umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
LANDSBYGDENS ´OSYNLIGA´ BEFOLKNING: EN ANALYS AV FRITIDSBOENDES RELATIONER TILL DEN SVENSKA LANDSBYGDEN
Title [en]
*INVISIBLE* POPULATIONS IN THE COUNTRYSIDE: ASSESSING RELATIONSHIPS OF SECOND HOME USERS TO RURAL AREAS IN SWEDEN
Abstract [sv]
Befolkningsminskningen har länge varit ett dominerande inslag i bilden av den svenska landsbygden. Frågan är dock huruvida denna minskning som bland annat kan förklaras av förändringar på arbetsmarknaden, också betyder att landbygden har blivit ointressant för svenskarna. Erfarenheter från Finland visar till exempel att utflyttningen från landsbygden har skett samtidigt som ett starkt ökande intresse för fritidsboende har noterats. Detta tyder på att landsbygden kanske endast har förlorat sin attraktivitet för helårsboende medan visstidsboende är mer attraktiv än någonsin. Den offentliga statisktiken avslöjar dock inte sådana förändringar eftersom tillfällig mobilitet inte registreras i större utsträckning och fritidsboende i allmänhet inte räknas i befolkningsstatistiken. På så vis är fritidsboende en ´osynlig´ befolkning på landsbygden. Projektets syfte är att analysera de relationer som fritidsboende har till sitt fritidshus och den omgivande landsbygden. Följande forskningsfrågor ställs: i. Hur stor är denna grupp ´osynliga´ invånare av landsbygden och var befinner sig dessa? ii. Hur och när används fritidsboenden på olika landsbygdsområden idag? iii. Vilka framtidsplaner har fritidshusägare för sina fastigheter och hur avser de att använda dem i framtiden? iv. Förnimmer fritidsboende rurala och urbana hem och områden som komplementära och lika viktiga och har de olika funktioner och tillfredsställer olika behov? En teoretisk utgångspunkt är att landsbygdens omstrukturering inte bara påverkar befolkningtalen och ekonomi. Den ger landsbygden också en ny roll som arena för visstidsboende. Denna utveckling leder även till att nya rumsliga partnerskap mellan urbana och rurala områden skapas. Detta innebär att städer och landsbygd liksom delar på en befolkning. I detta sammanhang är det viktig att fråga sig vilken mening de fritidsboende ger till olika platser och i synnerhet landsbygden. Är fritidshuset endast en plats för rekreation, är det en släktgård eller är det kanske det hus som man tänker bo i efter pensioneringen? Data för att analysera dessa förändringar samlas genom en postenkät till 4000 svenskar. I denna enkät frågas efter motiv för fritidsboende men också efter användingen av fritidshuset. Detta görs inte bara för dagens situation utan de svarande ombes också att berättar om sina framtidsplaner för fritidsboende. Dessa uppgifter, en fritidshusdatabas och ett GIS används sedan för att skapa olika utvecklingscenarier som illustrerar faktiska och potentiella konsekvenser av fritidsboende på befolkningstal, planering och relationer mellan stads- och landsbygd i Sverige. Projektet kommer att presenteras genom artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferenser. För den intresserade allmänheten presenteras projektet på en hemsida där resultat inte minst från frågeenkäten kommer att presenteras under hösten 2009. Resultat publiceras dock också i svenska planeringstidskrifter till avnämnare i län och kommuner.
Abstract [en]
This project highlights second home users in the Swedish countryside, a group that is ´invisible´ in public statistical accounts. The purpose of this project is to analyze how second home users relate to their rural properties and the countryside. The following research questions are asked: i. How great and where are invisible populations? ii. How and when are second homes used in various regions today? iii. What plans do second home owners have for their properties and how will they use them in the future? iv. Do second home users perceive rural and urban homes and areas as complementary and equally important spaces catering for different needs and functions? A theoretical point of departure is that rural restructuring does not only influence population figures and economy, it also implies new roles for the countryside, for example, as arena for temporary dwelling. This development entails the creation of new spatial partnerships between urban and rural areas. Data for assessing these changes is collected by a mail survey to 4000 persons. This data, a second home database and a GIS are then used to create scenarios illustrating factual and possible consequences of second home use on population patterns, planning and rural-urban relationships in Sweden.
Principal InvestigatorMüller, Dieter K.
Co-InvestigatorNordin, Urban
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2008-07-01 - 2011-06-30
Identifiers
DiVA, id: project:796Project, id: 2007-2042_Formas

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar