umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Westin, L. & Westin, J. (2019). Planering av godstransporter på regional nivå: Modeller, verktyg och förvaltningspolitik. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Planering av godstransporter på regional nivå: Modeller, verktyg och förvaltningspolitik
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten fokuserar på den kunskapsbrist som finns beträffande nuläget i det svenska gods­transport­nätverket på regional och lokal nivå. Det påverkar kommunikation och skapar osäkerhet i dialogen mellan aktörer inom transportplanering på regional och kommunal nivå. Som bakgrund diskuteras planeringsprocessen för gods­transporternas infrastruktur inom Trafikverket. Den relateras till planering på kommunal och regional nivå. Inom Trafikverket och dess föregångare har tyngdpunkten mellan nationell styrning och lokala förhandlingar varierat. Inom Trafikverket sker en förskjutning av fokus från nationell nivå till dialogprocesser med lokala planerare och näringsliv, från ”government” till ”governance”. Samtidigt är modell- och investeringskalkylsidan för åtgärder inom godstransporter mycket starkt nationellt fokuserad, med rötter i 1990-talets nationella produktivitetsproblematik. För godsplaneringen innebär det att representationen av de lokala och regionala godstransportnätverken är begränsad. Det skapar oklarheter i dialogprocesserna på regional och lokal nivå. Enskilda regioner har därför själva eller i samverkan med Trafikverket genomfört egna godsflödesenkäter och byggt regionala modeller. Några av dess presenteras i rapporten. Därpå diskuteras vilka verktyg och dataunderlag som behövs för att på ett bättre sätt stödja regional och lokal transportplanering för godstransporter.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2019. p. 44
Series
CERUM rapport, ISSN 0282-0277 ; 49
Keywords
Regional utveckling, godstransporter, planering, kommunal planering, Trafikverket, EVA-modellen, Samlad effektbedömning, Samhällsekonomisk effektivitet, transportmodeller, SAMGODS, förvaltningspolitik
National Category
Economics Social Sciences Interdisciplinary Computational Mathematics Other Computer and Information Science
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158007 (URN)978-91-7855-063-0 (ISBN)
Available from: 2019-04-11 Created: 2019-04-11 Last updated: 2019-04-16Bibliographically approved
Westin, L., Helo, P., Westin, J., Rouzafzoon, J., Solvoll, G. & Sandberg Hanssen, T.-E. (2018). Distrubution Center Location Analysis for Nordic Countries by Using Network Optimization Tools. Vaasa
Open this publication in new window or tab >>Distrubution Center Location Analysis for Nordic Countries by Using Network Optimization Tools
Show others...
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Many supply chain and logistics related location decisions are driven by demand. This paper analyses population densities in Sweden, Finland, Norway and partly Denmark and analyses how a minimum impedance approach would set up the distribution center (DC) locations. For each scenario, travel time maps are generated. Firstly, each country is analyzed separately and 1...5 DC cases are analyzed. Then a merged Nordic area is introduced and a similar approach is used to set up 1…6 DCs. Finally, a sensitivity analysis is conducted to study how the large population of Umeå or Vaasa should be increased in order to make the top five in the Nordic level. The results show distribution centers could be formed in the case of population driven demand products. This also gives insight into how the results can vary when changing perspective from national analysis to Nordic level.

Place, publisher, year, edition, pages
Vaasa: , 2018. p. 50
Series
University of Vaasa Reports, ISSN 2489-2580 ; 12
Keywords
Location Analysis, Distribution Center, Network, GIS, Transport
National Category
Business Administration
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-155342 (URN)978-952-476-839-9 (ISBN)
Available from: 2019-01-13 Created: 2019-01-13 Last updated: 2019-01-14
Asplund, D. & Westin, J. (2017). Modellering av slingor inom sjötransporter. Linköping: VTI. Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Modellering av slingor inom sjötransporter
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Alternative title[en]
Modelling sea transport loops
Abstract [sv]

Den svenska nationella godstransportmodellen Samgods simulerar logistikbeslut på en disaggregerad företagsnivå. En för sjöfarten viktig modellbegränsning är att all linjetrafik modelleras med endast två noder, det vill säga varje fartyg antas enbart köra fram och tillbaka mellan en start- och en målpunkt. I verkligheten kör ofta godsfartyg i slingor mellan olika hamnar för att på ett bättre sätt utnyttja sjöfartens skalfördelar. Syftet med denna rapport är att analysera effekten av att i en transportmodell av Samgodstyp tillåta fartygsoperatörer att utöver direkta rutter mellan två hamnar, även utnyttja mer komplexa transportslingor till sjöss och genom detta samlasta varor mellan flera olika hamnar på samma fartyg. Detta görs genom att utveckla en ny (fristående) modell för godstransporter med linjefartyg, kallad LIFREM (Loops Including FREight Model). Denna modell kalibreras för en fallstudie som utgår ifrån export av vissa skogsprodukter från Norrland via Östersjön och Nordsjön. Resultaten visar att då vi inför fördefinierade slingor så minskar totala logistikkostnader med ca 10 % och då vi tillåter fartygsoperatören att fritt välja slingor så minskar de med hela 21 %, och då har vi inte inkluderat möjliga vinster av att utnyttja kapaciteten på tillbakaresan för returtransporter (som i verkligheten är betydande). Detta visar att modellering av slingor är betydelsefullt för att kunna spegla sjöfartens konkurrenskraft gentemot de andra trafikslagen på ett verklighetstroget vis. Detta bekräftas också av det faktum att andelen sjöfart går upp med 2–4 % i LIFREM då slingor tillåts.

Abstract [en]

The Swedish national freight transport model system Samgods is a freight model that simulates logistics decision at a disaggregated firm-to-firm level. The model calculates total annual transport demand in Sweden for all transport modes based on a deterministic cost minimization approach. The model cannot consolidate commodities of different commodity types in the same vessel, train or truck and can only simulate vessels using direct routes between two ports. This implies that many of the features of sea transport such as utilizing larger vessels and building loops to consolidate goods from different ports is not possible in the current Samgods version. In this paper, we analyze the effect of removing restrictions in sea transportation especially by allowing the ship operators to construct and utilize loops. In the new model, LIFREM (Loops Including FREight Model), the shippers’ choice of sea transport routes is modelled as a mixed integer linear programming optimization problem. In doing so, we make use of a case study on sea transport of forest products from Northern Sweden to Western Europe. The results show that allowing predefined loops decreases total logistic cost by 10% and allowing the shipper to freely select loops decreases the cost by 21%. These results show that modelling of loops is important in order to realistically represent the attractiveness of the sea transport mode. This is also confirmed by the fact that the sea mode share increases by 2–4% in LIFREM when loops are allowed.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: VTI. Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 33
Series
VTI notat ; 31-2016
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Mathematics; Numerical Analysis; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-134342 (URN)
Available from: 2017-05-02 Created: 2017-05-02 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Proost, S. & Westin, J. (2017). Race to the top in traffic calming. Papers in regional science (Print), 96(2), 401-422
Open this publication in new window or tab >>Race to the top in traffic calming
2017 (English)In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 96, no 2, p. 401-422Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We study the competition of two suburbs facing transit traffic flows. The suburbs are substitutes for transit traffic. In the absence of toll measures, the symmetric Nash equilibrium with two local governments leads to a race to the top in traffic calming measures that increases the cost of travel. The Nash equilibrium is compared to two types of centralized decisions: the symmetric solution and the asymmetric solution. The asymmetric solution that concentrates all transit traffic in one suburb is better but can only be realized if the authority over the local roads is transferred to the central authority.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2017
Keywords
Transport, externalities, traffic calming, multi-level government, regulation
National Category
Economics Economic Geography
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-113997 (URN)10.1111/pirs.12196 (DOI)000403253000009 ()
Note

First published online in 2015

Available from: 2016-01-10 Created: 2016-01-10 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Westin, J., Svensson, J. & Svensson, I. (2017). Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller. In: Abstracts Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?. Paper presented at Universitetspedagogiska konferensen 2017, Umeå universitet. Umeå
Open this publication in new window or tab >>Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller
2017 (Swedish)In: Abstracts Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna presentation är att redovisa och diskutera resultat från ett pågående PUNKTUM-projekt med syfte att utveckla och utvärdera rollspel som metod för undervisning i högre matematik och statistik.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2017
National Category
Mathematics Pedagogy
Research subject
didactics of mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144330 (URN)
Conference
Universitetspedagogiska konferensen 2017, Umeå universitet
Projects
PUNKTUM
Available from: 2018-02-01 Created: 2018-02-01 Last updated: 2018-06-09
Isacsson, G., Westin, J. & Westin, L. (2017). Teoretiska utgångspunkter för bostadsbyggande kopplat till åtgärdsplaneringen – inledande reflektioner. Borlänge
Open this publication in new window or tab >>Teoretiska utgångspunkter för bostadsbyggande kopplat till åtgärdsplaneringen – inledande reflektioner
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: , 2017. p. 17
Series
Trafikverket PM ; TRV 2017/38253
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144520 (URN)
Available from: 2018-02-05 Created: 2018-02-05 Last updated: 2019-01-13
Westin, L., Westin, J. & Zola, J. (2017). Utvärdering av förändrad tillgänglighet i vägnätet: En makroanalys. Trafikverket
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av förändrad tillgänglighet i vägnätet: En makroanalys
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trafikverket, 2017. p. 18
Keywords
Tillgänglighet, vägnätet, vägtrafik, hastighetsöversyn, samhällsekonomi, regionalekonomi
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156794 (URN)978-91-7725-086-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-27 Created: 2019-02-27 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Westin, J., Franklin, J. P., Proost, S., Basck, P. & Raux, C. (2016). Achieving political acceptability for new transport infrastructure in congested urban regions. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 88, 286-303
Open this publication in new window or tab >>Achieving political acceptability for new transport infrastructure in congested urban regions
Show others...
2016 (English)In: Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, E-ISSN 1879-2375, Vol. 88, p. 286-303Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper analyzes the efficiency and political acceptability of road pricing and infrastructure policies targeted at relieving urban congestion. It combines a stylized transport model of an urban road network with a model of the political process that incorporates interactions between voters, citizen interest groups and politicians to explore the possibilities to reach political acceptability for efficient transport policies. In a numerical illustration, the paper compares a set of pricing and investment policies in terms of efficiency and acceptability. The illustration shows how conflicting interests can lead to non-efficient policies being chosen.

Keywords
Road tolls, User charges, Political economy of road pricing, Transport infrastructure, Welfare effects, Acceptability of transport pricing
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-120341 (URN)10.1016/j.tra.2016.04.009 (DOI)000379359800020 ()
External cooperation:
Available from: 2016-05-16 Created: 2016-05-16 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Westin, J., Vierth, I., de Jong, G., Karlsson, R., Krüger, N. A. & Johansson, M. (2016). Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight model to changes in transport demand. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 16(4), 619-632
Open this publication in new window or tab >>Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight model to changes in transport demand
Show others...
2016 (English)In: European Journal of Transport and Infrastructure Research, ISSN 1567-7133, E-ISSN 1567-7141, Vol. 16, no 4, p. 619-632Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of the paper is to analyze model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight transport model system Samgods to changes in its zone-to-zone base matrices. Even though economies of scale is important for freight transport, few studies analyze model uncertainty and economies of scale at a national level. Compared to many large scale networkbased freight models working on aggregated transport flows, an important feature in Samgods is that it simulates logistics behavior at a disaggregated firm level. The paper studies effects on total tonne- and vehicle-kilometre, modal split, consolidation and logistics costs when the base matrices are scaled up and down and estimates economies of scale for Swedish freight transports. The results indicate that the logistics model can find new logistics solutions for larger demand volumes, mainly by shifting freight to sea transport. If transport volume increases with one percent, average logistics cost per tonne is reduced by around 0.5 percent. Part of the cost reduction comes from increased consolidation of shipments due to larger transport volumes. The results derived in the paper can serve as a reference for empirical validation and comparisons with other large scale freight models. The paper is a first contribution that tries to fill the knowledge gap on the impact of base matrices on transport model outcomes, such as economies of scale, in the context of a full-fledged real-world freight transport model.

Keywords
large scale freight model, model uncertainty, economies of scale, sensitivity, base matrices
National Category
Transport Systems and Logistics Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-125622 (URN)000392338600005 ()
Available from: 2016-09-13 Created: 2016-09-13 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Westin, J. (2016). Fördjupade godsflödesanalyser för Trafikverket region Nord och Mitt. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Fördjupade godsflödesanalyser för Trafikverket region Nord och Mitt
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är framtagen och finansierad på uppdrag av Trafikverket Region Nord och Region Mitt. Syftet med rapporten har varit är att genomföra en fördjupad analys av godsflöden längs vägar, järnvägar och sjörutter i Trafikverkets region Nord och Mitt så som de beskrivs i Trafikverkets Samgodsmodell. Trafikverkets Samgodsmodell är central för Trafikverkets inriktnings- och åtgärdsplanering, vid skapandet av en lägesbild över godsflöden och godstransportefterfrågan i regionen är det därför viktigt att bygga arbetet utifrån denna modell. I ett tidigare projekt har en lägesbild över godstransportefterfrågan i Trafikverkets regioner Nord och Mitt baserat på data från Trafikverkets Samgodsmodell redovisats. Målsättningen med detta projekt har varit att fördjupa och analysera resultat från detta tidigare arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2016. p. 30
Series
CERUM rapport, ISSN 0282-0277 ; 44
Keywords
godstransporter, godsflöden, Trafikverket, Samgods
National Category
Economics Transport Systems and Logistics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141352 (URN)978-91-7601-647-3 (ISBN)
Available from: 2017-10-30 Created: 2017-10-30 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2697-1062

Search in DiVA

Show all publications