umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Malmqvist, Anita
Publications (10 of 51) Show all publications
Skog-Södersved, M. & Malmqvist, A. (2019). COMPOSITIONS AND PHRASEMES: ON THEIR RELATIONSHIPS IN SWEDISH. Neuphilologische Mitteilungen, 120(1), 29-47
Open this publication in new window or tab >>COMPOSITIONS AND PHRASEMES: ON THEIR RELATIONSHIPS IN SWEDISH
2019 (English)In: Neuphilologische Mitteilungen, ISSN 0028-3754, Vol. 120, no 1, p. 29-47Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: Modern Language Society, 2019
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-169753 (URN)000521517900002 ()
Available from: 2020-05-13 Created: 2020-05-13 Last updated: 2020-05-13Bibliographically approved
Skog-Södersved, M. & Malmqvist, A. (2019). Komposita und Phraseme-: zu ihren Beziehungen im Schwedischen. Neuphilologische Mitteilungen, CXX, 29-47
Open this publication in new window or tab >>Komposita und Phraseme-: zu ihren Beziehungen im Schwedischen
2019 (German)In: Neuphilologische Mitteilungen, ISSN 0028-3754, Vol. CXX, p. 29-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [de]

Im Schwedischen scheint die lexikologische Forschung auf wenig Interesse zu stoßen. Mit dem Ziel einen Beitrag zu den Forschungsvorhaben zu liefern, fokussiert der Artikel auf Wortbildung und Phraseologie, indem der Frage nachgegangen wird, wie sich die komplexen lexikalischen Einheiten Komposita und Phraseme zueinander verhalten. Diese haben die Funktion, den Wortschatz zu erweitern und zu entwickeln, aber ihrer Bildung liegen jeweils unterschiedliche Prinzipien zugrunde. Schon die Orthografie und die Prosodie unterscheiden normalerweise Komposita von Phrasemen im Schwedischen, während in diesen Bereichen keine Unterschiede zwischen festen und freien Wortverbindungen zu verzeichnen sind, was mitunter zwei Lesarten erlaubt. Im Grenzbereich zwischen Komposita und Phrasemen kommt es teils zu Konkurrenz, teils zu Koexistenz. Aus Phrasemen können Wortbildungen entstehen. Weiter kann derselbe Inhalt sowohl durch ein Kompositum als auch durch ein Phrasem – besonders durch Vergleichskonstruktionen – ausgedrückt werden. Es kommen sogar Komposita und Phraseme mit denselben Morphemsequenzen vor. Solche Bildungen sind jedoch unökonomisch, weshalb sich mit der Zeit Bedeutungsunterschiede entwickeln können. Insgesamt kann festgestellt werden, dass zwischen schwedischen Komposita und Phrasemen vielfältige Beziehungen vorhanden sind.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: Neuphilologischer Verein, 2019
Keywords
Lexikologie schwedisch Wortbildung Phraseologie Wortschatzerweiterung
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
German
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-168749 (URN)
Available from: 2020-03-09 Created: 2020-03-09 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved
Malmqvist, A. & Westum, A. (Eds.). (2019). Nya familjekonstellationer - nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan (1ed.). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Nya familjekonstellationer - nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har genomgripande samhälleliga och politiska förändringar inom många områden ägt rum. Ett sådant område är familjen som social, ekonomisk och instrumentell institution. Familjens villkor har radikalt förändrats i takt med att antalet skilsmässor har ökat och olika typer av äktenskapsliknande konstellationer har uppstått och fått ökad acceptans. Den traditionella familjen har därmed inte längre den status eller den betydelse som den historiskt har haft. Denna utveckling liksom alla andra typer av förändringar i ett samhälle lämnar spår i språket, eftersom människor måste kunna beskriva och tala om det som de iakttar i sin omgivning och på olika sätt behöver ta ställning till. Behovet att benämna nya företeelser leder till att nya ord bildas eller att ord som redan finns i språket genomgår betydelseförändringar av olika slag. Språket blir på så sätt en spegel av sin tid och bidrar till att belysa och förklara historiska skeenden. 

De lexikologiska undersökningarna i denna volym har inspirerats av de spår som de ovan nämnda förändringarna inom familjeområdet har lämnat i språket. Bidragen representerar språken finska, ryska, svenska och tyska. Det gemensamma syftet har varit att kartlägga, beskriva och analysera de benämningar på familjen och dess medlemmar som har bildats inom respektive språkgemenskap och som används för att möjliggöra utbyte av tankar och åsikter om den förändrade familjen och dess villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2019. p. 138 Edition: 1
Series
Umeå studies in language and literature ; 38
Keywords
familjebildningar, benämningar, neologismer, kollokationer, emotioner
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-159556 (URN)9789176019740 (ISBN)
Available from: 2019-05-31 Created: 2019-05-31 Last updated: 2019-08-21Bibliographically approved
Knospe, Y., Sullivan, K. P., Malmqvist, A. & Valfridsson, I. (2019). Observing writing and website browsing: Swedish students write L3 German. In: Eva Lindgren and Kirk P.H. Sullivan (Ed.), Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting (pp. 258-284). Leiden: Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>Observing writing and website browsing: Swedish students write L3 German
2019 (English)In: Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting / [ed] Eva Lindgren and Kirk P.H. Sullivan, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019, p. 258-284Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: Brill Academic Publishers, 2019
Series
Studies in Writing, ISSN 1572-6304 ; 38
Keywords
writing, writing process, typing, handwriting, keystroke logging
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156849 (URN)10.1163/9789004392526_013 (DOI)9789004392519 (ISBN)9789004392526 (ISBN)
Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Malmqvist, A. & Skog-Södersved, M. (2019). Typen und Textmuster von Kommentaren in schwedischsprachigen Tageszeitungen. In: Hans W. Giessen & Hartmut E. H. Lenk (Ed.), Persuasionsstile in Europa IV: Typen und Textmuster von Kommentaren in Tageszeitungen (pp. 15-42). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag AG
Open this publication in new window or tab >>Typen und Textmuster von Kommentaren in schwedischsprachigen Tageszeitungen
2019 (German)In: Persuasionsstile in Europa IV: Typen und Textmuster von Kommentaren in Tageszeitungen / [ed] Hans W. Giessen & Hartmut E. H. Lenk, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag AG , 2019, p. 15-42Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This study aims to investigate the textual characteristics of the editorial and the commentary in one daily newspaper from Sweden, Dagens Nyheter (DN), and one from Finland, Hufvudstadsbladet (Hbl). Furthermore, a contrastive analysis seeks to identify similarities and differences between the two subcorpora. The material comprises 20 articles. The findings show considerable similarities but also a number of differences. Common to both subcorpora is a reduced syntactic complexity with a dominance of paratactic structures, while instances of the passive voice occur more frequently in Hbl. Another common feature is, contrary to expectation, a limited use of verbs for opinion forming purposes. On the lexical level Hbl uses a wider variety of pronouns than does DN, in which phrasemes are more prominent.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag AG, 2019
Series
Germanistische Linguistik ; 246–247
Keywords
Textlinguistik, Mediensprache, Syntax, Lexikologie, Kontrastiv schwedisch-finnlandschwedisch
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
German
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-168504 (URN)9783487158457 (ISBN)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2020-03-09Bibliographically approved
Malmqvist, A. (2019). Wilde Ehen, Patchwork- och Regenbogenfamilien: om benämningar på traditionella och nyare familjkonstellationer i tyskan. In: Anita Malmqvist & Asbjörg Westum (Ed.), Nya familjekonstellationer – nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan (pp. 108-136). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Wilde Ehen, Patchwork- och Regenbogenfamilien: om benämningar på traditionella och nyare familjkonstellationer i tyskan
2019 (Swedish)In: Nya familjekonstellationer – nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan / [ed] Anita Malmqvist & Asbjörg Westum, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet , 2019, p. 108-136Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har genomgripande samhälleliga och politiska förändringar inom många områden ägt rum. Ett sådant område är familjen som social, ekonomisk och instrumentell institution. Familjens villkor har radikalt förändrats i takt med att antalet skilsmässor har ökat och olika typer av äktenskapsliknande konstellationer har uppstått och fått ökad acceptans. Den traditionella familjen har därmed inte längre den status eller den betydelse som den historiskt har haft. Denna utveckling liksom alla andra typer av förändringar i ett samhälle lämnar spår i språket, eftersom människor måste kunna beskriva och tala om det som de iakttar i sin omgivning och på olika sätt behöver ta ställning till. Behovet att benämna nya företeelser leder till att nya ord bildas eller att ord som redan finns i språket genomgår betydelseförändringar av olika slag. Språket blir på så sätt en spegel av sin tid och bidrar till att belysa och förklara historiska skeenden. Detta bidrag beskriver de ordbildningar i tyskan som används för att benämna nya familjekonstellationer.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2019
Series
Umeå studies in language and literature ; 38
Keywords
familjen, ordbildningar, nyord, konnotationer, kollokationer
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-157047 (URN)9789176019740 (ISBN)
Available from: 2019-05-31 Created: 2019-05-31 Last updated: 2019-08-21Bibliographically approved
Malmqvist, A., Skog-Södersved, M. & von der Heiden, G. (2017). Evidentialität in schwedischsprachigen Kommentartexten. In: Hans-Wilhelm Giessen & Hartmut Ewald Herbert Lenk (Ed.), Persuasionsstile in Europa III: Linguistische Methoden zur vergleichenden Analyse von Kommentartexten in Tageszeitungen europäischer Länder. Paper presented at Persuasionsstile in Europa III, June 1-3, 2016. (pp. 226-246). Hildesheim: Georg Olms Verlag, 232-233
Open this publication in new window or tab >>Evidentialität in schwedischsprachigen Kommentartexten
2017 (German)In: Persuasionsstile in Europa III: Linguistische Methoden zur vergleichenden Analyse von Kommentartexten in Tageszeitungen europäischer Länder / [ed] Hans-Wilhelm Giessen & Hartmut Ewald Herbert Lenk, Hildesheim: Georg Olms Verlag , 2017, Vol. 232-233, p. 226-246Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [de]

Anhand von Kommentartexten im schwedischen bzw. finnlandschwedischen Teilkorpus des Helsinkier Kommentarkorpus zu den Themen Zypernkrise und Papstwahl untersucht der vorliegende Beitrag, wie die Journalisten zum Ausdruck bringen, dass die verwendeten Informationen nicht von ihnen selbst stammen, sondern eine sekundäre Quelle haben. Im Fokus steht folglich Evidentialität. Es konnten zwei Hauptkategorien von Evidentialität identifiziert werden, direkte und indirekte. Bei direkter Evidentialität geht es um die direkte Wiedergabe einer Quelle, während indirekte Evidentialität je nach Art der indirekten Wiedergabe in drei Untergruppen eingeteilt werden konnte. Die Formulierung der Evidentialität kann mit grammatischen und/oder lexikalischen Mitteln erfolgen. Die Untersuchung hat ergeben, dass im Schwedischen Evidentialität vorwiegend mit lexikalischen Mitteln ausgedrückt wird, da das Schwedische weder über besondere Modusformen noch Endungen, die die Funktion hätten, Evidentialität auszyúdrücken, verfügt. 

Place, publisher, year, edition, pages
Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2017
Series
Germanistische Linguistik, ISSN 0072-1492 ; 232-233
Keywords
Tageszeitungen, Kommentartexte, schwedisch, direkte Evidentialität, indirekte Evidentialität
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
German
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-134791 (URN)978-3-487-15510-4 (ISBN)978-3-487-42196-4 (ISBN)
Conference
Persuasionsstile in Europa III, June 1-3, 2016.
Available from: 2017-05-11 Created: 2017-05-11 Last updated: 2019-01-23Bibliographically approved
Malmqvist, A. & von der Heiden, G. (2016). Der Kommentar in Tageszeitungen Schwedens. In: Hartmut E. H. Lenk (Ed.), Persuasionsstile in Europa II: Kommentartexte in den Medienlandschaften europäischer Länder (pp. 21-57). Hildesheim: Georg Olms Verlag AG
Open this publication in new window or tab >>Der Kommentar in Tageszeitungen Schwedens
2016 (German)In: Persuasionsstile in Europa II: Kommentartexte in den Medienlandschaften europäischer Länder / [ed] Hartmut E. H. Lenk, Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2016, p. 21-57Chapter in book (Refereed)
Abstract [de]

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit meinungsbetonten Texten in überregionalen und regionalen Tageszeitungen Schwedens auseinander. Die Textsorte Kommentar erscheint in einer Vielfalt von Varianten, die sich von Zeitung zu Zeitung unterscheiden, die aber auch gemeinsame Züge aufweisen. Nach einem allgemeinen Hintergrund zu Geschichte und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der schwedischen Presse sowie zu heutigen Lesegewohnheiten der Bevölkerung werden die verschiedenen Formen von Kommentartexten ausführlich beschrieben und analysiert. Die Analyse hat ergeben, dass der Kommentar eine zentrale meinungsbildende Funktion in der Presse erfüllt, dass aber der traditionell wichtigste schwedische Kommentartext, der Leitartikel, an publizistischer Bedeutung verloren hat zugunsten der Variante krönika, und dass infolgedessen ein allgemeiner Trend zur Individualisierung von Meinungsdarstellungen erkennbar ist.     

Place, publisher, year, edition, pages
Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2016
Series
Germanistische Linguistik, ISSN 0072-1492 ; 229-231
Keywords
Textsorte, Meinungsbildung, Zeitungslandschaft, Textsortenvarianten, Individualisierungstrend
National Category
Specific Languages
Research subject
German
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-118765 (URN)978-3-487-15408-4 (ISBN)
Available from: 2016-04-20 Created: 2016-04-04 Last updated: 2019-01-03Bibliographically approved
Skog-Södersved, M. & Malmqvist, A. (2016). Evidentialitet i rapporteringen om attentaten i Paris: om hur källor anges i tidningarnas nyhetsartiklar. In: Hirvonen, P., Rellstab, D., Siponkoski, N. (Ed.), Text och textualitet: . Paper presented at VAKKI-Symposium XXXVI, Vasa, February 11–12, 2016. (pp. 345-354). Vasa: Vasa universitet, 7
Open this publication in new window or tab >>Evidentialitet i rapporteringen om attentaten i Paris: om hur källor anges i tidningarnas nyhetsartiklar
2016 (Swedish)In: Text och textualitet / [ed] Hirvonen, P., Rellstab, D., Siponkoski, N., Vasa: Vasa universitet , 2016, Vol. 7, p. 345-354Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [de]

Anhand der Berichterstattung in zwei schwedischen und zwei finnlandschwedischen Tageszeitungen über die Terroranschläge in Paris am 13. November 2015 untersucht der vorliegende Beitrag, wie die Jour- nalisten zum Ausdruck bringen, dass die verwendeten Informationen nicht von ihnen selbst stammen, sondern eine sekundäre Quelle haben. Im Fokus steht folglich Evidentialität. Es konnten zwei Hauptkate- gorien von Evidentialität identifiziert werden, direkte und indirekte. Bei direkter Evidentialität geht es um die direkte Wiedergabe einer Quelle, während indirekte Evidentialität je nach Art der indirekten Wieder- gabe in drei Untergruppen eingeteilt werden konnte. Die Formulierung der Evidentialität kann mit grammatischen und/oder lexikalischen Mitteln erfolgen. Die Untersuchung hat ergeben, dass im Schwe- dischen Evidentialität vorwiegend mit lexikalischen Mitteln ausgedrückt wird. Ein Vergleich mit der Textsorte Kommentar zeigt, dass die Art der Evidentialität deutlich an die Funktion eines Textes gebun- den ist und daher als eines der Kennzeichen von Textsorten zu beschreiben wäre.

Place, publisher, year, edition, pages
Vasa: Vasa universitet, 2016
Series
VAKKI Publications, ISSN 2242-6841 ; 7
Keywords
dagstidningar, textsorter, nyhetsrapportering, direkt evidentialitet, indirekt evidentialitet nfirekt
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Research subject
German
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-128303 (URN)978-952-68538-2-6 (ISBN)
Conference
VAKKI-Symposium XXXVI, Vasa, February 11–12, 2016.
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2019-02-04Bibliographically approved
Haukås, Å., Malmqvist, A. & Valfridsson, I. (2016). Sprachbewusstheit und Fremdsprachenlernen: Inwiefern fördert die Grammatik in skandinavischen DaF-Lehrwerken die Sprachbewusstheit der Lernenden?. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 21(2), 13-26
Open this publication in new window or tab >>Sprachbewusstheit und Fremdsprachenlernen: Inwiefern fördert die Grammatik in skandinavischen DaF-Lehrwerken die Sprachbewusstheit der Lernenden?
2016 (German)In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, ISSN 1205-6545, E-ISSN 1205-6545, Vol. 21, no 2, p. 13-26Article in journal (Refereed) Published
Abstract [de]

Dieser Artikel untersucht, inwiefern einige skandinavische Lehrwerke für junge DaF-AnfängerInnen das Potenzial haben, die Sprachbewusstheit der Lernenden zu fördern. Vor dem Hintergrund einer kurzen Übersicht zur für die Studie relevanten Forschung im Bereich Fremdsprachendidaktik und der jeweiligen Lehrpläne für die Schule werden Grammatikerklärungen und -übungen analysiert. Obwohl die Lehrpläne in Norwegen und Schweden große Ähnlichkeiten aufweisen, ist das Vorkommen von expliziten Grammatikerläuterungen und Grammatikübungen in den norwegischen Lehrwerken viel höher als in den schwedischen. In sämtlichen Lehrwerken werden die Lernenden jedoch nur vereinzelt dazu aufgefordert, Sprache zu beobachten, über Sprache zu sprechen und eigene Schlüsse zu ziehen. Die Schlussfolgerung ist demnach, dass die Lehrwerke nur begrenzt zur Förderung der Sprachbewusstheit der Lernenden beitragen.

Abstract [en]

This article studies to what extent a sample of Scandinavian textbooks for young learners of German as a foreign language have the potential to promote language awareness. Using a short overview of relevant aspects of research on foreign language learning as well as descriptions of national curricula for compulsory school as background, grammar descriptions and exercises are analysed. Even though there are many similarities between the Norwegian and Swedish curricula, the number of explicit grammar descriptions and exercises is extensively higher in the Norwegian textbooks. However, in all textbooks the learners are only rarely asked to observe language, talk about language and draw their own conclusions. The main result is therefore that the textbooks contribute to promoting language awareness to a very limited extent.

Keywords
analysis of language learning textbooks, German as a Foreign Language, grammar teaching, grammar exercises, language lessons for beginners, Lehrwerkanalyse, Deutsch als Fremdsprache, Grammatikunterricht, Grammatikübungen, Anfängerunterricht
National Category
Didactics
Research subject
language teaching and learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-127559 (URN)
Available from: 2016-11-15 Created: 2016-11-15 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications