umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Levlin, Maria
Publications (9 of 9) Show all publications
Hermansson, C., Jonsson, B., Levlin, M., Lindhé, A., Lundgren, B. & Norlund Shaswar, A. (2019). The (non)effect of Joint Construction in a genre-based approach to teaching writing. The Journal of educational research (Washington, D.C.), 112(4), 483-494
Open this publication in new window or tab >>The (non)effect of Joint Construction in a genre-based approach to teaching writing
Show others...
2019 (English)In: The Journal of educational research (Washington, D.C.), ISSN 0022-0671, E-ISSN 1940-0675, Vol. 112, no 4, p. 483-494Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This quasi-experimental intervention study examines the effect of genre-based instructional practices on 90 primary students’ narrative writing achievements and is a result of six teachers’ action to meet the educational goals of the Swedish national curriculum. Specifically, the authors examine the effects of Joint Construction, the phase in the genre pedagogical model of the Sydney School known as the Teaching and Learning Cycle, in which teachers and students work together to co-construct texts. Joint Construction has been put forward as the most powerful part of the Teaching and Learning Cycle. The authors challenge this argument, presenting findings that are inconsistent with this widely held belief. Using a pretest-posttest control group design, the study shows that the Joint Construction stage did not significantly improve the quality of students’ narrative writing or increase the text length of their writings.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Genre-based approach, joint construction, narrative text, primary school, writing
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156988 (URN)10.1080/00220671.2018.1563038 (DOI)000474220400005 ()
Available from: 2019-03-04 Created: 2019-03-04 Last updated: 2019-07-25Bibliographically approved
Levlin, M. & Waldmann, C. (2017). Oral language skills and reading in relation to written text production: A longitudinal study of 85 students' written text production in Year 3, 6 and 9. In: : . Paper presented at Presented at LITUM symposium, Umeå, May 4th 2017.
Open this publication in new window or tab >>Oral language skills and reading in relation to written text production: A longitudinal study of 85 students' written text production in Year 3, 6 and 9
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Learning General Language Studies and Linguistics
Research subject
Linguistics; language teaching and learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145751 (URN)
Conference
Presented at LITUM symposium, Umeå, May 4th 2017
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-06-09
Levlin, M. & Waldmann, C. (2017). Samband mellan språklig förmåga och skriven textproduktion hos elever med svag läsförmåga. In: Språk och norm: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016. Paper presented at ASLA symposium, Uppsala University, Sweden, April 21-22, 2016 (pp. 62-70). Uppsala: ASLA
Open this publication in new window or tab >>Samband mellan språklig förmåga och skriven textproduktion hos elever med svag läsförmåga
2017 (Swedish)In: Språk och norm: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016, Uppsala: ASLA , 2017, p. 62-70Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: ASLA, 2017
Series
ASLA:s skriftserie, ISSN 1100-5629 ; 26
Keywords
språklig förmåga, skrivande, lässvårigheter, årskurs 3, Sverige, läsförmåga
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145747 (URN)978-91-87884-26-9 (ISBN)
Conference
ASLA symposium, Uppsala University, Sweden, April 21-22, 2016
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Levlin, M. (2017). Tidig intensiv avkodningsträning i åk 2. Dyslexi, 22(4), 6-11
Open this publication in new window or tab >>Tidig intensiv avkodningsträning i åk 2
2017 (Swedish)In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, Vol. 22, no 4, p. 6-11Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Dyslexiföreningen, 2017
Keywords
läsintervention, lågstadiet, specialpedagogik
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145752 (URN)
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-10-16Bibliographically approved
Levlin, M. & Waldmann, C. (2016). Samband mellan språklig förmåga och skriven textproduktion hos elever med lässvårigheter. In: : . Paper presented at ASLA 2016: Språk och norm.
Open this publication in new window or tab >>Samband mellan språklig förmåga och skriven textproduktion hos elever med lässvårigheter
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Skriven textproduktion är en utmaning för många elever med språk- och lässvårigheter. Tidigare studier har visat att språklig förmåga, arbetsminne och fonologiskt processande utgör centrala förutsättningar inte bara för automatiserade processer i skrivandet (stavning och interpunktion) utan också för skrivprocesser på en högre kognitiv nivå (textens språkliga kvalitet, textorganisation och textlängd). I den föreliggande studien undersöker vi relationen mellan språklig förmåga, fonologiskt processande, verbalt arbetsminne, läsförmåga och skriven textproduktion hos 40 elever som identifierades med svag läs- och stavningsförmåga i årskurs 2. I årskurs 3 deltog dessa elever i en logopedutredning som omfattade en bedömning av fonologiskt processande, receptiv och expressiv språklig förmåga (ordförråd, grammatik och hörförståelse av text), korttidsminne, arbetsminne, ordavkodning, läsförståelse och icke-verbal problemlösning. Utfallet i logopedutredningen undersöktes i relation till den narrativa skrivuppgiften som eleverna genomförde i de nationella proven i svenska i årskurs 3. Elevernas texter analyserades utifrån ett flertal mått på textproduktion på olika nivåer: transkriptionsnivå (stavning och interpunktion), lexikal nivå (lexikal variation och densitet), meningsnivå (syntaktisk komplexitet, morfologiska och syntaktiska avvikelser) och textnivå (textlängd). Utifrån modellen ”Simple View of Writing” och resultat från tidigare forskning formulerades följande hypoteser: (1) receptiv och expressiv språklig förmåga, verbalt arbetsminne, avkodning och läsförmåga relaterar till textproduktion på ord- och meningsnivå och till mått på textnivå, och (2) fonologisk processande, avkodning och verbalt arbetsminne relaterar till stavning på transkriptionsnivån. Pearsons produktmomentkorrelation användes för att analysera relationen mellan språklig förmåga, fonologiskt processande, verbalt arbetsminne, läsförmåga och skriven textproduktion. Resultaten presenteras och diskuteras utifrån både metodologiska och teoretiska aspekter.

National Category
General Language Studies and Linguistics Specific Languages Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-121178 (URN)
Conference
ASLA 2016: Språk och norm
Available from: 2016-05-27 Created: 2016-05-27 Last updated: 2018-06-07
Levlin, M. (2014). Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3
2014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen för att underlätta tidig identifiering. Läsförmåga och språkförståelse är några av de faktorer som i tidigare studier visat sig påverka utfallet i skolresultat. I den här studien undersöks hur lässvårigheter i tidiga skolår relaterar till språkförståelse, samt hur lässvårigheter och variationer i språkförståelsen påverkar skolresultaten i nationella proven i åk 3. I studien deltog 44 elever med positivt utfall i en screening av läsförståelse, avkodning och stavning i åk 2. Svag läsförståelse i åk 2 innebar en större risk för språkförståelsesvårigheter i åk 3. Elever med enbart avkodnings- eller stavningssvårigheter i åk 2 hade däremot en god språkförståelse i åk 3. Språkförståelsen visade i sin tur signifikanta samband med utfallet i läsförståelse i ämnesprovet i svenska och med 5 av 6 delprov i matematik i nationella proven i åk 3. En viktig implikation blir att inkludera även språkförståelse i arbetet med elever som har läsförståelsesvårigheter. Studiens resultat indikerar att det inte räcker med en bättre avkodningsförmåga för att uppnå en god läsförståelse. Det krävs även insatser för att främja ordförråd, grammatisk kompetens och förståelsestrategier på diskursnivå. En hög andel av eleverna som inte fick godkänt i delproven i svenska respektive matematik i åk 3 var identifierade i screeningen redan i åk 2. Det här indikerar att det är möjligt att använda en screening av läsförmågan i åk 2 för att identifiera vilka elever som riskerar att inte klara läroplanens mål. Samtidigt var det många elever med svag läs- och stavningsförmåga i åk 2 som ändå klarade nationella proven. Den här studiens resultat indikerar att det framförallt är eleverna med läsförståelsesvårigheter som riskerar att inte klara nationella proven, medan eleverna med enbart avkodnings- eller stavningssvårigheter klarar nationella proven betydligt bättre. Det behövs däremot fortsatta longitudinella studier för att klargöra i vilken mån de elever som klarade de nationella proven i åk 3 trots lässvårigheter även kommer att klara nationella prov och läroplanens mål på längre sikt.

Abstract [en]

Every year about 20% of the students in primary and secondary school do not reach the goals of the Swedish National Curriculum. A greater understanding of how reading difficulties relate to oral language skills, and how both reading and oral language skills contribute to educational outcome in the Swedish context is needed to improve early identification and intervention for students at risk of not achieving the goals of the Swedish national curriculum. This dissertation investigates how reading difficulties and oral language comprehension affect educational outcome in the year 3 Swedish national tests, and how reading difficulties in early primary school relate to phonological processing skills and oral language comprehension. The Simple View of Reading model was used to describe the participants’ reading difficulties. All year 2 students (N = 214) in two municipalities participated in an examination of reading comprehension, word-decoding and spelling. Sixty-six students with reading comprehension (z < –0.83), word-decoding skills (z < –0.71) and/or spelling skills (z < –0.58) in the lower end of the normal distribution were identified. Forty-four students agreed to participate in the study. Oral language skills, phonological processing, verbal memory, word-decoding, reading comprehension and non-verbal ability were examined in year 3. Forty-six to 66 per cent of the students with reading comprehension difficulties in year 2 were identified with difficulties in oral language comprehension (z ≤ –1.0) in year 3. None of the students with specific word-decoding difficulties had difficulties in oral language comprehension. Oral language comprehension was significantly correlated to the results in the year 3 Swedish national tests for the two tasks in reading comprehension (p < .01) in Swedish, and with five of six tasks in Mathematics (p < .01 in four tasks and p < .05 in one task). Rapid naming of visual objects also correlated significantly with four out of six tasks in Mathematics (p < .01). Non-verbal ability, word-decoding and reading comprehension in year 3 showed no significant relationship with outcome in the Swedish national tests. This dissertation shows the centrality of oral language comprehension skills for both reading comprehension and outcome in the Swedish national tests, and the importance of considering oral language comprehension both in assessment and in intervention when students show poor reading comprehension skills in early primary school.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2014. p. 188
Series
Umeå studies in language and literature ; 24
Keywords
reading difficulties, oral language comprehension, reading comprehension, educational outcome, Swedish national tests, learning, Lässvårigheter, språkförståelse, läsförståelse, skolresultat, nationella prov, lärande
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-96279 (URN)978-91-7601-173-7 (ISBN)
Public defence
2014-12-12, Hörsal E, Humanisthuset, Umeå, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-11-20 Created: 2014-11-17 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Levlin, M., Sullivan, K. & Olofsson, Å. (2013). Oral language skills in grade 3 among a group of Swedish students with weak word-decoding and reading comprehension in grade 2.. In: : . Paper presented at Joint Annual Conference of the BPS Developmental and Cognitive Sections, 4-6 september, 2013. University of Reading..
Open this publication in new window or tab >>Oral language skills in grade 3 among a group of Swedish students with weak word-decoding and reading comprehension in grade 2.
2013 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Linguistics; language teaching and learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145754 (URN)
Conference
Joint Annual Conference of the BPS Developmental and Cognitive Sections, 4-6 september, 2013. University of Reading.
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-06-09
Levlin, M., Sullivan, K. & Olofsson, Å. (2013). Språkligförmåga hos en grupp elever med svag avkodning och läsförståelse i åk 2.. In: : . Paper presented at European Dyslexia Association i Växjö, 20-22 september.
Open this publication in new window or tab >>Språkligförmåga hos en grupp elever med svag avkodning och läsförståelse i åk 2.
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145753 (URN)
Conference
European Dyslexia Association i Växjö, 20-22 september
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-06-09
Levlin, M., Sullivan, K. & Olofsson, Å. (2012). Språklig förmåga hos en grupp elever med svag avkodning och läsförståelse i åk 2.. In: : . Paper presented at Nationell konferens i logopedi i Jönköping, 15-16 november 2012.
Open this publication in new window or tab >>Språklig förmåga hos en grupp elever med svag avkodning och läsförståelse i åk 2.
2012 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145755 (URN)
Conference
Nationell konferens i logopedi i Jönköping, 15-16 november 2012
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-06-09
Organisations

Search in DiVA

Show all publications