, especially for experiencing violence in their close and intimate relationships. Alcohol misuse by a male intimate partner is a known contributor to increased risk and severity of intimate partner violence generally, however less is known about the relationship between partner drinking patterns and women's experience of violence in their relationship, and particularly in early pregnancy. This study aimed to explore these associations in a large, population-based sample of Swedish expectant parents.

DESIGN, SETTING AND PARTICIPANTS: Data for this cross-sectional study were drawn from 11 461 couples (22 922 participants) enrolled in Salut, a child health promotion programme in Västerbotten County Council, Sweden. Data were collected at women's antenatal care visits during the first trimester of pregnancy.

MEASUREMENTS: Questionnaires included male partners' self-reported drinking patterns using AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) and pregnant women's reports of violence. Descriptive and logistic regression analyses were undertaken to examine prevalence of reported violence and association with partner drinking patterns.

FINDINGS: There was a strong association between male partner alcohol misuse and the odds of pregnant women experiencing violence in general, experiencing violence since becoming pregnant, and fear for their own safety at the time of enrolment in ANC. The odds of having experienced being controlled or physically hurt in a relationship, or having ever experienced sexual violence, were higher with more serious alcohol misuse by the male partner. Most striking was that women whose partners reported hazardous drinking or alcohol dependence had nearly nine times higher odds of experiencing being physically hurt by a partner since becoming pregnant, compared to women whose partners reported non-harmful alcohol use (OR 8.50, CI 2.39-30.17, p = 0.001). Fearing for current safety was also strongly linked to more severe alcohol use by their current male partner (OR 7.65, CI 1.02-57.24, p = 0.048).

KEY CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE: This study contributes population-level evidence that the risk for women of experiencing violence in general or in early pregnancy is exacerbated when a male partner drinks in harmful ways. Health professionals and those supporting pregnant women should pay attention to the role of risk factors such as partner alcohol use. Ensuring the health of pregnant women and safety in their relationships is important for maternal, foetal and infant health and family functioning.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Alcohol drinking, Cross-sectional study, Intimate partner violence, Pregnancy, Risk factors, Sweden
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-153435 (URN)10.1016/j.midw.2018.10.019 (DOI)000454129800011 ()30415105 (PubMedID)2-s2.0-85056169104 (Scopus ID)
Available from: 2018-11-21 Created: 2018-11-21 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Björk, S., Lövheim, H., Lindkvist, M., Wimo, A. & Edvardsson, D. (2018). Thriving in relation to cognitive impairment and neuropsychiatric symptoms in Swedish nursing home residents. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(1), E49-E57
Open this publication in new window or tab >>Thriving in relation to cognitive impairment and neuropsychiatric symptoms in Swedish nursing home residents
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Geriatric Psychiatry, ISSN 0885-6230, E-ISSN 1099-1166, Vol. 33, no 1, p. E49-E57Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: The purpose of this study was to explore relations among thriving, cognitive function, and neuropsychiatric symptoms (NPS) in nursing home residents.

Methods: A national, cross-sectional, randomized study of Swedish nursing home residents (N = 4831) was conducted between November 2013 and September 2014. Activities of daily life functioning, cognitive functioning, NPS, and thriving were assessed with the Katz activities of daily living, Gottfries' Cognitive Scale, Nursing Home version of the Neuropsychiatric Inventory, and Thriving of Older People Scale, respectively. Individual NPS were explored in relation to cognitive function. Simple linear and multiple regression models were used to explore thriving in relation to resident characteristics.

Results: Aggression and depressive symptoms were identified as negatively associated with thriving regardless of resident cognitive functioning. At higher levels of cognitive functioning, several factors showed associations with thriving; however, at lower levels of cognitive functioning, only the degree of cognitive impairment and the NPS was associated with thriving. Most of the individual NPS formed nonlinear relationships with cognitive functioning with higher symptom scores in the middle stages of cognitive functioning. Exceptions were elation/euphoria and apathy, which increased linearly with severity of cognitive impairment.

Conclusions: The lower the cognitive functioning was, the fewer factors were associated with thriving. Aggression and depressive symptoms may indicate lower levels of thriving; thus, targeting these symptoms should be a priority in nursing homes.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2018
Keywords
neuropsychiatric symptoms, dementia, nursing homes, frail elderly, thriving, quality of life, cross-sectional study
National Category
Nursing Geriatrics Gerontology, specialising in Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-133431 (URN)10.1002/gps.4714 (DOI)000418408100006 ()28370353 (PubMedID)
Available from: 2017-04-10 Created: 2017-04-10 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Granlund, L., Norberg, M., Ramnemark, A., Andersson, C., Lindkvist, M. & Fhärm, E. (2018). Vitamin D is associated with lower limb muscle strength and grip strength in Middle Eastern- and African-born immigrants in Sweden. Nutrition Research, 59, 29-35
Open this publication in new window or tab >>Vitamin D is associated with lower limb muscle strength and grip strength in Middle Eastern- and African-born immigrants in Sweden
Show others...
2018 (English)In: Nutrition Research, ISSN 0271-5317, E-ISSN 1879-0739, Vol. 59, p. 29-35Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is increasing evidence that vitamin D status is associated with muscle function. Vitamin D deficiency is common in immigrants. We hypothesized that there was a positive association between vitamin D status and muscle strength in immigrants. The aim of this study was to examine associations between vitamin D status and muscle strength in an immigrant population in Sweden. All immigrants aged 25-65 years, born in 9 African or Middle East countries, and living in a district in Umeå (n = 1306) were invited. A total of 111 men and 105 women (16.5%) completed the study. Lower limb muscle strength was examined using a standardized muscle function indices of muscle strength. Grip strength was examined using a JAMAR hand dynamometer. Serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] was measured using liquid chromatography–tandem mass spectrometry. The analyses were adjusted for sex, age, height, body mass index, years since immigration, 25(OH)D, vitamin D deficiency, physical activity, and medical and socioeconomic factors. Twelve percent of the immigrants had vitamin D deficiency [25(OH)D levels <25 nmol/L]. In multivariable analyses, reduced lower limb muscle strength remained linearly associated with lower 25(OH)D concentrations (P = .008) and weaker grip strength remained associated with vitamin D deficiency (P = .022) after adjustments. The association between vitamin D deficiency and reduced lower limb muscle strength did not reach statistical significance (P = .052). The results demonstrate that vitamin D deficiency and low 25(OH)D concentrations were associated with muscle weakness in immigrants.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
National Category
General Practice
Research subject
Family Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147571 (URN)10.1016/j.nutres.2018.07.009 (DOI)000451792500003 ()30442230 (PubMedID)
Note

First published in thesis in manuscript form.

Available from: 2018-05-08 Created: 2018-05-08 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Lindqvist, M., Lindkvist, M., Eurenius, E., Persson, M. & Mogren, I. (2017). Change of lifestyle habits: motivation and ability reported by pregnant women in northern Sweden. Sexual & Reproductive HealthCare, 13, 83-90
Open this publication in new window or tab >>Change of lifestyle habits: motivation and ability reported by pregnant women in northern Sweden
Show others...
2017 (English)In: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 13, p. 83-90Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Pregnant women are generally more motivated to change their lifestyle habits compared with non-pregnant women. However, the ability to change these habits depends on the motivation to change. This study describes pregnant women's self-reported motivation and ability to change lifestyle habits and their relation to body mass index (BMI), self-rated health, educational level and country of origin.

METHODS: This cross-sectional study combined data from the Maternal Health Care Register in Västerbotten (MHCR-VB) and the Salut Programme Register (Salut-R). Data were collected from 3,868 pregnant residents in Västerbotten County (northern Sweden) between 2011 and 2012. Chi-square test, two independent samples t-test and univariate and multivariate logistic regression were performed.

RESULTS: Most of the pregnant women (61.3%) were satisfied with their self-reported lifestyle habits irrespective of BMI, self-rated health, educational level, and country of origin. Many reported that they wanted to increase their physical activity, improve their dietary habits, and reduce their weight. In general, they estimated their ability to change their lifestyle habits as equal to their motivation of change. Women who reported a large or very large motivation to change their lifestyle habits were characterized by higher BMI and higher educational level.

CONCLUSIONS: Most of the participating pregnant women were satisfied with their lifestyle habits, although they reported being further motivated to change some of them. Health care professionals encountering fertile and pregnant women may have a unique opportunity to support and promote lifestyle changes, taking into account women's motivation for change. Future research should focus on factors that motivate pregnant women to change their lifestyle, explore barriers for change of lifestyle and how support best may be provided to pregnant women. In addition, studies on lifestyle and motivation for lifestyle change from non-Nordic countries are called for.

Place, publisher, year, edition, pages
Clare: Elsevier, 2017
Keywords
Change, Cross-sectional study, Lifestyle habits, Motivation, Pregnancy
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-140341 (URN)10.1016/j.srhc.2017.07.001 (DOI)000411305800012 ()28844363 (PubMedID)
Available from: 2017-10-05 Created: 2017-10-05 Last updated: 2019-05-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications