umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nordström, Marie
Publications (10 of 21) Show all publications
Börstler, J., Caspersen, M. E. & Nordström, M. (2016). Beauty and the Beast: on the readability of object-oriented example programs. Software quality journal, 24(2), 231-246
Open this publication in new window or tab >>Beauty and the Beast: on the readability of object-oriented example programs
2016 (English)In: Software quality journal, ISSN 0963-9314, E-ISSN 1573-1367, Vol. 24, no 2, p. 231-246Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Some solutions to a programming problem are more elegant or more simple than others and thus more understandable for students. We review desirable properties of example programs from a cognitive and a measurement point of view. Certain cognitive aspects of example programs are captured by common software measures, but they are not sufficient to capture a key aspect of understandability: readability. We propose and discuss a simple readability measure for software, SRES, and apply it to object-oriented textbook examples. Our results show that readability measures correlate well with human perceptions of quality. Compared with other readability measures, SRES is less sensitive to commenting and whitespace. These results also have implications for software maintainability measures.

Keywords
Object-oriented programming, Quality, Measurement, Software readability, Programming education
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-120084 (URN)10.1007/s11219-015-9267-5 (DOI)000373861100002 ()
Available from: 2016-06-13 Created: 2016-05-09 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Nordström, M. (2011). Educators' views on object orientation. ACM inroads, 2(4), 50-58
Open this publication in new window or tab >>Educators' views on object orientation
2011 (English)In: ACM inroads, ISSN 2153-2184, E-ISSN 2153-2192, Vol. 2, no 4, p. 50-58Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Much of the research on the teaching of object orientation has been focused on the students and their learning. Less is known of how the educators themselves think about different issues of the paradigm. The personal view of the educator is an important aspect that will affect how object orientation is taught. To investigate this, a qualitative study on educators’ views on object orientation has been conducted and categories of views concerning object orientation, objects, and examples for object orientation defined. In all, ten educators have been interviewed, six teaching in upper secondary school and four teaching at university-level. The results indicate that educators have a simple conceptual model of object orientation, which is likely to affect the presentation of the paradigm.

Keywords
Object orientation, Programming, Educators, Novices
National Category
Computer Sciences
Research subject
didactics of computer science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-38002 (URN)10.1145/2038876.2038892 (DOI)
Available from: 2010-11-22 Created: 2010-11-22 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Nordström, M. (2010). Object oriented quality in introductory programming education. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap
Open this publication in new window or tab >>Object oriented quality in introductory programming education
2010 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Examples are important when we attempt to learn something new. To learn prob-lem solving and programming is an acknowledged difficulty. Teaching and learning introductory object oriented problem solving and programming has been discussed extensively since the late 1990’ies, when a major shift to object orientation as first programming paradigm took place. Initially, this switch was not considered to cause any major problems, because of the accumulated knowledge for how pro-gramming should be taught. This turned out to be naive. Knowledge gained for the imperative paradigm did not apply well to the object oriented paradigm.

Because of its importance for the field of computer science, introductory pro- gramming education has drawn a lot of attention. Most of the research done in connection to object oriented problem solving and programming has been focused on students learning and the difficulty to acquire skills in programming.

Less investigated is the foundation of the educational mission, the characteris- tics of object orientation and how this is best supported by the educator. There is no obvious agreement of what the basics of object orientation are, especially not from an educational point of view.

In this thesis, two major aspects concerning the teaching of object orientation have been investigated: the definition of object oriented quality, specifically in examples for novices, and educators’ views on aspects of object orientation. Based on research of how object orientation is characterised in literature and in software design principles, a set of concepts and principles are presented as a description of basic characteristics of object orientation. These are applied to the educational context, and a number of heuristics, called Eduristics, for the design of object oriented examples for novices are defined. The Eduristics are then used to discuss the flaws and shortcomings of common textbook examples, but also how the object oriented quality of examples can be improved.

To be able to evaluate the quality of examples, we initiated and participated in the development of an evaluation tool. This tool has been used to evaluate a number of examples from popular textbooks. The results show that the object oriented quality of examples is low.

To explore the ways educators view a number of aspects of object orientation and the teaching of it, ten interviews have been conducted. The results of this study show that the level of abstraction in the conceptual model of object orientation among educators is low, and that novices are not given any support for object oriented problem solving.

Abstract [sv]

Exempel är viktiga när man ska lära sig något nytt och det gäller även när man ska lära sig programmera. Att lära sig problemslösning och programmering är erkänt svårt och det har föranlett många förslag på vad som är ett bra sätt.

Under 1990-talet skedde en större omläggning i programmeringsundervisningen världen över. Från att ha introducerat programmering i det imperativa/procedurella paradigmet övergick man till att använda objektorientering som första paradigm. Inledningsvis trodde man inte att det skulle skilja sig på något avgörande sätt från tidigare erfarenheter om hur programmering skulle undervisas. Detta visade sig vara en naiv föreställning. Mycket av den kunskap som ackumulerats kring den imperativa programmeringsundervisningen visade sig svår att överföra till objekt orientering. Omställningen har varit mödosam och är fortfarande inte genomförd fullt ut.

Programmering är centralt i datavetenskap, eftersom olika aspekter av programvarukonstruktion genomsyrar det mesta av verksamheten kring datorer. Utbildningsmässigt är en inledande kurs i problemlösning och programmering förutsättningen för vidare studier i ämnet. Detta gör att en hel del uppmärksamhet har riktats mot problemlösning och programmering.

Det mesta av den forskning som finns gjord i anslutning till objekt orienterad problemlösning och programmering har varit fokuserad på nybörjares lärande och problem att komma in i programmerandet.

Mycket lite finns gjort när det gäller själva utgångspunkten för undervisningen om objektorientering, nämligen vad som är centralt i objektorientering och på vilket sätt det ska manifestera sig i undervisningen.

I det här arbetet har två huvudaspekter av objektorientering i undervisningssammanhang undersökts: definitionen av objektorienterad kvalité, specifikt i exempel för nybörjare, samt vilken syn lärare har på olika aspekter av objektorientering.

För att möjliggöra detta har vi undersökt hur objektorientering beskrivs i litteraturen och i vedertagna design-principer som används i programvaruutvecklingssammanhang. Baserat på resultatet av den undersökningen har vi använt en uppsättning koncept och designprinciper för att definiera vad som är karakteristiskt för objektorientering. Med detta som utgångspunkt har vi applicerat definitionen av objektorientering till undervisningssammanget och definierat ett antal heuristiker specifikt för konstruktion av objektorienterade exempel för nybörjare.

Parallellt med detta arbete deltog vi i utvecklingen av ett utvärderingsverktyg för att värdera objektorienterade exempel för nybörjare. Detta verktyg har använts för en större utvärdering av exempel hämtade från populära läroböcker. Resultaten från denna studie visar att exempel generellt sett håller låg objektori

enterad kvalitet. Vi har också visat att exempel som värderas högt, uppfyller våra heuristiker och att exempel som värderas lågt strider mot desamma.

För att utforska hur lärare ser på objektorientering och hur de resonerar kring strategier för att lära ut objektorientering, har vi gjort tio intervjuer med lärare i gymnasieskolan och på universitetsnivå. Resultaten visar att den konceptuella modellen för objektorientering är mycket enkel i förhållande till den komplexitet som ofta anses känneteckna paradigmet. Dessutom, ges i stort sett inget stöd för nybörjaren vad gäller att förstå och lära sig problemlösningsansatsen, som ofta upplevs som väsensskild från hur man i normala fall löser problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap, 2010. p. 76
Series
Report / UMINF, ISSN 0348-0542 ; 10.15
Keywords
Object orientation, Programming, Novices, Teaching, Education
National Category
Computer Sciences
Research subject
didactics of computer science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-38009 (URN)978-91-7459-118-7 (ISBN)
Public defence
2010-12-16, MIT-huset, MA121, Umeå Universitet, Umeå, 10:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2010-11-25 Created: 2010-11-22 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Börstler, J., Hall, M. S., Nordström, M., Paterson, J. H., Sanders, K., Schulte, C. & Thomas, L. (2009). An evaluation of object oriented example programs in introductory programming textbooks. SIGCSE Bulletin inroads, 41(4), 126-143
Open this publication in new window or tab >>An evaluation of object oriented example programs in introductory programming textbooks
Show others...
2009 (English)In: SIGCSE Bulletin inroads, ISSN 0097-8418, Vol. 41, no 4, p. 126-143Article in journal (Refereed) Published
Keywords
computer science education, object orientation
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-31830 (URN)10.1145/1709424.1709458 (DOI)
Available from: 2010-02-17 Created: 2010-02-17 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Börstler, J., Christensen, H. B., Nordström, M., Kallin Westin, L., Moström, J. E. & Caspersen, M. E. (2008). Evaluating OO Example Programs for CS1. In: Proceedings of the 13th annual conference on Innovation and technology in computer science education (pp. 47-52).
Open this publication in new window or tab >>Evaluating OO Example Programs for CS1
Show others...
2008 (English)In: Proceedings of the 13th annual conference on Innovation and technology in computer science education, 2008, p. 47-52Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Computer Science Education
National Category
Software Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-10238 (URN)doi:10.1145/1384271.1384286 (DOI)
Available from: 2008-07-07 Created: 2008-07-07 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Nordström, M. (2008). Lärstil och Undervisningsstil: –finns det något samband?. : Datavetenskap, Umeå Universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Lärstil och Undervisningsstil: –finns det något samband?
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport beskrivs en empirisk studie för att undersöka om det

går att fastställa ett samband mellan en lärares personliga lärstil och

hans/hennes undervisningsstil.

Lärstilsanalys innebär en kartläggning av preferens för miljöbetingad

prestationsförmåga. Den individuella lärstilen fastställs med hjälp av

det etablerade lärstilsanalysverktyget PEPS (Productivity

Environmental Preference Survey). PEPS’en visar under vilka

betingelser individen har de bästa förutsättningarna att lära sig något

nytt och svårt.

För att kartlägga undervisningsstilen används Grasha-Riechmann’s

Teaching Style Survey.

Populationen i studien är 7 lärare som utvecklat och undervisat på

kurser i objektorienterad problemlösning och programmering vid

institutionen för Datavetenskap, Umeå Universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Datavetenskap, Umeå Universitet, Umeå, 2008. p. 34
Series
UMINF, ISSN 0348-0542 ; 08.02
Keywords
Lärstil, Undervisningsstil, Computer Science Education
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-8596 (URN)
Available from: 2008-06-05 Created: 2008-06-05 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Börstler, J., Nordström, M., Kallin Westin, L., Moström, J. E. & Eliasson, J. (2008). Transitioning to OOP/Java: A never ending story. In: Reflections on the teaching of programming (pp. 80-97). Springer
Open this publication in new window or tab >>Transitioning to OOP/Java: A never ending story
Show others...
2008 (English)In: Reflections on the teaching of programming, Springer , 2008, p. 80-97Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2008
Series
Lecture Notes in Computer Science ; 4821
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-8483 (URN)10.1007/978-3-540-77934-6_8 (DOI)978-3-540-77933-9 (ISBN)
Available from: 2008-09-22 Created: 2008-09-22 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Börstler, J., Caspersen, M. E. & Nordström, M. (2007). Beauty and the Beast--Toward a Measurement Framework for Example Program Quality. Department of Computing Science, Umeå University, Sweden
Open this publication in new window or tab >>Beauty and the Beast--Toward a Measurement Framework for Example Program Quality
2007 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Department of Computing Science, Umeå University, Sweden, 2007
Series
UMINF, ISSN 0348-0542 ; 06.31
Keywords
Computer Science Education, Measurement, Software Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-8487 (URN)
Available from: 2008-02-06 Created: 2008-02-06 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Nordström, M. (2007). PigLatinJava – troubleshooting examples. : Datavetenskap, Umeå Universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>PigLatinJava – troubleshooting examples
2007 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

One of the problems teaching introductory object-oriented problem

solving and programming is designing appropriate and enlightening

examples and exercises. The type of examples we use in procedural

programming is not necessarily adequate for illustrating similar

syntactical concepts in an object-oriented paradigm. Moving to a

higher level of abstraction, as with objects examples need to illustrate

how solutions are to be designed and organised to uphold “good”

object-oriented principles. Being aware of the factors influencing the

success of an example illustrating a certain concept could aid in

designing them. Critical aspects of examples are presented in this

paper.

Place, publisher, year, edition, pages
Datavetenskap, Umeå Universitet, Umeå, 2007. p. 13
Series
UMINF, ISSN 0348-0542 ; 07.26
Keywords
Object-oriented Programming, Computer Science Education
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-8597 (URN)
Available from: 2008-01-30 Created: 2008-01-30 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Eliasson, J., Kallin Westin, L. & Nordström, M. (2006). Investigating students' change of confidence during CS1 - four case studies. : Dept. of Computing Science, Umeå University
Open this publication in new window or tab >>Investigating students' change of confidence during CS1 - four case studies
2006 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Dept. of Computing Science, Umeå University, 2006. p. 19
Keywords
Computer Science Education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-8395 (URN)
Available from: 2008-01-30 Created: 2008-01-30 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications