umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Sökande efter en hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.
Title [en]
Relocation as a strategy for families in search of a sustainable everyday life outside the metropolitan areas
Abstract [sv]
Syftet med detta forskningsprojekt är att analysera barnfamiljers flytt ut från storstadsområdena som en omlokaliseringsstrategi i syfte att förbättra den sociala hållbarheten i det dagliga livet (dvs bättre balans mellan arbete och privatliv och förbättrad livskvalitet). Tidigare forskning i Sverige om flytt från städer till landsbygd består i huvudsak av registerbaserade studier som inte kan fånga komplexiteten i det dagliga livet. I internationella studier om kontraurbana flyttningar, förbises ofta livsstil eller behandlas på ett förenklat sätt genom en betoning på lantlig idyll snarare än att täcka in vardagslivets komplexitet. Projektet kommer att samla in kvantitativ enkätdata och kvalitativa intervjudata från barnfamiljer som flyttat ut från storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. För att ge en mer nyanserad bild av kontraurbana flyttningar kommer analysen inte att begränsas till flyttningar till utpräglad landsbygd, som traditionellt analyserats som destination. Vi kommer att analysera alla flyttningar från storstadsområdena till alla delar av Sverige; städer, mindre orter och landsbygd. Därigenom kan denna forskning bidra till en mer övergripande förståelse av kontraurbant flyttningsbeteende bland barnfamiljer. Vi kommer att uppmärksamma hur familjers organisation av vardagen, före och efter flytten, är förenat med deras flyttbeslut samt deras erfarenhet av att flytta.
Abstract [en]
The objective of this research project is to analyse counter-urban migration as a relocation strategy in order to improve the social sustainability of daily life (i.e. better work-life-balance and quality of life) among families with young children in Sweden. Previous research in Sweden on counter-urban migration consists mainly of register based studies failing to address the complexity of factors in everyday life. In international counterurbanisation studies, lifestyle is often either overlooked or treated in a simplified manner emphasising ?the rural idyll? rather than embracing the complexity of everyday lives. The project will deploy a mixed methods approach collecting survey and interview data from families moving out of the metropolitan areas of Stockholm, Göteborg and Malmö. In order to provide a more nuanced analysis of counter-urban migration, the analysis will not be limited to the traditional destination of rural areas, but on all moves out from the metropolitan areas to all parts of Sweden; cities, towns and small settlements. Thereby this research will contribute to a more comprehensive understanding of recent counter-urban migration behaviour among families with young children. Our research will also recognise how families? organisation of their everyday life, before and after the counter-urban move, is associated with their decision to move, and their experience of the move.
Co-InvestigatorÅkerlund, Ulrika
Co-InvestigatorSandow, Erika
Co-InvestigatorLundholm, Emma
Principal InvestigatorLundholm, Emma
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2019-01-01 - 2021-12-31
National Category
Human Geography
Identifiers
DiVA, id: project:527Project, id: P18-0396:1_RJ

Search in DiVA

Human Geography

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar