Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Barentsregionen - en transnationell historia om det subarktiska norra Europa
Title [en]
The Barents Region - a transnational history of subarctic northern Europe
Abstract [sv]
Sedan 2002 har ett nätverk av historiker och samhällsvetare samarbetat för att producera en historiebok och encyklopedi om Barentsregionen. Historieboken ?The Barents Region ? a transnational history of subarctic northern Europe? trycktes i maj 2015. Syftet med seminariet är att samla historieforskarna i nätverket för att undersöka Barentsregionens specifika historia, att undersöka och diskutera vetenskapliga metoder för att skriva historia i den transnationella kontexten och för att diskutera framtida samarbete inom detta stora nätverk. Den internationella utgångspunkten bidrar till en djupare förståelse av den öst-västliga dimensionen av norra Europa och de nordiska länderna. Det kommer också att vidmakthålla och stärka samarbetet mellan nordiska och ryska vetenskapsmän i en tid av politiska spänningar. Några frågor av intresse för seminariet är: Vad säger moderniseringsprocessen i Barentsregionen om nyttjandet av naturresurser i relation till byggandet av industrialiserade samhällen? Vilka likheter och skillnader ser vi i moderniseringen av norra Ryssland och den nordliga delen av de nordiska länderna? Hur har transnationella företeelser i sub-regionerna påverkat utvecklingen? ? Vilken roll spelar etnicitet i det transnationella utbytet vad gäller migrationer, arbete, kultur och minoritetspolitik i de involverade fyra staterna? ? Hur kan vi utveckla metoderna för transnationella studier i historia med Barentsregionen som exempel?
Abstract [en]
Since 2002 a network of human scientists in the Barents Region has co-operated to produce a history textbook and an encyclopaedia about the region. *The Barents Region ? a transnational history of subarctic northern Europe* was printed in May 2015. The aim of the seminar is to put together the history researchers of the network in order to explore the feature of the history of the Barents Region, to explore and discuss the scientific methods of history writing within this transnational context and to discuss further co-operation out of the large network. The international approach will contribute to a deeper understanding of the east-west dimension of Northern Europe and of the Nordic countries. It will also maintain and strengthen the co-operation between Nordic and Russian scholars in a period of political tensions. Some specific issues of the seminar include: What does the modernisation process in the Barents Region reveal about the utilisation of natural resources in relation to the building of industrialised societies? What differences and similarities do we see in the modernisation of Russia and the Nordic countries? How does transnational features in the sub-region influence the development? What role does ethnicity play in transnational exchange considering migration, labour, culture and minority policy of the four states involved? How can we develop the methods of transnational studies in history with the Barents Region as an example?
Publications (10 of 10) Show all publications
Elenius, L. (2015). Conclusions. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 448-471). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Conclusions
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 448-471Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227246 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Rønning Balsvik, R., Goldin, V., Hugoson, R. & Tuominen, M. (2015). Different roads of modernisation 1905-1939. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 235-303). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Different roads of modernisation 1905-1939
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 235-303Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
History Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227217 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Elenius, L., Heininen, L., Hønneland, G. & Karelin, V. (2015). Globalisation and trans-regional co-operation 1993-2010. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 417-444). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Globalisation and trans-regional co-operation 1993-2010
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 417-444Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227241 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Elenius, L., Golubev, A., Lähteenmäki, M. & Tjelmeland, H. (2015). Introduction. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 18-27). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Introduction
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 18-27Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227218 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Elenius, L. (2015). Preface. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 9-17). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Preface
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 9-17Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227219 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Belyaev, D., Golubev, A., Rönnqvist, C., Salo, M. & Tjelmerland, H. (2015). Strengthening the Northern dimension 1955-1970. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 335-365). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Strengthening the Northern dimension 1955-1970
Show others...
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 335-365Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The Barents region comprises the northernmost parts of Norway, Sweden, Finland and Russia. It was established in 1993 as a result of  the disintegration of the Soviet Union, and it  is also the first macroregion to move beyond the Cold War’s Iron Curtain. This book provides a research-based history of the Barents Region from 800–2010 written by 27history researcher within the thirteenth sub-regions of the Barents Region. It is suitable as a course book in history for students at university level, but also for social sciences and for others interested in the comparative transnational history of northern Russia and northern Scandinavia.

Six million people live in the Barents Region. The authors tell the history of the regional development in four nation states, bridging the gap between Russia and the Nordic countries in terms of ethnicity, religion, cultural content, political systems, economies and different stages of modernisation. The account starts with the history of independent ethnic groups in a common area. From the ninth century we can see tendencies towards an integration of the northernmost areas of Europe into larger political structures, culminating in early state formations such as the merchant republic of Novgorod and the kingdoms of Norway and Sweden. The focus is on comparative transnational aspects of history through stages of rivalry and co-operation. It is also the history of the many minorities and nationalities moving cross borders of different kinds.

As is the case with nations, there are different understandings of  what constitutes a region. Are regions deeply grounded in history and  culture or are they created by actors for instrumental reasons? The Barents Region is the prototype of a region made by concrete actors for political purposes, but the historical account shows that there were transnational contacts even before this novel political construction came into being. In the concluding chapter the reader will find reflections on what kind of region the Barents Region invented in 1993 really is.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
Keywords
history, sweden, norway, finland, russia, barents region, the arctic
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-226780 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-20 Created: 2024-06-20 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Elenius, L., Tjelmeland, H., Lähteenmäki, M. & Golubev, A. (Eds.). (2015). The Barents Region: a transnational history of subarctic Northern Europe. Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>The Barents Region: a transnational history of subarctic Northern Europe
2015 (English)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015. p. 518
National Category
Social and Economic Geography History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227247 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Golubev, A., Kiselev, A., Rönnqvist, C., Salo, M. & Tjelmeland, H. (2015). The impact of World War II. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 304-334). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>The impact of World War II
Show others...
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 304-334Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The Barents region comprises the northernmost parts of Norway, Sweden, Finland and Russia. It was established in 1993 as a result of  the disintegration of the Soviet Union, and it  is also the first macroregion to move beyond the Cold War’s Iron Curtain. This book provides a research-based history of the Barents Region from 800–2010 written by 27history researcher within the thirteenth sub-regions of the Barents Region. It is suitable as a course book in history for students at university level, but also for social sciences and for others interested in the comparative transnational history of northern Russia and northern Scandinavia.

Six million people live in the Barents Region. The authors tell the history of the regional development in four nation states, bridging the gap between Russia and the Nordic countries in terms of ethnicity, religion, cultural content, political systems, economies and different stages of modernisation. The account starts with the history of independent ethnic groups in a common area. From the ninth century we can see tendencies towards an integration of the northernmost areas of Europe into larger political structures, culminating in early state formations such as the merchant republic of Novgorod and the kingdoms of Norway and Sweden. The focus is on comparative transnational aspects of history through stages of rivalry and co-operation. It is also the history of the many minorities and nationalities moving cross borders of different kinds.

As is the case with nations, there are different understandings of  what constitutes a region. Are regions deeply grounded in history and  culture or are they created by actors for instrumental reasons? The Barents Region is the prototype of a region made by concrete actors for political purposes, but the historical account shows that there were transnational contacts even before this novel political construction came into being. In the concluding chapter the reader will find reflections on what kind of region the Barents Region invented in 1993 really is.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
Keywords
Arctis, Scandinavia, Finland, Norway, Russia, Sweden, Arktis, Skandinaven, Barents, andra världskriget, Finland, Sverige, Norge, Ryssland
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-206242 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2023-03-31 Created: 2023-03-31 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Elenius, L., Lähteenmäki, M., Nielsen, J. P. & Pashkov, A. (2015). Transformation of borders, economic systems and communities 1809-1905. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 146-234). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Transformation of borders, economic systems and communities 1809-1905
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 146-234Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
History Political Science Economic History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227220 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Elenius, L., Heininen, L., Koikkalainen, P., Maksimova, L. & Tjelmeland, H. (2015). Urbanisation and growing regionalism 1970-1993. In: Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev (Ed.), The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe (pp. 366-416). Oslo: Pax Forlag
Open this publication in new window or tab >>Urbanisation and growing regionalism 1970-1993
Show others...
2015 (English)In: The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe / [ed] Lars Elenius; Hallvard Tjelmeland; Maria Lähteenmäki; Alexey Golubev, Oslo: Pax Forlag, 2015, p. 366-416Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Pax Forlag, 2015
National Category
History Social and Economic Geography
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-227239 (URN)9788253036519 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2015-1715
Available from: 2024-06-26 Created: 2024-06-26 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Principal InvestigatorElenius, Lars
Principal InvestigatorLindahl, Björn
Co-InvestigatorSköld, Peter
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2015-09-24 - 2015-09-25
National Category
HistoryInternational Migration and Ethnic Relations
Identifiers
DiVA, id: project:795Project, id: 2015-1715_Formas

Search in DiVA

HistoryInternational Migration and Ethnic Relations

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar