Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Arbetsförmåga eller förbättringspotential? En studie av rättsliga och medicinska bedömningar av aktivitetsersättning till unga
Title [en]
Capacity to work or ability to improve? A study regarding activity compensation to young people
Abstract [sv]
År 2003 infördes aktivitetsersättning i Sverige, med målsättning att minska antalet unga förtidspensionärer under 30 år. Syftet var att förbättra möjligheterna för sjuka, skadade eller funktionshindrade ungdomar att ha ett aktivt liv och ta del av arbetslivet. Trots lagstiftningens intentioner har antalet unga som beviljas aktivitetsersättning ökat, medan förtidspensionering för äldre minskat. För att få aktivitetsersättning förutsätts en rättslig prövning av arbetsförmågan baserat på en medicinsk bedömning av sjukdom och potential till förbättring. Vår hypotes är dock att det i huvudsak inte sker någon rättslig prövning av arbetsförmågan för unga under 30 år, utan bedömningen utgår i stället från den potential till förbättring som finns under den tid som nedsättning antas fortgå, det vill säga minst ett år. Detta leder sannolikt till att fler beviljas ersättning och därmed dels riskerar en inlåsning i ersättningssystemet, dels får minskade möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Hypotesen prövas genom granskning och analys av såväl beslut från Försäkringskassan och domar från kammarrätterna som medicinska underlag.
Abstract [en]
In 2003, activity compensation was introduced in Sweden, with the goal of reducing the number of young people receiving early retirement pension. The aim was to improve the possibility of sick, injured or disabled young people to lead an active life and take part of working life. Despite the intentions of the legislator, the number of young people granted activity compensation has increased, while early retirement for older has declined. To get the activity compensation a judicial review of working capacity, based on a medical assessment of disease and potential for improvement, is assumed. Our hypothesis is that the capacity to work is seldom evaluated or measured, instead the assessment is made upon the potential for medical improvement. This will probably lead to more people eligible for allowances. The hypothesis will be tested through examination and analysis in decisions from the Social Insurance Agency and judgments of the administrative courts of appeal as well as medical certificates.
Principal InvestigatorMannelqvist, Ruth
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2017-12-31
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
DiVA, id: project:615Project, id: 2015-00838_Forte

Search in DiVA

Law (excluding Law and Society)

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar