Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hantering av stress och kognition vid stressjukdomar: en AI-baserad digital coach för ett hållbart liv
Title [en]
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Abstract [sv]
Syfte och mål: Syftet är att utveckla AI-baserat individanpassat beslutsstöd i form av en digital coach för att hantera stress, utmattning och trötthet samt för att ge kognitivt stöd i samband med återgång i arbete vid stressrelaterad sjukdom. Beslutsstödet kommer att använda AI-metoder för att samarbeta med personen utifrån individens mål, behov, motivation och intressen i vardagen. Beslutsstödet kommer att vara evidensbaserat och pro-aktivt coacha personen i aktiviteter i vardagen som syftar till rehabilitering, exempelvis fysisk och kognitiv träning, och balansera vila och aktivitet. Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultat innefattar ny AI-baserad teknik som individer kan använda i sin vardag och vid återgång till arbete, i syfte att stödja stresshantering och kognition utanför ett kliniskt sammanhang. Den nya tekniken anpassar sig till individens behov, förmåga och mål, och kan ge unika möjligheter att monitorera kritiska faktorer som kan trigga stressreaktioner i vardagslivet. Dessa triggers är unika för individen, så att ge ett omedelbart stöd i situationen där det händer förväntas ge positiva effekter på individens självkännedom, kapacitet och mående. Upplägg och genomförande: Utveckling av analysmetod av användardata, pro-aktivt och personanpassat stöd till användaren, interaktion och personliga smarta objekt kommer att baseras på AI-metoder som maskininlärning, semantiska modeller och argumentationslogik. Personcentrerad och deltagande designmetod där potentiella användare och kliniskt verksamma terapeuter deltar aktivt kommer att tillämpas genom hela projektet. Utvärdering av det personanpassade beslutsstödet sker iterativt, med en längre period av användande i slutet för att få indikationer på effekter för individen.
Abstract [en]
Purpose and goal: The aim is to develop AI-based person-tailored decision support in the form of a digital coach for managing stress and to provide cognitive support in the process of returning to work when having a stress-related disease. The decision support will use AI-methods for collaborating with the person from the perspective of the individual’s goals, needs, motivation and interests in daily life. The decision support will be evidence-based and pro-actively coach the person in daily activities that aim at rehabilitation, e.g. physical and cognitive exercise, and balancing rest and activity. Expected results and effects: Expected results include new AI-based technology that individuals can use in daily life and when returning to their occupation in order to support stress management och cognition outside a clinical setting. The new technology adapts to the needs, ability and goals of the individual, and can provide unique possibilities to monitor critical factors that may trigger stress reactions in daily life. These triggers are unique for the individual, so to give immediate support in the situation where they occur is expected to have positive effects on self knowledge, capacity and well-being. Approach and implementation: The digital coach will use partly new developed AI-methods based on machine learning, semantic models and argumentation logics. Also earlier developed software and AI-methods will be integrated, e.g. a cognitive exercise program that has shown good results on cognitive functions in different patient groups. Potential users and therapists will be involved in a participatory design process to co-create smart objects, and shape and evaluate the behavior of the digital coach. The resulting decision support will be evaluated to receive indications of effects for the individuals.
Principal InvestigatorLindgren, Helena
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2017-07-01 - 2019-09-30
National Category
Computer ScienceApplied PsychologyHuman Computer Interaction
Identifiers
DiVA, id: project:344Project, id: 2017-02356_Vinnova

Search in DiVA

Computer ScienceApplied PsychologyHuman Computer Interaction

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar