umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Westum, Asbjørg
Alternative names
Publications (10 of 23) Show all publications
Malmqvist, A. & Westum, A. (Eds.). (2019). Nya familjekonstellationer - nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan (1ed.). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Nya familjekonstellationer - nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har genomgripande samhälleliga och politiska förändringar inom många områden ägt rum. Ett sådant område är familjen som social, ekonomisk och instrumentell institution. Familjens villkor har radikalt förändrats i takt med att antalet skilsmässor har ökat och olika typer av äktenskapsliknande konstellationer har uppstått och fått ökad acceptans. Den traditionella familjen har därmed inte längre den status eller den betydelse som den historiskt har haft. Denna utveckling liksom alla andra typer av förändringar i ett samhälle lämnar spår i språket, eftersom människor måste kunna beskriva och tala om det som de iakttar i sin omgivning och på olika sätt behöver ta ställning till. Behovet att benämna nya företeelser leder till att nya ord bildas eller att ord som redan finns i språket genomgår betydelseförändringar av olika slag. Språket blir på så sätt en spegel av sin tid och bidrar till att belysa och förklara historiska skeenden. 

De lexikologiska undersökningarna i denna volym har inspirerats av de spår som de ovan nämnda förändringarna inom familjeområdet har lämnat i språket. Bidragen representerar språken finska, ryska, svenska och tyska. Det gemensamma syftet har varit att kartlägga, beskriva och analysera de benämningar på familjen och dess medlemmar som har bildats inom respektive språkgemenskap och som används för att möjliggöra utbyte av tankar och åsikter om den förändrade familjen och dess villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2019. p. 138 Edition: 1
Series
Umeå studies in language and literature ; 38
Keywords
familjebildningar, benämningar, neologismer, kollokationer, emotioner
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-159556 (URN)9789176019740 (ISBN)
Available from: 2019-05-31 Created: 2019-05-31 Last updated: 2019-08-21Bibliographically approved
Outakoski, H., Lindgren, E., Westum, A. & Sullivan, K. P. H. (2019). Researching writing development to support language maintenance and revitalization: design and methodological challenges. In: Coppélie Cocq and Kirk P.H. Sullivan (Ed.), Perspectives on Indigenous writing and literacies: (pp. 165-185). Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>Researching writing development to support language maintenance and revitalization: design and methodological challenges
2019 (English)In: Perspectives on Indigenous writing and literacies / [ed] Coppélie Cocq and Kirk P.H. Sullivan, Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers, 2019, p. 165-185Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers, 2019
Series
Studies in writing, ISSN 1572-6304 ; 37
National Category
Specific Languages
Research subject
Finno-Ugric Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-101334 (URN)978-90-04-29850-7 (ISBN)978-90-04-29851-4 (ISBN)
Projects
Literacy in Sapmi: multilingualism, revitalization and literacy development in the global north
Funder
Swedish Research Council, B0615301
Note

Originally included in thesis in manuscript form.

Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Liliequist, M. & Westum, A. (2017). "Gränsbygdens folk": glesbygdens självbilder - en jämförelse mellan Lierne i Norge och Frostviken i Sverige. In: Anders Öhman & Bo Nilsson (Ed.), Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring (pp. 236-262). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur
Open this publication in new window or tab >>"Gränsbygdens folk": glesbygdens självbilder - en jämförelse mellan Lierne i Norge och Frostviken i Sverige
2017 (Swedish)In: Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring / [ed] Anders Öhman & Bo Nilsson, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017, p. 236-262Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlet behandlar lokal och regional identitet i gränstrakterna mellan Frostviken i nordvästra Jämtland och Lierne i Tröndelag, Norge. Med hjälp av djupintervjuer, deltagande observation och autoetnografisk metod urskiljer författarna kollektiva berättelser  med anknytning till lokal och regional identitet på vardera sidan om nationsgränsen. I Lierne finns en positiv syn på den egna kulturen och en stark identifikation med bygden. Frostviksbornas självbild är också positiv, men har påverkats i negativ riktning av den svenska offentliga urbana diskursen. 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017
Series
Serie Akademi, ISSN 1653-9575
Keywords
lokal identitet, regional identitet, glesbygd, gränsbygd, Lierne, Frostviken
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-133972 (URN)978-91-7327-223-0 (ISBN)
Available from: 2017-04-24 Created: 2017-04-24 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Lindgren, E., Westum, A., Outakoski, H. & Sullivan, K. P. H. (2017). Meaning-making across languages: a case study of three multilingual writers in Sápmi. International Journal of Multilingualism, 14(2), 124-143
Open this publication in new window or tab >>Meaning-making across languages: a case study of three multilingual writers in Sápmi
2017 (English)In: International Journal of Multilingualism, ISSN 1479-0718, E-ISSN 1747-7530, Vol. 14, no 2, p. 124-143Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Sápmi is a geographical area that runs across the Kola Peninsula in Russia to northern Finland, Norway and Sweden. All Sami languages have been going through a rapid language change process and many of the traditional language domains have disappeared during the last decades due to previous national and local language policies. Nevertheless, recent growth of positive attitudes towards Sami languages and culture both within and outside the Sami group has given new momentum to the language revitalisation process. At the same time, English is becoming more present in the Sami context through tourism, media and popular culture. This study investigates 15-year-old writers' meaning-making in three languages they meet on a daily basis: North Sami, the majority language Finnish/Norwegian/Swedish and English. Data were collected in schools where writers wrote two texts in each language, one argumentative and one descriptive. Using a functional approach, we analyse how three writers make meaning across three languages and two genres. Results show that writers made use of similar ways of expressing meaning on the three levels we investigated: ideational, interpersonal and textual, but also how the production differed between the texts, and how context and content interacted with writers’ meaning-making in the three languages.

Keywords
Writing, multilingualism, indigenous language, meaning-making, Sami
National Category
Specific Languages Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-101339 (URN)10.1080/14790718.2016.1155591 (DOI)000399550200006 ()
Projects
Literacy in Sapmi: multilingualism, revitalization and literacy development in the global north
Funder
Swedish Research Council, B0615301
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Belancic, K., Lindgren, E., Outakoski, H., Westum, A. & Sullivan, K. (2017). Nordsamiska i och utanför skolan: språkanvändning och attityder. In: Marianne Liliequist och Coppélie Cocq (Ed.), Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse (pp. 252-279). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur
Open this publication in new window or tab >>Nordsamiska i och utanför skolan: språkanvändning och attityder
Show others...
2017 (Swedish)In: Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse / [ed] Marianne Liliequist och Coppélie Cocq, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017, p. 252-279Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017
Series
Samiska studier, ISSN 1651-5153 ; 9
Series
Serie Akademi, ISSN 1653-9575 ; 12
Keywords
Utbildningsvetenskap
National Category
Specific Languages Didactics
Research subject
language teaching and learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-132946 (URN)978-91-7327-231-5 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 2011-6153
Available from: 2017-03-24 Created: 2017-03-24 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Westum, A. (2017). Åtta informanter om talspråk och språkförståelse i Frostviken: en pilotstudie. In: Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka (Ed.), Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman (pp. 277-289). Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Åtta informanter om talspråk och språkförståelse i Frostviken: en pilotstudie
2017 (Swedish)In: Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman / [ed] Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet , 2017, p. 277-289Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2017
Series
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, ISSN 0560-2416 ; 77
Series
Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 26
Keywords
Internordic language comprehension, accommodation, language attitudes, dialects, internordisk språkförståelse, ackommodation, språkattityder, dialekter
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies; Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-131304 (URN)978-91-86438-58-6 (ISBN)
Available from: 2017-02-10 Created: 2017-02-10 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Lindgren, E., Sullivan, K. P., Outakoski, H. & Westum, A. (2016). Researching literacy development in the globalised North: studying tri-lingual children's English writing in Finnish, Norwegian and Swedish Sápmi. In: David R. Cole & Christine Woodrow (Ed.), Super Dimensions in Globalisation and Education: (pp. 55-68). Singapore: Springer
Open this publication in new window or tab >>Researching literacy development in the globalised North: studying tri-lingual children's English writing in Finnish, Norwegian and Swedish Sápmi
2016 (English)In: Super Dimensions in Globalisation and Education / [ed] David R. Cole & Christine Woodrow, Singapore: Springer, 2016, p. 55-68Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Singapore: Springer, 2016
Series
Cultural Studies and Transdiciplinarity in Education, ISSN 2345-7708 ; 5
National Category
Specific Languages Other Humanities not elsewhere specified
Research subject
Finno-Ugric Languages; language teaching and learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-101336 (URN)10.1007/978-981-10-0312-7 (DOI)978-981-10-0310-3 (ISBN)978-981-10-0312-7 (ISBN)
Projects
Literacy in Sapmi: multilingualism, revitalization and literacy development in the global north
Funder
Swedish Research Council, B0615301
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Andersson, D., Edlund, L.-E., Haugen, S. & Westum, A. (Eds.). (2016). Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet
Open this publication in new window or tab >>Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria
2016 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet, 2016. p. 316
Series
Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 25Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, ISSN 0560-2416 ; 76
Keywords
Språkhistoria, Svenska språkets historia, historia och språkhistoria
National Category
Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-121383 (URN)978-91-88466-90-7 (ISBN)978-91-86438-57-9 (ISBN)
Available from: 2016-06-01 Created: 2016-06-01 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Westum, A. & Langum, V. (2015). I människan själv, eller utanför?: Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24(1), 11-19
Open this publication in new window or tab >>I människan själv, eller utanför?: Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro
2015 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 24, no 1, p. 11-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article examines how the causes of Black death were conceived and discussed in two distinct contexts; learned sources from late medieval England and oral Swedish legends that were collected and recorded many centuries aftr the outbreak. While focused on discussions of a particular disease - plague or what is known as the bacterium yersinia pestis - the geographical, chronological and material range enables a greater perspective upon the continuities and transitions of how theories of causality are framed.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet, 2015
Keywords
Black Death, plague, aetiology, medieval medicine and culture, Swedish folklore, popular culture
National Category
Specific Languages
Research subject
Medical Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-100098 (URN)
Available from: 2015-02-23 Created: 2015-02-23 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Westum, A. (2014). Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 23(4), 39-45
Open this publication in new window or tab >>Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material
2014 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 23, no 4, p. 39-45Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article deals with narratives from northern Sweden about the Spanish flu pandemic (1918– 1920). There are about 50 narratives collected between ca. 1950 and 1980. All of them were elicited in interviews: some were told in interaction with two or more informants, some are told by one informant in interaction with the interviewer, and some are monologues. There are different interviewers. The interviews have not been planned or conducted in a systematic and consistent way, or with a purpose to investigate the informants’ experiences of the Spanish flu. Rather, the main purpose seems to have been to elicit stories about “the old days”. Drawing on linguistic choices from the material as a whole, this article discusses the informants’ notion of the pandemic and their conceptions of etiology. The article concludes that the most conspicuous feature is what is not mentioned by any informant, namely the word influenza. Further, the Spanish flu clearly belongs to a past era that has no resemblance to modern society. It was an era characterized by suffering, poor sanitary conditions and starvation. As well, the article briefly discusses the critique of medical humanities and the study of illness narratives for the lack of systematic analyses and syntheses of how these are constructed in general.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2014
Keywords
illness narratives, Spanish flu pandemic, language, methodology
National Category
Humanities and the Arts Specific Languages
Research subject
Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-100047 (URN)
Available from: 2015-02-19 Created: 2015-02-19 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications