umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bränberg, Agneta
Publications (10 of 11) Show all publications
Bränberg, A. & Holmgren, U. (2015). Forskningsanknytning av grundutbildning: en praktisk analysmetod. In: 5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: Proceedings. Paper presented at 5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar, Uppsala, 18-19 november, 2015 (pp. 51-55). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Forskningsanknytning av grundutbildning: en praktisk analysmetod
2015 (Swedish)In: 5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: Proceedings, Uppsala: Uppsala universitet, 2015, p. 51-55Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Forskningsanknytning av grundutbildning kan och ska inte enbart vara fokuserad på att våra lärare är forskare. Det är så mycket mer kopplat till den. Som så många gånger när världen ser komplex ut är det lätt att man förenklar den alltför mycket. I denna artikel försöker vi vidga begreppen. Vi presenterar en analysmodell i form av ett fyrfältsdiagram, som kan byggas ut med en progressionsskala. Modellen som presenteras är ett verktyg som kan fungera både för analys av och som utgångspunkt för diskussioner om forskningsanknytning av ingenjörsutbildningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2015
Keywords
Analysmodell, forskningsanknytning, grundutbildning, fyrfältsdiagram, ingenjörsutbildning, programutveckling
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112516 (URN)
Conference
5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar, Uppsala, 18-19 november, 2015
Available from: 2015-12-09 Created: 2015-12-09 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Bränberg, A., Holmgren, U. & Gulliksson, H. (2013). Didaktik för ingenjörslärare. In: 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar: . Paper presented at 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar (pp. 9-11).
Open this publication in new window or tab >>Didaktik för ingenjörslärare
2013 (Swedish)In: 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar, 2013, p. 9-11Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Didaktik är vetenskapen om alla faktorer sompåverkar undervisningen och dess innehåll, och sätter fokus pålärande och hur lärande organiseras. Didaktik berör alltså vadläraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samtsambandet dem emellan. Ämnesdidaktiken fokuserar på vilkavillkor som är av betydelse för lärandet av ett specifikt ämne påolika nivåer, exempelvis matematikdidaktik eller språkdidaktik.Målet för professionsutbildningar (exempelvisingenjörsutbildningarna) skiljer sig från ämnesorienteradeutbildningar genom att fokus ligger på yrkesrollen, vad denexaminerade studenten ÄR, vad den GÖR och kanske i tredjehand vad han eller hon KAN. Detta påverkar hur vi somingenjörslärare hanterar de didaktiska frågorna VARFÖR, HURoch VAD? Rundabordsdiskussionen berör frågeställningar kringutvecklandet av en ingenjörsdidaktik samt hinder ochmöjligheter för denna didaktik att få ett större genomslag i dendagliga didaktiska praktiken. Diskussionen tar avstamp i ennyutkommen bok ”Didaktik för ingenjörslärare” [1].

Series
Report / UMINF, ISSN 0348-0542 ; 13.21
Keywords
Pedagogik, didaktik, metodik, ingenjör, ingenjörsdidaktik, ingenjörslärare
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-84198 (URN)
Conference
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar
Available from: 2013-12-19 Created: 2013-12-17 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Bränberg, A., Holmgren, U. & Gulliksson, H. (2013). Didaktik för ingenjörslärare: konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer (1ed.). Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Didaktik för ingenjörslärare: konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur, 2013. p. 377 Edition: 1
Keywords
Ingenjör, didaktik
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-73135 (URN)9789144089270 (ISBN)
Available from: 2013-06-17 Created: 2013-06-17 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Pålsson, J., Jalkanen, V., Holmgren, U. & Bränberg, A. (2013). PBL för att stötta professionsfärdigheter. In: : . Paper presented at Den 11:e Universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet 13-14 mars 2013. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>PBL för att stötta professionsfärdigheter
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2013
National Category
Pedagogy Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-67495 (URN)
Conference
Den 11:e Universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet 13-14 mars 2013
Available from: 2013-03-21 Created: 2013-03-21 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Hassan, O. & Bränberg, A. (2013). Peer-lärande och formativ bedömning: en väg till bättre lärande. In: Erik Lindenius (Ed.), Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv. Paper presented at Den tionde universitetspedagogiska konferensen, 1-2 mars 2011, Umeå (pp. 97-106). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Peer-lärande och formativ bedömning: en väg till bättre lärande
2013 (Swedish)In: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 97-106Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I denna artikel introduceras en modell för lärande där peer - lärande och formativ bedömning är integrerade med en traditionell föreläsningsform. I detta sammanhang genomfördes en fältstudie för att testa användbarheten av modellen för en byggingenjörskurs. Resultaten visar att modellen har gett lovande resultat med hänsyn till uppfyllandet av de förväntade studieresultaten. Artikeln diskuterar också några praktiska och teoretiska aspekter samt vilka hänsynstagande till kursens innehåll och uppläggning som skulle kunna påverka vid fullgörandet av modellen.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2013
Series
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 2013:1
National Category
Educational Sciences
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-54589 (URN)978-91-7459-571-0 (ISBN)
Conference
Den tionde universitetspedagogiska konferensen, 1-2 mars 2011, Umeå
Note

Annat ISSN angivet på omslag: 1650-4364

Available from: 2012-05-01 Created: 2012-05-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Bränberg, A. & Winka, K. (2013). Tänk vad vi är bra: pedagogiska portföljer ger ringar på vattnet. In: Erik Lindenius (Ed.), Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv. Paper presented at Den tionde universitetspedagogiska konferensen 1-2 mars 2011 (pp. 123-138). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Tänk vad vi är bra: pedagogiska portföljer ger ringar på vattnet
2013 (Swedish)In: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 123-138Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2013
Series
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 2013:1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-76664 (URN)978-91-7459-571-0 (ISBN)
Conference
Den tionde universitetspedagogiska konferensen 1-2 mars 2011
Note

Annat ISSN angivet på omslag: 1650-4364

Available from: 2013-07-09 Created: 2013-07-09 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Bränberg, A. & Holmgren, U. (2011). Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet, kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga. In: 3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011: . Paper presented at 3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011 (pp. 112-116).
Open this publication in new window or tab >>Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet, kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
2011 (Swedish)In: 3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011, 2011, p. 112-116Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Kursen Analog elektronik 15hp är den första renodlade ämneskurs som studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik möter och den ges under senare delen av höstterminen i första årskursen. Kursen är central på programmet dels ämnesmässigt men framförallt genom önskemålet att etablera ingenjörsmässiga arbetsformer och ett ingenjörsmässigt förhållningssätt i kommande kurser på programmet. Tre aspekter bildar bas för kursens målbeskrivning

 -Kunskapsbasen definierad av klassisk analogiteknik och elementära elektroniska system

-Färdighetsmålen med fokus på konstruktion, experiment, simulering och analys

-Formerande av en attityd till lärande där kreativitet, lagarbete och kritiskt förhållningssätt står i centrum

I presentationen diskuteras hur arbetsmetodik, kursinnehåll och examination kan utformas i syfte att stödja samtliga tre måldimensioner och hur motivation, personligt ansvarstagande och professionellt förhållningssätt kan utvecklas genom en medveten utformning av läraktiviteter.

Keywords
kursutveckling, ingenjörsutbildning, analog elektronik, Attityd, ingenjörsmässiga arbetsformer
National Category
Engineering and Technology Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-51900 (URN)
Conference
3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011
Available from: 2012-02-03 Created: 2012-02-03 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Bränberg, A. (2009). Hur startar man ett helt nätbaserat utbildningsprogram?: IngOnline som ett exempel på COI för blended learning. In: Erik Lindenius (Ed.), Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport. Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen, 25-26 februari 2009 (pp. i-x). Umeå
Open this publication in new window or tab >>Hur startar man ett helt nätbaserat utbildningsprogram?: IngOnline som ett exempel på COI för blended learning
2009 (Swedish)In: Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå, 2009, p. i-xConference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel kommer att beskriva hur vi, en grupp på åtta personer från åtta olika högskolor, jobbat tillsammans för att utveckla och starta ett helt nätbaserat högskoleingenjörsprogram i datateknik/elektroteknik. Arbetsmetoden som vi använt har (sett i en backspegel) vilat tungt på att vi kunnat träffas rent fysiskt för att få en social interaktion och däremellan kunnat ha olika typer av täta kontakter av mer virtuell natur där tekniken har varit till stor hjälp. Man kan uttrycka det som att vi använt så kallad Blended Learning. Formen för samverkansgruppen skulle man kunna beskriva som ett Community of Inquiry, dvs en grupp människor som samverkar för att bygga kunskap.

Artikeln kommer att beskriva arbetsmetoden, hur vår grupp såg ut, vad vi har fått för erfarenheter av att jobba på detta vis, hur programmet blev och vad man kan ta med sig om man tänker starta ett nytt program på samma sätt som vi gjort.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2009
Series
Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1650-4364 ; 2010:1
National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-38925 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen, 25-26 februari 2009
Note

Den digitala versionen innehåller en artikel mer (Bränberg) än den tryckta. Denna har numrerats med romerska siffror. Refereegranskad artikel – finns endast i PDF-utgåva, ej i den tryckta boken.

Available from: 2011-03-30 Created: 2011-01-10 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Johansson, D. & Bränberg, A. (2009). Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ettprogram. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen.. In: Erik Lindenius (Ed.), Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport. Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 feb 2009 (pp. 93-104). Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ettprogram. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen.
2009 (Swedish)In: Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet , 2009, p. 93-104Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Att starta en helt nätbaserad utbildning på ett bra sätt kräver ett visst mått av eftertanke. Man måste ha klart för sig vad man har för syfte, d v s vad studenterna förväntas ha för kunskaper och färdigheter när de har utexaminerats. Hur utbildningen kommer att vara utformad och vad studenterna förväntas möta under den i form av pedagogiska upplägg och IKT är nästa viktiga aspekt att ha tänkt igenom. Till sist bör man ha klart för sig vad man har för möjligheter att möta upp mot alla dessa krav; vad finns det för stöd i litteratur och forskning när det gäller pedagogiskt upplägg för den här typen av kursen och vad har man för stöd på högskolan när det gäller support av olika slag?

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet, 2009
Series
Skriftserie från Universitetpedagogiskt centrum, ISSN 1650-4364 ; 2010:1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-25353 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 feb 2009
Available from: 2011-03-30 Created: 2009-08-12 Last updated: 2018-06-08
Jonsson, U., Bränberg, A. & Bergström, P. (2007). Att utveckla en distanslärare: en institutionsövergripande aktivitet?. In: Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz (Ed.), Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007. Paper presented at Den åttonde universitetspedagogiska konferensen 27-28 februari 2007 (pp. 189-200). Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla en distanslärare: en institutionsövergripande aktivitet?
2007 (Swedish)In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2007, p. 189-200Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Det nätburna ingenjörsprogrammet IngOnline skapades 2002 för att tillmötesgå en allt mer ökande efterfrågan på ingenjörer inom teknikområdena tele- och datakommunikation, datateknik, elektronik samt programmering. Lärare aktiva inom programmet har genomgått en kurs för att öka kompetensen inom området pedagogik för nätburna kurser. Kursen utvecklades och gavs i samverkan mellan två institutioner vid Umeå Universitet, Tillämpad Fysik och Elektronik (TFE) samt institutionen för Interaktiva Medier och Lärande (IML). En befintlig kurs hos IML anpassades och modifierades för att passa IngOnline-lärarna. Kursen inleddes med en med en kontaktskapande kursträff samt genomfördes i flexibelt format under en termin. I kursen deltog nio aktiva lärare inom programmet IngOnline.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, 2007
Series
Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1650-4364 ; 2008:1
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-20080 (URN)978-91-7264-536-9 (ISBN)
Conference
Den åttonde universitetspedagogiska konferensen 27-28 februari 2007
Available from: 2009-03-16 Created: 2009-03-16 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications