Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen - bild, musik och svenska under påverkan
Title [en]
School subject paradigm and teaching practices in the screen culture - Art, Music and Swedish under pressure
Abstract [sv]
Projektet Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen tar sin utgångspunkt i det faktum att undervisningen i skolan i allt högre grad står under inflytande av en digital medie- och skärmkultur. En annan utgångspunkt är att olika skolämnen är olika mycket inbäddade (embedded) (Sutherland et al, 2004) i den nya medieteknologin. I projektet står de tre skolämnena bild, musik och svenska i fokus. Det utmärkande för dessa skolämnen är bland annat att de på olika sätt står mitt uppe i den nya ungdoms- och mediekulturen (Scheid, 2009) och på så sätt representerar olika kompetenser eller literacies som krävs i ett digitalt mediesamhälle (Skåréus, 2008) som att skriva texter, använda och förhålla sig till bilder och musik av olika slag samt naturligtvis att kombinera och bygga samman dessa i olika multimodala konfigurationer. Studien avser att behandla hur integreringen av ny teknik och nya medier påverkar dessa ämnens paradigm (Baggott et al 2004) respektive undervis¬ningspraktik. Sådana aspekter har hittills i allt väsentligt varit försummade i forskningen.
Principal InvestigatorPer-Olof, Erixon
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2010-01-01 - 2012-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:941Project, id: 2009-06138_VR

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar