Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Weinehall, Katarina
Publications (10 of 31) Show all publications
Weinehall, K. (2011). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: Polisens hantering av en brottslig handling. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: Polisens hantering av en brottslig handling
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2011. p. 42
Series
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, ISSN 1403-6169 ; 85
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-46717 (URN)978-91-7459-260-3 (ISBN)
Available from: 2011-09-12 Created: 2011-09-12 Last updated: 2023-05-04Bibliographically approved
Hindberg, B., Eliasson, M., Weinehall, K. & Landberg, Å. (Eds.). (2009). Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter. Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset
Open this publication in new window or tab >>Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

Det finns i dag 4 276 flickor och pojkar under 18 år (2008-09-29) som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. De gör det för att de behöver skyddas mot någon person. Det kan vara pappa, styvpappa, eller någon annan vuxen person. Oftast lever de tillsammans med sin mamma och har tvingats bevittna misshandel i sitt hem. Barnen finns omkring oss i samhället, i förskolan och skolan där det t.ex. kan innebära att de inte kan finnas med på klasslistor eller skolfoton.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljade under åren 2003–2006 medel till ett forskningsprojekt för att få mer kunskap om dessa barn. Projektet utmynnade i rapporten G(l)ömda – en studie om barn med skyddade personuppgifter. Rapporten är utgiven vid Umeå universitet (2007) och skriven av Katarina Weinehall, Marie-Louise Jonsson, Mona Eliasson och Mona Olausson. Resultatet presenterades vid ett seminarium anordnat av Barnhuset med inbjudna deltagare från myndigheter, departement och organisationer som arbetar med barnfrågor. På seminariet konstaterades att detta är en grupp barn som inte uppmärksammas tillräckligt och att det behövs mer kunskap bland alla aktörer som finns runt dessa barn.

Barnhuset har gått vidare i arbetet med att öka kunskapen om bl.a. problemets utbredning och hantering och uppdrog åt Barbro Hindberg att göra en sammanställning av hur man uppmärksammar och stödjer dessa barn inom berörda myndigheter och organisationer, vad som saknas och hur barnens behov av stöd och hjälp ser ut. Ett flertal olika aktörer har intervjuats och arbetet har resulterat i denna bok.

I boken beskrivs att barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter har en mycket svår situation och att det finns risk för att deras hälsa och utveckling hotas. I dag fattas beslut om skyddade personuppgifter utan medverkan av någon myndighet med barnkompetens. Inte heller beaktas FN:s konvention om barnets rättigheter med barnets bästa i fokus och barnets rätt att själv få uttrycka sin mening. Det blir tydligt att det finns behov av att frågan ses över och lagregleras.

Antalet barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter ökar med cirka 6 procent per år. Redan nu är antalet så stort att om man fördelar dem på landets kommuner skulle varje kommun kunna ha en stödgrupp (15 st) för dessa barn!

Boken vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar, speciellt till aktörer som exempelvis skatteverket, försäkringskassan, socialtjänsten, förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri, polis, Sveriges kommuner och landsting. Barnhuset hoppas att boken ska öka kunskapen och medvetenheten om dessa barn och stimulera till lokalt utvecklingsarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2009. p. 79
Series
Stiftelsen Allmänna barnhuset, ISSN 1653-137X ; 2009:1
Keywords
Social Work, Child, Adolescent, Socialt arbete med barn Sverige, Socialt arbete med ungdomar Sverige, Skyddade personuppgifter Sverige
National Category
Social Work Pedagogy
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32102 (URN)91-86678-98-1 (ISBN)
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. & Eliasson, M. (2009). Barns erfarenheter av våld, flykt och att leva med skydd. In: Barbro Hindberg, Mona Eliasson, Katarina Weinehall och Åsa Landberg (Ed.), Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter: (pp. 25-30). Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset
Open this publication in new window or tab >>Barns erfarenheter av våld, flykt och att leva med skydd
2009 (Swedish)In: Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter / [ed] Barbro Hindberg, Mona Eliasson, Katarina Weinehall och Åsa Landberg, Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset , 2009, p. 25-30Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2009
Series
Stiftelsen Allmänna barnhuset, ISSN 1653-137X ; 2009:1
National Category
Sociology Pedagogy
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32101 (URN)91-86678-98-1 (ISBN)
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. (2009). In hiding: Fragile state protection for women stalked by violent men. In: Gendering Violence: International conference, Uppsala universitet, 2-4 december 2009. Paper presented at Gendering Violence. International conference, Uppsala universitet, 2-4 december 2009.
Open this publication in new window or tab >>In hiding: Fragile state protection for women stalked by violent men
2009 (English)In: Gendering Violence: International conference, Uppsala universitet, 2-4 december 2009, 2009Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32100 (URN)
Conference
Gendering Violence. International conference, Uppsala universitet, 2-4 december 2009
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. & Jonsson, M.-L. (2009). Women under protection: in hiding from violent men. International Journal of Social Welfare, 18(4), 419-430
Open this publication in new window or tab >>Women under protection: in hiding from violent men
2009 (English)In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 18, no 4, p. 419-430Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden in 2007, 11,047 people, out of a population of around nine million were living under at-risk conditions requiring protective measures for their safety. Sixty per cent were women, most of them hiding from men who had battered them and were still threatening and stalking them. In this research and intervention study, a group of women in hiding were given different kinds of support and 23 women were interviewed. These women struggle to make a living, work or study, and their finances are extremely strained. Their social networks/interactions are nonexistent. Living under constant threat and insecurity has an adverse impact on the women's health. The community is obliged, for economic and security reasons, to support battered women. There are still severe shortcomings with regard to security. One recommendation is the institution of personal protection officers, i.e. specially trained social service caseworkers able to support the woman once protection measures have been decided.

Place, publisher, year, edition, pages
Blackwell Publishing, 2009
Keywords
security, violence, stalking, abused women, protection
National Category
Sociology Pedagogy
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32056 (URN)10.1111/j.1468-2397.2009.00623.x (DOI)2-s2.0-70349978797 (Scopus ID)
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Weinehall, K. (2008). Children living under protective measures. In: Nordiska föreningen Child Abuse & Neglect, konferens på Island 18-21 maj 2008. Paper presented at Nordiska föreningen Child Abuse & Neglect, konferens på Island 18-21 maj 2008 (pp. ?). ?
Open this publication in new window or tab >>Children living under protective measures
2008 (English)In: Nordiska föreningen Child Abuse & Neglect, konferens på Island 18-21 maj 2008, ? , 2008, p. ?-Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
?, 2008
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32099 (URN)
Conference
Nordiska föreningen Child Abuse & Neglect, konferens på Island 18-21 maj 2008
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. (2008). En hemlig uppväxt. Socialpolitik (3)
Open this publication in new window or tab >>En hemlig uppväxt
2008 (Swedish)In: Socialpolitik, ISSN 1104-6376, no 3Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Vaxholm: Föreningen Socialpolitisk debatt, 2008
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32057 (URN)
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. (2007). Children in need of protection from a violent father or stepfather. In: Gendering Policies on Violence Against Women: Nätverksgruppen Challenging Violence konferens i Umeå den 31 oktober - 2 november 2007. Paper presented at Gendering Policies on Violence Against Women, Umeå, 2007-10-31--11- 02 (pp. ?). ?
Open this publication in new window or tab >>Children in need of protection from a violent father or stepfather
2007 (English)In: Gendering Policies on Violence Against Women: Nätverksgruppen Challenging Violence konferens i Umeå den 31 oktober - 2 november 2007, ? , 2007, p. ?-Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
?, 2007
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32096 (URN)
Conference
Gendering Policies on Violence Against Women, Umeå, 2007-10-31--11- 02
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. (2007). Elever med skyddade personuppgifter: hur säker är skolan?. In: Brottsoffermyndighetens Viktimologiska konferens i Stockholm 9 november 2007. Paper presented at Brottsoffermyndighetens Viktimologiska konferens i Stockholm 9 november 2007 (pp. ?). ?
Open this publication in new window or tab >>Elever med skyddade personuppgifter: hur säker är skolan?
2007 (Swedish)In: Brottsoffermyndighetens Viktimologiska konferens i Stockholm 9 november 2007, ? , 2007, p. ?-Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
?, 2007
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32097 (URN)
Conference
Brottsoffermyndighetens Viktimologiska konferens i Stockholm 9 november 2007
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Weinehall, K. (2007). G(l)ömda – kvinnor och barn med skyddade personuppgifter. In: Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens i Stockholm den 29 april 2007. Paper presented at Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens i Stockholm den 29 april 2007 (pp. ?). ?
Open this publication in new window or tab >>G(l)ömda – kvinnor och barn med skyddade personuppgifter
2007 (Swedish)In: Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens i Stockholm den 29 april 2007, ? , 2007, p. ?-Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
?, 2007
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-32095 (URN)
Conference
Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens i Stockholm den 29 april 2007
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications