Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Påskyndar trafikföroreningar hjärnans åldrande och demensutveckling? En lång uppföljningsstudie med individuellauppgifter o...
Title [en]
Does traffic related air pollution accelerate brain aging and dementia? A prospective cohort study with individual exposure data
Abstract [sv]
Att bli dement är en del av åldrandet som de flesta fruktar. Betydelsen av luftföroreningar för demensutveckling är nästan inte alls undersökt i befolkningsstudier. Partiklar som orsakar systemisk inflammation med effekter på blodet och cirkulationen och dessutom tycks kunna förflyttas från andningsorganen till hjärnan och där ge upphov till inflammatoriska processer, kan troligen också påverka hjärnans åldrande och utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar. Vi ska undersöka om kognitivt åldrande och risken för demenssjukdom påverkas av luftföroreningsexponering. Effekter av avgaspartiklar och vägdamm i boendemiljön ska studeras inom Betula projektet, en unik befolkningsstudie i Umeå. De första 1000 deltagarna inkluderades 1988-90 och har följts upp 5 gånger under ca 20 år. Vid varje uppföljning görs olika tester och en noggrann hälsoundersökning. Totalt ingår över 4500 deltagare, varav ca 400 har fått en demensdiagnos under studien. Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av landets tio ledande forskningsmiljöer. Föroreningshalterna vid deltagarnas alla bostäder kommer att beräknas med validerade modeller. I Umeå finns stora kontraster med överskridande av avgasnormerna längs vissa gator. Därtill ska betydelsen av yrkes- och tobaksröksexponering studeras utifrån svar vid intervjuerna. De utfall som kommer att studeras är främst diagnos och försämring av kognitiva funktioner. De kognitiva test som används mäter rumslig förmåga, exekutiva funktioner, luktidentifikation, episodiskt och semantiskt minne mm, och har redan använts med stor framgång i Betula för att identifiera personer med kognitiv svikt i normalt åldrande och med demens. Vi avser även analysera om det finns interaktion mellan exponeringar eller effektmodifiering vid annan sjukdom. Om förekommande luftföroreningshalter påverkar demensutveckling kan det få stor betydelse för riskanalyser och gränsvärdessättning även internationellt eftersom det är en effekt man hittills inte alls räknat med.
Principal InvestigatorForsberg, Bertil
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2012-01-01 - 2013-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:708Project, id: 2011-01218_Forte

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar