Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Varför är diabetes typ 2 så starkt kopplat till koncentrationen av långlivade organiska miljöföroreningar i blodplasma? En fa...
Title [en]
Why is diabetes type 2 strongly associated with the concentration of persistent organic pollutants in blood plasma? A case-control study in stored plasma samples taken at two occasions.
Abstract [sv]
Vi vill studera sambandet mellan diabetesuppkomst och persistenta organiska föroreningar (pop:ar, bl.a. PCB och DDT). Flera epidemiologiska studier har visat förvånande starka samband men det är inte ännu klarlagt om det är ett orsakssamband, alltså att miljöföroreningarna orsakar en ökad risk att insjukna i diabetes. Alternativt kan pop:ar vara en markör för andra riskfaktorer, t.ex. mängd mat man äter, eller så kan koncentrationerna av pop:ar påverkas av sjukdomen. Styrkan i sambanden gör att klarläggande inte bara är en miljömedicinsk angelägenhet, utan har betydelse för hela diabetesforskningen. Vi vill göra en fall-kontrollstudie i plasmaprover som tagits från ca 100.000 individer vid Västerbottens hälsoundersökningar och sparats i biobank. Fallen kommer vara personer som har lämnat två plasmaprover med tio års mellanrum och fått en diabetesdiagnos efter att det första (eller båda) av dessa lämnats. Kontroller kommer matchas till fallen. De aktuella miljöföroreningarna kan ha en ansenlig betydels
Principal InvestigatorBergdahl, Ingvar
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2012-12-01 - 2015-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:672Project, id: 2012-00758_Forte

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar