umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hur gör man med dessa *osynliga* invånare? Landsbygdskommuner och deras hantering av fritidshusens effekter
Title [en]
Coping with *invisible* populations? How do rural municipalities manage impacts of second home ownership?
Abstract [sv]
Trots att många fritidshusägare spenderar mycket tid i sina fastigheter förblir de ´osynliga´i den offentliga statistiken. Landsbygden har därför många fler användare och invånare än statistiken villl låta oss tro. Trots att fritidshusägarna förblir ´osynliga´ har de ändå effekter på de ofta rurala mottagningskommunerna. Detta leder till ibland svårförståeliga situationer: utflyttningskommuner kan ha ökande fastighetspriser; efterfrågan på hemtjänst ökar under sommarsäsongen trots att antalet registerade personer med anspråk på hemtjänst minskar; och problem uppstår med telefonnätet för att det bara är dimensionerat för ett fåtal folkbokförda personer men inte för alla fritidshusägare. Detta är bara några exempel av de utmaningar som kommuner måste hantera. I detta projekt ställs därför frågan hur landsbygdskommuner förnimmer fritidshusboende, som problem eller tillgång, och hur man hanterar och klarar av de effekter som förorsakas av närvaron av en ´osynlig´ befolkning. I detta sammanhang är det viktigt att förstå att vår mobilitet har förändrats under de senaste årtionden. Många fler har möjlighet att dela sin tid mellan olika platser och tillbringa långa perioder i ett fritidshus. Det kan också vara där de känner sig hemma men de har ofta inte många möjligheter att påverka hur platsen utvecklas. En utväg är att överklaga kommunala beslut vilket innebär att fritidshusägare lätt kan framstå som problem och inte som tillgång för landsbygdskommunerna. Administrativa system fångar inte denna nya mobilitet utan utgår från en immobil befolkning. Många kommuner har endast bristfälliga kunskaper om sina fritidshusgäster. När problem uppstår måste dessa ändå tacklas. Men hur gör man detta? En viktig ambition för detta forskningsprojekt är därför att kartlägga vilka strategier landsbygdskommuner har för att tackla utmaningar förorsakade av fritidsboende. För att förstå dessa strategier genomförs en studie med telefonintervjuer bland landets viktigaste fritidshuskommuner för att kartlägga de utmaningar som kommunerna upplever i samband med ´osynliga´ befolkningar. En studie av fastighetsmarknaderna i fritidshuskommunerna ger ytterligare information om fritidshusrelaterade problem. Resultaten presenteras sedan för kommuntjänstemän för att fördjupa insikten om hur kommunerna har valt att hantera dessa problem men också för att identifiera framgångsrika strategier som tillåter kommunerna att få positiva effekter av en ´osynlig´ befolkning.
Abstract [en]
Although many home owners spend a lot of time in their properties, they remain ´invisible´ in public statistics. Nevertheless, they have various impacts on the often rural municipalities. Higher property prices, surcharging of the communication infrastructure and the demand for home care are just some of the challenges that municipalities must manage. This project asks therefore how rural communities do perceive second homes, as problems or assets, and how they cope with the impacts caused by the presence of an ´invisible population. The theoretical starting point of the project is the notion that mobility and place attachment are changing. An increasing number of households have the opportunity to share their time between different locations. Administrative systems do not capture this mobility but assume an immobile population. An important question is what strategies rural municipalities have to tackle these challenges. To understand these strategies, a study based on telephone interviews among the country´s most important holiday municipalities is conducted to identify the challenges that municipalities are experiencing in connection with ´invisible´ populations. A study of real estate markets in these municipalities provides additional information about second home-related problems. The results are then presented to municipal officials to deepen understanding of how municipalities have chosen to cope with these problems but also to identify successful strategies.
Co-InvestigatorMarjavaara, Roger
Principal InvestigatorMüller, Dieter K.
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2014-01-01 - 2016-12-31
National Category
Economic GeographyHuman GeographySocial Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:742Project, id: 2013-808_Formas