umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
Title [en]
Capability Adjusted Life years (CALYs) - a novel measure for evaluating welfare interventions
Abstract [sv]
Behovet av utvärdering och prioritering av välfärsinsatser har ökat, och bör vägledas av både effektivitets- och rättvisekriterier. I hälso- och sjukvård har den sofistikerade ?kronor per vunnet kvalitetsjusterad levnadsår? utvecklats och kommit att få stor betydelse. Kommunerna har inget motsvarande, utan de använder enkla metoder. Principen är enkel: en insats kostar men antas leda till besparingar. Att rehabilitera missbrukare kostar men antas leda till mindre kriminalitet (=besparing) och mindre bidrag (=besparing). Om besparingarna är större än kostnaderna är rehabiliteringen ?lönsam?. Men vilken slutsats följer om rehabiliteringen är framgångsrik (=mindre missbruk) men inte leder till nettobesparingar? Exemplet visar att ekonomisk analys av offentlig verksamhet utan ett mått på individers livskvalitet är dömd att ge svårtolkade eller rent av vilseledande resultat.  Syftet med vår studie är därför att utveckla ett mått på livskvalitet som vi kallar ?goda år?. Goda år kan användas för att beräkna om insatser är kostnadseffektiva, men också för att gradera sociala problem. Ju färre goda år en grupp kan räkna med, ju alvarligare är problemet.Vi bygger vidare på en offentlig utredning (SOU 2015:56) som föreslog att livskvalitet skulle kunna mätas i termer av handlingsfrihet. Handlingsfrihet ger goda år, medan brist på handlingsfrihet ger svåra år. För att välja ut de ?handlingsfriheter? som är viktigast för livskvalitet i dagens Sverige tänker vi använda livserfarna och kloka personer med olika bakgrund.  Vi genomför också en stor enkätstudie i ett representativt urval. De statistiska metoder som utvecklats för att skatta kvalitetsjusterade levnadsår kan också användas för att skatta ?goda år?. En bra metod för att göra en skala för att mäta ?goda år? är WHO:s ?parvis jämförelse?, där två hypotetiska personer beskrivs i samma dimensioner men med olika nivåer av handlingsfrihet, och där respondenten bara har att bedöma vilken av de två som har en högre livskvalitet.
Abstract [en]
There is increasing need for the evaluation and prioritisation of welfare policies, guided both by effectiveness and equity considerations. In health care and public health, the sophisticated cost per QALY gained measure is widely used. Other parts of the welfare state have, in theory, to rely on cost-benefit analysis - CBA. However, CBA is rarely used. Rather, a very simple cost-saving analysis has become increasingly more popular, particularly among municipalities. The main weakness of cost-saving analysis is the lack of independent valuation of the quality of life consequences. It introduces a bias in favour of actions that ?save? resources, so that actions that bring about better quality of life but consume resources will consequently be given low priority.To provide methods for more accurate evaluation, we intend to develop and test a measure called ?capability-adjusted life years? or CALYs. CALYs can be used to estimate cost-effectiveness, but also to rank social problems. The fewer the lifetime CALYs a certain group can expect, the more severe the problem.A recent Swedish public investigation suggested that quality of life could be measured in terms of capabilities, and went on to suggest a list of capabilities relevant to Sweden. To have capabilities equates to good years, to lack capabilities means bad years. Selection of the most relevant capabilities for our model will be placed in the hands of ?fair minded people?, i.e. wise people from different backgrounds. We plan to conduct a population survey on a representative sample. Statistical methods developed to estimate QALYs and DALYs are also appropriate for CALYs. An interval scale for capability weights will be established through ?pairwise comparisons?, a method used by WHO in the Global Burden of Disease Study. Basically, two hypothetical persons are described as having the same capability dimensions but on two different levels. Respondents must judge who has the better quality of life.
Principal InvestigatorLindholm, Lars
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2018-12-01 - 2021-11-30
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:629Project, id: 2018-01550_Forte

Search in DiVA

Social Sciences Interdisciplinary

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar