umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Andersson, Åsa
Publications (10 of 16) Show all publications
Andersson, Å. (2013). Successful ageing in modern social gerontology: a historical perspective on theories of activity and disengagement. In: Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren (Ed.), Social science in context: historical, sociological, and global perspectives (pp. 132-144). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Successful ageing in modern social gerontology: a historical perspective on theories of activity and disengagement
2013 (English)In: Social science in context: historical, sociological, and global perspectives / [ed] Rickard Danell, Anna Larsson & Per Wisselgren, Lund: Nordic Academic Press, 2013, p. 132-144Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2013
National Category
History History of Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-148351 (URN)978-91-87351-04-4 (ISBN)
Available from: 2018-06-04 Created: 2018-06-04 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Kalman, H. & Andersson, Å. (2010). ”Kan man göra så i ditt ämne?”: Reflektioner kring lärande i tvärvetenskapliga sammanhang. In: Erik Lindenius (Ed.), Undervisning på tvären: Student- och lärarerfarenheter. Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 (pp. 47-58). Umeå: Universitetspedagogiskt centrum Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>”Kan man göra så i ditt ämne?”: Reflektioner kring lärande i tvärvetenskapliga sammanhang
2010 (Swedish)In: Undervisning på tvären: Student- och lärarerfarenheter / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum Umeå universitet , 2010, p. 47-58Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt centrum Umeå universitet, 2010
Series
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 2010:1
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-35646 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009
Available from: 2010-08-27 Created: 2010-08-27 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Andersson, Å. (2010). Konsten att åldras med värdighet: Om samtida och historiska åldrandeideal. In: Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson (Ed.), Livslinjer: Berättelser om ålder, genus och sexualitet (pp. 93-122). Göteborg: Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Konsten att åldras med värdighet: Om samtida och historiska åldrandeideal
2010 (Swedish)In: Livslinjer: Berättelser om ålder, genus och sexualitet / [ed] Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson, Göteborg: Stockholm , 2010, p. 93-122Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Artikeln handlar om hur ålder, klass och kön genom historien, och i nuet, utgör ett kluster av faktorer som präglar ramar och kulturella normer kring hur livet bör hanteras och levas när man åldras. Inte sällan har normerna utgått från stereotypa och ibland nedvärderande föreställningar om äldre människor.  Länge präglades kunskapsområdet om åldrandet av teorier om successiv energiförlust genom livet och utifrån det, uppfattningar om det goda i att i viss mån dra sig tillbaka. Tillbakadragenheten kunde ex vis handla om att minska ner på fysiska och intellektuella aktiviteter och vara måttfull med hårt kryddad mat och starka drycker. Den moderna tidens norm kretsar mer kring påbud om aktivitet – t.ex. arbete efter pensionen – och föreställningar om åldrandet som mer eller mindre framgångsrikt. Såväl antikens som nutidens människa har kunnat gå till den samtida självhjälpslitteraturen för att få råd om hur åldrandet bör hanteras.

 Hur ska man då bete sig när man åldras? Övergripande har ålderdomens ”värde” i hög grad handlat om vilken status man haft i det specifika samhällssammanhang man – framförallt utifrån kön och klass – befunnit sig i. I både den historiska och nutida självhjälpslitteraturen ges mycket riktigt råd som associerar till korrekthet: återhållsamhet och självkontroll. Gamla människor bör ex vis inte framstå som giriga eller sexuellt frivola, och det gäller såväl antikens som nutidens äldre. Skillnaden mellan antikens och den moderna tidens diskussion om åldrandet är att man i den antika kontexten (kring år 0) la stor tonvikt vid etiska aspekter och tankar om social rättvisa i samhället, som inbegrep tankar om lycka och ett gott liv. Den moderna människan är mer fokuserad på ”identitetsaktiviteter”, på tankar om vem man själv är och vill vara, men också på en förståelse av livsloppet i termer av kriser.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Stockholm, 2010
Keywords
ålderdom, värdighet, genus, känslor, tillbakadragande
National Category
Humanities
Research subject
History Of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-47757 (URN)978-91-7061-089-9 (ISBN)
Available from: 2011-09-28 Created: 2011-09-28 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Kalman, H. & Andersson, Å. (2010). Reflections on learning in interdisciplinary settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(2), 204-208
Open this publication in new window or tab >>Reflections on learning in interdisciplinary settings
2010 (English)In: International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, ISSN 1812-9129, Vol. 22, no 2, p. 204-208Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the present article, we reflect on some didactic challenges and possibilities that emerge when teaching in interdisciplinary settings. We argue that teaching in interdisciplinary studies rests on movements between different understandings, and that it gives ample opportunities for beneficial learning processes. This does not only apply to interdisciplinary studies. The metaphor of taking a journey can be used to illustrate thelearning process and the dimension of personal change associated with moving between different understandings and discourses of knowledge. Some of the questions we raise in this article are: In what ways can differing disciplinary backgrounds be of help or create a hindrance? What are the specificdidactic challenges one faces? What happens to one’s understanding of one’s own subject afterhaving been confronted with something new and different?

Place, publisher, year, edition, pages
Fort Collins: International Society for Exploring Teaching and Learning, 2010
National Category
Humanities
Research subject
educational work; History Of Sciences and Ideas; History Of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-37078 (URN)
Available from: 2010-10-19 Created: 2010-10-19 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Andersson, Å. (2009). Från fula gubbar och liderliga gummor till vitala casanovor och glada änkor?: Om 1900-talets bilder av äldres sexualitet. Tidskrift för Genusvetenskap (4)
Open this publication in new window or tab >>Från fula gubbar och liderliga gummor till vitala casanovor och glada änkor?: Om 1900-talets bilder av äldres sexualitet
2009 (English)In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-30658 (URN)
Available from: 2010-01-12 Created: 2010-01-12 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Andersson, Å. & Kalman, H. (2009). Kan man göra så i ditt ämne?. In: Fjellström, Mona (Ed.), Undervisning på tvären: Student- och lärarerfarenheter (pp. 47-58). Umeå: Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum
Open this publication in new window or tab >>Kan man göra så i ditt ämne?
2009 (Swedish)In: Undervisning på tvären: Student- och lärarerfarenheter / [ed] Fjellström, Mona, Umeå: Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum , 2009, p. 47-58Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I artikeln reflekteras över de pedagogiska utmaningar som följer av att undervisa i tvärvetenskapliga sammanhang. Frågor som ställs rör hur ämnesbakgrunder kan fungera både som ett hinder och en hjälp i lärandesituationen; vilka specifika pedagogiska utmaningar man ställs inför som lärare, samt vad som händer med förståelsen av det egna ämnet efter att ha konfronterats med någonting nytt och annorlunda. I artikeln betonas även vikten av att (oavsett utbildningsnivå) läsa texter från andra ämnen och fakulteter än den egna - och de spänningar som kan uppstå på grund av ämnesspecifika kunskapshållningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum, 2009
Series
Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1650-4364
Keywords
Lärandeprocess, tvärvetenskap, kontraster, förståelse, kunskapsmervärde
National Category
Humanities
Research subject
History Of Sciences and Ideas; educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-47759 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Available from: 2011-09-28 Created: 2011-09-28 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Andersson, Å. & Kalman, H. (2009). Kan man göra så i ditt ämne?. In: Mona Fjellström (Ed.), Undervisning på tvären: Student - och lärarerfarenheter. Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 (pp. 47-58). Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Kan man göra så i ditt ämne?
2009 (Swedish)In: Undervisning på tvären: Student - och lärarerfarenheter / [ed] Mona Fjellström, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet , 2009, p. 47-58Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

I artikeln diskuteras de pedagogiska utmaningar som följer av att undervisa i tvärvetenskapliga sammanhang. Följande frågor ställs: på vilka sätt kan olika ämnesbakgrunder vara till hinder eller till hjälp i lärandesituationer?; vilka pedagogiska utmaningar ställs man inför som lärare?; vad sker med förståelsen av det egna ämnet efter möten med nya och annorlunda ämnestraditioner?; vilken roll spelar förmågan att kunna läsa texter från olika ämnen och traditioner än det egna, för att kunna uppnå en gynnsam lärandeprocess?

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet, 2009
Series
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 1650-4364
Keywords
utmaningar, lärande och kontextualisering, lärande och sociala processer
National Category
History of Ideas
Research subject
History Of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-38849 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009
Available from: 2011-01-04 Created: 2011-01-04 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Andersson, Å. (2008). Bertha Wellin, Folke Henschen och gränsöverskridandets genusimplikationer. In: Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria (pp. 73-88). Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Open this publication in new window or tab >>Bertha Wellin, Folke Henschen och gränsöverskridandets genusimplikationer
2008 (Swedish)In: Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier , 2008, p. 73-88Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2008
National Category
History of Ideas
Research subject
History Of Sciences and Ideas
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-19634 (URN)978-91-7264-704-6 (ISBN)
Available from: 2009-03-09 Created: 2009-03-09 Last updated: 2018-06-09
Andersson, Å. & Kalman, H. (2007). Resenären som aldrig kom fram: hemlöshetstema i klassresenärens berättelse. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (2), 2-10
Open this publication in new window or tab >>Resenären som aldrig kom fram: hemlöshetstema i klassresenärens berättelse
2007 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 2, p. 2-10Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå universitet, 2007
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-17840 (URN)
Available from: 2008-02-22 Created: 2008-02-22 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Andersson, Å. & Johansson, E. E. (2007). The state of the art. In: Åsa Andersson & Eva E. Johansson (Ed.), Present challenges in gender research: (pp. 6-14). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>The state of the art
2007 (English)In: Present challenges in gender research / [ed] Åsa Andersson & Eva E. Johansson, Umeå: Umeå universitet , 2007, p. 6-14Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2007
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-17767 (URN)978-91-7264-285-0 (ISBN)
Available from: 2008-05-20 Created: 2008-05-20 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications