Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Rosenius, Marie
Publications (10 of 25) Show all publications
Girmalm, T. & Rosenius, M. (2024). Förord. In: Thomas Girmalm; Marie Rosenius (Ed.), Lärande och kyrka: (pp. 7-9). Umeå: Umeå University
Open this publication in new window or tab >>Förord
2024 (Swedish)In: Lärande och kyrka / [ed] Thomas Girmalm; Marie Rosenius, Umeå: Umeå University, 2024, p. 7-9Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå University, 2024
Series
Studia Theologica Practica Umensia, ISSN 2002-777X ; 4
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-223322 (URN)9789180703543 (ISBN)9789180703550 (ISBN)
Available from: 2024-04-12 Created: 2024-04-12 Last updated: 2024-04-24Bibliographically approved
Rosenius, M. (2024). Kristendomskunskapen som försvann: varför saknas ett systematiskt och nationellt samordnat program för dopundervisning i Svenska kyrkan?. In: Thomas Girmalm; Marie Rosenius (Ed.), Lärande och kyrka: (pp. 41-80). Umeå: Umeå University
Open this publication in new window or tab >>Kristendomskunskapen som försvann: varför saknas ett systematiskt och nationellt samordnat program för dopundervisning i Svenska kyrkan?
2024 (Swedish)In: Lärande och kyrka / [ed] Thomas Girmalm; Marie Rosenius, Umeå: Umeå University, 2024, p. 41-80Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå University, 2024
Series
Studia Theologica Practica Umensia, ISSN 2002-777X ; 4
Keywords
Pedagogik, ecklesiologi, dopundervisning, sekularisering
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-223323 (URN)9789180703543 (ISBN)9789180703550 (ISBN)
Available from: 2024-04-12 Created: 2024-04-12 Last updated: 2024-04-24Bibliographically approved
Girmalm, T. & Rosenius, M. (Eds.). (2024). Lärande och kyrka. Umeå: Umeå University
Open this publication in new window or tab >>Lärande och kyrka
2024 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

I föreliggande antologi behandlas temat Lärande och kyrka utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Varje artikel utgör ett självständigt bidrag. Kim Groop medverkar med artikeln: "En helgedom i vetenskapens hägn: Universitetskyrkan i Leipzig från invigning till förstörelse" som behandlar relationen mellan universitet och kyrka med utgångspunkt i universitetskyrkan i Leipzig. Marie Rosenius artikel "Kristendomskunskapen som försvann: Varför saknas ett systematiskt och nationellt samordnat program för dopundervisning i Svenska kyrkan?" utforskar möjliga bidragande faktorer som kan ge svar på denna fråga. Jakob Evertssons artikel "Lärdomens katedral: en studie av relationen mellan lärdomsskola och kyrka i Strängnäs från medeltid till yngre vasatid" behandlar specifikt tre perioder: Den medeltida katedralskolan, reformationstidens lärdomsskola och 1600-talets gymnasium. Antologin utgör volym 4 i skriftserien Studia Theologica Practica Umensia.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå University, 2024. p. 114
Series
Studia Theologica Practica Umensia, ISSN 2002-777X ; 4
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-223324 (URN)9789180703543 (ISBN)9789180703550 (ISBN)
Available from: 2024-04-12 Created: 2024-04-12 Last updated: 2024-04-24Bibliographically approved
Rosenius, M. (2024). The liturgical movement in context of secularization: late modern developments. Studia liturgica: an international ecumenical review for liturgical research and renewal, 54(1), 129-142
Open this publication in new window or tab >>The liturgical movement in context of secularization: late modern developments
2024 (English)In: Studia liturgica: an international ecumenical review for liturgical research and renewal, ISSN 0039-3207, Vol. 54, no 1, p. 129-142Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article highlights secular influences in contemporary understandings of liturgical participation by exploring the relationship between visions of the early modern liturgical movement and contemporary ways of understanding participation in the Church of Sweden. The constructs opine, understand, and do are used in the comparison as are the concepts participatio plena, participatio conscia, and participatio actuosa in Sacrosanctum Concilium. An overall reflection based on the analysis is that secular ideologies and trends not only influence liturgical form but tend to erode theological language itself. Religious individualism, combined with “internal ecclesial secularization,” tends to imbue the very understanding of church and of liturgy. A new phase in the liturgical movement called the “late modern liturgical movement” is discussed. The church appears here as the “church of the individual” and the liturgy in the sense of ordo is seen as an “open” order and framework, rather than as juxtaposition and sacramental event.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2024
Keywords
liturgical movement, secularization, ordo, participation, Mass, Church of Sweden
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-219396 (URN)10.1177/00393207231224499 (DOI)2-s2.0-85186920329 (Scopus ID)
Available from: 2024-01-12 Created: 2024-01-12 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Vikström, B., Slotte, P., Groop, K., Lindqvist, P. & Rosenius, M. (2023). Minority theology: Theological perspectives on a complex field. Studia Theologica, 77(1), 77-101
Open this publication in new window or tab >>Minority theology: Theological perspectives on a complex field
Show others...
2023 (English)In: Studia Theologica, ISSN 0039-338X, E-ISSN 1502-7791, Vol. 77, no 1, p. 77-101Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to contribute to the development of minority theology by actualizing, developing and assessing a set of analytic tools. We strive to fulfil this aim by pursuing three parallel paths. Firstly, we relate our discussion of minority theology to other kinds of minority studies in order to benefit from theoretical perspectives and empirical findings provided by other disciplines. Secondly, because minority theology is a consequence of religious diversity, we explore how concepts developed in theology of religions and aimed at clarifying the relation to the (religious) other, can prove helpful for the task of identifying and analysing the theological coping strategies and the identity work adopted by both majorities and minorities. Thirdly, in order to avoid an all-too-encompassing definition of minority studies in theology, which might lead to a blurring of the concept, we develop and argue for a distinction between theology by, about, because of, and with minorities.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis Group, 2023
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-202292 (URN)10.1080/0039338x.2022.2158930 (DOI)2-s2.0-85145500378 (Scopus ID)
Funder
Academy of Finland
Available from: 2023-01-06 Created: 2023-01-06 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Rosenius, M. (2021). Delaktig i vilken mening?: En teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjänstliv. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Delaktig i vilken mening?: En teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjänstliv
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Utifrån den allmänkyrkliga traditionen att människor genom dopet blir iklädda Kristus och infogade i Kristi kropp, är delaktighet en given aspekt i gudstjänst och kyrka. Likafullt är frågan hur delaktighet ska förstås och främjas i praktiken komplex. Boken visar att ecklesiologi och pedagogik är nära sammantvinnade och argumenterar för teologisk forskning som kastar ljus på denna relation.

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2021. p. 187
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-186324 (URN)9789177771852 (ISBN)
Available from: 2021-07-21 Created: 2021-07-21 Last updated: 2021-09-24Bibliographically approved
Rosenius, M. (2020). Implicita ecklesiologier i synen på uppdraget som präst och dess konsekvenser för teologisk utbildning: en analys av två biskopsbrev. In: Thomas Girmalm (Ed.), Teologisk utbildning: (pp. 63-80). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Implicita ecklesiologier i synen på uppdraget som präst och dess konsekvenser för teologisk utbildning: en analys av två biskopsbrev
2020 (Swedish)In: Teologisk utbildning / [ed] Thomas Girmalm, Umeå: Umeå universitet , 2020, p. 63-80Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2020
Series
Studia Theologica Practica Umensia, ISSN 2002-777X ; 3
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176937 (URN)9789178553631 (ISBN)
Available from: 2020-11-19 Created: 2020-11-19 Last updated: 2024-04-19Bibliographically approved
Rosenius, M. (2020). Samarbetskyrkan: en fråga om ecklesiologiskt kapital. Uppsala: EFS Budbäraren
Open this publication in new window or tab >>Samarbetskyrkan: en fråga om ecklesiologiskt kapital
2020 (Swedish)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: EFS Budbäraren, 2020. p. 223
Series
Acta Johannelundensia ; 3
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176938 (URN)9789198433845 (ISBN)
Available from: 2020-11-19 Created: 2020-11-19 Last updated: 2021-02-10Bibliographically approved
Rosenius, M. (2019). Barn och barns delaktighet: söndagsskolan som exempel. Åbo Underrättelser (203), pp. 15
Open this publication in new window or tab >>Barn och barns delaktighet: söndagsskolan som exempel
2019 (Swedish)In: Åbo Underrättelser, ISSN 0785-398X, no 203, p. 15-Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-164569 (URN)
Available from: 2019-10-22 Created: 2019-10-22 Last updated: 2019-10-25Bibliographically approved
Rosenius, M. & Girmalm, T. (2019). Från folkbildning till fortbildning: synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev. Svensk teologisk kvartalskrift (1), 17-32
Open this publication in new window or tab >>Från folkbildning till fortbildning: synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev
2019 (Swedish)In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, no 1, p. 17-32Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article deals with the following questions: Which perspectives on learning are communicated directly or indirectly in the pastoral letters (Sw. herdabrev) of the Diocese of Luleå and which ecclesiologies can be found in these perspectives on learning? The aim is to offer an ecclesiological perspective on Jørgen Straarup's and Mayvor Ekberg's thesis that a de-confessionalization of the Swedish school has led to the loss of religious language among the Swedish people, and that this could have been avoided if the Church of Sweden had countered with the establishment of its own catechetical teaching, which, however, did not happen because of "inadequate leadership" in the Church of Sweden during the twentieth century. The article analyses all six pastoral letters during the period 1904–2002. The analysis has discerned three ecclesiological stages over time, which can be seen as frameworks for how the bishops are capable of standing out as leaders and enabling learning. The conclusions are that the pastoral letters indicate a change in perspectives on learning that can be perceived as a movement from "folk education" (Sw. folkbildning) to "in-service training" (Sw. fortbildning) and that this movement relates to an extensive change in the church's organisational structure in connection with an ecclesiology that tends to isolate Christianity within the church organisation. This means that it is rather the ecclesiological changes than an "inadequate leadership" as an isolated phenomenon, which in this context should be brought to the fore. This is because ecclesiological shifts entail changes in the bishops' ability to serve as leaders for learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Svensk Teologisk Tidskrift (SKT), 2019
National Category
Religious Studies
Research subject
church studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158023 (URN)
Available from: 2019-04-10 Created: 2019-04-10 Last updated: 2020-04-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications