umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Mjölk - vän eller fiende för hälsan?
Title [en]
Milk - friend or foe to health?
Abstract [sv]
Hög mjölkkonsumtion fanns nyligen vara kopplad till ökad dödlighet bland män och kvinnor boende i mellan-Sverige. Detta var ett ytterst intressant, men oväntat, fynd då meta-analyser av mjölkintag och olika sjukdomar visar på ingen eller skyddande effekt. Vi har nu konfirmerat resultatet för totalmjölk i befolkningen i norra Sverige, men finner att sambandet är starkast hos de som väljer standardmjölk (3% fett). Mot bakgrund av mjölkprodukternas genomgripande roll i svenskens kosthållning och en hög andel laktostoleranta personer i Sverige är det angeläget att utvärdera om sambandet är kausalt eller en effekt av andra associerade livsstils- eller socioekonomiska faktorer. Detta är nödvändigt för korrekt information till befolkningen.Målsättningen med projektet är att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan mjölkintag och dödlighet eller om det förklaras av s.k. confounding. Detta görs med hjälp av genetiska markörer associerade med mjölkintag (Mendelian randomization). Vi avser även undersöka samband mellan mjölkkonsumtion (totalt och typ av mjölk/mjölkprodukter) och kardiovaskulära sjukdomar samt cancer och på motsvarande sätt undersöka om det finns stöd för kausalitet eller inte, samt karakterisera tarmmikrobiota vid varierande mjölkintag och kartlägga mönster av livsstil- och socioekonomiska faktorer hos olika grupper av mjölkdrickare.Studien kommer att tillföra kunskap om hur information om sambandet mellan mjölkintag och dödlighet/hälsa skall presenteras till befolkningen, dvs skall det riktas mot mjölkkonsumtionen i sig eller mot en generell livsstilspåverkan. Projektet är högst relevant för samhället genom mjölkprodukters särställning i svensk kosthållning, och att råd avseende intag av mjölk- och mjölkprodukter därför måste vara väl underbyggda. Den ultimata samhällsrelevansen hos projektet är att det kommer att förse befolkningen och beslutsfattande myndigheter med evidensbaserad kunskap som är aktuell och specifik för Sverige.
Abstract [en]
High milk intake was recently reported to be associated with mortality in men and women living in middle Sweden. This is a highly interesting finding, though unexpected since meta-analyses of dairy intake and various disease outcomes generally conclude a null or protective association. We have now confirmed this association for total milk in the population in northern Sweden, but find it strongest for those taking high-fat milk. Considering the profound role of milk and dairy foods in the diet of the Swedish population and the high prevalence of lactase-persistence in Sweden it is urgent to evaluate if this is a causal association (and search for mechanisms) or an effect of confounding by lifestyle-/socio-economic factors to create a relevant basis for information to the Swedish population.The aim of the project is to investigate if the observed association between milk intake and mortality is causal or due to confounding using genetic markers for milk intake (Medelian randomization). We also aim to evaluate if there is an association between intake of milk/dairy products and cardiovascular diseases and cancer and similarly evaluate causality or not, and to characterize the milk associated microbiota in the gut using multiplex sequencing and lifestyle and socio-economic pattern of milk consumers (amount and type).The proposed study will contribute knowledge on how the association between milk intake and mortality should be communicated to the Swedish population, i.e. target milk per se or lifestyle in general. This is highly relevant for the society in that dairy foods have a profound position in the dietary habits of the majority of Swedes, and advice on intake of milk and dairy products must be well substantiated. The ultimate societal relevance of the project is that it will provide policy makers with knowledge for a firm evidence-base which is current and specific to Sweden.
Principal InvestigatorJohansson, Ingegerd
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2017-01-01 - 2018-12-31
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
DiVA, id: project:602Project, id: 2016-00960_Forte

Search in DiVA

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar