umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Blood pressure in very old age: determinants, adverse outcomes, and heterogeneity
Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik.ORCID-id: 0000-0003-3232-6227
2016 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)Alternativ titel
Blodtryck vid mycket hög ålder : förklarande faktorer, risksamband och betydelsen av hälsoskillnader (Svenska)
Abstract [en]

Background: High blood pressure (BP) is the leading risk factor for disease and mortality worldwide. However, risks associated with high BP in very old age (≥ 80 or ≥ 85 years) are not entirely understood, as the majority of scientific studies have been performed with younger populations and existing scientific knowledge about very old individuals is sometimes contradictory. Results of previous studies of very old individuals suggest that the associations of BP with mortality and stroke differ with levels of physical and cognitive function. More studies that are representative of very old individuals, including individuals with multimorbidity, that are of adequate size, involve proper adjustment, and investigate non-linear associations, are needed to investigate these issues.

Systolic blood pressure (SBP) decline is common among very old individuals and has been shown to precede adverse events. Previous studies have shown that SBP change is associated with baseline SBP, age, and health-related factors, but determinants of SBP change have not been investigated using comprehensive, multivariate models.

The three main aims of this thesis were to investigate, in a sample of individuals aged ≥ 85 years, 1) determinants of SBP change, 2) the association of BP with mortality risk and whether this association differs with respect to gait speed and/or Mini-Mental State Examination (MMSE) score, and 3) the association of BP with stroke risk and whether this association differs with respect to the Barthel Activities of Daily Living (ADL) index and/or MMSE score.

Methods: The studies conducted for this thesis were based on data from the population-based Umeå 85+/Gerontological regional database study, which provided cross-sectional and longitudinal data on socioeconomic factors, medical conditions, drug prescriptions, and health-related assessments from 2000 to 2015. Participants were aged 85, 90, and ≥ 95 years, and lived in Västerbotten, Sweden, and Österbotten/Pohjanmaa, Finland. Follow-up assessments were conducted after 5 years. Mortality data were collected after 2 and 5 years, and stroke data were collected after 5 years, from death certificates, medical records, population registers, and the inpatient diagnosis register. Comprehensive multivariate models were developed to investigate determinants of SBP change using multiple linear regression, and to investigate associations of mortality and stroke risks with BP using Cox proportional-hazard regression models.

Results: Average (± standard deviation) baseline SBP was 146 ± 23 mm Hg, and average diastolic blood pressure (DBP) was 74 ± 11 mm Hg. Within 5 years, 61% of participants had died and 10% had had incident strokes. Among participants followed for 5 years, the average annual SBP decline was 2.6 ± 5.4 mm Hg.

In a multivariate model, SBP decline was associated with later investigation year (p = .009), higher baseline SBP (p < .001), baseline antidepressant drug use (p = .011), incident acute myocardial infarction during follow-up (p = .003), use of a new diuretic drug during follow-up (p = .044), and declining Barthel ADL index scores during follow-up (p < .001).

In an age- and sex-adjusted analysis of the total sample, mortality risk was decreased in higher (vs. lower) BP categories (SBP ≥ 165 vs. ≤ 125 mm Hg: hazard ratio [HR] .50, p < .001; DBP 70–74 vs. 75–80 mm Hg: HR 1.32, p = .031). In a comprehensively adjusted analysis of the total sample, SBP was not associated significantly with mortality risk. The associations of SBP with mortality in the gait speed < .5 m/s subcohort corresponded with those found in the total sample. In comprehensively adjusted analyses in the gait speed ≥ .5 m/s subcohort, mortality risk increased independently with higher (vs. lower) BP (SBP ≥ 165 vs. 126–139 mm Hg: HR 2.13, p = .048; DBP > 80 vs. 75–80 mm Hg: HR 1.76, p = .026). In comprehensively adjusted analyses in the MMSE score subcohorts, SBP was associated significantly with mortality risk only in the 0–10 MMSE score subcohort; high and low SBP categories were associated independently with increased mortality risk, compared with an intermediary SBP category (SBP ≥ 165 vs. 126–139 mm Hg; HR 4.54, p = .007; SBP ≤ 125 vs. 126–139 mm Hg: HR 2.23, p = .023). Higher BP was associated significantly with increased stroke risk in multivariate models (SBP per 10 mm Hg increment: HR 1.19, p < .001; DBP per 10 mm Hg increment: HR 1.26, p = .013). SBP was not associated with stroke risk in participants with SBP < 140 mm Hg.

Interaction effects on the association with mortality were significant between SBP and gait speed (age- and sex-adjusted model: p = .031) but not between SBP and MMSE score. No interaction in the association with stroke was found between any BP measure and Barthel ADL index or MMSE score.

Conclusion: The decline in BP in very old age may be explained by health-related factors. Low BP may be a risk marker for short life expectancy, due to morbidity, in the general very old population and among very old individuals with low gait speeds. High BP seems to be an independent risk factor for mortality only in certain groups, which may be distinguished by high gait speed or very severe cognitive impairment. High SBP and DBP seem to increase stroke risk in very old age. These findings may contribute to a better understanding of the risks of adverse outcomes in very old individuals with different BP levels, the importance of comorbidity for these risks, and the etiology of SBP change. 

Abstract [sv]

Bakgrund: Högt blodtryck är den största bidragande orsaken till sjukdom och död i världen. Man har ännu inte fastslagit om högt blodtryck ökar risken för sjukdom och död även i mycket hög ålder, vilket kan definieras som 80 år och äldre. Detta beror bland annat på att endast en liten andel av forskningen hittills har fokuserat på den här åldersgruppen. Mycket gamla människor skiljer sig från yngre på olika sätt som skulle kunna påverka riskerna med högt blodtryck. Till exempel är det vanligare med sjukdomar och att ha många samtidiga sjukdomstillstånd bland mycket gamla människor än i yngre åldersgrupper. Då andelen mycket gamla människor i befolkningen ökar kraftigt får dessa frågor allt större betydelse.

Det är vanligt med sjunkande blodtryck i mycket hög ålder, något som verkar föregå sjukdom och död. Tidigare studier har funnit att sjunkande blodtryck skulle kunna bero på ökande sjuklighet, högre ålder och högre begynnelseblodtryck. Man vet ännu inte vilka enskilda faktorer som bäst förklarar blodtrycksförändringen i mycket hög ålder, oberoende av andra faktorer.

Tidigare studier har visat att lägre blodtryck kan vara förenat med en ökad risk för tidig död bland mycket gamla människor. Det är oklart om risken för tidig död bättre kan förklaras av andra faktorer, s.k. störfaktorer. Störfaktorer kan till exempel vara sjukdomar som både påverkar blodtrycket och risken.

Fynd från tidigare studier av personer som är minst 65 år tyder på att sambandet mellan blodtryck och död kan skilja sig mellan grupper med hög eller låg gånghastighet, vilket används som ett ungefärligt mått på hälso-tillståndet. Detta skulle även kunna ha betydelse för mycket gamla människor eftersom deras hälsotillstånd kan skilja sig mycket mellan individer. Man har också utrett huruvida sambandet mellan blodtryck och död skiljer sig mellan grupper med och utan kognitiv svikt, som till exempel kan bero på demenssjukdom, men inte kommit fram till entydiga resultat.

Ett fåtal studier har utrett strokerisken med högt blodtryck i mycket hög ålder. På grund av motsägelsefulla resultat är det ännu oklart om högt blodtryck ökar risken för stroke bland mycket gamla människor. Man har sett tecken på att sambandet mellan blodtryck och strokerisk skulle kunna skilja sig mellan grupper av mycket gamla människor med och utan kognitiv svikt, samt mellan grupper med och utan hjälpbehov i dagliga aktiviteter. Dagliga aktiviteter innefattar bland annat att tvätta sig, klä sig, gå på toaletten, äta och resa sig från en stol.

Frågeställningar: I den här avhandlingen undersöktes huvudsakligen tre frågeställningar. Den första var vilka faktorer som påverkar hur blodtrycks-nivåerna förändras över tid i mycket hög ålder. Den andra frågeställningen var om olika blodtrycksnivåer är förenade med ökad risk för tidig död i mycket hög ålder och huruvida risken skiljer sig mellan grupper av mycket gamla människor med olika gånghastighet eller olika grader av kognitiv svikt. Den tredje frågeställningen var om olika blodtrycksnivåer är förenade med ökad risk för stroke i mycket hög ålder och om risken skiljer sig mellan grupper av mycket gamla människor med och utan kognitiv svikt eller hjälpbehov i dagliga aktiviteter. Även skillnader mellan gånghastighets-grupper testades.

Metod: Avhandlingen bygger på befolkningsmaterialet Umeå85+/Gerontologisk regional databas (GERDA). Umeå85+/GERDA innehåller information från individer i åldrarna 85, 90 och 95 år och äldre, boende i Västerbotten, Sverige och Österbotten/Pohjanmaa, Finland. Informationen är insamlad vart femte år under perioden 2000-2015.

Umeå85+/GERDA innehåller information om socioekonomiska faktorer, sjukdomar och läkemedel. Informationen inhämtades med hjälp av ett standardiserat frågeformulär som deltagarna besvarade under ett hembesök, samt med hjälp av journaler, boendepersonal och anhöriga. Det gjordes även hälsorelaterade mätningar och tester under hembesöken, bl.a. av blodtryck och gånghastighet i vanlig takt. Skattningsskalorna Mini-Mental State Examination (MMSE) och Barthel Activities in daily living (ADL) index användes för att skatta kognitiv funktion respektive hjälpbehov i dagliga aktiviteter.

Deltagarna delades in i två gånghastighetsgrupper. Personer med högre gånghastighet (minst 0,5 m/s) utgjorde en grupp. I den andra gruppen var personer med lägre gånghastighet (under 0,5 m/s) och de som inte klarade av att genomföra testet på grund av bestående begränsningar av gångfunktionen.

Deltagarna grupperades också med avseende på olika grader av kognitiv svikt. Gruppindelningen baserades på MMSE-poäng; mycket svår kognitiv svikt (0-10 poäng), svår kognitiv svikt (11-17 poäng) och mild kognitiv svikt (18-23 poäng). Deltagare utan kognitiv svikt utgjorde en egen grupp (24-30 poäng).

Deltagarna delades även in i grupper med och utan hjälpbehov i dagliga aktiviteter, baserat på Barthel ADL index (under 20 respektive 20).

Blodtrycksförändring observerades över tiden mellan två Umeå85+/GERDA-insamlingar, vilket var 5 år. Dödsdatum och datum för stroke inhämtades från dödsbevis, befolkningsregister, journaler och sjukvårdens diagnoskodsregister i upp till 5 år.

Frågeställningarna utreddes med hjälp av statistiska metoder, baserat på materialet från Umeå85+/GERDA. Sambanden prövades med avseende på störfaktorer och skillnader mellan grupper.

Resultat: Förändringar av det systoliska blodtrycket undersöktes bland 297 deltagare. I genomsnitt sjönk blodtrycket med 2,6 mm Hg per år. För nästan två tredjedelar (62%) av deltagarna sjönk blodtrycket med minst 5 mm Hg på 5 år. Ungefär en fjärdedel (26%) hade minst 5 mm Hg stigande blodtryck på 5 år.

Ett antal faktorer var förenade med förändring av det systoliska blodtrycket över 5 år, oberoende av varandra. Sjunkande systoliskt blodtryck var förenat med ett högre begynnelseblodtryck, senare undersökningsår, att ha antidepressiv behandling, att få en hjärtinfarkt, att påbörja läkemedels-behandling med diuretika eller få ökat hjälpbehov i dagliga aktiviteter. Man vet ännu inte vad som är orsak och verkan i dessa samband.

Frågeställningen om olika blodtrycksnivåer är förenade med ökad risk för tidig död undersöktes i ett urval av 806 deltagare. Inom 5 år avled nästan två tredjedelar (61%) av deltagarna. Risken för tidig död var mindre bland deltagare med högre blodtryck, jämfört med dem som hade lägre blodtryck. Största skillnaden uppmättes mellan deltagare med minst 165 mm Hg i systoliskt blodtryck, där risken var halverad, jämfört med dem som hade 125 mm Hg eller lägre. Detta samband verkar bero på störfaktorer, främst sjukdomar, som både orsakar lågt blodtryck och den ökade risken för tidig död.

Gånghastighetsgrupperna utgjordes av 312 deltagare med högre gånghastighet och 433 med lägre gånghastighet, varav 136 inte kunde genomföra mätningen på grund av bestående begränsning av gångfunktionen.

Sambandet mellan blodtryck och risken att dö inom 5 år verkade skilja sig mellan gånghastighetsgrupperna. Gruppen med lägre gånghastighet uppvisade samma samband som hela urvalet och hade ökad risk för tidig död med lägre blodtryck. Även här verkade sambandet förklaras av störfaktorer.

Personer med högre gånghastighet uppvisade ett annat samband, där högre systoliskt blodtryck på minst 165 mm Hg var förenat med en fördubblad risk för tidig död, jämfört med 126-139 mm Hg. Högre diastoliskt blodtryck på över 80 mm Hg var också förenat med ökad risk för tidig död, jämfört med 75-80 mm Hg. Sambandet berodde inte på störfaktorer.

Grupperna med svår, måttlig och mild kognitiv svikt innehöll 118, 166 och 289 deltagare vardera. Gruppen utan kognitiv svikt innehöll 542 deltagare. Dessa grupper verkade också skilja sig något med avseende på sambandet mellan blodtryck och risken för tidig död, men skillnaderna var inte statistiskt säkerställda.

Särskilt gruppen med mycket svår kognitiv svikt uppvisade ett annorlunda samband mellan systoliskt blodtryck och risken för tidig död, jämfört med övriga deltagare. Bland dessa deltagare var risken för tidig död mer än fyrdubblad med höga blodtryck på minst 165 mm Hg, jämfört med 126-139 mm Hg. De med blodtryck 125 mm Hg eller lägre hade dubbelt så hög risk för tidig död, jämfört med 126-139 mm Hg. Dessa samband var oberoende av störfaktorer.

Frågeställningen om strokerisk med högt blodtryck utreddes i ett urval av 955 deltagare. Inom 5 år fick 94 deltagare en stroke, vilket motsvarar en av tio. Högre blodtryck var förenat med ökad risk för stroke, jämfört med lägre blodtryck. Risken att få en stroke inom 5 år var fördubblad bland deltagare med högt systolisk blodtryck på minst 160 mm Hg, jämfört med under 140 mm Hg, eller med höga diastoliska blodtryck på minst 90 mm Hg, jämfört med under 90 mm Hg. Sambanden var oberoende av en mängd andra riskfaktorer. Strokerisken med högt blodtryck verkade inte påverkas av gånghastigheten, den kognitiva nivån, eller hjälpbehovet i dagliga aktiviteter.

Slutsatser: Blodtrycket verkar sjunka hos de flesta i mycket hög ålder. Sjunkande systoliskt blodtryck kan till stor del förklaras av högre begynnelseblodtryck, senare undersökningsår, att ha antidepressiv läkemedelsbehandling, att få en hjärtinfarkt, att påbörja läkemedels-behandling med diuretika eller få ökat hjälpbehov i dagliga aktiviteter.

Lågt blodtryck verkar i mycket hög ålder vara ett tecken på olika underliggande sjukdomsprocesser, som ökar risken att dö inom 5 år. Detta samband verkar särskilt gälla personer med lägre gånghastighet, vilket kan vara ett tecken på sämre hälsa.

Högt blodtryck verkar endast vara förenat med ökad risk för tidig död i särskilda grupper, som kan utmärkas av högre gånghastighet eller mycket svår kognitiv svikt. Även lågt systoliskt blodtryck kan vara förenat med ökad risk för tidig död bland personer med mycket svår kognitiv svikt. I dessa grupper kan sambandet vara oberoende av störfaktorer.

Högre blodtryck verkar vara förenat med ökad risk för stroke i mycket hög ålder, oberoende av en mängd andra sjukdomstillstånd. Det finns sannolikt en gräns för hur lågt blodtryck som är gynnsamt med avseende på strokerisken, men det är ännu inte klarlagt var den gränsen går. Sambandet mellan högt blodtryck och strokerisk verkar inte skilja sig mellan grupper med olika hög gånghastighet, kognitiv nivå, eller hjälpbehov i dagliga aktiviteter.

Dessa fynd kan bidra till en bättre förståelse för blodtrycksförändring, risker med högt och lågt blodtryck i mycket hög ålder samt hälsotillståndets betydelse för dessa risker.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå universitet , 2016. , s. 91
Serie
Umeå University medical dissertations, ISSN 0346-6612 ; 1868
Nyckelord [en]
Blood pressure, aged 80 and over, hypertension, hypotension, mortality, stroke, gait speed, cognition disorders, dementia, cohort study
Nationell ämneskategori
Geriatrik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-128713ISBN: 978-91-7601-623-7 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:umu-128713DiVA, id: diva2:1055931
Disputation
2017-01-20, Vårdvetarhusets aula, Umeå, 09:00 (Svenska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2016-12-16 Skapad: 2016-12-13 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
Delarbeten
1. Blood Pressure, Gait Speed, and Mortality in Very Old Individuals: A Population-Based Cohort Study
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Blood Pressure, Gait Speed, and Mortality in Very Old Individuals: A Population-Based Cohort Study
Visa övriga...
2015 (Engelska)Ingår i: Journal of the American Medical Directors Association, ISSN 1525-8610, E-ISSN 1538-9375, Vol. 16, nr 3, s. 208-214Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Objectives: Clinical trials and observational studies have produced contradictory results regarding the association of blood pressure (BP) and mortality in people aged 80 years or older. Gait speed at usual pace has been shown to moderate this association in a population of noninstitutionalized people aged 65 years or older. The aims of this study were to investigate the association of BP with all-cause mortality in a representative sample of people aged 85 years or older and to assess whether gait speed moderates this association.

Design, Setting, and Participants: A total of 806 participants in the population-based prospective Umeå 85+/GERDA study aged 85, 90, and 95 years or older.

Measurements: Gait speed at usual pace was measured over 2.4 m. The main outcome was hazard ratios (HRs) for all-cause mortality according to systolic and diastolic BP categories in the total sample and in faster-walking (≥0.5 m/s, n = 312) and slower-walking (<0.5 m/s, n = 433) subcohorts; the latter also included habitually nonwalking participants. Comprehensive adjustments were made for sociodemographic and clinical characteristics associated with death.

Results: Mean age and baseline systolic and diastolic BP were 89.6 ± 4.6 years, 146.8 ± 23.9 mm Hg, and 74.8 ± 11.1 mm Hg, respectively. Most (n = 561 [69%]) participants were women, 315 (39%) were care facility residents, and 566 (70%) were prescribed BP-lowering drugs. Within 5 years, 490 (61%) participants died. In the total sample and slower-walking subcohort, systolic BP appeared to be inversely associated with mortality, although not independent of adjustments. Among faster-walking participants, mortality risk after adjustment was more than 2 times higher in those with systolic BP of 140 to 149 mm Hg (HR = 2.25, 95% confidence interval [CI] = 1.03–4.94) and 165 mm Hg or higher (HR = 2.13, 95% CI = 1.01–4.49), compared with systolic BP of 126 to 139 mm Hg. Mortality risk was also independently higher in faster-walking participants with diastolic BP higher than 80 mm Hg, compared with diastolic BP of 75 to 80 mm Hg (HR = 1.76, 95% CI = 1.07–2.90).

Conclusion: The gait speed threshold of 0.5 m/s may be clinically useful for the distinction of very old people with and without increased all-cause mortality risk due to elevated systolic and diastolic BP.

Nyckelord
Gait speed, blood pressure, aged, 80 and older, mortality, residential facilities, prospective studies
Nationell ämneskategori
Geriatrik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-101393 (URN)10.1016/j.jamda.2014.09.004 (DOI)000350176900009 ()25441098 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2015-07-03 Skapad: 2015-03-30 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
2. The association between SBP and mortality risk differs with level of cognitive function in very old individuals
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The association between SBP and mortality risk differs with level of cognitive function in very old individuals
Visa övriga...
2016 (Engelska)Ingår i: Journal of Hypertension, ISSN 0263-6352, E-ISSN 1473-5598, Vol. 34, nr 4, s. 745-752Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Objective:Cognitive impairment and dementia are highly prevalent in very old populations. Cardiovascular disease is a common cause of death in people with dementia.This study investigated whether the association of blood pressure (BP) with mortality differed with respect to mini-mental state examination (MMSE) score in a representative sample of very old individuals.Methods:The sample consisted of 1115 participants aged 85, 90, and at least 95 years from the Umea85+/GErontological Regional DAtabase cohort study. The main outcome was all-cause mortality within 2 years according to BP and MMSE score, using Cox proportional-hazard regression models adjusted for sociodemographic and clinical characteristics associated with death.Results:Mean age, MMSE score, and SBP and DBP were 89.44.6 years, 21.1 +/- 7.6, 146.1 +/- 23.4mmHg, and 74.1 +/- 11.7mmHg, respectively. Within 2 years, 293 (26%) participants died. BP was not associated independently with mortality risk, except among participants with MMSE scores of 0-10 among whom mortality risk was increased in association with SBP at least 165mmHg and 125mmHg or less, compared with 126-139mmHg (adjusted hazard ratio 4.54, 95% confidence interval=1.52-13.60 and hazard ratio 2.23, 95% confidence interval=1.12-4.45, respectively). In age and sex-adjusted analyses, SBP 125mmHg or less was associated with increased mortality risk in participants with MMSE scores at least 18.Conclusion:In people aged at least 85 years, the association of SBP with mortality appears to differ with respect to MMSE score. Very old individuals with very severe cognitive impairment and low or high BP may have increased mortality risk.

Nyckelord
aged 80 and over, cognition disorders, dementia, hypertension, hypotension, mortality
Nationell ämneskategori
Geriatrik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-119062 (URN)10.1097/HJH.0000000000000831 (DOI)000371856900022 ()26938812 (PubMedID)
Tillgänglig från: 2016-04-22 Skapad: 2016-04-11 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad
3. High blood pressure as a risk factor for incident stroke among very old people: a population-based cohort study
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>High blood pressure as a risk factor for incident stroke among very old people: a population-based cohort study
Visa övriga...
2016 (Engelska)Ingår i: Journal of Hypertension, ISSN 0263-6352, E-ISSN 1473-5598, Vol. 34, nr 10, s. 2059-2065Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

INTRODUCTION: High blood pressure (BP) increases the risk of stroke, but there is limited evidence from studies including very old people. The aim was to investigate risk factors for incident stroke among very old people.

METHODS: A prospective population-based cohort study was performed among participants aged at least 85 years in northern Sweden. The 955 participants were tested at their homes. BP was measured manually after 5-min supine rest. Incident stroke data were collected from medical charts guided by hospital registry, death records, and 5-year reassessments. Cox proportional hazards models were used.

RESULTS: The stroke incidence was 33.8/1000 person-years (94 stroke events) during a mean follow-up period of 2.9 years. In a comprehensive multivariate model, atrial fibrillation [hazard ratio 1.85, 95% confidence interval (CI) 1.07-3.19] and higher SBP (hazard ratio 1.19, 95% CI 1.08-1.30 per 10-mmHg increase) were associated with incident stroke overall. However, higher SBP was not associated with incident stroke in participants with SBP less than 140 mmHg (hazard ratio 0.90, 95% CI 0.53-1.53 per 10-mmHg increase). In additional multivariate models, DBP at least 90 mmHg (hazard ratio 2.45, 95% CI 1.47-4.08) and SBP at least 160 mmHg (vs. <140 mmHg; hazard ratio 2.80, 95% CI 1.53-5.14) were associated with incident stroke. The association between BP and incident stroke was not affected by interactions related to sex, dependence in activities of daily living, or cognitive impairment.

CONCLUSION: High SBP (≥160 mmHg) and DBP (≥90 mmHg) and atrial fibrillation appeared to be risk factors for incident stroke among very old people.

Nyckelord
80 and over, aged, atrial fibrillation, blood pressure, cerebrovascular disorders, risk factors, stroke, very old
Nationell ämneskategori
Geriatrik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-128531 (URN)10.1097/HJH.0000000000001048 (DOI)000384032800017 ()27434102 (PubMedID)
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, K2014-99X-22610-01-6
Tillgänglig från: 2016-12-06 Skapad: 2016-12-06 Senast uppdaterad: 2018-06-09Bibliografiskt granskad
4. Systolic blood pressure decline in very old individuals is explained by deteriorating health: Longitudinal changes from Umeå85+/GERDA
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Systolic blood pressure decline in very old individuals is explained by deteriorating health: Longitudinal changes from Umeå85+/GERDA
Visa övriga...
(Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Geriatrik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-128712 (URN)
Tillgänglig från: 2016-12-13 Skapad: 2016-12-13 Senast uppdaterad: 2018-06-09

Open Access i DiVA

fulltext(1014 kB)228 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT02.pdfFilstorlek 1014 kBChecksumma SHA-512
8feeeace948255f76811d17f5e5195f94bc9f6b2dc1b2e982bc6a86e67f7bae3a6d559d0a3af76025b6415bfff57aba9bee69abfdad535483bdb6e9619629560
Typ fulltextMimetyp application/pdf
spikblad(42 kB)29 nedladdningar
Filinformation
Filnamn SPIKBLAD02.pdfFilstorlek 42 kBChecksumma SHA-512
8efec58026ed40f9c784aecd99745f87965e2ea15c3d0be22dfb0635d7c2cff22bf30745ef74596ad9cb23814c5b03ece8ab2ded7605dd612f79706b5f2e9915
Typ spikbladMimetyp application/pdf
omslag(283 kB)32 nedladdningar
Filinformation
Filnamn COVER01.pdfFilstorlek 283 kBChecksumma SHA-512
854295aa2cd86f2d5a37bfd3daabb1560b84592333dd25657f0efc91e8748c4ce71090489c4fdd261d983cbc338488fc57e6f007d63cb47ad115ee844c4b88bc
Typ coverMimetyp application/pdf

Personposter BETA

Weidung, Bodil

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Weidung, Bodil
Av organisationen
Geriatrik
Geriatrik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 228 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

isbn
urn-nbn
Totalt: 854 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf