umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 12) Show all publications
Söderlund, H. (2019). "Det är väl historiskt": förhandlingar av expertpositioner och kön i studiosamtal om skidsport på SVT. In: Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (Ed.), Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (Ed.), Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Paper presented at Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017 (pp. 307-319). Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>"Det är väl historiskt": förhandlingar av expertpositioner och kön i studiosamtal om skidsport på SVT
2019 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 / [ed] Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , 2019, p. 307-319Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2019
Series
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, ISSN 0083-4661 ; 102
Keywords
humor, feministisk diskursanalys, samtalsanalys, makt, idrott
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158628 (URN)978-91-519-1037-6 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, FO2019-0002
Available from: 2019-05-03 Created: 2019-05-03 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Söderlund, H. (2017). Tur och otur: Förhandlingar av kön och maktpositioner i skidsport på SVT. In: Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017. Paper presented at Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017 (pp. 57-58). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Tur och otur: Förhandlingar av kön och maktpositioner i skidsport på SVT
2017 (Swedish)In: Varför svenska?: Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet, 2017, p. 57-58Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Idrott har historiskt sett varit främst en stark arena för män, både gällande det idrottsliga och det journalistiska (Branting 2016). Inom många idrotter har manliga idrottare fortfarande bättre resurser än kvinnliga idrottare och till viss del kan detta också förklaras av medial uppmärksamhet. Media har institutionell makt när det gäller hur hegemoniska maktförhållanden förhandlas fram. Därför kan medialt fokus också få konsekvenser för exempelvis hur resurser fördelas mellan olika idrotter, också utifrån kön. Hegemoniska maktrelationer och föreställningen om kön förhandlas fram på subtila sätt, t.ex. genom att kvinnliga idrottare marginaliseras, trivialiseras och sexualiseras (Duncan and Messner 1998, 180). Mediala representationer spelar då en viktig roll för konstruktionen av femininitet och maskulinitet (Markula 2009, 6).I det här föredraget har jag för avsikt att diskutera några första resultat från min studie om hur föreställningar om relationen mellan idrott och kön förhandlas fram i studiosamtal på tv i svensk kontext. Vilka möjligheter har kvinnliga och manliga idrottare och experter att förhandla sig till starka maktpositioner i interaktion i studiosamtal och i kommentering i idrottsliga diskurser? Hur positionerar de sig? Hur blir de positionerade? De positioner som ses som eftersträvansvärda i studien är de som framgångsrik expert och framgångsrik idrottare.Studien är samtalsanalytisk och ligger inom fältet för språk och kön. Fokus ligger på att studera hur maktpositioner förhandlas fram i interaktion i studiosamtal inom ramen för feministisk diskursanalys. Makt förhandlas i interaktion i konkurrerande omän sammanflätade diskurser (Baxter 2003, 1). I studien ses makt därmed som flytande, något som man förhandlar om snarare än något som individer har (Foucault 1993).Materialet utgörs av SVT:s sändningar från VM i längdskidor i Lahtis 2017. Analysen fokuserar på hur kvinnliga och manliga experter genom interaktion i studion blir bekräftade och avvisade multimodalt. Såväl talat språk som gester, miner och kroppspositioner undersöks. En stark maktposition får den som i interaktion blir bekräftad. Bekräftelse ger möjligheten att förhandla sig till positionen som framgångsrik expert. Den starka maktpositionen blir dock svår att uppnå för den expert som blir avvisad.Studien har även för avsikt att besvara hur kvinnliga och manliga skidåkare kan förhandla sig till positionen som framgångsrik idrottare. Positionen förhandlas främst fram genom hur idrottarna positioneras i samtal. Analysen inriktar sig på två olika parametrar; diskurser som tangerar personligt kontra sportsligt och professionellt samt diskurser om mental styrka kontra fysisk styrka. En tendens som kan skönjas i materialet är att kvinnliga idrottarna positioneras i en personlig diskurs i större utsträckning än de manliga skidåkarna. Den personliga diskursen blir framträdande i inslag om de kvinnliga skidåkarna som barn och genom att ta in deras familjemedlemmar i sändningen. De manliga skidåkarna positioneras inte i samma utsträckning i förhållande till sin familj i inslag om dem. Studien är viktig eftersom föreställningar om relationen mellan idrott och kön på tv inte har studerats interaktionellt tidigare i svensk kontext.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2017
Keywords
samtalsanalys, diskursanalys, idrottsforskning
National Category
Humanities and the Arts Languages and Literature
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145320 (URN)
Conference
Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, FO2018-0002
Available from: 2018-02-28 Created: 2018-02-28 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Söderlund, H. (2017). Verbala dueller och misslyckade skämt: Humor, makt och kön i studiosamtal om skidsport på tv. In: Idrottslunch: . Paper presented at Idrottslunch. Umeå
Open this publication in new window or tab >>Verbala dueller och misslyckade skämt: Humor, makt och kön i studiosamtal om skidsport på tv
2017 (Swedish)In: Idrottslunch, Umeå, 2017Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2017
National Category
Languages and Literature
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145322 (URN)
Conference
Idrottslunch
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, FO2018-0002
Available from: 2018-02-28 Created: 2018-02-28 Last updated: 2018-06-09
Söderlund, H. (2016). ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet
2016 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” ('Great to see so many women here tonight') : An Interactional Study on Humour and Gender in the Swedish TV Show Parlamentet
Abstract [en]

The purpose of this study is to explore how the relation between gender and humour is maintained and challenged in the Swedish TV show Parlamentet. Using an interactional approach based on Judith Baxter’s theoretical framework for feminist post-structuralist discourse analysis, the study focuses on how communicative strategies are used in negotiating for the ideal position of “the successful comedian”. This position is seen as an ideal position in Parlamentet, where comedians do political parody. In the conversation sequences examined in this study, both verbal and bodily semiotic modes have been analyzed using conversation analysis and multimodal analysis. The study focuses on how different communicative strategies encourage or reject the comedians and how this leads to different possibilities in negotiating for a powerful position, the position of the successful comedian. Humour is culturally seen as a male-coded discourse. The relations between humour and gender that are in focus are the hegemonic notions of women as lacking a sense of humour or being less humorous than men. The notions of gender are based on Judith Butler’s theories and hence seen as something performed through discourse and within a rigid regulatory frame where the subject’s possibilities are not infinite.

The results of the study show that the female and male comedians do not have the same possibilities in the negotiation for the position of “the successful comedian”. The male comedians are strongly encouraged to a greater extent than the female comedians. The female comedians are also rejected to a larger extent than the male comedians. The male comedians are mostly rejected by the moderator whereas the female comedians are rejected by the moderator, male comedians and female comedians. The female comedians encourage other comedians to a larger degree than the male comedians. A significant finding of this study is that the relations between humour and gender, where women are seen as less humorous than men, are maintained when female comedians through discourse are made less humorous. However, there are strategies in the interaction that do encourage the female comedians or that lead to female comedian’s resist being rejected. These strategies indicate that the hegemonic cultural notions of women as less humorous than men are also challenged in this public discourse. 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2016. p. 210
Series
Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 24
Keywords
language and gender, gender studies, conversation analysis, feminist post-structuralist discourse analysis, multimodality, humour, mediated discourse, TV, språk och kön, genusstudier, samtalsanalys, feministisk poststrukturalistisk diskursanalys, multimodalitet, humor, mediediskurs, tv
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-120169 (URN)978-91-88466-89-1 (ISBN)
Public defence
2016-06-10, Humanisthuset, Hörsal F, Umeå, 09:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-05-20 Created: 2016-05-10 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Söderlund, H. (2014). What makes a Comedian Successful?: Female and Male Comedian’s Positioning in Humorous Discourses. In: Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language. Paper presented at IGALA 8, June 5-7, 2014, Vancouver, Canada. Vancouver
Open this publication in new window or tab >>What makes a Comedian Successful?: Female and Male Comedian’s Positioning in Humorous Discourses
2014 (English)In: Shifting Visions: Gender, Sexuality, Discourse, and Language, Vancouver, 2014Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Women have traditionally been seen as lacking humor (Lakoff, 2004). Men have been dominating humorous discourses the last century (Crawford, 1995). Are these conditions still reinforced in humour discourses or do female and male comedians have about the same opportunities to do humour?

In my doctoral project I am studying how female and male comedians negotiate and perform gender in humorous discourses on TV. The material I am using is a Swedish humorous panel-show and my research question is:

– How do female and male comedians position themselves in humorous discourses, how are they positioned by the moderator and the other comedians, and how does that relate to their possibilities to be humorous?

To make their own and others jokes successful comedians may use various strategies. I use a theoretical framework based on Feminist Post-structuralist Discourse Analysis (Baxter, 2003), combined with Conversation Analysis to analyse the comedian's positioning relating to how well their jokes are responded to by the other comedians and the moderator. Responses as laughter or topic development makes a successful joke which gives a powerful position, whereas no laughter or response at all makes an unsuccessful joke which gives a less powerful position. In my conclusions I will talk about how female and male comedians have different opportunities to do humour in humorous discourses and that different kinds of responses affects what makes a good joke.

Place, publisher, year, edition, pages
Vancouver: , 2014
Keywords
Language, gender, humor, power relations, Språk, kön, humor, maktrelationer
National Category
Languages and Literature
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145527 (URN)
Conference
IGALA 8, June 5-7, 2014, Vancouver, Canada
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Söderlund, H. (2013). "Din lilla dumma blondin": Är personangrepp i humor könade?. In: : . Paper presented at Nordiska konferensen om språk och kön.
Open this publication in new window or tab >>"Din lilla dumma blondin": Är personangrepp i humor könade?
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
Humor, kön, maktrelationer, diskursanalys
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145528 (URN)
Conference
Nordiska konferensen om språk och kön
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2018-06-09
Söderlund, H. (2013). När blir en komiker rolig?: Iscensättande av kön i politisk parodi. In: Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk: . Paper presented at Svenskans beskrivning 33. Helsingfors
Open this publication in new window or tab >>När blir en komiker rolig?: Iscensättande av kön i politisk parodi
2013 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 33, Svenska som pluricentriskt språk, Helsingfors, 2013Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: , 2013
Keywords
Humor, kön, politisk parodi, maktrelationer
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145529 (URN)
Conference
Svenskans beskrivning 33
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2018-06-09
Söderlund, H. (2012). Being funny – a way of performing gender. In: The Communicative Body in Development: . Paper presented at International Society for Gesture Studies, ISGS 5. Lund
Open this publication in new window or tab >>Being funny – a way of performing gender
2012 (English)In: The Communicative Body in Development, Lund, 2012Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2012
Keywords
Humor, gender, gesture studies, multimodality, language
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145531 (URN)
Conference
International Society for Gesture Studies, ISGS 5
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2018-06-09
Söderlund, H. (2012). Being funny and doing gender. In: In relation to what?: . Paper presented at Masculinities and relationality. Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Being funny and doing gender
2012 (English)In: In relation to what?, Uppsala, 2012Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2012
Keywords
Masculinity, gender, humor, power relations
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145664 (URN)
Conference
Masculinities and relationality
Available from: 2018-03-13 Created: 2018-03-13 Last updated: 2018-06-09
Söderlund, H. (2012). Hur länge kan man skratta åt en ordvits?: Iscensättande av kön i humor. In: Ofti (Området för tal och interaktion), Tid: . Paper presented at Ofti (Området för tal och interaktion). Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Hur länge kan man skratta åt en ordvits?: Iscensättande av kön i humor
2012 (Swedish)In: Ofti (Området för tal och interaktion), Tid, Stockholm, 2012Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2012
Keywords
Humor, kön, maktrelationer
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145530 (URN)
Conference
Ofti (Området för tal och interaktion)
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2018-06-09
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9470-1403

Search in DiVA

Show all publications