umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Familjenätverkens betydelse för livsstil och hälsa
Title [en]
Family networks, lifestyle and health
Abstract [sv]
Projektet studerar betydelsen av familjenätverk på människors livsstil och hur detta kan påverka hälsan. Vi vet sedan tidigare att personer med låg utbildning och svagare position i samhället i genomsnitt har sämre hälsa och att skillnader i livsstil spelar stor roll för de sociala skillnaderna. Samtidigt har många lågutbildade tagit till sig budskapet om en sundare livsstil. Vår hypotes är att familjenätverken kan spela en stor roll för hur livsstilsmönster förändras och att t.ex. lågutbildade personer med familjenätverk som inkluderar högutbildade i genomsnitt är mer benägna att anamma en sundare livsstil, än de som har mer homogena familjenätverk. Om så är fallet kan social och geografisk rörlighet ha stor betydelse för att dämpa sociala skillnader i hälsa. I projektet kartlägger vi hur den sociala sammansättningen i familjenätverk skiljer sig mellan olika kontexter och analyserar samband å ena sidan mellan livsstil och å andra sidan nätverkens sammansättning och geografiska utbredning. Med hjälp av s.k. longitudinella flernivåanalyser och quasi-experimentella metoder försöker vi identifiera den effekt som familjenätverkens sammansättning har på livsstil och hälsa i befolkningen. Studien baseras på registerdata för hela Sverige samt på uppgifter från Västerbotten hälsoundersökning.
Abstract [en]
In focus of this project is the impact of family networks on lifestyle and health.The aim is to analyze to what extent the socio-economic composition and thegeographical distribution in family network influence individual?s lifestyle andhealth. Previous research has demonstrated the impact of lifestyle on the socialdifferentials in health. Yet, many people with low socio-economic status haveadopted a healthy lifestyle. One explanation could be influence from people inthe family network who have moved into another social and geographical contextand adopted a healthier life style, If family networks bridge social contexts, they may adjust class-specific lifestylesand mobility may be crucial for countering health inequality.For our empirical analyses we have access to a unique database covering thefamily networks for the entire Swedish population with linked information onsocio-economic status, health outcomes and lifestyle (for the county ofVästerbotten). In the empirical analyses we will examine the socioeconomic composition andgeographical distribution of family networks for all Swedes born 1933 - 1956.Further, we will try to identify the causal effects of the socio-economiccomposition in family network on health outcome by use of propensity scorematching methods. Finally, we examine how lifestyle behaviors (smoking andphysical activities) are disseminated through family networks and how thecomposition of family networks may affect lifestyle.
Co-InvestigatorLundevaller, Erling
Co-InvestigatorLundholm, Emma
Co-InvestigatorMalmberg, Gunnar
Principal InvestigatorMalmberg, Gunnar
Co-InvestigatorBlomstedt, Yulia
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2012-01-01 - 2014-12-31
National Category
Human Geography
Identifiers
DiVA, id: project:513Project, id: P11-1058:1_RJ

Search in DiVA

Human Geography

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar