umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 76) Show all publications
Holm, J., Edström, Ö., Mannelqvist, R. & Pettersson-Strömbäck, A. (2019). Arbetsgivaren och den organisatoriska arbetsmiljön: Arbetsbelastning, juridiskt ansvar och upplevda problem. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(1), 49-67
Open this publication in new window or tab >>Arbetsgivaren och den organisatoriska arbetsmiljön: Arbetsbelastning, juridiskt ansvar och upplevda problem
2019 (Swedish)In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 1, p. 49-67Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Arbetsgivares juridiska ansvar för arbetsmiljö och ett hållbart arbete återfinns i en mängd olika bestämmelser av varierande karaktär, samt i domar och beslut från Arbetsmiljöverket, vilket inte underlättar vare sig överskådlighet och förståelse av regelverkets innebörd. Avsikten är att i den här artikeln dels analysera arbetsgivares juridiska ansvar för arbetstagares arbetsbelastning inom arbetsmiljörätten, dels undersöka hur problem med arbetsbelastning upplevs samt om, och i så fall hur, dessa problem hanteras inom såväl manligt och kvinnligt dominerade arbetsplatser som inom privat och offentlig verksamhet.

Keywords
arbetsmiljö, arbetsmiljölag, arbetsplatsundersökning, rättspraxis
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-163403 (URN)
Available from: 2019-09-18 Created: 2019-09-18 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Edström, Ö. (2019). Swedish labour law and cooperation in working life: how does law support positive reciprocal action?. In: Laura Carlson, Petra Herzfeld Olsson, Vincenzo Pietrogiovanni (Ed.), Labour law and the welfare state: Arbetsrätten och välfärdsstaten (pp. 73-93). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Swedish labour law and cooperation in working life: how does law support positive reciprocal action?
2019 (English)In: Labour law and the welfare state: Arbetsrätten och välfärdsstaten / [ed] Laura Carlson, Petra Herzfeld Olsson, Vincenzo Pietrogiovanni, Uppsala: Iustus förlag, 2019, p. 73-93Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2019
Keywords
labour law, cooperation, reciprocity, labour participation
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-163330 (URN)9789177370673 (ISBN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-11-26Bibliographically approved
Edström, Ö. (2018). Samverkan i arbetsrätten (1ed.). In: Reza Banakar, Karl Dahlstrand, Lotti Ryberg Welander (Ed.), Festskrift till Håkan Hydén: (pp. 165-183). Lund: Juristförlaget, Lund
Open this publication in new window or tab >>Samverkan i arbetsrätten
2018 (Swedish)In: Festskrift till Håkan Hydén / [ed] Reza Banakar, Karl Dahlstrand, Lotti Ryberg Welander, Lund: Juristförlaget, Lund, 2018, 1, p. 165-183Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juristförlaget, Lund, 2018 Edition: 1
Keywords
Medbestämmande, samverkan, reciprocitet, MBL, arbetsmiljö, diskriminering
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156358 (URN)978-91-544-0575-6 (ISBN)
Available from: 2019-02-12 Created: 2019-02-12 Last updated: 2019-03-13Bibliographically approved
Edström, Ö. & Holm, J. (2017). Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal: samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal. In: Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist (Ed.), Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år: (pp. 89-101). Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal: samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal
2017 (Swedish)In: Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år / [ed] Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet , 2017, p. 89-101Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2017
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 38
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141611 (URN)9789176017937 (ISBN)
Available from: 2017-11-09 Created: 2017-11-09 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Edström, Ö., Ingmanson, S. & Mannelqvist, R. (2017). EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna. Uppsala: IFAU
Open this publication in new window or tab >>EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Arbetskraftens fria rörlighet är en av grundstenarna inom EU. Arbetstagare har rätt att söka och ta arbete i alla EU-länder och ska i princip ha samma rättig­heter som andra arbetstagare i värdlandet. Efterhand har även arbetssökande EU-medborgare som kommer direkt från ett annat land alltmer kommit att få stärkta rättigheter. En fråga är mot den bakgrunden i vilken utsträckning arbets­sökande från andra EU-länder har rätt att få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd inom ramen för jobbgarantierna på den svenska arbets­marknaden.

I rapporten analyseras först EU-rätten och i synnerhet EU-domstolens praxis. Därefter undersöks villkoren för tillträde till de svenska jobbgarantierna och olika stöd kopplade till dessa. Slutligen analyseras hur reglerna om tillträde till dessa åtgärder och olika stöd förhåller sig till EU-rätten och den fria rörlig­heten.

EU-domstolen prövar nationella regler mot bland annat principer om lika­behandling och icke-diskriminering och om nationella regler kan hindra eller avskräcka medborgare från andra medlemsstater från att utnyttja den fria rörligheten.

Rapporten visar på kritiska punkter som kan finnas i regleringen av de åt­gärder som studeras. Härigenom belyses också vilka frågor som mer generellt måste beaktas vid utformningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige med hänsyn tagen till EU-rätten.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: IFAU, 2017. p. 38
Series
IFAU Rapporter, ISSN 1651-1158 ; 2017:2
Keywords
EU-rätt, arbetsmarknadspolitik, åtgärder, jobbgaranti
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-132985 (URN)
Funder
Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)
Available from: 2017-03-27 Created: 2017-03-27 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Edström, Ö., Lindholm, J. & Mannelqvist, R. (Eds.). (2017). Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år. Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Juridiska institutionen vid Umeå universitet bildades år 1977. Med anledning av 40-årsfirandet presenteras i denna jubileumsskrift 20 bidrag skrivna av 33 forskare och lärare verksamma vid institutionen. Både juristprogrammet och den forskning som bedrivs vid institutionen har med tiden blivit fast etablerade som en del av de svenska universiteten. Forskningen har i takt med internationaliseringen utvecklats och många forskare är etablerade både på nationell och internationell nivå. De olika bidragen speglar undervisning och forskning vid institutionen. De handlar såväl om juristprogrammets etablering och utveckling som olika aktuella projekt och forskningsområden som utvecklats vid institutionen.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2017. p. 306
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 38
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141592 (URN)9789176017937 (ISBN)
Available from: 2017-11-08 Created: 2017-11-08 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Edström, Ö. (2017). Medbestämmandeavtal - en särskild typ av avtal? (1ed.). In: Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg (Ed.), Niklas Bruun i Sverige: en vänbok (pp. 71-85). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Medbestämmandeavtal - en särskild typ av avtal?
2017 (Swedish)In: Niklas Bruun i Sverige: en vänbok / [ed] Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 1, p. 71-85Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2017 Edition: 1
Keywords
labour law, co-determination, collective agreement, arbetsrätt, medbestämmande, medbestämmandeavtal, avtal
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-142565 (URN)978-91-7737-010-9 (ISBN)
Available from: 2017-12-04 Created: 2017-12-04 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Edström, Ö. & Ingmanson, S. (2017). Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar. In: Mia Rönnmar & Jenny Julén Votinius (Ed.), Festskrift till Ann Numhauser-Henning: (pp. 177-198). Lund: Juristförlaget, Lund
Open this publication in new window or tab >>Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar
2017 (Swedish)In: Festskrift till Ann Numhauser-Henning / [ed] Mia Rönnmar & Jenny Julén Votinius, Lund: Juristförlaget, Lund, 2017, p. 177-198Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juristförlaget, Lund, 2017
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-133007 (URN)978-91-544-0570-1 (ISBN)
Available from: 2017-03-28 Created: 2017-03-28 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Edström, Ö. (2016). Collective labour law in the Nordic countries: the relationship between individual employment contracts and state legislation. In: Jürgen Basedow, Chen Su, Matteo Fornasier and Ulla Likkunen (Ed.), Employee participation and collective bargaining in Europe and China: (pp. 3-28). Tübingen, Germany: Mohr Siebeck
Open this publication in new window or tab >>Collective labour law in the Nordic countries: the relationship between individual employment contracts and state legislation
2016 (English)In: Employee participation and collective bargaining in Europe and China / [ed] Jürgen Basedow, Chen Su, Matteo Fornasier and Ulla Likkunen, Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 2016, p. 3-28Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The article deals with labour law in the Nordic countries (Sweden, Denmark, Finland and Norway) and the challenges and impact from EU law. A conclusion is that labour law and the collective agreement model in the Nordic countries has been under pressure, and that significant changes in national law have been made. However, the Nordic model for industrial relations has shown good capacity for adapting to EU law, even if this adaptation has been made different in the Nordic countries.

Place, publisher, year, edition, pages
Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 2016
Series
Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, ISSN 0340-6709
Keywords
labour law, collective bargaining, nordic modell, employment protection, discrimination labour market, arbetsrätt, nordiska modellen, förhandlingar, medbestämmande, anställningsskydd, diskriminering
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-114799 (URN)978-3-16-154406-4 (ISBN)
Available from: 2016-01-28 Created: 2016-01-28 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Edström, Ö., Carlson, L. & Nyström, B. (Eds.). (2016). Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law (1ed.). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law
2016 (English)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2016. p. 284 Edition: 1
Keywords
labour law, international law, human rights, EU law, arbetsrätt, internationell rätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt
National Category
Social Sciences
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-115250 (URN)9789176789414 (ISBN)
Available from: 2016-02-02 Created: 2016-02-02 Last updated: 2018-06-07
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9044-8658

Search in DiVA

Show all publications