umu.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård: hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv
Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
2010 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. Målet ”en mer hälso- främjande hälso- och sjukvård anger att ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Vårdpersonalen förväntas spela en nyckelroll i genomförandet. Deras inställning till och kunskap om hälsofrämjande kommer sannolikt att ha en stor inverkan på hur målet kommer att tillämpas i framtiden.

Det övergripande syftet med denna avhandling är, att utifrån professionernas perspektiv, analysera möjligheterna till att omorientera hälso- och sjukvården mot en mer hälsofrämjande inriktning. De specifika frågeställningar som avhandlingen avser att besvara är hur vårdpersonalen uppfattar begreppen hälsa och hälsofrämjande, hur de uppfattar den hälsofrämjande rollen samt hur de uppfattar hinder och möjligheter för att ha en hälsofrämjande roll i det dagliga kliniska arbetet.

Metoder: Avhandlingen baseras på fyra delarbeten utgående från två dataset, ett kvalitativt och ett kvantitativt. Sju fokusgrupper genomfördes med totalt 34 informanter från primärvård och olika sjukhuskliniker. Informanterna representerade sju av vårdens stora yrkesgrupper. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Uppfattningar och frågor som genererades av den kvalitativa datainsamlingen låg till grund för utformningen av en enkät, som pilottestades och användes i en undersökning. Av totalt 3.751 anställda som arbetade dagtid med kliniskt arbete i Västerbottens läns landsting inbjöds 1.810 att delta. Dessa representerade arbets- terapeuter, barnmorskor, dietister, kuratorer, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och psykologer.

Huvudsakliga resultat och konklusion: Majoriteten av vårdpersonalen hade en holistisk syn på hälsa, samtidigt ansåg 40% att hälso- och sjukvården genomsyras av en biomedicinsk syn på hälsa. Begreppet hälsofrämjande framstod som diffust, svårgripbart och därmed svårt att tillämpa i praktiken. Detta var delvis kopplat till en brist på samsyn beträffande förhållandet mellan hälsofrämjande och sjukdoms- förebyggande.

Avhandlingen visar att det finns ett starkt stöd för omorientering av hälso- och sjukvården mot en mer hälsofrämjande inriktning. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att hälso- och sjukvården har stor betydelse när det gäller den långsiktiga hälso- utvecklingen i befolkningen och såg ett behov av att utveckla den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande rollen för att på sikt få en effektivare hälso- och sjukvård. Önskan att fokusera mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande rapporterades signifikant oftare av kvinnor än män och av primärvårdspersonal jämfört med sjukhus- personal. Speciellt viktigt att beakta är att män och läkare, dvs grupper som ofta har en hög maktposition, rapporterade mindre positiva attityder till en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, samtidigt som psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster oftast rapporterade det motsatta. En medvetenhet om maktrelationerna spelar därför en strategisk roll i förändringsprocessen. De vanligaste hindren för att ha en hälso- främjande roll i det dagliga kliniska arbetet var en pressad arbetssituation, brist på riktlinjer och otydliga mål. Ledningens stöd är avgörande för tillgången till tid och andra resurser som krävs för vårdpersonal att bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Abstract [en]

Introduction: There has been an on-going, active discussion about the need to re-orient health services to contribute more effectively to population health. This was addressed as one of the 2003 National Swedish public health policy goals, which demand health promotion and disease prevention be an integral part of the health care system and an important component of all care and treatment. Health care professionals are thus expected to play a key role in implementing the goal of “a more health-promoting health service”. Their approach to, and knowledge about, health promotion will consequently greatly influence how the goal will be applied in the future.

The aim of this thesis is to describe and analyze the possibilities for re-orienting health services to more health promotion from the perspective of health professionals. The specific aims are to explore how health professionals interpret the concepts of health and health promotion, how they perceive their role in health-promoting practices, and how they view barriers and possibilities for having a health-promoting role in practice.

Methods: The thesis is based on four studies with two sets of data. Seven focus group discussions were carried out with a total of 34 informants from both hospital and primary health care settings. The informants represented major professional groups. Data were analyzed using qualitative content analysis. Perceptions generated by the qualitative study resulted in formulation of a questionnaire that was pilot-tested and used in a survey. Out of a total of 3751 health professionals who work in daytime clinical practice in the province of Västerbotten, 1810 were invited to participate. They represented counselors, dieticians, midwives, nurses, occupational therapists, physical therapists, psychologists and physicians.

Main findings and conclusions: The vast majority of informants hold holistic ideas about health. At the same time, 40% of the health professionals considered health services to be permeated by a biomedical perspective on health. The concept of health promotion appeared to be diffuse, elusive and difficult to apply in practice. This was partly linked to a lack of agreement about the relationship between health promotion and disease prevention. Thus, policy makers have to understand the need for clarification of concepts and the implications for practice.

The thesis found strong support for a reorientation of health services in order to incorporate health promotion. The majority of the respondents believed that health services play a major role in long-term health development in the population and saw a need for health orientation as a strategy to provide more effective health care. Willingness to focus more on health promotion and disease prevention was reported significantly more often by women than men, and by primary health care personnel compared to hospital personnel. Especially noteworthy is that men and physicians, i.e., groups that often possess high positions of power, reported less positive attitudes to a more health-promoting health service, while psychologists, occupational therapists and physiotherapists most frequently reported the opposite. Therefore, awareness (analysis) of power relations must play a strategic role in the process of change. The most common barriers to health promotion roles in daily practice were reported to be heavy workloads, lack of guidelines, and unclear objectives. Management support is critical for the availability of time and other resources required for health professionals to engage in health promotion.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet , 2010. , p. 82
Series
Umeå University medical dissertations, ISSN 0346-6612 ; 1388
Keywords [en]
health service, health personnel, re-orientation, qualitative methods, questionnaire, health, health promotion, attitude, perceptions
Keywords [sv]
hälso- och sjukvård, omorientering, kvalitativ metod, enkätstudie, hälsa, hälsofrämjande, attityder
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
health services research
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-37617ISBN: 978-91-7459-112-5 (print)OAI: oai:DiVA.org:umu-37617DiVA, id: diva2:369438
Public defence
2010-12-03, Sal E04, byggnad 6E, Farmakologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2010-11-19 Created: 2010-11-10 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
List of papers
1. "It depends on what you mean": a qualitative study of Swedish health professionals' views on health and health promotion
Open this publication in new window or tab >>"It depends on what you mean": a qualitative study of Swedish health professionals' views on health and health promotion
2009 (English)In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 9, no 191Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: The role of health services must be re-oriented towards health promotion to more effectively contribute to population health. One of the objectives of the Swedish public health policy is that health promotion and disease prevention should be an integral part of the health care system and an important component of all care and treatment. However, the uncertainty about what the concepts of health and health promotion mean poses a challenge for implementation. Depending on how these concepts are interpreted, the attitudes of health professionals toward health promoting practices will differ. Thus, a more in-depth understanding of health professionals' views can be a starting point for a discussion about the values and attitudes that influence the current health care system and about the barriers and possibilities for future development of a health promoting health service.

METHODS: Seven focus group discussions (n = 34) were carried out with health professionals, from different health care settings, to understand how they communicate about health and health promotion. The data were analyzed using qualitative content analysis.

RESULTS: The analysis of health professional's general understanding of the concept of health resulted in the category; a multi-facetted concept, whilst the category; a subjective assessment describes what health means to themselves. A third category; health is about life, the whole life. describes their understanding of health as an outcome of a multiplicity of contextually dependent determinants. The health professional's multiple ways of associating health promotion to disease prevention suggest a concept that is diffuse, elusive and difficult to apply in practice. Despite a shared view of health, the health professionals described their health promotion role very differently depending partly on how the concept of health promotion was interpreted. The analysis resulted in the development of three ideal types, labelled the demarcater, the integrater and the promoter describing different strategies for handling a health promotion role in practice.

CONCLUSION: The study suggests that different interpretations of what constitutes health promotion can lead to unnecessary misunderstandings and pose barriers to further development of a health promoting practice.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-30563 (URN)10.1186/1472-6963-9-191 (DOI)000271919800002 ()19845948 (PubMedID)
Available from: 2010-01-08 Created: 2010-01-08 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
2. “If we only got a chance.” Barriers to and possibilities for a more health-promoting health service
Open this publication in new window or tab >>“If we only got a chance.” Barriers to and possibilities for a more health-promoting health service
2010 (English)In: Journal of multidisciplinary healthcare, ISSN 1178-2390, Vol. 3, p. 1-9Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: With the overall objective to develop future strategies for a more health-promoting health service in Sweden, the aim of this paper was to describe how health personnel view barriers and possibilities for having a health-promoting role in practice.

Materials and methods: Seven focus group discussions were carried out with a total of 34 informants from both hospital and primary health care settings in Sweden. The informants represented seven professional groups; counselors, occupational therapists, assistant nurses, midwives, nurses, physicians, and physiotherapists. The data were analyzed using qualitative content analysis.

Results:

The analysis resulted in one major theme “If we only got a chance”. The theme captures the health professionals’ positive view about, and their willingness to,  evelop a healthpromoting and/or preventive role, while at the same time feeling limited by existing values, structures, and resources. The four categories,  organizational commitment to a paradigm shift”, “recognition of staff as health-promoting instruments”, “a balance between resources and tasks”, and “freedom of action” capture what is needed for implementing and increasing health promotion and preventive efforts in the health services.

Conclusions:

The study indicates that an organizational setting that support health promotion is still to be developed. There is a need for a more explicit leadership with a clear direction towards the goal of “a more health–promoting health service” and with enough resources for achieving this goal.

Place, publisher, year, edition, pages
Dovepress, 2010
Keywords
qualitative methods, health promotion, health care professionals, health service
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-37585 (URN)10.2147/JMDH.S8104 (DOI)
Available from: 2010-11-10 Created: 2010-11-10 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
3. Is it within the system? A study comparing how health care professionals define health themselves and their perception of the health service view of health
Open this publication in new window or tab >>Is it within the system? A study comparing how health care professionals define health themselves and their perception of the health service view of health
(English)In: Article in journal (Refereed) Submitted
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-37589 (URN)
Available from: 2010-11-10 Created: 2010-11-10 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
4. Re-orientation to more health promotion in health services:  a study of barriers and possibilities from the perspective of health professionals
Open this publication in new window or tab >>Re-orientation to more health promotion in health services:  a study of barriers and possibilities from the perspective of health professionals
(English)In: Article in journal (Other academic) Submitted
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-37588 (URN)
Available from: 2010-11-10 Created: 2010-11-10 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(8777 kB)5438 downloads
File information
File name INSIDE01.pdfFile size 8777 kBChecksum SHA-512
2e03bc80ee9c88ef81c23cb99a6a93ef4d2568ebe46572db89ebc4faa13551e996086c732d6e2ccbef144adfc57c921db64dd44a450dc7a1c1d5e98d0fb723ed
Type fulltextMimetype application/pdf

Authority records BETA

Johansson, Helene

Search in DiVA

By author/editor
Johansson, Helene
By organisation
Epidemiology and Global Health
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 0 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 2860 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf