Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lundmark Weinz, Julia
Publications (2 of 2) Show all publications
Svedmark, E., Larsson, L., Nilsson Sandin, P., Lundmark Weinz, J. & Brink, S. (2021). Undervisning i Covid-tider: erfarenheter från Umeå universitet. Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Undervisning i Covid-tider: erfarenheter från Umeå universitet
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå universitet, 2021. p. 31
Keywords
Högskolepedagogik, Covid, Undervisning, Examination
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-187682 (URN)
Available from: 2021-09-17 Created: 2021-09-17 Last updated: 2024-07-02Bibliographically approved
Svedmark, E., Lundmark Weinz, J. & Idberger, K. (2020). Att leda högskolepedagogisk verksamhet i kristider: Behov av nationell samordning vid extra ordinära händelser (Covid19). In: NU2020: Hållbart lärande. Paper presented at NU2029 : Hållbart lärande, virtuellt, 7-9 oktober, 2020 (pp. 214-214). , Article ID 121.
Open this publication in new window or tab >>Att leda högskolepedagogisk verksamhet i kristider: Behov av nationell samordning vid extra ordinära händelser (Covid19)
2020 (Swedish)In: NU2020: Hållbart lärande, 2020, p. 214-214, article id 121Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Med anledning av pandemiutbrottet av Covid19 behöver hela samhället mobilisera och prioritera bland kritiska och mindre kritiska verksamheter. För högre utbildning innebär smittrisken att hela eller delar av sektorn stängs ner, personal och studenter sätts i karantän och/eller genomgår sjukdomsförlopp. Undervisningens förutsättningar ändras och krisgrupper aktiveras lokalt på respektive lärosäte för att på bästa möjliga vis leda och fördela arbetet i en osäker tillvaro där förutsättningarna ändras stundtals timme för timme.

Undervisningsformer och examinationer behöver anpassas för att klara nya format, ofta genom att äga rum på nätet istället för i fysiska rum. Pedagogiska metoder utmanas då lärandemiljöerna ändras vilket påverkar studenternas förutsättningar för lärande. Lärare förväntas flytta sin redan planerade undervisning till andra lärmiljöer så som lärplattformar, e-mötestjänster eller liknande samtidigt som kapaciteten för systemen är inte anpassade efter den belastning som uppstår när allt mer undervisning kliver ut på nätet.

Högskolepedagogiska enheter samt ansvariga för e-lärandesystem behöver i stunder av kriser som denna samordna sin verksamhet och den information som lärosätet ger sina anställda och studenter. Korta utbildningsinsatser krävs för att snabbt utbilda lärare i att använda e-lärandesystem för sin undervisning.

Detta rundabordssamtal tar avstamp i de erfarenheter vi gjort från situationen kring Covid19 för att diskutera hur vi på nationellt plan ska kunna generera samordningsvinster vid liknande katastrofer i framtiden. Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss? Hur kan vi nästa gång vara bättre förberedda? Har effekterna av åtgärderna vi gjort gett ringar på vattnet som lever kvar i våra verksamheter eller återgår vi till ”business as usual” när faran är över?

Notera: Då detta är en kris som just startat blir detta ett kort och lite förvirrat abstrakt. Utgången av krisen är omöjlig att förutsäga och därför kan texten framstå som spekulativ. Vi vet idag inte om lärarna klarar av att med kvalitet flytta sin undervisning till nätet, om de högskolepedagogiska enheterna räcker till med sin utbildning, om e-lärande systemen klarar trycket, om lärosätena klarade av att lösa problemen med salstentamen och stora studentgrupper. Vi vet inte om högskoleprovet blåstes av eller om lärosäten stängs helt eller delvis. Inte heller känner vi i dagsläget till om effekterna slår olika för små och stora lärosäten inom högre utbildning. Dock tror vi att det kommer finnas ett stort behov att diskutera erfarenheter kring arbetet som görs med avseende på Covid19.

Keywords
Högskolepedagogik, akademiskt ledarskap
National Category
Educational Sciences Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-175716 (URN)
Conference
NU2029 : Hållbart lärande, virtuellt, 7-9 oktober, 2020
Available from: 2020-10-07 Created: 2020-10-07 Last updated: 2024-07-02Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications