umu.sePublications
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass
Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
2020 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)Alternative title
When all students count : tracking and promoting mathematics learning in preschool-class (Swedish)
Abstract [sv]

Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om förskoleklasslärares möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. Avhandlingen består av fyra studier. Studie I utgjordes av en intervention med en intervention- och en kontrollgrupp som både följdes genom observationer och utvärderades genom för- och eftertest. Interventionen bestod av undervisningsmaterialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (TRR), samt tillhörande fortbildning. Två uppföljningsstudier genomfördes. I Studie II undersöktes vilka effekter TRR hade på matematikutvecklingen på kort och lång sikt. Studie III undersökte eventuella skillnader på nationella provet gällande prestation på olika matematikområden. Slutligen i studie IV undersöktes genom en textanalys, hur policydokument har potential att styra införandet av bedömningsstödet Hitta matematiken (HM) i förskoleklass utifrån framskrivandet av eleven, matematiken och bedömning. Genom studie I, II och IV besvaras hur stöd- och undervisningsmaterial formar förskoleklasslärares föreställningar och förmågor relativt matematik, bedömning och elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Studie I, II och III besvarar hur TRR påverkar kunskapsutveckling i matematik hos elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter (i-risk-elever) på såväl kort som lång sikt.

Resultaten i avhandlingen visar att förskoleklasslärares förmåga att följa i-risk-elevers kunskapsutveckling i TRR ökade med förskoleklasslärarnas medvetenhet om sina egna ämneskunskaper. Denna ökning ägde rum trots att bedömning var en perifer aspekt i TRR. Resultaten visar vidare att med TRR blev tillfällen för bedömning en naturligt integrerad process i undervisningen. I vilken förskoleklasslärarna i sina bedömningar identifierade innehåll i undervisningen och svårigheter i lärandet av ett matematiskt innehåll snarare än elever. Detta skiljer sig från bedömningsstödet, för vilket resultatet visar att bedömnings-tillfällen framställs som en avgränsad planerad aktivitet där målet är just att kontrollera elevernas kunskaper. Bedömning är i bedömningsstödet, i motsats till i TRR, framställd som ett behov att fånga elevens inre föreställningar, tänkande och brister. 

Resultaten visar också att elevernas kunskapsutveckling var större i TRR-gruppen än i kontrollgruppen, särskilt för i-risk-elever. Detta indikerar att inkluderande matematikundervisning med fokus på resonemang om representationer av tal ger möjligheter att utveckla god räkneförmåga för alla elever och är särskilt stödjande för i-risk-elevers lärande. Avhandlingens resultat visar alltså en positiv effekt för i-risk-elever, och kanske lika viktigt, inga indikationer på att TRR skulle vara sämre för elever som inte är en i-risk-elev.

Abstract [en]

The Swedish preschool-class is a unique type of schooling between preschool and school, intended as a bridge between two cultures, where development and learning have different meanings. The aim of this thesis is to contribute to the knowledge of preschool-class teachers’ opportunities to track and promote the development and learning of all students in mathematics. The thesis consists of four studies. Study I was a controlled intervention. The intervention consisted of the teaching material Think, reason and count in preschool-class (TRC) and an auxiliary professional development programme. Both the TRC group and the control group were followed by observations and evaluated by pre- and post-tests. Two follow-up studies were carried out. Study II investigated the effect of TRC on mathematics development in the short and long term. Study III looked further into differences in results on the subtests of the national test in grade 3. Study IV examined how the student, mathematics and assessment are fabricated in policy documents regarding the imposition of the assessment material for preschool-class, Find the mathematics (FM). Together, Study I, II and IV answer how support and teaching materials shape preschool-class teachers’ ideas and abilities regarding mathematics, assessment and students at risk of mathematical difficulties. Study I, II and III answer how TRC affects the mathematical development of students who are at risk of mathematics difficulties (at-risk-students) in the short and long term.

The results show that, with TRC, the preschool-class teachers’ ability to track the knowledge development of at-risk-students increased with awareness of the teachers’ own subject knowledge, despite the fact that assessment was a peripheral aspect of TRC. The results show that, with TRC, assessment became a naturally integrated process in teaching, where preschool-class teachers identified difficult content and obstacles in learning mathematical content rather than identifying students. In contrast, the results show that in FM, assessment opportunities are presented as defined, planned activities where the goal is to check students’ knowledge. In FM, assessment is fabricated as a need to capture the student’s inner beliefs, thinking and shortcomings. In addition, the results show that students’ mathematical development was greater in the TRC group than in the control group, especially for at-risk-students. This indicates that inclusive mathematics teaching with a focus on reasoning about representations of numbers provides opportunities to develop good numeracy for all students and is particularly supportive to at-risk-students. The results show a positive effect for at-risk-students, and perhaps just as important: no indication that TRC hamper students who are not at-risk-students.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet , 2020. , p. 75
Series
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, ISSN 1650-8858 ; 90
Series
Umeå studies in Educational Sciences ; 41
Keywords [en]
Preschool-class, mathematics, assessment, intervention, at-risk-student, special educational needs
Keywords [sv]
Förskoleklass, matematik, specialpedagogik, lärande, bedömning, i-risk-elev, intervention, SUM
National Category
Educational Sciences
Research subject
educational work
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-168752ISBN: 978-91-7855-231-3 (electronic)ISBN: 978-91-7855-230-6 (print)OAI: oai:DiVA.org:umu-168752DiVA, id: diva2:1413144
Public defence
2020-04-03, Aula Anatomica Bio.A.206, Umeå, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2020-03-13 Created: 2020-03-09 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved
List of papers
1. Förskoleklass - ett år att räkna med: förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik
Open this publication in new window or tab >>Förskoleklass - ett år att räkna med: förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik
2015 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

I den här studien undersöktes förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers matematikutveckling utifrån en intervention i matematik läsåret 2012/2013. Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien. I Skogsgruppen som under studien fortsatte sin ordinarie undervisning, ingick lärare och elever från tre förskoleklasser och i Trädgårdsgruppen som påverkades att ändra sin undervisning genom en intervention, ingick lärare och elever från fyra förskoleklasser. Interventionen innebar att förskoleklasslärarna arbetade utifrån en tydlig struktur genom att använda materialet, Tänka, resonera och räkna med förskoleklass (Sterner, Helenius & Wallby, 2014). Materialet är framtaget genom forskning och beprövad erfarenhet. Förskoleklasslärarna i Trädgårdsgruppen genomgick även en fortbildning på totalt 18 timmar knuten till interventionsmaterialets teorier och bakgrund. Utifrån den empiri som samlades in och de analyser som gjorts kan jag säga något om när och hur elevernas matematikutveckling och elevernas svårigheter i matematik blev synligt för förskolklasslärarna. Det framkom att matematikutveckling sker hos elever i alla förskoleklassgrupper men studien visar att det är skillnad mellan Trädgårdsgruppen och Skogsgruppen beträffande vilken kunskapsutveckling hos eleverna som är synlig för förskoleklasslärarna. Studien visar även att kommunikation, pedagogisk kunskap och ämneskunskap ökar möjligheterna för förskoleklasslärarna att upptäcka, följa och analysera elevernas matematikutveckling och därmed även upptäcka elever som kan vara i risk att hamna i matematiksvårigheter. Av studien framgår att interventionsmaterialet tillsammans med fortbildning stöttar förskoleklasslärarna och bidrar till att elevernas svårigheter eller missuppfattningar i matematik uppmärksammas tidigare och därmed kan komma att åtgärdas av förskoleklasslärarna. Interventionsmaterialet bidrar till ett ökat samspel mellan lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev. Det ökade samspelet upplevde förskoleklasslärarna ge en ökad medvetenhet angående deras egen kunskap och kommunikation. Den ökade kunskapsmedvetenheten ledde till ökad medvetenhet om elevernas kunskapsutveckling vilket i sin tur gav bättre kunskapsutveckling hos eleverna.

Abstract [en]

This study examined preschool-class teacher's possibilities to monitor and analyse pupils' mathematical development based on an intervention in mathematics 2012/2013. Two groupings with preschool-classes participated in the study. In the Forest group who during the study continued their regular teaching, participated teachers and pupils from three preschool-classes and in the Garden group who were affected to change their teaching through an intervention, participated teachers and pupils from four preschool-classes. The intervention affected the preschool-class teachers to use a clear structure in their teaching using the material, Tänka, Resonera och Räkna med förskoleklass (Sterner m fl., 2014). This material is designed and based on research and experience. Preschool-class teachers in the Garden group also underwent an 18-hour professional development program linked to the intervention material's theories and background. Based on the data collected and the analysis made, I can say when and how pupils' mathematical development and pupils' difficulties in mathematics development become visible to the preschool-class teachers. It is visible that the pupils' mathematical development occurs in all preschool-classes, but the study shows that there is a difference between the Garden group and the Forest group regarding the mathematical development that is visible for preschool-class teachers. The study also shows that communication and subject knowledge increases the opportunities for preschool-class teachers to detect pupils' difficulties in mathematics development. The intervention material together with the professional development program provides assistance to preschool-class teachers and presents an increased opportunity to detect and remedy difficulties or misunderstandings that pupils may get into in mathematics. The intervention material also contributes to increased interaction between teacher-teacher, teacher-pupil and pupil-pupil. The increased interaction gives preschool-class teachers an increased awareness regarding their own knowledge and communication. The increased knowledge awareness leads to increased awareness of pupils' progress, which in turn provides better progress of the pupils' knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, 2015. p. 100
Series
Licentiatavhandling i Pedagogiskt arbete ; 18
National Category
Didactics Pedagogical Work Mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112863 (URN)978-91-7601-386-1 (ISBN)
Presentation
2015-12-11, N420, Naturvetarhuset, Umeå universitet, Umeå, 13:00 (Swedish)
Available from: 2015-12-16 Created: 2015-12-16 Last updated: 2020-03-09Bibliographically approved
2. Counting on: Long Term Effects of an Early Intervention Programme
Open this publication in new window or tab >>Counting on: Long Term Effects of an Early Intervention Programme
2018 (English)In: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Bergqvist, E., Österholm, M., Granberg, C., & Sumpter, L., Umeå: PME , 2018, Vol. 4, p. 355-362Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper reports the long-term results of an intervention study with 134 six-year-old students from seven preschool-classes in northern Sweden to evaluate whether the Think, Reason and Count in Preschool-class programme (TRC) could prevent at-risk students from becoming low-performing students in mathematics. Whereas the pre-test score revealed that the intervention and the control group preformed equally, scores on the delayed follow-up-test in Grade 3 showed that the intervention group performed better than the control group and that at-risk students had closed the performance gap between themselves and their not-at-risk peers.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: PME, 2018
Series
Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, ISSN 0771-100X
National Category
Didactics
Research subject
didactics of mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-148101 (URN)
Conference
42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umeå, Sweden, July 3-7, 2018
Available from: 2018-06-15 Created: 2018-06-15 Last updated: 2020-03-09Bibliographically approved
3. Subject knowledge in Grade 3 after an inclusive mathematics intervention in preschool-class
Open this publication in new window or tab >>Subject knowledge in Grade 3 after an inclusive mathematics intervention in preschool-class
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-168746 (URN)
Available from: 2020-03-09 Created: 2020-03-09 Last updated: 2020-03-10
4. The politics of early assessment in mathematics education
Open this publication in new window or tab >>The politics of early assessment in mathematics education
2019 (English)In: CERME 11: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Osnabrück: Forschungsinst. für Mathematikdidaktik , 2019, p. 1831-1838Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

One of the latest reforms in Sweden in order to increase equity and quality in education is making national assessment compulsory in preschool-class (age 6). The claimed political volition is all students’ best possible mathematical development. In this paper, we examine the preparatory work, the assignment to the National Agency of Education, and the assessment material itself, searching for what meaning is inscribed regarding the student, mathematics and assessment. The results imply that the politics of the assessment might exaggerate a search for flaws and control instead of promoting all students learning and in addition contributing to the schoolification of preschool-class.

Place, publisher, year, edition, pages
Osnabrück: Forschungsinst. für Mathematikdidaktik, 2019
Series
European Society for Research in Mathematics Education
Keywords
Early assessment, preschool-class, development in mathematics, national assessment
National Category
Pedagogy
Research subject
education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-168745 (URN)978-90-73346-75-8 (ISBN)
Conference
11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11), Utrecht, the Netherlands, February 6-10, 2019
Note

TWG10: Diversity and Mathematics Education : Social, Cultural and Political Challenges

HAL ID: hal-02421225, version 1

Available from: 2020-03-09 Created: 2020-03-09 Last updated: 2020-03-10Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(849 kB)110 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 849 kBChecksum SHA-512
45be9ff98c4a40bfea72683bd14fc2aedf955ca92110c825e978b49ed7acafe66fca8b1941f06650466efea7caf52dd159e35680237d0daf5f6c6ca3a9dee126
Type fulltextMimetype application/pdf
spikblad(125 kB)7 downloads
File information
File name SPIKBLAD01.pdfFile size 125 kBChecksum SHA-512
d00040da10aadf0c0a3a85ad23e499f1064800d949fa8053f6b42e72fed7647480a7eea517537b8ea96acaa67e952c0249ff0ccdae0e6bd4c531f73d02f356b6
Type spikbladMimetype application/pdf

Authority records BETA

Vennberg, Helena

Search in DiVA

By author/editor
Vennberg, Helena
By organisation
Department of Science and Mathematics Education
Educational Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 110 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 648 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf