umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 46) Show all publications
Wisselgren, P. (2019). Kortintervju med Per Wisselgren. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Mats Myrstener, Lena Svensson och Tore Persson (Ed.), Folkbildning & forskning: årsbok 2019 (pp. 113-116). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Open this publication in new window or tab >>Kortintervju med Per Wisselgren
2019 (Swedish)In: Folkbildning & forskning: årsbok 2019 / [ed] Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Mats Myrstener, Lena Svensson och Tore Persson, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2019, , p. 113-116p. 113-116Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2019. p. 113-116
National Category
Information Studies
Research subject
library and information science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158635 (URN)9789198021370 (ISBN)
Available from: 2019-05-03 Created: 2019-05-03 Last updated: 2019-06-03Bibliographically approved
Hansson, J. & Wisselgren, P. (Eds.). (2018). Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Lund: BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

I den ständigt närvarande diskussionen om bibliotekarieprofessionens innehåll och utveckling finns återkommande frågan om utbildningens roll. I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett "glapp" mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.

I den här antologin samlas ett tjugotal bibloteks- och informationsvetenskapliga forskare och diskuterar sina specialområdens relevans för bibliotekariernas praktiska arbete. Grundfrågan är enkel: på vilket sätt bidrar en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning till en stärkt bibliotekarieprofession? Svaret ges genom betraktelser av bibliotekariens professionsutövning  utifrån ett renodlat utbildningsperspektiv. Bilden som framträder är bred och mångfacetterad. Ämnesområden som medie- och informationskunskap, bibliometri, professionellt språkbruk, praktikens betydelse i utbildningen, professionsetik, den historiska utvecklingen av bibliotekarieutbildningen i Sverige samt arbete med aktuella samhällsutmaningar är bara några av de teman som tas upp.

Frågor som rör relationen mellan forskning, utbildning och praktik i dagens biblioteksvärld diskuteras genom exempel och en unik bild av bibliotekarienas professionella identitet träder fram. Bokens texter ställer också den egna verksamheten, bibliotekarieutbildningen, i ett kritiskt ljus och diskuterar hur en utveckling kan ske inom de ramar som styr utbildningens och forskningens möjligheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ Förlag, 2018. p. 314
Keywords
Bok- och biblioteksväsen, Uppfostran och undervisning
National Category
Information Studies
Research subject
library and information science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147858 (URN)978-91-7018-821-3 (ISBN)
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-08-13Bibliographically approved
Wisselgren, P. (2018). Bibliotekarieutbildning och bibliotekspraktik: en professionshistorisk triangulering. In: Joacim Hansson & Per Wisselgren (Ed.), Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession (pp. 17-38). Lund: BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Bibliotekarieutbildning och bibliotekspraktik: en professionshistorisk triangulering
2018 (Swedish)In: Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession / [ed] Joacim Hansson & Per Wisselgren, Lund: BTJ Förlag , 2018, p. 17-38Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Uppsatsen anlägger ett professionsteoretiskt perspektiv på frågan om bibliotekarieutbildningens förhållande till bibliotekspraktiken. Syftet är att bibliotekshistoriskt belysa hur den trefaldiga relationen mellan utbildning, profession och praktik har skiftat över tid, från 1900-talets början fram till idag, för att avslutningsvis diskutera några tänkbara framtidsinriktade implikationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ Förlag, 2018
Keywords
Profession, Bibliotekshistoria, Utbildningshistoria, Bibliotekarier, Sverige
National Category
Information Studies
Research subject
library and information science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147853 (URN)978-91-7018-821-3 (ISBN)
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-08-13Bibliographically approved
Wisselgren, P. (2018). ”Forskningen om individ och samhälle måste internationaliseras”: Alva Myrdals samhällsvetenskapliga internationalism 1950–1955. Lychnos, 235-254
Open this publication in new window or tab >>”Forskningen om individ och samhälle måste internationaliseras”: Alva Myrdals samhällsvetenskapliga internationalism 1950–1955
2018 (Swedish)In: Lychnos, ISSN 0076-1648, ISSN 0076-1648, p. 235-254Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Early post-World War II international social science was marked by paradoxical tendencies. On the one hand it experienced a rapid expansion underblown by a new optimistic internationalism. On the other hand, many of the initiatives taken were increasingly affected by emerging Cold War tensions. Embedded in these cross-currents of internationalism and geopolitics, UNESCO’s Department of Social Sciences (SSD) played a key role. The aim of this article is to analyze Alva Myrdal’s social scientific internationalism during her term as Director of UNESCO’s SSD, 1950–1955, in the context of other contemporary ideas on international social science. Empirically centred around fifteen key texts by Myrdal, the article argues: first, that a relatively distinct core in Myrdal’s view on international social science can be discerned; second, that her social scientific internationalism by large were in line with the previous and dominating views within UNESCO’s SSD, but also that Myrdal introduced and advocated a more interdisciplinary, applied and polycentric approach to international social science; third, that some discrete but important displacements can be discerned – in spite of the short period – over time.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2018
Keywords
Alva Myrdal, samhällsvetenskaplig internationalism, UNESCO, Avdelningen för samhällsvetenskaper, Kalla kriget
National Category
History of Ideas
Research subject
History Of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156930 (URN)
Projects
”Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationella organisering”
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P12-0273:1
Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-03-15Bibliographically approved
Niskanen, K. & Wisselgren, P. (2018). Humanvetenskaplig internationalisering som ideal och praktik: en introduktion. Lychnos, 195-198
Open this publication in new window or tab >>Humanvetenskaplig internationalisering som ideal och praktik: en introduktion
2018 (Swedish)In: Lychnos, ISSN 0076-1648, p. 195-198Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [en]

Internationalising the Swedish Human Sciences in Theory and Practice, 1920–1970

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2018
Keywords
Internationalisering
National Category
History of Ideas
Research subject
History Of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-156931 (URN)
Note

Introduktion till temablock om internationalisering

Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-03-15Bibliographically approved
Hansson, J. & Wisselgren, P. (2018). Inledning. In: Joacim Hansson & Per Wisselgren (Ed.), Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession (pp. 9-14). Lund: BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession / [ed] Joacim Hansson & Per Wisselgren, Lund: BTJ Förlag , 2018, p. 9-14Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: BTJ Förlag, 2018
National Category
Information Studies
Research subject
library and information science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147856 (URN)978-91-7018-821-3 (ISBN)
Available from: 2018-05-18 Created: 2018-05-18 Last updated: 2018-08-13Bibliographically approved
Hansson, J., Hedemark, Å., Kjellman, U., Lindberg, J., Nolin, J., Sundin, O. & Wisselgren, P. (2018). Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Profession, utbildning, forskning: biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi vid Kungliga Biblioteket har givit de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna vid Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds univeritet, Umeå universitet och Uppsala universitet uppdraget att utreda och formulera förslag kring utbildning och forskning för en stärkt bibliotekarieprofession. Syftet med föreliggande rapport är, att visa situationen för svensk biblioteks- och informationsvetenskap, tydliggöra relationen till bibliotekarieprofessionen och lämna strategiska förslag på hur ämnet kan förstärkas till förmån för en stärkt professionsutvecklig. En omvärldsanalys med riktning mot bibliotekssektorn görs samt en beskrivning av nuläget för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. 

Biblioteks- och informationsvetenskapens centrala betydelse för bibliotekarieprofessionen lyfts fram. Utbildingsprogrammen i ämnet attraherar gott om studenter och som svar på bibliotekens konstaterade behov av biblioteks- och informationsvetenskapligt utbildad personal argumenterar rapportförfattarna för möjligheten att expandera utbildningarna på kandidat- och masternivå vid samtliga fem lärosäten. Inom forskningen konstateras, att trots att ämnet idag i grunden fungerar väl finns ännu svårigheter att erhålla finansiering för professionsinriktad biblioteksforskning. Omvärldsanalysen visar upp ett behov av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen. Rapporten mynnar ut i fem strategiska förslag rörande grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:

  • En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Nationell forskarskola för biblioteksforskning.
  • Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning.
  • Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning.
  • Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling.
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018. p. 76
National Category
Information Studies
Research subject
library and information science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-146658 (URN)978-91-7000-362-2 (ISBN)
Note

Rapporten finansierad av Kungliga Biblioteket.

Available from: 2018-04-16 Created: 2018-04-16 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Wisselgren, P. (2018). Tobias Dalberg Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft [Review]. Nordic Journal of Educational History, 5(1)
Open this publication in new window or tab >>Tobias Dalberg Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft
2018 (Swedish)In: Nordic Journal of Educational History, ISSN 2001-7766, E-ISSN 2001-9076, Vol. 5, no 1Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå University Library, 2018
National Category
Educational Sciences Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) History
Research subject
Sociology; history of education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-149382 (URN)10.36368/njedh.v5i1.107 (DOI)
Available from: 2018-06-20 Created: 2018-06-20 Last updated: 2019-10-22Bibliographically approved
Wisselgren, P. (2017). A Historical Account of Danish Sociology: A Troubled Perspective [Review]. Acta Sociologica, 60(3), 286-287
Open this publication in new window or tab >>A Historical Account of Danish Sociology: A Troubled Perspective
2017 (English)In: Acta Sociologica, ISSN 0001-6993, E-ISSN 1502-3869, Vol. 60, no 3, p. 286-287Article, book review (Other academic) Published
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-138027 (URN)10.1177/0001699317690460 (DOI)000405448400008 ()
Available from: 2017-08-18 Created: 2017-08-18 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Wisselgren, P. (2017). From Utopian One-worldism to Geopolitical Intergovernmentalism: UNESCO's Department of Social Sciences as an International Boundary Organization, 1946-1955. Serendipities: Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, 2(2), 148-182
Open this publication in new window or tab >>From Utopian One-worldism to Geopolitical Intergovernmentalism: UNESCO's Department of Social Sciences as an International Boundary Organization, 1946-1955
2017 (English)In: Serendipities: Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, ISSN 2521-0947, Vol. 2, no 2, p. 148-182Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

As a new coordinating organization in the rapidly expanding international field of post-World War II social science, UNESCO’s Department of Social Sciences (SSD), set up in 1946, played a central role. This article explores the formation of the SSD during its first decade with a special focus on its organizational aspects. By conceptualizing the SSD as an “international boundary organization”, the article analyzes the organizational structuration of agency spaces on different levels – within SSD, in relation to UNESCO and to the UN system at large – as well as over time. As a result, the article discerns four phases, distinguished by organizational changes, under which the SSD was successively transformed from a relatively independent transnational organization, which shared the utopian vision of one-worldism, to an intergovernmental organization considerably more vulnerable to external geopolitical pressures.

Place, publisher, year, edition, pages
Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz, 2017
Keywords
UNESCO, Department of Social Sciences, international boundary organization, organizational structuration, agency space
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-145192 (URN)10.25364/11.2:2017.2.1 (DOI)
Projects
Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P12-0273
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Projects
Alva Myrdal and Cold War International Social Science [P12-0273:1_RJ]; Umeå University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5026-2795

Search in DiVA

Show all publications