umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (8 of 8) Show all publications
Brännström, M. (2018). Court proceedings to evaluate the implementation of Sami land rights in Sweden. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift (2), 32-45
Open this publication in new window or tab >>Court proceedings to evaluate the implementation of Sami land rights in Sweden
2018 (English)In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, no 2, p. 32-45Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In 1981 the Swedish Supreme Court stated that Sami land rights are based on the longtime use of land and that these rights are to be regarded as property protected by the Swedish constitution. It is thereby elucidated within the Swedish legal framework that Sami land rights are private property rights. This was also confirmed through an amendment in the Reindeer Herding Act in 1993. However, Sami land rights are primarily interpreted and protected through other land use statutes. It has been concluded that Sami land rights have not been implemented properly in the Forestry Act, which regulates forestry management. nstead, reindeer herding is primarily regarded as a public interest that needs to be considered when logging is planned and executed. In the balancing with timber production as another public interest, reindeer herding is considered as less important and must yield. Consequently, severe damages are accepted on the grazing lands without the consent of the Sami or financial compensation being payed. It has been concluded that the regulation does not comply with the constitutional protection of property. Several public inquiries have proposed changes in the Forestry Act to better reflect Sami land rights. However, no amendments have been enacted, due to strong opposing interests. This political failure to implement Sami land rights will most likely result in juridical proceedings where Sami argue that Sami land rights are not protected in compliance with constitutional requirements. The article discusses legal aspects that should be considered when courts evaluates the implementation of Sami land rights.

Place, publisher, year, edition, pages
DJØF Forlag, 2018
Keywords
Sami land rights, court proceedings, customary law, reindeer herding, Sami
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-157185 (URN)
Available from: 2019-03-13 Created: 2019-03-13 Last updated: 2019-11-19Bibliographically approved
Brännström, M. (2018). Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom. Juridisk Publikation (1), 25-47
Open this publication in new window or tab >>Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom
2018 (Swedish)In: Juridisk Publikation, ISSN 2000-2920, no 1, p. 25-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I januari 2018 meddelade Hovrätten för Övre Norrland dom i det så kallade Girjas-målet. Tvisten gäller frågan om Girjas sameby eller staten innehar jakt- och fiskerättigheterna inom samebyns marker ovan odlingsgränsen och vem som därmed har rätt att bestämma över de upplåtelser som görs till andra. Vid en första anblick tycks målet främst gälla förhållandena i Norrland och dess intressegrupper. Tvisten berör dock flera rättsliga frågeställningar som är av intresse även ur ett mer övergripande juridiskt perspektiv. I artikeln beskrivs den historiska bakgrunden till tvisten och domstolarnas bedömningar i målet. Därefter behandlas ett antal rättsliga frågeställningar om markrättigheters innebörd som aktualiseras genom hovrättens dom. Det konstateras att det är nödvändigt att ytterligare klargöra vissa rättsfrågor, vilket gör att förutsättningarna för prövningstillstånd hos Högsta domstolen bör vara goda.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Juridisk Publikation, 2018
Keywords
samiska markrättigheter, samerätt, renskötselrätt, äganderätt, jakträtt, fiskerätt, småviltjakt, markförvaltning, Girjas-målet, samepolitik
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-147914 (URN)
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2018-08-20Bibliographically approved
Brännström, M. & Vannebäck, U. (2017). Egendomsskyddet och den speciella fastighetsrätten – rättsliga utmaningar. In: Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist (Ed.), Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år: (pp. 71-77). Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Egendomsskyddet och den speciella fastighetsrätten – rättsliga utmaningar
2017 (Swedish)In: Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år / [ed] Örjan Edström, Johan Lindholm & Ruth Mannelqvist, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet , 2017, p. 71-77Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2017
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 38
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141609 (URN)9789176017937 (ISBN)
Available from: 2017-11-09 Created: 2017-11-09 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Brännström, M. (2017). Lagstiftning försvårar konflikt. Biodiverse, 22(3), 8-9
Open this publication in new window or tab >>Lagstiftning försvårar konflikt
2017 (Swedish)In: Biodiverse, ISSN 1401-5064, Vol. 22, no 3, p. 8-9Article in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Det pågår en intensiv diskussion om hur skogsbruket bör bedrivas, som visar att det finns tydliga motsättningar mellan intressegrupper och rättighetshavare. Dessa motsättningar syns tydligt i konflikterna mellan renskötare och skogsägare, och de grundar sig i brister i dagens skogsvårdslagstiftning. En genomlysning av skogsvårdslagen behövs för att komma till rätta med problemen.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, 2017
Keywords
renskötsel, skogsbruk, renskötselrätt, äganderätt, samiska markrättigheter, egendomsskydd, regeringsformen, skogsvårdslagen, allmänna intressen, egendomsrättigheter
National Category
Social Sciences Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-148061 (URN)
Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-06-09
Brännström, M. (2017). Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
2017 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Forestry and reindeer husbandry on the same land : a legal study of land ownership and Sami reindeer herding rights
Abstract [en]

In the northern parts of Sweden forestry and Sami reindeer herding are exercised on the same land and there is an ongoing land use dispute between the land users. Land ownership and reindeer herding rights, based on immemorial prescription and customary law, are parallel property rights to the same land. Studies have concluded that the legal framework does not sufficiently reflect the property rights perspective of the land use conflict. This study examines the legal framework that regulates the relationship between forestry and reindeer herding from a property rights perspective. Starting points of the study are basic aspects of property rights, such as the right to use, decide on and benefit economically from property and the legal protection required in relation to others. Comparisons are made with the legal frameworks that regulate other relationships within real estate law, including e.g. neighbors, easements, joint facilities and utility easement.

The study concludes that the relationship between land ownership and reindeer herding rights can be understood only against the background of historical events such as colonization and demarcation. The rights are more independent of each other than other legal relations and can be compared to a double ownership. It is further concluded that the Forestry Act is based on the assumption that reindeer herding is primarily a public interest that needs protection. Land owners have a far-reaching right to use forests that causes damages to reindeer pasture lands that is not in accordance with the legal nature of the reindeer herding right. Further, central elements usually used to regulate property rights relations are missing, e.g. mutual consideration, damages and judicial review.

The study also examines if the legal framework is in accordance with the constitutional protection of property in Chapter 2 Section 15 of the constitutional Instrument of Government and Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights. It is concluded that the legal framework has several deficiencies in this respect. Elements are discussed that can be implemented in law to appropriately reflect the property rights studied.

Abstract

Nuorta osiin Ruoŧas meahccedoallu ja sámi boazodoallu doaimmahuvvojit seamma eatnamiin ja leat eananriiddut eanangeavaheddjiid gaskkas. Eananoamasteapmi ja boazodoallorievttit, vuođđuduvvon dološ vieruiduvvon rievtti ja doloža rájes geavaheami vuođul, leaba bálddalaš opmodatrievttit seamma eatnamiidda. Guorahallamat leat čuoččuhan ahte juridihkalaš rámmahuksehus ii doarvái govvit opmodatrievtti geahčastaga eanangeavahanriiddus. Dát guorahallan iská juridihkalaš rámmahuksehusa mii mudde gaskavuođa meahccedoalu ja boazoealáhusa gaskkas opmodatriektelaš geahčastagas. Vuolggasadji guorahallamis lea vuđolaš aspeavttat opmodatrievttis, dego riekti geavahit, mearridit ja ávkkástallat ekonomalaččat opmodagas ja dat lágalaš suodji mii gáibiduvvon iežáid gaskavuođaide. Buohtastahttimat leat dahkkon juridihkalaš rámmahuksehusain mii mudde iežá gaskavuođaid opmodatlágas, ránnjá gullojit maid dása, servituhtat, ásahusat ja jođasriekti.

Guorahallan gávnnaha ahte gaskavuohta eananopmodaga ja boazodoallorievtti gaskkal dušše sáhttá ipmirduvvot dan duogážiin historjjálaš dáhpáhusaiguin dego koloniseren ja ráddjen. Dát vuoigatvuođat leat eanet sorjavaččat guhte guoimmis go iežá juridihkalaš gaskavuođat ja sáhttá buohtastahttot guovtte gearddi oamastemiin. Leat vel lassin gávnnahuvvon ahte Meahccedikšoláhka lea vuođđuduvvon dáinna oainnuin ahte boazodoallu lea almmolaš beroštupmi ja dárbbaha suoji. Eananoamasteddjiin lea stuorra muddui riekti geavahit meahci nu ahte dagaha vahága boazodoalu guohtuneatnamiidda ja ii čuovu boazodoallorievtti lága vuoiŋŋa. Dasa lassin, váilot guovddáš oasit mat dábálaččat muddejit opmodatgaskavuođaid, omd. gáibádusat oktasaš vuhtii váldimis, billisteamit ja riektelaš geahččaleapmi.

Guorahallan iská maid jus lágalaš rámma čuvvo dan konstitušuvnnalaš suoji opmodagas 2 kap 5 oassi ruoŧa vuođđolágas ja 1 artihkal vuosttaš beavdegirjjis Eurohpákonvenšuvnnas eamiálbmotrivttiide. Lea gávnnahuvvon ahte juridihkalaš rámmain leat máŋga váilevašvuođat dán eavttus ja oasit lágas mat sáhttet rievdaduvvot vai buoret govvidit ja suddjejit iskojuvvon opmodatrivttiid.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2017. p. 376
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 35
Keywords
land ownership
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-133884 (URN)978-91-7601-687-9 (ISBN)
Public defence
2017-05-12, Hörsal B, Samhällsvetarhuset, Umeå Universitet, Umeå, 10:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2017-04-21 Created: 2017-04-20 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Brännström, M. (2017). Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. Insolvensrättslig tidskrift, 2(3), 61-76
Open this publication in new window or tab >>Skogsbruk och renskötsel på samma mark: en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
2017 (Swedish)In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 2, no 3, p. 61-76Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

En fastighetsägare kan med stöd av äganderätten avverka den skog som finns på fastigheten. I norra Sverige kan samma mark samtidigt användas av de renskötande samerna för renbete med stöd av renskötselrätten. Det finns därmed två parallella rättigheter av privaträttslig karaktär till samma mark. I artikeln beskrivs det privaträttsliga förhållandet mellan dessa rättigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Vällingby: Föreningen insolvensrättslig tidskrift, 2017
Keywords
äganderätt, renskötselrätt
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-140742 (URN)
Available from: 2017-10-18 Created: 2017-10-18 Last updated: 2018-09-04Bibliographically approved
Brännström, M. (2011). Frågor om samisk rätt till land och vatten avgörs av domstolar. In: Görel Granström (Ed.), Förrättsligande: rapport från 2011 års forskningsinternat (pp. 25-34). Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Frågor om samisk rätt till land och vatten avgörs av domstolar
2011 (Swedish)In: Förrättsligande: rapport från 2011 års forskningsinternat / [ed] Görel Granström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet , 2011, p. 25-34Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2011
Series
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1652-0718 ; 6
Keywords
förrättsligande samerätt domstolar
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-131779 (URN)
Available from: 2017-02-21 Created: 2017-02-21 Last updated: 2018-09-10Bibliographically approved
Brännström, M. (2009). Samerna och naturresurserna (1ed.). In: Lars Elenius (Ed.), Är vi inte alla minoriteter i världen?: Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare (pp. 199-209). Stockholm: Ordfront
Open this publication in new window or tab >>Samerna och naturresurserna
2009 (Swedish)In: Är vi inte alla minoriteter i världen?: Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare / [ed] Lars Elenius, Stockholm: Ordfront , 2009, 1, p. 199-209Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ordfront, 2009 Edition: 1
Keywords
samer
National Category
Social Sciences
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-134131 (URN)978-91-7037-516-3 (ISBN)
Available from: 2017-04-27 Created: 2017-04-27 Last updated: 2018-06-09
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8877-8962

Search in DiVA

Show all publications