umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Backman, Jarl
Publications (10 of 19) Show all publications
Ahl, A. & Backman, J. (2003). An Evaluation of the Role of Resource Persons in a Venture to Increase IT Access for Disabled Pupils. In: ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication, Honolulu, Hawai USA, June 27; 2003.
Open this publication in new window or tab >>An Evaluation of the Role of Resource Persons in a Venture to Increase IT Access for Disabled Pupils
2003 (English)In: ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication, Honolulu, Hawai USA, June 27; 2003, 2003Conference paper, Published paper (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-14973 (URN)
Available from: 2007-06-24 Created: 2007-06-24 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Ahl, A. & Backman, J. (2002). Resurspersoner i särskild satsning på IT för elever med funktionshinder: En utvärdering. : Myndigheten för skolutveckling, Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Resurspersoner i särskild satsning på IT för elever med funktionshinder: En utvärdering
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2002. p. 49
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-15964 (URN)
Available from: 2007-08-06 Created: 2007-08-06 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1988). Makrostrategier och mätningar av textförståelse. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Makrostrategier och mätningar av textförståelse
1988 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

På en grupp universitetsstuderande utreddes om sammanfattningar av en läst text dvs anlitande av makrostrategier korresponderade mot samma personer resultat i ett synonymordprov dvs mikroprocessande, samt förmåga att besvara frågor på det lästa textinnehållet. Hypotesen att mikroprocessande inte samvarierade med prestationer på makronivå i form av sammanfattningar kunde stödjas. Frågeprovens status var däremot inte entydig. De samvarierade med mätningar på ordnivå, samtidigt som de emellertid befanns vara mera relaterade till makro- än mikronivå i sammanfattningarna. Det föreslås slutligen ett större hänsynstagande till olikheter mellan textstruktur och innehåll vid mätningar av textförståelse via frågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 1988. p. 32
Series
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0281-6784 ; 73
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-14475 (URN)
Projects
digitalisering@umu
Available from: 2007-06-04 Created: 2007-06-04 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1988). Textförståelse och tidigare kunskaper. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Textförståelse och tidigare kunskaper
1988 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En text omfattande ca 600 ord förelädes en grupp högstadieelever (142 st) för genomläsning under två olika betingelser. Texten var avsedd att vara innehållsligt och strukturellt av hög komplexitetsgrad för den utvalda läsargruppen, och sådan att man med svårighet skulle kunna relatera den till tidigare omvärldskunskap. Hypotesen att en grupp som läste texten en gång, och en annan grupp som läste den en gång med samtidig understrykning inte skulle skilja sig åt i textförståelse kunde stödjas. Frånvaro av en differns kunde noteras på såväl mikro-som makronivå. Man kunde inte heller iaktta några differentiella effekter över årskurser; åk 7, 8 eller 9. Utfallet visar på betydelsen av omvärldskunskap för det kognitiva processandet av textinformation.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 1988. p. 7
Series
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0281-6784 ; 72
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-14474 (URN)
Available from: 2007-06-04 Created: 2007-06-04 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1988). Understrykningar som dubbelprocessande vid textläsning. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Understrykningar som dubbelprocessande vid textläsning
1988 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Fyrtioåtta elever ur årskurs 6 på grundskolans mellanstadium fördelades på tre textläsningsbetingelser. En grupp läste texten (ca200 ord) en gång, en annan läste två gånger och en tredje lästetexten med samtidiga understrykningar av vad man ansåg vara viktigt. Det predicerades med hänvisning till en hypotes om dubbelprocessande, att understrykningsgruppen skulle prester alika bra vid reproduktion av textinnehållet i form av sammanfattningar, som den grupp som läste texten två gånger. Hypotesen bekräftades i det att man inte kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan de två grupperna i vare sig mikro- eller makroreproduktioner. De båda grupperna presterade vidare signifikant bättre (större antal korrekta reproduktioner) på mikronivå, än den grupp som läste texten en enda gång. Avslutningsvis diskuteras dubbelprocessandets teoretiska bas.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 1988. p. 7
Series
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0281-6784 ; 71
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-14473 (URN)
Projects
digitalisering@umu
Available from: 2007-06-04 Created: 2007-06-04 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1988). Är den nya bibelöversättningen mera "begriplig"?. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Är den nya bibelöversättningen mera "begriplig"?
1988 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Tre olika texter bestående av 450-700 ord från den nya bibelöversättningen jämfördes med motsvarande från den gamla i tid föregående översättningen. Texterna prövades med avseende på läsförståelse, som mättes via skriftliga reproduktioner i form av sammanfattningar efter tidigare genomläsning. Sex grupper drogs slumpmässigt från 102 elever utvalda ur årskurs 9 i grundskolans högstadium, fördelade på två grupper för varje text; en på den gamla översättningen och en på den nya. Grupperna som läste den nya versionen reproducerade signifikant bättre ände som läst den gamla. Nyöversättningen befanns således mera"begriplig". Förståelsemätningen var dock inte relaterad till differentiellt processande med avseende på betyg i religionskunskap eller konfirmationskunskaper. Däremot befanns en språklig kompetens vara signifikant positivt relaterad till prestationer i förståelsemätningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 1988. p. 15
Series
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0281-6784 ; 70
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-14462 (URN)
Projects
digitalisering@umu.se
Available from: 2007-06-04 Created: 2007-06-04 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1987). Forskningsprocessen.. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Forskningsprocessen.
1987 (English)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 1987. p. 169
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141549 (URN)
Projects
digitalisering@umu
Available from: 2017-11-07 Created: 2017-11-07 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1985). Läsförståelse som funktion av subjektivt inducerade variationer i läshastighet. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Läsförståelse som funktion av subjektivt inducerade variationer i läshastighet
1985 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Fyrtio universitetsstuderande deltog i ett experiment, vars syfte var att utreda hur en förändring av den egna läshastigheten påverkade läsförståelsen av text.vDenna intraindividuella hastighetsvariation bekräftar vad man funnit vid interindividuella jämförelser, t ex att differensen mellan snabba och långsamma läsare är störst i texter med normal svårighetsgrad. Studien gav också den praktiska implikationen att s k snabbläsningskursers positiva effekter på långsamma läsare inte omedelbart kan stödjas. Den konträra effekten får emellertid starkt stöd: om snabba läsare minskar sin läshastighet fås reliabla gynnsamma effekter på läsförståelsen.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 1985. p. 6
Series
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0281-6784 ; 22
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-13482 (URN)
Projects
digitalisering@umu
Available from: 2007-05-10 Created: 2007-05-10 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Backman, J. (1984). Initial och reproduktiv förståelse vid läsning av brukstexter. : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Initial och reproduktiv förståelse vid läsning av brukstexter
1984 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 1984. p. 19
Series
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0281-6784 ; 11
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-13448 (URN)
Available from: 2007-05-09 Created: 2007-05-09 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Allergren, B., Backman, J., Klingvall, M., Lindberg, L., Sjödin, S., Wikström, J. & Öhlund, E. (1981). Studiehandbok. : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Studiehandbok
Show others...
1981 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, 1981. p. 28
Series
Undervisningsserien / Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, ISSN 0349-9928 ; 1
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-16108 (URN)
Available from: 2007-08-17 Created: 2007-08-17 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications