umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Morén, Stefan
Alternative names
Publications (10 of 46) Show all publications
Morén, S., Perlinski, M. & Blom, B. (2015). En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor. Socialvetenskaplig tidskrift, 22(1), 22-43
Open this publication in new window or tab >>En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor
2015 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 22, no 1, p. 22-43Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här artikeln presenteras huvuddragen i en domänteori för organiseringen av socialt arbete i offentlig sektor. Syftet är att beskriva – ur ett nordiskt perspektiv – dels hur socialarbetares professionsutövning formas av politik och förvaltning i organisationer för socialt arbete på den lokala nivån, dels hur denna process på lokal nivå i viktiga avseenden villkoras och styrs av övergripande strukturella och institutionella förhållanden på nationell och internationell nivå. 

Vi konstaterar att offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. 

En slutsats i artikeln är att forskning om organisering av socialt arbete i offentlig sektor har mycket att vinna på en flerdisciplinär ansats som länkar samman domänerna politik, förvaltning och profession, och som även beaktar de institutionella villkor i samhället som styr vad som sker på den lokala nivån.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2015
Keyword
Professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-107034 (URN)
Available from: 2015-08-17 Created: 2015-08-17 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Morén, S., Blom, B. & Perlinski, M. (2014). En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014. In: : . Paper presented at Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014 (pp. 1-19).
Open this publication in new window or tab >>En domänteori för organisering av socialt arbete – vidareutveckling av styrnings- och kulturdimensionerna: Paper till nordiska Forsa-symposiet i Malmö 8-10 oktober 2014
2014 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I detta paper diskuteras villkoren för socialarbetares professionsutövning i offentliga organisationer. Vi konstaterar att sådana offentliga arenor för socialt arbete konstitueras av tre domäner med olika uppgifter och logiker, men samtidigt inbördes sammanbundna och beroende av varandra: politikens domän, förvaltningens domän och professionens domän. De enskilda organisationerna på lokal nivå – konstituerade av de nämnda domänerna med sina respektive logiker – villkoras i sin tur av en fjärde domän: de institutionella villkorens domän. Det handlar om styrningsideal, normer, kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala institutioner och som styr hur de enskilda organisationerna fungerar. Denna typ av styrning kommer bl.a. till uttryck som legitimerande försanthållanden om kunskapsgrunder och arbetssätt, ett slags kulturella manus (kopplade till befattningar socialarbetare innehar) som blir styrande för socialarbetarna i deras professionsutövning. Först beskrivs huvuddragen i domänteorin, därefter diskuteras närmare hur professionsutövningen på lokal nivå villkoras av de institutionella villkorens domän.

Keyword
professionsutövning, socialarbetare, domänteori, styrning, kulturella manus
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-94738 (URN)
Conference
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Available from: 2014-10-15 Created: 2014-10-15 Last updated: 2014-10-16Bibliographically approved
Blom, B., Lalos, A., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 17-31). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Hälso- och sjukvården – en central arena för socialt arbete
2014 (Swedish)In: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén, Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, p. 17-31Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, socionom
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86309 (URN)9789127134072 (ISBN)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-12Bibliographically approved
Andersson-Långdahl, G.-E., Blom, B., Ericsson, A., Gyllenberg, L., Marklund, R., Morén, S., . . . Westermark, E. (2014). Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar.
Open this publication in new window or tab >>Rådgivningen Oden: utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar
Show others...
2014 (Swedish)Report (Refereed)
Publisher
p. 47
Series
Research reports in social work, ISSN 0282-1958 ; 56
Keyword
Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-96669 (URN)978-91-7601-180-5 (ISBN)
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Lalos, A., Blom, B., Morén, S. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (1ed.). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige bedrivs socialt arbete på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn har en central roll. Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska läroboken som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Boken består av tre delar där den första belyser fältet ur historiskt, organisatoriskt, teoretiskt, juridiskt och professionellt perspektiv. I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Här beskrivs arbetet med särskilda patientkategorier som till exempel sjuka barn och äldre, beroendeproblematik, psykisk ohälsa, cancer, kris och sorg. Slutligen berörs specifika utmaningar, så som nya patient kategorier, etiska dilemman, krav på evidens och andra förändringar av kuratorsrollen i en telemedicinsk och globaliserad värld. Författarna till Socialt arbete i hälso- och sjukvård riktar sig främst till studerande inom socialt arbete, medicin och vård samt till kuratorer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och social omsorg.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014. p. 307 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86306 (URN)14850165 (Local ID)978-91-27-13407-2 (ISBN)14850165 (Archive number)14850165 (OAI)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-14Bibliographically approved
Morén, S., Blom, B., Lalos, A. & Olsson, M. (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar (1ed.). In: Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson (Ed.), Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar (pp. 237-254). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor och utmaningar
2014 (Swedish)In: Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén & Mariann Olsson, Stockholm: Natur och kultur, 2014, 1, p. 237-254Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2014 Edition: 1
Keyword
Socialt arbete, Kurator, Hälso- och sjukvård, Socionom
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86310 (URN)
Available from: 2014-02-23 Created: 2014-02-22 Last updated: 2014-03-14Bibliographically approved
Perlinski, M., Morén, S. & Blom, B. (2013). Evaluation and the organization of social work in the public sector. In: : . Paper presented at SVUF konferens 2013 "Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering". Stockholm, 13-15 november 2013. SVUF är förkortning för Svenska utvärderingsföreningen. (pp. 1-13).
Open this publication in new window or tab >>Evaluation and the organization of social work in the public sector
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keyword
Professionsutövning, socialarbetare, politik, förvaltning, utvärdering, domänteori
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-83119 (URN)
Conference
SVUF konferens 2013 "Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering". Stockholm, 13-15 november 2013. SVUF är förkortning för Svenska utvärderingsföreningen.
Available from: 2013-11-18 Created: 2013-11-18 Last updated: 2014-03-11Bibliographically approved
Morén, S. & Blom, B. (2013). Förklarande kunskapsbildning: i teori och praktik (1ed.). In: Björn Blom, Stefan Morén & Lennart Nygren (Ed.), Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan) (pp. 141-158). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Förklarande kunskapsbildning: i teori och praktik
2013 (Swedish)In: Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan) / [ed] Björn Blom, Stefan Morén & Lennart Nygren, Stockholm: Natur och kultur, 2013, 1, p. 141-158Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2013 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-71294 (URN)
Available from: 2013-05-24 Created: 2013-05-24 Last updated: 2013-05-30Bibliographically approved
Perlinski, M., Blom, B. & Morén, S. (2013). Getting a sense of the client: working methods in the personal social services in Sweden. Journal of Social Work, 13(5), 508-532
Open this publication in new window or tab >>Getting a sense of the client: working methods in the personal social services in Sweden
2013 (English)In: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 13, no 5, p. 508-532Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Summary: This article presents a study of working methods used by social workers within the personal social services (PSS), in their work with clients. The study is part of a larger research project with the aim of describing and analysing how specialized respectively integrated forms of organizations in the PSS condition social workers’ interventions and client effects (outcomes). The study was carried out in three Swedish municipalities with different organizational models. Two of those represent ‘extremes’ as they have pure specialized (divided in different types of units) respectively integrated (generic) organizations. The third municipality has chosen a middle way with an organization that combines aspects of the two other models. All social workers within the PSS in those three municipalities were included in the study.

Findings: Our findings among other things show 1) that the use of unspecific methods dominates, 2) that several methods that are reported as specific are definitely not specific, 3) that specific methods often are used in free and unspecific ways, 4) that there seems to be a compensating movement (regarding use of methods) with the aim of evening out limitations in the formal PSS organizations, 5) that there are two relatively large groups of method users: ‘improvisers’ and ‘eclecticists’.

Applications: Social workers consider their relationships to clients and the clients’ trust as much more important (in order to achieve results) than any particular method. The use of methods is mirroring the social workers’ readiness before, and planned adaptation to, different types of situations.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2013
Keyword
social work, integration, methods, organizations, relationships, specialization
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-37549 (URN)10.1177/1468017311435047 (DOI)000323489400004 ()
Projects
Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Effekter på insatser och resultat.
Available from: 2010-11-08 Created: 2010-11-08 Last updated: 2018-01-25Bibliographically approved
Blom, B., Morén, S. & Nygren, L. (Eds.). (2013). Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvaned.). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2013. p. 280 Edition: 2:a omarb. utgåvan
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-71292 (URN)
Available from: 2013-05-24 Created: 2013-05-24 Last updated: 2013-05-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications