umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Splittrade familjers mobilitet och vardagsrörlighet - Om avstånd och tidsgeografiska restriktioner
Title [en]
Mobility among separated and reconstituted households in Sweden - About distances and time-space restrictions
Abstract [sv]
En femtedel av Sveriges befolkning, 2 miljoner, utgörs av barn i åldern 0-17 år. Av dessa två miljoner barn lever 25 % eller 500 000 barn med endast en av sina ursprungliga föräldrar. Dessa barn lever i nya hushållskonstellationer d v s ensamståendefamilj eller ombildad familj (SCB 2006). Var sjunde vuxen svensk lever idag i ett förhållande med särkullbarn. Projektet syftar till att ringa in betydelsen av fysiska, ekonomiska, sociala och emotionella villkor för särkullshushållens geografiska rörlighet och vilka strategier de utvecklar för att hantera dessa restriktioner/möjligheter både i ett lokalt såväl som i ett regionalt/nationellt sammanhang. Särkullhushåll definieras som hushåll med två vuxna individer med eller utan gemensamma barn där minst den ena parten har barn från tidigare förhållanden (=ombildade familjer med SCB:s terminologi) eller ensamstående förälder med barn från tidigare relation(er) (=ensamståendefamilj). Avsikten är att med en tidsgeografisk och handlingsbaserad analysram undersöka och analysera de restriktioner och möjligheter som påverkar särkullshushållens rörlighet. Det empiriska underlaget i denna studie hämtas från longitudinella individregister omfattande hela den svenska befolkningen och intervjuer.
Principal InvestigatorStjernström, Olof
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:869Project, id: 2008-01720_VR

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar