umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lundälv, Jörgen, Docent i trafikmedicin
Biography [eng]

Jörgen Lundälv är också docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Sedan år 2011 är han vetenskaplig sekreterare vid sektionen för trafikmedicin vid Svenska Läkaresällskapet. Han är sedan 2013 ledamot vid forskningsdelegationen vid Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Jörgen Lundälv är också författare.

Biography [swe]

Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin sedan år 2007 vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Han bedriver skadeforskning med särskilt fokus på utryckningsfordon (ambulans och polisfordon) i vägtrafiken.

Publications (10 of 57) Show all publications
Carlsson, A. & Lundälv, J. (2019). Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs): Development and outcomes of PMD-related accidents in Sweden. Traffic Injury Prevention, 20(5), 484-491
Open this publication in new window or tab >>Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs): Development and outcomes of PMD-related accidents in Sweden
2019 (English)In: Traffic Injury Prevention, ISSN 1538-9588, E-ISSN 1538-957X, Vol. 20, no 5, p. 484-491Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: Powered mobility devices (PMDs) are commonly used as aids for older people andpeople with disabilities, subgroups of vulnarable road users (VRUs) who are rarely noted in trafficsafety contexts. However, the problem of accidents involving PMD drivers has been reported inmany countries where these vehicles have become increasingly popular.The aim of this study is to extract and analyze national PMD-related accident and injury datareported to the Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) database. The results will providevaluable insight into the risks and obstacles that PMD drivers are exposed to in the trafficenvironment and may contribute to improving the mobility of this group in the long term.

Methods: The current study is based on data from 743 accidents and 998 persons. An analysiswas performed on a subset of data (N¼301) in order to investigate the development of accidentsover a period of 10 years. Thereafter, each accident in the whole data set was registered as eithersingle (N¼427) or collision (N¼315).

Results: The results show that there was a 3-fold increase in the number of PMD-related accidentsreported to STRADA during the period 2007–2016.With regard to single accidents, collisions, as well as fatalities, the injury statistics were dominatedby males. Single accidents were more common than collisions (N¼427 and N¼316, respectively)and the level of injury sustained in each type of accident is on par.The vast majority of single accidents resulted in the PMD driver impacting the ground (87%), dueto either PMD turnover (71%) or the driver falling out of the PMD (16%). The reason for many ofthe single accidents was a difference in ground level (34%, typically a curb).Cars, trucks, or buses were involved in 67% of collision events; these occured predominantly atjunctions or intersections (70%).Abbreviated Injury Scale (AIS) 3þ injuries were dominated by hip and head injuries in both singleaccidents and collision events.

Conclusions: The present study shows that further research on PMD accidents is required, withregard to both single accidents and collision events. To ensure that appropriate decisions aremade, future work should follow up on injury trends and further improve the quality of PDMrelatedaccident data. Improved vehicle stability and design, increased usage of safety equipment,proper training programs, effective maintenance services, and development of a supporting infrastructurewould contribute to increased safety for PMD drivers.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
powered mobility devices, acute injuries, PMD-related accident, disabled persons, traffic environment, vulnerable road users, STRADA, Sweden
National Category
Surgery
Research subject
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-159937 (URN)10.1080/15389588.2019.1606910 (DOI)000474308200006 ()2-s2.0-85067574126 (Scopus ID)
Available from: 2019-06-11 Created: 2019-06-11 Last updated: 2019-09-06Bibliographically approved
Carlsson, A. & Lundälv, J. (2019). Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön – Analys av STRADA-data. In: Camilla Ekström, Fredrik Hellman, Mattias Haraldsson (Ed.), Sammanställning av refererat från Transportforum 2019: . Paper presented at Transportforum 2019, Linköping, 9-10 januari 2019. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Open this publication in new window or tab >>Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön – Analys av STRADA-data
2019 (Swedish)In: Sammanställning av refererat från Transportforum 2019 / [ed] Camilla Ekström, Fredrik Hellman, Mattias Haraldsson, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) , 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), 2019
Keywords
skador, skadehändelser, elrullstolar, skadedata, skaderegistrering, STRADA, trafikskador, prevention
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158440 (URN)
Conference
Transportforum 2019, Linköping, 9-10 januari 2019
Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Henje, C., Stenberg, G., Carlsson, A. & Lundälv, J. (2019). Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol. In: Camilla Ekström, Fredrik Hellman, Mattias Haraldsson (Ed.), Sammanställning av referat från Transportforum 2019: . Paper presented at Transportforum 2019, Linköping, 9-10 januari 2019. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Open this publication in new window or tab >>Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol
2019 (Swedish)In: Sammanställning av referat från Transportforum 2019 / [ed] Camilla Ekström, Fredrik Hellman, Mattias Haraldsson, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) , 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), 2019
Keywords
risker, trafikmiljö, elrullstolar, skaderisker, skadehändelser, prevention, Sverige
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158441 (URN)
Conference
Transportforum 2019, Linköping, 9-10 januari 2019
Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lundälv, J. (2019). Uppsatskalendern: din handbok till att skriva en lyckad uppsats. Stockholm: Sanoma utbildning
Open this publication in new window or tab >>Uppsatskalendern: din handbok till att skriva en lyckad uppsats
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning, den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern och studenten får flera lästips på vägen. Författare är Jörgen Lundälv, docent vid Göteborgs universitet och docent vid Umeå universitet. Han har mångårig erfarenhet av möten med studerande som uppsatshandledare, metodforskare, journalist och författare. Boken är avsedd för studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma utbildning, 2019. p. 213
Keywords
Uppsatskalender, uppsats, vetenskapligt skrivande, studenter, handledare, guidebok
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158438 (URN)9789152357347 (ISBN)
Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-08-22Bibliographically approved
Ulfendahl, M. & Lundälv, J. (2018). Brukarmedverkan I forskningen. In: : . Paper presented at Workshop om brukarmedverkan, Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation i samverkan med SBU, Forte och Region Östergötland, Stockholm, 17 april 2018.
Open this publication in new window or tab >>Brukarmedverkan I forskningen
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
brukarmedverkan, medicinsk forskning, Svenska Läkaresällskapet, patienter
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158442 (URN)
Conference
Workshop om brukarmedverkan, Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation i samverkan med SBU, Forte och Region Östergötland, Stockholm, 17 april 2018
Note

Medverkan i workshop och panelsamtal. 

Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lundälv, J. & Philipson, C. (2018). Stoppa polisens utbildning i prejning. Norran
Open this publication in new window or tab >>Stoppa polisens utbildning i prejning
2018 (Swedish)In: Norran, ISSN 1103-9752Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
förföljande, polisfordon, utryckningskörning, trafiksäkerhet
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158454 (URN)
Note

Publicerad 2018-03-25

Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lundälv, J. (2017). Ambulansföraren. Efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården. Göteborgs universitet; Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Ambulansföraren. Efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet; Umeå universitet, 2017. p. 37
Keywords
ambulansförare, utryckningskörning, ambulansfordon, utbildning, skadehändelser, körkompetens, arbetstider, trötthet, kompetens, skadeprevention, Sverige
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158444 (URN)
Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lundälv, J. (2017). Användande av klassifikationen av ICF – en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning. Socialmedicinsk Tidskrift, 94(5), 583-592
Open this publication in new window or tab >>Användande av klassifikationen av ICF – en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning
2017 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 5, p. 583-592Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den här artikeln handlar om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och förekomsten av ICF i den högre utbildningen vid högskolor och universitet i olika vetenskapliga discipliner, särskilt socialt arbete. Artikeln diskuterar även vilka pedagogiska utmaningar som finns för att använda ICF i den högre utbildningen i framtiden. I översikten beskrivs förekomsten av ICF inom den högre utbildningen i olika länder sedan lanseringen av ICF fram till år 2016. Det torde också finnas betydande utmaningar i ett utbyte mellan forskare och praktiker att dela erfarenheterna med varandra. Den samlade erfarenheter av ICF är idag betydande.

Abstract [en]

This article is about the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the diffusion of educational experiences. The article also describe the educational challenges including the classification in higher education. There will also be significant challenges in a social exchange between researchers and practitioners and sharing experiences with each other.

Place, publisher, year, edition, pages
Karolinska institutet, 2017
Keywords
ICF, utbildning, Sverige, högre utbildning
National Category
Surgery
Research subject
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158436 (URN)
Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lundälv, J. (2017). Autonoma fordon – ett hot eller en möjlighet. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 18 januari.. Norran
Open this publication in new window or tab >>Autonoma fordon – ett hot eller en möjlighet. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 18 januari.
2017 (Swedish)In: Norran, ISSN 1103-9752Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Skelleftepress, 2017
Keywords
autonoma fordon, trafikskador, trafiksäkerhet, utsatta grupper, skadeprevention, Sverige
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158457 (URN)
Note

Publicerad 2017-01-18

Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Lundälv, J. & Thodelius, C. (2017). Extending the concept of interdisciplinary research – what can we learn from inclusive research?: Reflections from two research circles. In: : . Paper presented at the Nordic Network on Disability Research NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017. Örebro university
Open this publication in new window or tab >>Extending the concept of interdisciplinary research – what can we learn from inclusive research?: Reflections from two research circles
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro university, 2017
Keywords
interdisciplinary research, research circles, Sweden, inclusive research, disability
National Category
Surgery
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158448 (URN)
Conference
the Nordic Network on Disability Research NNDR 14th Research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017
Available from: 2019-04-27 Created: 2019-04-27 Last updated: 2019-04-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications