umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Tillfälliga befolkningsgrupper och förändringar i landsbygden
Title [en]
Transient populations and rural change
Abstract [sv]
Syftet med denna ansökan är att organisera en workshop som leder till ett interdisciplinärt och internationellt nätverk av forskare verksamma vid svenska, danska, brittiska och tyska universitet. Dessa postdoktorer, unga och seniora forskare intresserar sig för relativt förmögna livsstilsmigranter och tillfälliga (s.k. ?transient?) befolkningsgrupper i landsbygdsområden som kämpar mot avfolkning och ekonomisk stagnation. Vi vill studera potentiella lokala socio-ekonomiska utvecklingar samt entreprenöriella initiativ såsom processen att starta nya företag eller anordna evenemang. Inom ramen för denna studie inkluderar vi även ett samarbete med lokala politiker och andra aktörer.Workshopen består av två tillfällen på plats i två utsatta landsbygdsområden i norra och södra Sverige som präglas av avfolkning men också av en relativt stor mängd livsstilsmigranter och fritidshusägare. Vid båda tillfällena bygger vi upp ett nätverk bland forskarna såväl som mellan forskarna och övriga lokala och regionala aktörer. Dessutom kommer vi att formulera gemensamma forskningsmål med avsikt att kunna tillämpa forskningsresultat som leder till framtida integration av nya företag inom den lokala ekonomin.Således bidrar de föreslagna forskningsaktiviteterna till studier av sociala relationer mellan tillfälliga och etablerade befolkningsgrupper, vilket kan resultera i förbättrade levnadsvillkor i socio-ekonomiskt utsatta landsbygdsområden.
Abstract [en]
The purpose of this application is to organize a workshop, giving rise to an inter-disciplinary and international network of researchers working in Sweden, Denmark, Great Britain and Germany. These post-doctoral, early career and senior scholars are interested in privileged lifestyle migration processes and transient populations in rural, lagging and depopulated Swedish spaces. Through sociologic, human geographic and ethnologic lenses on the interplay between established populations and newcomers, we will study potential local socio-economic developments and entrepreneurial initiatives such as the creation of new firms and events. We will do so in cooperation with local and regional politicians and other stakeholders.The workshop is organized in two meetings on location in lagging rural areas with extensive privileged lifestyle immigrant populations and foreign second home owners in Southern and Northern Sweden. Both meetings will offer opportunities for initiating and developing a network both between the researchers and with local governments. Also, mutual research goals will be formulated with the aim to practically and realistically apply future research outcomes considering the integration of new enterprises in the local economy.As such, this initiated research has the potential to study social relations between transient and established populations in the research areas, thus contributing to a lasting revitalisation of lagging rural areas in Sweden.
Principal InvestigatorEimermann, Marco
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2015-11-01 - 2016-10-31
National Category
EthnologyHuman GeographySociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
DiVA, id: project:541Project, id: F15-1216:1_RJ