umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Nya kulinariska rum I Sverige: gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling och skapandet av nätverk mellan landsbygdens matproducenter och konsumenterna
Title [en]
The Creation of Culinary Spaces in Sweden: On the Importance of Fine Dining Restaurants for Regional Development Platforms and the Establishment of Linkages between Rural Food Producers and Consumers
Abstract [sv]
Mat och gastronomi har identifierats som verktyg för att bidra till utvecklingen av landsbygden. Till exempel förväntas matproduktion och gastronomi att locka turister. De ska också skapa arbetstillfällen. Men den offentliga uppmärksamheten är i detta sammanhang främst riktad på produktionen. Här argumenteras det däremot att produktion måste ses i samband med konsumtion och detta kan exemplifieras med gourmetrestauranger och deras intresse för att använda mat från ofta närliggande producenter. Detta projekt syftar till att analysera hur gourmetrestauranger bidrar till att skapa nya kulinariska rum i Sverige. Projektet svarar på forskningsfrågor om spridning av gourmetrestauranger, deras användning av lokala produkter, och relationerna mellan gourmetrestauranger och regionala livsmedelsproducenter. Teoretiskt ses den senaste utvecklingen av gourmetrestauranger som innovationsspridning och de resulterande nätverk som utvecklingsplattformar som bidrar till nya relationer mellan landsbygd och städer. Metodologiskt bygger studien på olika metoder, ett geografiskt informationssystem används för att kartlägga utvecklingen av det kulinariska rummet. Intervjuer och ?kylskåpsberättelser? används för att se hur kokarna förklarar sina inköp och kontakter som manifesteras av kylskåpens innehåll. Projektets resultat är relevant för beslutsfattare och landsbygdsutvecklare.
Abstract [en]
Food and gastronomy has recently been identified as a tool for creating new futures in rural areas. For example, it is expected that food production and gastronomy attract tourists and that they create job opportunities not least in disadvantaged rural areas. However public attention in this context is mainly on production. Thus it is suggested that the rural production has to be seen in the context of consumption and this can be exemplified by fine dining restaurants and their interest in using food from often nearby producers. The purpose of this project is to analyze how fine dining restaurants contribute to create new culinary spaces in Sweden. The project answers research questions on the diffusion of culinary restaurants, the importance of local products for branding, and the relations between fine dining restaurants and rural food producers. Theoretically the recent development of fine dining restaurants is understood as innovation diffusion and the resulting networks as development platforms contributing to new relations and the creation of relational spaces within and between rural and urban areas. Methodologically the study relies on a mixed method approach utilizing geographical information system in order to map the evolution of culinary space and its linkages and interviews as well as fridge stories. The results of the project are relevant for policy makers and rural developers.
Co-InvestigatorMüller, Dieter K.
Principal InvestigatorWalter, Ute
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Human GeographyFood ScienceOther Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:793Project, id: 2015-1444_Formas