umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Berglund, Stefan
Publications (7 of 7) Show all publications
Mejtoft, T., Cripps, H., Berglund, S. & Singh, A. (2018). Collaborative teaching project to increase students’ international experience: Experience from interweaving units in Australia and Sweden. In: Abstrakt – NU 2018: . Paper presented at NU2018 – Det akademiska lärarskapet, 9–11 oktober 2018, Västerås. , Article ID 650.
Open this publication in new window or tab >>Collaborative teaching project to increase students’ international experience: Experience from interweaving units in Australia and Sweden
2018 (English)In: Abstrakt – NU 2018, 2018, article id 650Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The global nature of business means getting international experience during studies at the universityis continuously increasing in importance. This project seeks to investigate the possibility of increasing students’ motivation to take responsibility for the learning process by creating “real” situations including international experience without having to travel abroad (Wen, Zaid & Harun, 2015; De-Marcos et al, 2014).

This project involved the interweaving of the content of two units: Prototyping for Mobile Applications at Umeå University, Sweden, a fourth year unit on the five-year MSc engineering program in interaction technology and design and Current Issues in Marketing at Edith Cowan University, Perth, Australia, a third year marketing unit. Consequently, the engineering students created prototypes for mobile apps while the marketing students created marketing material. The virtual communication platform Slack was used to assist collaboration between students (Labus et al,2015).

The challenge in the design of this collaborative curriculum was that the students must be able to finish their unit in case of collaborative problems. Hence, there was no total dependence between the two units and the lecturers used ad hoc flexibility over the course of the collaboration. It was also decided not to give the students all information about the project at the start of the units but rather on a need-to-know basis.

The student review of the project showed that they liked the idea of the project but a more structured approach would be beneficial. Students on both sides of dyad often struggled with the unknowns, as they were reliant on students half a world away. However, from the communication platform it could be observed that the students exhibited skills in finding solutions and workarounds to complete their assessments.

Analysing the project among teachers involved, revealed some challenges, however all teachers consider that this type of international collaborative curriculum can benefit the students (Chang &Lee, 2013). Challenges during the collaborative project included, stilted exchanges on issues due to time differences, differing understandings of cultural priorities and aligning the timing of assessment of the units’ requirements. However, benefits to the students included, experience to give and receive feedback, experiencing a new business culture and technologies, development of online media skills and having to solve real world problems. For the Australian students an added benefit was the visit to Perth of one of the Swedish teachers, which supplement their online experience (Lin, 2016). This may have contributed to a greater positivity toward the project reflected in their course evaluation.

Experiences and learnings from the project include (1) the need to explicitly explain how all parts of project is going to work and how the students execute their role, (2) supervise a formal introduction of the students in each location so all students have the same knowledge about each other, (3) provide real-time opportunities by setting Swedish lectures in the morning and Australia lectures inthe afternoon, and (4) set joint deadlines between the two units and make clear the consequences offailing to meet deadlines.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-157001 (URN)
Conference
NU2018 – Det akademiska lärarskapet, 9–11 oktober 2018, Västerås
Available from: 2019-03-04 Created: 2019-03-04 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Mejtoft, S. & Berglund, S. (2015). CDIO som metod för att stärka teknologers yrkesidentitet och generiska färdigheter. In: 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: Proceedings. Paper presented at 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, 18–19 november 2015 (pp. 67-70). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>CDIO som metod för att stärka teknologers yrkesidentitet och generiska färdigheter
2015 (Swedish)In: 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: Proceedings, Uppsala: Uppsala universitet, 2015, p. 67-70Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

För att ge studenterna möjlighet att öva generiska färdigheter vid flera tillfällen och i olika sammanhang har projektledning integrerats som ett återkommande inslag i hela Högskoleprogrammet till medieproducent, vid Umeå universitet, i enlighet med CDIO Syllabus 2.0 [1]. För att erhålla progression omarbetades programstrukturen under 2011, bland annat får nu studenterna läsa en kurs i projektledning redan under första terminen. Under denna kurs erhåller studenterna generiska färdigheter, som är avsedda att användas i efterföljande projektbaserade kurser. För att säkerställa progressionen reviderades hösten 2013 två strategiska kurser: Produktion av webb och multimedia och Produktion av nyhetsprogram för TV. Resultatet visar att de väl genomförda förändringarna i program- och kursstruktur har lett till en miljö med ökade generisk färdigheter för studenterna. Lärare på programmet anser att studenterna i en högre grad arbetar mer självständigt, genomför projekt mer framgångsrikt och levererar bättre presentationer i efterföljande projektbaserade ämnesrelaterade kurser. Dessutom visar även resultatet att studenterna tar större ansvar i projekt och för sin egen roll i inlärningsprocessen.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2015
Keywords
Yrkesidentitet, generiska färdigheter, CDIO
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-114062 (URN)
Conference
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, 18–19 november 2015
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Kvarnbrink, P. & Berglund, S. (2015). Flipped classroom resulterar i självgående ingenjörsstudenter. In: : . Paper presented at 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, 18–19 november, 2015. Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Flipped classroom resulterar i självgående ingenjörsstudenter
2015 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel beskriver hur flipped classroom kan användas i kurser som en metod att öka ingenjörsstudenters ansvar för eget kunskapsinhämtande. Den vill också visa på de möjligheter som öppnar sig för lärare genom detta förändrade arbetssätt. Flipped classroom, eller det inverterade klassrummet som det också brukar kallas, innebär att traditionella klassrumsförlagda föreläsningar ersätts med inspelade som studenten kan se oberoende av tid och utanför klassrummet. Det innebär också att studentaktiviteten som tidigare var förlagd i studentrummet nu flyttas in i klassrummet och tvärt om [1]. Vår didaktiska metod går i korthet ut på att först presentera ett antal uppgifter som studenterna ska lösa. För att lösa dessa behöver de ökade kunskaper och då väljer många att följa de inspelade föreläsningarna men det är inte ovanligt att de själva hittar och delar med sig av ytterligare kunskapskällor, vilket vi också uppmuntrar. Längre in i våra kurser får studenterna i uppgift att formulera egna projekt som de löser i grupp och här tar de ytterligare ett steg med avseende på självständig kunskapsinhämtning. 15 års erfarenhet av inspelade föreläsningar visar på stora tidsbesparingar för lärare, tid som används till annat, exempelvis till handledning, återkoppling och kursutveckling. Inspelade föreläsningar upplevs också mer effektiva och mer tillgängliga av studenterna. De kan själva välja i vilken ordning och omfattning de deltar, upplägget passar fler lärstilar än det traditionella.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala universitet, 2015
Keywords
Flipped Classroom, studerandeaktiv undervisning, självständiga studenter
National Category
Media and Communication Technology Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112536 (URN)
Conference
5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, 18–19 november, 2015
Available from: 2015-12-09 Created: 2015-12-09 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Mejtoft, S. & Berglund, S. (2015). Project management: an environment for increased personal and interpersonal skills. In: Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11 2015: . Paper presented at 2015 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11, 2015.. , Article ID 44.
Open this publication in new window or tab >>Project management: an environment for increased personal and interpersonal skills
2015 (English)In: Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11 2015, 2015, article id 44Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This case study illustrates how changes in course structure and study program increase students' personal and interpersonal skills. The didactic methods used are based on CDIO and project management and the purpose of the implemented changes has been to increase the employability of the students, giving them a professional identity and increase their selfconfidence.

To follow the CDIO approach (CDIO, 2010) by integrating project management as a recurring element throughout the program, give students the opportunity to practice generic skills on several occasions and in different contexts. To provide this, the program was restricted in 2011, one of the changes was to let students take a project management course in the first semester of their education. During this course, the students receive professional knowledge and skills that is meant to be further used in following project-based courses. To ensure progression, two strategic courses: Web and Multimedia Production and News Production for Television were revised in the autumn of 2013.

The result shows that the well-implemented changes to the program and courses has led to an environment of increased personal and interpersonal skills for the students. Lecturers within the program highlight that students at a higher degree work more independently, execute projects more successfully and deliver better presentations in subsequent project-based subject-related courses. Moreover, it is also shown that the student group has taken more responsibility in projects and for their own role in the learning process. Analyzing the results, it is clear that the students have grown as individuals since they obtained a clearer identity as production manager and feel more confident before the final degree project and future career. 

Series
Proceedings of the International CDIO Conference, E-ISSN 2002-1593
Keywords
Project management, generic skills, personal skills, interpersonal skills, CDIO, Standards: 3, 4, 7, 8, 9, 11
National Category
Learning Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-133494 (URN)
Conference
2015 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11, 2015.
Available from: 2017-04-11 Created: 2017-04-11 Last updated: 2019-02-04Bibliographically approved
Berglund, S. & Mejtoft, S. (2015). Stärkt yrkesidentitet genom förändrad program-och kursstruktur med avseende på generiska färdigheter. In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap. Paper presented at Universitetspedagogiska konferensen 2015, Gränslös kunskap, Umeå, 8-9 oktober 2015 (pp. 12-14). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Stärkt yrkesidentitet genom förändrad program-och kursstruktur med avseende på generiska färdigheter
2015 (Swedish)In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 12-14Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-114108 (URN)
Conference
Universitetspedagogiska konferensen 2015, Gränslös kunskap, Umeå, 8-9 oktober 2015
Available from: 2016-01-13 Created: 2016-01-13 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Mejtoft, S. & Berglund, S. (2014). Projektledning som miljö för ökade generiska färdigheter. In: NU2014 Abstracts: . Paper presented at NU2014 (pp. 102).
Open this publication in new window or tab >>Projektledning som miljö för ökade generiska färdigheter
2014 (Swedish)In: NU2014 Abstracts, 2014, p. 102-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

En klar majoritet av de tekniska utbildningar som ges vid Umeå universitet innehåller kurser med projektinslag och en kurs i projektledning. Tanken med dessa kurser är att ge studenter de generiska färdigheter som efterfrågas av näringslivet och som också återfinns som mål i examensförordningen (Högskoleförordningen, 1993). Vid en av dessa tekniska utbildningar, Högskoleprogrammet till medieproducent, utbildas blivande produktionsledare. Goda kunskaper och färdigheter inom projektledning är en förutsättning för att dessa studenter ska fungera väl i sin blivande yrkesroll. För att erhålla en röd tråd och möjliggöra progression genom programmet läser studenterna tidigt en projektledningskurs. Där erhåller studenterna kunskap och färdighet som är tänkt att användas i efterföljande projektbaserade kurser. Trots detta har målsättningen med progression och röd tråd varit svår att uppfylla. Lärare i efterföljande kurser har ofta saknat kompetens i projektledning, vilket i sin tur medför att studenter missat möjligheten att omsätta sina generiska färdigheter i utbildningens kontext. Tekniska högskolan vid Umeå universitet initierade hösten 2010 ett kompetenshöjande fortbildningsprojekt inom projektledning (Byström & Berglund, 2013). I och med detta projekt erhöll några av programmets pedagogiska och ämneskompetenta lärare den kompetens de saknade för att på bästa sätt kunna vidareutveckla och ge projektbaserade kurser. Tack vare det didaktiska valet att integrera projektledning som ett återkommande moment genom hela utbildningen har ett antal strategiskt valda kurser reviderats och nyutvecklats. Fortbildade lärare har därefter fått förtroendet att utveckla dessa kurser så att studenterna nu får tillämpa olika projektmodeller och metoder samt praktisera olika yrkesrelaterade projektroller. För att ytterligare utveckla vissa av programmets lärare har det i en kurs kopplats en projektledare från näringslivet, som bidragit till ett för branschen verklighetstroget projektupplägg. De väl genomförda ändringarna har lett till en miljö för ökade generiska färdigheter för programmets studenter. Kursansvariga lärare har fått indikationer från studenter att de under kurserna vuxit som individer, att de erhållit en tydligare identitet och känner sig tryggare inför examensarbetet och yrkeslivet. Lärare har även konstaterat att studentgruppen tagit större ansvar för sin egen roll i inlärningen.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-99413 (URN)
Conference
NU2014
Available from: 2015-02-09 Created: 2015-02-09 Last updated: 2018-06-07
Byström, S. & Berglund, S. (2013). Kvalitetshöjning med avseende på projektledningsinnehållet i ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. In: Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: . Paper presented at 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Umeå universitet, 27 november – 28 november 2013 (pp. 85-88).
Open this publication in new window or tab >>Kvalitetshöjning med avseende på projektledningsinnehållet i ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar
2013 (Swedish)In: Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2013, p. 85-88Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Hösten 2010 startade projektet ”Fortbildning av lärare i projektledning” med syftet att ytterligare förbättra kvalitén på ingenjörsutbildningar genom ett tydligare projektledningsinnehåll. Projektet bedrivs vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE) och strategiska utvecklingsmedel erhålls frånTeknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Vi har utvecklat ett kostnadseffektivt och självbärande koncept där nästan halva kompetensutvecklingstiden betalas genom att deltagaren utför handledning och återkoppling till studenter i en projektledningskurs. Övrig kompetensutvecklingstid i konceptet finansieras av deltagares egna enheter. Projektet pågår fram till juni 2014, hittills har 15 deltagare fortbildats.

Series
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, ISSN 0348--0542 ; UMINF 13.21
Keywords
Fortbildning, kompetensutveckling, kvalitétshöjning, projektledning
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86290 (URN)
Conference
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Umeå universitet, 27 november – 28 november 2013
Available from: 2014-02-21 Created: 2014-02-21 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications