umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 29) Show all publications
Westin, L. & Westin, J. (2019). Planering av godstransporter på regional nivå: Modeller, verktyg och förvaltningspolitik. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Planering av godstransporter på regional nivå: Modeller, verktyg och förvaltningspolitik
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten fokuserar på den kunskapsbrist som finns beträffande nuläget i det svenska gods­transport­nätverket på regional och lokal nivå. Det påverkar kommunikation och skapar osäkerhet i dialogen mellan aktörer inom transportplanering på regional och kommunal nivå. Som bakgrund diskuteras planeringsprocessen för gods­transporternas infrastruktur inom Trafikverket. Den relateras till planering på kommunal och regional nivå. Inom Trafikverket och dess föregångare har tyngdpunkten mellan nationell styrning och lokala förhandlingar varierat. Inom Trafikverket sker en förskjutning av fokus från nationell nivå till dialogprocesser med lokala planerare och näringsliv, från ”government” till ”governance”. Samtidigt är modell- och investeringskalkylsidan för åtgärder inom godstransporter mycket starkt nationellt fokuserad, med rötter i 1990-talets nationella produktivitetsproblematik. För godsplaneringen innebär det att representationen av de lokala och regionala godstransportnätverken är begränsad. Det skapar oklarheter i dialogprocesserna på regional och lokal nivå. Enskilda regioner har därför själva eller i samverkan med Trafikverket genomfört egna godsflödesenkäter och byggt regionala modeller. Några av dess presenteras i rapporten. Därpå diskuteras vilka verktyg och dataunderlag som behövs för att på ett bättre sätt stödja regional och lokal transportplanering för godstransporter.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2019. p. 44
Series
CERUM rapport, ISSN 0282-0277 ; 49
Keywords
Regional utveckling, godstransporter, planering, kommunal planering, Trafikverket, EVA-modellen, Samlad effektbedömning, Samhällsekonomisk effektivitet, transportmodeller, SAMGODS, förvaltningspolitik
National Category
Economics Social Sciences Interdisciplinary Computational Mathematics Other Computer and Information Science
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158007 (URN)978-91-7855-063-0 (ISBN)
Available from: 2019-04-11 Created: 2019-04-11 Last updated: 2019-04-16Bibliographically approved
Westin, L., Helo, P., Westin, J., Rouzafzoon, J., Solvoll, G. & Sandberg Hanssen, T.-E. (2018). Distrubution Center Location Analysis for Nordic Countries by Using Network Optimization Tools. Vaasa
Open this publication in new window or tab >>Distrubution Center Location Analysis for Nordic Countries by Using Network Optimization Tools
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Many supply chain and logistics related location decisions are driven by demand. This paper analyses population densities in Sweden, Finland, Norway and partly Denmark and analyses how a minimum impedance approach would set up the distribution center (DC) locations. For each scenario, travel time maps are generated. Firstly, each country is analyzed separately and 1...5 DC cases are analyzed. Then a merged Nordic area is introduced and a similar approach is used to set up 1…6 DCs. Finally, a sensitivity analysis is conducted to study how the large population of Umeå or Vaasa should be increased in order to make the top five in the Nordic level. The results show distribution centers could be formed in the case of population driven demand products. This also gives insight into how the results can vary when changing perspective from national analysis to Nordic level.

Place, publisher, year, edition, pages
Vaasa: , 2018. p. 50
Series
University of Vaasa Reports, ISSN 2489-2580 ; 12
Keywords
Location Analysis, Distribution Center, Network, GIS, Transport
National Category
Business Administration
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-155342 (URN)978-952-476-839-9 (ISBN)
Available from: 2019-01-13 Created: 2019-01-13 Last updated: 2019-01-14
Westin, J. (2018). Metoder för regional konsekvensanalys av förändrade hastighetsgränser. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Metoder för regional konsekvensanalys av förändrade hastighetsgränser
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2018. p. 17
Series
CERUM rapport, ISSN 0282-0277 ; 46
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Economics; Mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162420 (URN)978-91-7855-090-6 (ISBN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Westin, J. & Westin, L. (2018). Metoder och verktyg för planering av regionala godstransporter. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Metoder och verktyg för planering av regionala godstransporter
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2018. p. 37
Series
CERUM rapport, ISSN 0282-0277 ; 47
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162418 (URN)978-91-7601-958-0 (ISBN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Asplund, D. & Westin, J. (2017). Modellering av slingor inom sjötransporter. Linköping: VTI. Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Modellering av slingor inom sjötransporter
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Alternative title[en]
Modelling sea transport loops
Abstract [sv]

Den svenska nationella godstransportmodellen Samgods simulerar logistikbeslut på en disaggregerad företagsnivå. En för sjöfarten viktig modellbegränsning är att all linjetrafik modelleras med endast två noder, det vill säga varje fartyg antas enbart köra fram och tillbaka mellan en start- och en målpunkt. I verkligheten kör ofta godsfartyg i slingor mellan olika hamnar för att på ett bättre sätt utnyttja sjöfartens skalfördelar. Syftet med denna rapport är att analysera effekten av att i en transportmodell av Samgodstyp tillåta fartygsoperatörer att utöver direkta rutter mellan två hamnar, även utnyttja mer komplexa transportslingor till sjöss och genom detta samlasta varor mellan flera olika hamnar på samma fartyg. Detta görs genom att utveckla en ny (fristående) modell för godstransporter med linjefartyg, kallad LIFREM (Loops Including FREight Model). Denna modell kalibreras för en fallstudie som utgår ifrån export av vissa skogsprodukter från Norrland via Östersjön och Nordsjön. Resultaten visar att då vi inför fördefinierade slingor så minskar totala logistikkostnader med ca 10 % och då vi tillåter fartygsoperatören att fritt välja slingor så minskar de med hela 21 %, och då har vi inte inkluderat möjliga vinster av att utnyttja kapaciteten på tillbakaresan för returtransporter (som i verkligheten är betydande). Detta visar att modellering av slingor är betydelsefullt för att kunna spegla sjöfartens konkurrenskraft gentemot de andra trafikslagen på ett verklighetstroget vis. Detta bekräftas också av det faktum att andelen sjöfart går upp med 2–4 % i LIFREM då slingor tillåts.

Abstract [en]

The Swedish national freight transport model system Samgods is a freight model that simulates logistics decision at a disaggregated firm-to-firm level. The model calculates total annual transport demand in Sweden for all transport modes based on a deterministic cost minimization approach. The model cannot consolidate commodities of different commodity types in the same vessel, train or truck and can only simulate vessels using direct routes between two ports. This implies that many of the features of sea transport such as utilizing larger vessels and building loops to consolidate goods from different ports is not possible in the current Samgods version. In this paper, we analyze the effect of removing restrictions in sea transportation especially by allowing the ship operators to construct and utilize loops. In the new model, LIFREM (Loops Including FREight Model), the shippers’ choice of sea transport routes is modelled as a mixed integer linear programming optimization problem. In doing so, we make use of a case study on sea transport of forest products from Northern Sweden to Western Europe. The results show that allowing predefined loops decreases total logistic cost by 10% and allowing the shipper to freely select loops decreases the cost by 21%. These results show that modelling of loops is important in order to realistically represent the attractiveness of the sea transport mode. This is also confirmed by the fact that the sea mode share increases by 2–4% in LIFREM when loops are allowed.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI. Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 33
Series
VTI notat ; 31-2016
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Mathematics; Numerical Analysis; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-134342 (URN)
Available from: 2017-05-02 Created: 2017-05-02 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Proost, S. & Westin, J. (2017). Race to the top in traffic calming. Papers in regional science (Print), 96(2), 401-422
Open this publication in new window or tab >>Race to the top in traffic calming
2017 (English)In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 96, no 2, p. 401-422Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We study the competition of two suburbs facing transit traffic flows. The suburbs are substitutes for transit traffic. In the absence of toll measures, the symmetric Nash equilibrium with two local governments leads to a race to the top in traffic calming measures that increases the cost of travel. The Nash equilibrium is compared to two types of centralized decisions: the symmetric solution and the asymmetric solution. The asymmetric solution that concentrates all transit traffic in one suburb is better but can only be realized if the authority over the local roads is transferred to the central authority.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2017
Keywords
Transport, externalities, traffic calming, multi-level government, regulation
National Category
Economics Economic Geography
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-113997 (URN)10.1111/pirs.12196 (DOI)000403253000009 ()
Note

First published online in 2015

Available from: 2016-01-10 Created: 2016-01-10 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Westin, J., Svensson, J. & Svensson, I. (2017). Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller. In: Abstracts Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?. Paper presented at Universitetspedagogiska konferensen 2017, Umeå universitet. Umeå
Open this publication in new window or tab >>Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller
2017 (Swedish)In: Abstracts Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna presentation är att redovisa och diskutera resultat från ett pågående PUNKTUM-projekt med syfte att utveckla och utvärdera rollspel som metod för undervisning i högre matematik och statistik.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2017
National Category
Mathematics Pedagogy
Research subject
didactics of mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144330 (URN)
Conference
Universitetspedagogiska konferensen 2017, Umeå universitet
Projects
PUNKTUM
Available from: 2018-02-01 Created: 2018-02-01 Last updated: 2018-06-09
Isacsson, G., Westin, J. & Westin, L. (2017). Teoretiska utgångspunkter för bostadsbyggande kopplat till åtgärdsplaneringen – inledande reflektioner. Borlänge
Open this publication in new window or tab >>Teoretiska utgångspunkter för bostadsbyggande kopplat till åtgärdsplaneringen – inledande reflektioner
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: , 2017. p. 17
Series
Trafikverket PM ; TRV 2017/38253
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144520 (URN)
Available from: 2018-02-05 Created: 2018-02-05 Last updated: 2019-01-13
Westin, L., Westin, J. & Zola, J. (2017). Utvärdering av förändrad tillgänglighet i vägnätet: En makroanalys. Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av förändrad tillgänglighet i vägnätet: En makroanalys
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trafikverket, 2017. p. 18
Keywords
Tillgänglighet, vägnätet, vägtrafik, hastighetsöversyn, samhällsekonomi, regionalekonomi
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156794 (URN)978-91-7725-086-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-27 Created: 2019-02-27 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Westin, J., Westin, L., Strandberg, F. & Uneklint, O. (2017). Verktyg för analys av regionala godstransporter: Metoder och modeller för planering och samverkan på regional nivå. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Verktyg för analys av regionala godstransporter: Metoder och modeller för planering och samverkan på regional nivå
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2017. p. 36
Series
CERUM rapport, ISSN 0282-0277 ; 45
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Economics; Social and Economic Geography; Mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162423 (URN)978-91-7601-828-6 (ISBN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-26Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2697-1062

Search in DiVA

Show all publications