umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Speciella övergångar. Specialpedagogiska insatsers betydelse för ungas studieframgång och övergångsmönster i svenskt och finskt perspektiv
Title [en]
Special transitions. The importance of special education for young people´s study success and transition patterns in Swedish and international perspective
Abstract [sv]
En fjärdedel av de svenska ungdomarna saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan fyra år efter studiestarten och löper ökad risk att hamna i arbetslöshet och marginalisering. Unga med olika slag av funktionshinder är en grupp som löper extra stor risk att fastna i skarven mellan skola och arbete, men är oftast undanskymda i forskningen om ungas övergångar samt ungdoms- och utbildningspolitik. Ansökan avser en 5-månaders gästforskarvistelse år 2012 för docenten i specialpedagogik Marjatta Takala vid Helsingfors universitet vid inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitet. Takala knyts främst till forskningsprojektet Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv samt till två därtill knutna projekt som rör övergångarna mellan skola och arbete och insatser för unga i behov av specialpedagogiskt stöd. Syftet med vistelsen är att fördjupa kunskaperna om betydelsen av olika slags specialpedagogiska strategier och insatser i skolan för ungdomars studieframgångar och övergångsmönster genom att göra mer djupgående jämförelser mellan svenska och finska förhållanden. Ett framtida forskningssamarbete på detta område avses byggas upp.
Principal InvestigatorLundahl, Lisbeth
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2011-01-01 - 2011-12-31
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
DiVA, id: project:1125Project, id: 2011-07239_VR

Search in DiVA

Pedagogical Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar