umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ingmanson, Staffan
Publications (10 of 22) Show all publications
Mannelqvist, R., Ingmanson, S. & Ulander-Wänman, C. (Eds.). (2019). Festskrift till Örjan Edström. Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Festskrift till Örjan Edström
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2019. p. 512
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 41
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-161302 (URN)9789178550784 (ISBN)
Available from: 2019-07-01 Created: 2019-07-01 Last updated: 2019-07-02Bibliographically approved
Edström, Ö., Ingmanson, S. & Mannelqvist, R. (2017). EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna. Uppsala: IFAU
Open this publication in new window or tab >>EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad: arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna
2017 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Arbetskraftens fria rörlighet är en av grundstenarna inom EU. Arbetstagare har rätt att söka och ta arbete i alla EU-länder och ska i princip ha samma rättig­heter som andra arbetstagare i värdlandet. Efterhand har även arbetssökande EU-medborgare som kommer direkt från ett annat land alltmer kommit att få stärkta rättigheter. En fråga är mot den bakgrunden i vilken utsträckning arbets­sökande från andra EU-länder har rätt att få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd inom ramen för jobbgarantierna på den svenska arbets­marknaden.

I rapporten analyseras först EU-rätten och i synnerhet EU-domstolens praxis. Därefter undersöks villkoren för tillträde till de svenska jobbgarantierna och olika stöd kopplade till dessa. Slutligen analyseras hur reglerna om tillträde till dessa åtgärder och olika stöd förhåller sig till EU-rätten och den fria rörlig­heten.

EU-domstolen prövar nationella regler mot bland annat principer om lika­behandling och icke-diskriminering och om nationella regler kan hindra eller avskräcka medborgare från andra medlemsstater från att utnyttja den fria rörligheten.

Rapporten visar på kritiska punkter som kan finnas i regleringen av de åt­gärder som studeras. Härigenom belyses också vilka frågor som mer generellt måste beaktas vid utformningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige med hänsyn tagen till EU-rätten.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: IFAU, 2017. p. 38
Series
IFAU Rapporter, ISSN 1651-1158 ; 2017:2
Keywords
EU-rätt, arbetsmarknadspolitik, åtgärder, jobbgaranti
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-132985 (URN)
Funder
Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)
Available from: 2017-03-27 Created: 2017-03-27 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Ingmanson, S. (2017). Härledd uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare. In: Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist (Ed.), Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år: (pp. 169-182). Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Härledd uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare
2017 (Swedish)In: Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år / [ed] Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet , 2017, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2017
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 38
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141869 (URN)9789176017937 (ISBN)
Available from: 2017-11-14 Created: 2017-11-14 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Edström, Ö. & Ingmanson, S. (2017). Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar. In: Mia Rönnmar & Jenny Julén Votinius (Ed.), Festskrift till Ann Numhauser-Henning: (pp. 177-198). Lund: Juristförlaget, Lund
Open this publication in new window or tab >>Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar
2017 (Swedish)In: Festskrift till Ann Numhauser-Henning / [ed] Mia Rönnmar & Jenny Julén Votinius, Lund: Juristförlaget, Lund, 2017, p. 177-198Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juristförlaget, Lund, 2017
National Category
Law and Society
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-133007 (URN)978-91-544-0570-1 (ISBN)
Available from: 2017-03-28 Created: 2017-03-28 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Derlén, M., Ingmanson, S. & Lindholm, J. (2015). Grundläggande EU-rätt (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Grundläggande EU-rätt
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen beskriver EU och EU-rätten, vad som kännetecknar EU:s rättsordning och hur unionsrätten förhåller sig till nationell rätt. Den andra delen förklarar målen för EU:s verksamhet och hur de ska uppnås. Den tredje delen behandlar EU-rätten från skrift till verklighet, det vill säga de rättsliga mekanismer och processer som garanterar EU-rättens genomslag.På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskrivs EU-rättens innehåll, logik och systematik. Såväl individuella rättsregler som de institutioner som utvecklar och verkställer dessa regler behandlas.Grundläggande EU-rätt är i första hand tänkt att användas som en introduktion till EU-rätten på universitets- och högskoleutbildningar. Den vänder sig också till personer som i sitt arbete behöver grundläggande kunskaper i ämnet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015. p. 143 Edition: 1
Keywords
European Law, EU Law, Europarätt, EU-rätt
National Category
Law and Society
Research subject
europarätt
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-101853 (URN)978-91-47-11501-3 (ISBN)
Available from: 2015-04-15 Created: 2015-04-15 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Ingmanson, S. (2014). Att bo här och jobba där: om gränsarbete och likabehandling i fråga om sociala förmåner. In: Annina H. Persson & Lotti Ryberg Welander (Ed.), Festskrift till Catharina Calleman: i rätttens utkanter (pp. 173-187). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Att bo här och jobba där: om gränsarbete och likabehandling i fråga om sociala förmåner
2014 (Swedish)In: Festskrift till Catharina Calleman: i rätttens utkanter / [ed] Annina H. Persson & Lotti Ryberg Welander, Uppsala: Iustus förlag, 2014, p. 173-187Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2014
Keywords
Frontier work, free movement, social advantages, equal treatment, Gränsarbete, fri rörlighet, sociala förmåner, likabehandling
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-104975 (URN)978-91-7678-889-9 (ISBN)
Available from: 2015-06-16 Created: 2015-06-16 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Ingmanson, S. (2014). Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering
Open this publication in new window or tab >>Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, 2014. p. 71
Series
IFAU:s publikationsserier, ISSN 1651-1131 ; 2014:18
Keywords
Studiemedel, högre utbildning, fri rörlighet för arbetstagare, unionsmedborgarskap, EU-domstolen, f
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-93372 (URN)
Available from: 2014-09-18 Created: 2014-09-18 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Ingmanson, S. (2014). Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet. Europarättslig tidskrift (1), 117-125
Open this publication in new window or tab >>Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet
2014 (Swedish)In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 1, p. 117-125Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Visby: eddy.se ab, 2014
Keywords
EU-stadgan, näringsfrihet, arbetstagares rättigheter, överlåtelsedirektivet
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
europarätt
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-87454 (URN)
Available from: 2014-04-01 Created: 2014-04-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Ingmanson, S. (2013). Ett smartare Europa: utbildning som nyckel till konkurrenskraft och social sammanhållning. In: Antonia Bakardijeva Engelbrekt, Lars Oxelheim, Thomas Persson (Ed.), Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris: Europaperspektiv 2013 (pp. 179-206). London: Santérus Förlag
Open this publication in new window or tab >>Ett smartare Europa: utbildning som nyckel till konkurrenskraft och social sammanhållning
2013 (Swedish)In: Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris: Europaperspektiv 2013 / [ed] Antonia Bakardijeva Engelbrekt, Lars Oxelheim, Thomas Persson, London: Santérus Förlag, 2013, p. 179-206Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
London: Santérus Förlag, 2013
Keywords
utbildning, högre utbildning, Europa, EU, konkurrenskraft, fri rörlighet, Bolognaprocessen, social sammanhållning, unionsmedborgarskap
National Category
Social Sciences
Research subject
europarätt
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-67137 (URN)978-91-7359-062-4 (ISBN)
Available from: 2013-03-14 Created: 2013-03-14 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Ingmanson, S. (2012). Arbetsmarknadsreglering och ursprungslandshinder (1ed.). In: Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg (Ed.), Nedslag i den nyar arbetsrätten (pp. 61-76). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Arbetsmarknadsreglering och ursprungslandshinder
2012 (Swedish)In: Nedslag i den nyar arbetsrätten / [ed] Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg, Malmö: Liber, 2012, 1, p. 61-76Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2012 Edition: 1
Keywords
Arbetsrätt
National Category
Social Sciences Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law; Computing Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-59613 (URN)978-91-47-09795-1 (ISBN)
Available from: 2012-09-19 Created: 2012-09-19 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications