umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Morén, Stefan
Alternative names
Publications (10 of 48) Show all publications
Blom, B. & Morén, S. (2016). Explaining Social Work Practice – The CAIMeR Theory (1ed.). In: Ian F. Shaw, Mark Hardy, Jeanne C. Marsh (Ed.), Social Work Research: (pp. 239-260). Sage Publications.
Open this publication in new window or tab >>Explaining Social Work Practice – The CAIMeR Theory
2016 (English)In: Social Work Research / [ed] Ian F. Shaw, Mark Hardy, Jeanne C. Marsh, Sage Publications, 2016, 1, 239-260 p.Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2016 Edition: 1
Series
Sage Library of Health and Social Welfare Series
Keyword
Social work theory, Teori för socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-114535 (URN)9781446295793 (ISBN)
Note

Volym 3 av 4

Available from: 2016-01-22 Created: 2016-01-22 Last updated: 2016-02-06
Morén, S., Perlinski, M. & Blom, B. (2015). En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor. Socialvetenskaplig tidskrift, 22(1), 22-43.
Open this publication in new window or tab >>En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor
2015 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 22, no 1, 22-43 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln presenteras huvuddragen i en domänteori för organiseringen av socialt arbete i offentlig sektor. Syftet är att beskriva – ur ett nordiskt perspektiv – dels hur socialarbetares professionsutövning formas av politik och förvaltning i organisationer för socialt arbete på den lokala nivån, dels hur denna process på lokal nivå i viktiga avseenden villkoras och styrs av övergripande strukturella och institutionella förhållanden på nationell och internationell nivå. 

Vi konstaterar att offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. 

En slutsats i artikeln är att forskning om organisering av socialt arbete i offentlig sektor har mycket att vinna på en flerdisciplinär ansats som länkar samman domänerna politik, förvaltning och profession, och som även beaktar de institutionella villkor i samhället som styr vad som sker på den lokala nivån.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2015
Keyword
Professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-107034 (URN)
Available from: 2015-08-17 Created: 2015-08-17 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Blom, B. & Morén, S. (2015). Teori för socialt arbete (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Open this publication in new window or tab >>Teori för socialt arbete
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag som presenterar teori utvecklad specifikt ur och för det sociala arbetets praktik. En av grundfrågorna är: Hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av socialarbetares och klienters insatser under vissa kontextuella villkor? Teorin går under benämningen KAIMeR, vilket innebär att den på ett systematiskt och sammanhållet sätt beaktar teori om kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, med vars hjälp man kan fånga de ofta icke observerbara krafter som gör begripligt hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor. I boken beskrivs också en domänteori som klargör hur socialarbetares professionsutövning betingas av politik, förvaltning och institutionella förhållanden i samhället. Boken vänder sig till studerande i socialt arbete och angränsande områden, men även till forskare, chefer och socialarbetare verksamma inom det sociala arbetets område.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015. 192 p. Edition: 1
Keyword
Social Work, Theory CAIMeR, Socialt arbete, Teori KAIMeR
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-109607 (URN)978-91-44-09165-5 (ISBN)
Available from: 2015-10-01 Created: 2015-10-01 Last updated: 2015-11-26Bibliographically approved
Morén, S., Blom, B. & Perlinski, M. (2014). En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014. In: : . Paper presented at Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014 (pp. 1-19). .
Open this publication in new window or tab >>En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014
2014 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I detta paper diskuteras villkoren för socialarbetares professionsutövning i offentliga organisationer. Vi konstaterar att sådana offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. Denna typ av styrning kommer bl.a. till uttryck som legitimerande försanthållanden om kunskapsgrunder och arbetssätt, ett slags kulturella manus (kopplade till befattningar socialarbetare innehar) som blir styrande för socialarbetarna i deras professionsutövning. Först beskrivs huvuddragen i domänteorin, därefter diskuteras närmare hur professionsutövningen på lokal nivå villkoras av de institutionella villkorens domän.

Keyword
professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-94738 (URN)
Conference
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Available from: 2014-10-15 Created: 2014-10-15 Last updated: 2014-10-16Bibliographically approved
Blom, B., Lalos, A., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 17-31). Stockholm: Natur och kultur.
Open this publication in new window or tab >>Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete
2014 (Swedish)In: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, 17-31 p.Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, socionom
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86309 (URN)9789127134072 (ISBN)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-12Bibliographically approved
Andersson-Långdahl, G.-E., Blom, B., Ericsson, A., Gyllenberg, L., Marklund, R., Morén, S., . . . Westermark, E. (2014). Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar. .
Open this publication in new window or tab >>Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar
Show others...
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Publisher
47 p.
Series
Research reports in social work, ISSN 0282-1958 ; 56
Keyword
Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-96669 (URN)978-91-7601-180-5 (ISBN)
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Lalos, A., Blom, B., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige bedrivs socialt arbete på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn har en central roll. Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska läroboken som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Boken består av tre delar där den första belyser fältet ur historiskt, organisatoriskt, teoretiskt, juridiskt och professionellt perspektiv. I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Här beskrivs arbetet med särskilda patientkategorier som till exempel sjuka barn och äldre, beroendeproblematik, psykisk ohälsa, cancer, kris och sorg. Slutligen berörs specifika utmaningar, så som nya patient kategorier, etiska dilemman, krav på evidens och andra förändringar av kuratorsrollen i en telemedicinsk och globaliserad värld. Författarna till Socialt arbete i hälso- och sjukvård riktar sig främst till studerande inom socialt arbete, medicin och vård samt till kuratorer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och social omsorg.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014. 307 p. Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86306 (URN)14850165 (Local ID)978-91-27-13407-2 (ISBN)14850165 (Archive number)14850165 (OAI)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-14Bibliographically approved
Morén, S., Blom, B., Lalos, A. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (pp. 237-254). Stockholm: Natur och kultur.
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar
2014 (Swedish)In: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, 237-254 p.Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86310 (URN)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-14Bibliographically approved
Perlinski, M., Morén, S. & Blom, B. (2013). Evaluation and the organization of social work in the public sector. In: : . Paper presented at SVUF konferens 2013 "Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering". Stockholm, 13-15 november 2013. SVUF är förkortning för Svenska utvärderingsföreningen. (pp. 1-13). .
Open this publication in new window or tab >>Evaluation and the organization of social work in the public sector
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keyword
Professionsutövning, socialarbetare, politik, förvaltning, utvärdering, domänteori
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-83119 (URN)
Conference
SVUF konferens 2013 "Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering". Stockholm, 13-15 november 2013. SVUF är förkortning för Svenska utvärderingsföreningen.
Available from: 2013-11-18 Created: 2013-11-18 Last updated: 2014-03-11Bibliographically approved
Morén, S. & Blom, B. (2013). Förklarande kunskapsbildning: i teori och praktik (1ed.). In: Björn Blom, Stefan Morén & Lennart Nygren (Ed.), Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan) (pp. 141-158). Stockholm: Natur och kultur.
Open this publication in new window or tab >>Förklarande kunskapsbildning: i teori och praktik
2013 (Swedish)In: Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan) / [ed] Björn Blom, Stefan Morén & Lennart Nygren, Stockholm: Natur och kultur, 2013, 1, 141-158 p.Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2013 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-71294 (URN)
Available from: 2013-05-24 Created: 2013-05-24 Last updated: 2013-05-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications